Vallavalitsuse liikmed

 

Heiki Hansen

Vallavanem
Heiki Hansen


E-mail: heiki.hansen@elva.ee
Telefon: 5273 646

Põhiküsimused: üldjuhtimine, riigivõimu- ja valitsusorganisatsioonidega ning vallavolikoguga suhtlemine, valla ja vallavalitsuse esindamine, kommunikatsioon, eelarve.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Marika Saar

Abivallavanem
Marika Saar

E-mail: marika.saar@elva.ee
Telefon: 5227013

Põhiküsimused: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö, tervisedendus.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

AbivallavanemMikk Järv

Kertu Vuks
E-mail: kertu.vuks@elva.ee
Telefon: 5813 7086

Põhiküsimused: valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskuste töö ja kogukondade arendamine ning ettevõtlus ja turism.
Vastuvõtt: etteregistreerimisel


 

Heiki Hansen

Abivallavanem
Mikk Järv

E-mail: mikk.jarv@elva.ee
Telefon: 517 0306

Põhiküsimused: vallamajandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus ja korrashoid, liikluskorraldus).
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Valitsuse liige
Toomas Paur

E-mail: tom.paur@gmail.com
Telefon: 510 6850

Vastuvõtt: etteregistreerimisel