Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 24.02.2020–1.03.2020

Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Eesti Vabariigi aastapäev, vallavalitsus suletud

Kell 12 Mikk Järv, Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink, Liis Lehiste osalevad Tartumaa Omavalitsuste Liidu vabariigi aastapäeva vastuvõtul  

Kell 15 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus Elva Kultuurikeskuses, osalevad Maano Koemets, Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Margit Kink, Kayvo Kroon 

 

Teisipäev, 25. veebruar 2020

Kogu päev: Kayvo Kroon infopäeval Viljandis 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Milvi Sepp, Eva Kuslap kohtuvad Rõngu Rahvamaja ja Rõngu Maanaiste Seltsiga 

Kell 10 Kertu Vuks Emajõe uuringute tutvustusel Tartus 

Kell 11 Piret Hallast, Anneli Lepik kodukülastusel 

Kell 13 Margit Kink osaleb koolitusel “Kuidas koduleht ja Facebook enda kasuks tööle saada?” 

Kell 13.30 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga 

Kell 14 Elva Vallavolikogu istung 

Kell 15 Kertu Vuks arutelul lasteaias Õnneseen 

Kell 15.45 Kertu Vuks, Allan Allik ettevõtlusvaldkonna arutelul 

Kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ja sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolekul 

 

Kolmapäev, 26. veebruar 2020

Kogu päev: Hegri Narusk, Salle Ritso ja Terje Raadom Tallinnas teabepäeval “Liigiti kogumine ja korraldatud jäätmevedu” 

Kell  9–15 Alo Rebane, Sirje Erm kohtumisel SA Taheva Sanatoorium 

Kell 9–15 Elva valla laste ja perede visioonipäev “Kiusamise ennetamine” Elva Kultuurikeskuses, osalevad Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp,  Liis Lehiste, Margit Kink, Lauri Tamm, Eve Jõgi, Elise Aher, Hille Deede, Piret Hallast

Kel 10 Heiki Hansen, Kertu Vuks kohtumisel Tartu kiirabiga 

Kell 10–14 Kayvo Kroon RIKS info seminar “Varundamine Riigipilve” 

Kell 13 Kertu Vuks ja Heiki Hansen kohtumisel MTÜ Hellenurme mõis ja Birchlagoon esindajatega  

Kell 18 Heiki Hansen volikogu rahanduskomisjoni koosolek volikogu saalis 

 

Neljapäev, 27. veebruar 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast, Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 

Kell 10 Piret Hallast, Elise Aher kodukülastusel 

Kell 10 Maano Koemets PRIAS-s hindamiskomisjoni liikmete koolitusel 

Kell 10 Heiki Hansen Archibus koosolek

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolek

Kell 13 Piret Hallast, Lauri Tamm, Mare Tamm, Elise Aher laste ja perede komisjoni istungil 

Kell 15 Elise Aher ümarlaual Elva Gümnaasiumis 

Kell 18 Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtumisel Palupera piirkonnakoguga 

Kell 18 Heiki Hansen volikogu majanduskomisjoni koosolek volikogu saalis 

 

Reede, 28. veebruar 2020 

Ilmub Elva valla leht nr 68

Kogu päev: Eve Jõgi Kriisinõustamise teooria ja praktika koolituspäeval “Abistaja eneseabi ja professionaalne psühhohügieen” Tallinnas 

Kell 8.30 Eva Kuslap koos hooldustöötajatega koosolekul 

Kell 9 Terje Raadom kohtumisel Keskkonnainspektsiooniga  

Kell 10 Heiki Hansen notaril  

Kell 12.30 Marika Saar kohtub Tartumaa kultuurinõunikuga  

Kell 15 Margit Kink osaleb kultuurikompassil 

 

Laupäev, 29. veebruar 2020  

Kell 15 Maano Koemets 36. Eesti omavalitsuste talimängude juhtide võistlusel Viru-Nigula vallas 

 

Majast väljas: 

Anneli Teder põhipuhkusel 25.02.2020–27.02.2020 asendaja Tatjana Žuravljova

Elo Kasetalu põhipuhkusel 25.02.2020–28.02.2020 asendaja Sille Kask

Inna Rebane põhipuhkusel 25.02.2020–28.02.2020 asendaja Imbi Rõivassepp

Kertu Vuks põhipuhkusel 27.02.2020–28.02.2020 asendaja Mikk Järv

Mare Tamm põhipuhkusel 27.02.2020–03.03.2020 asendaja Marika Saar

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 17.02.2020–23.02.2020

Esmaspäev, 17. veebruar 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik projektikoosolekul 

Kell 10.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Kammeri koolis 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolekul 

Kell 12.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Murumuna lasteaias 

Kell 13 Toomas Järveoja, Merilyn Säde ja Margit Kink Elva linna päevaga seotud korralduskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Kullo Laos Kärneri-Lootuse-Peedu tee projekteerimise arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks lasteaias Õnneseen arengukava arutelu korraldamas 

Kell 14 Heiki Hansen koosolekul seoses Hellenurme mõisapargi heakorraga 

Kell 14 Marika Saar osaleb lastekaitsemeeskonna ja haridusosakonna koostöökoosolekul  

Kell 15 arengu- ja planeeringu osakonna koosolek 

 

 

Teisipäev, 18. veebruar 2020

Kogu päev: Allan Allik KIKi keskkonnaprogrammi infopäeval Tartus 

Kogu päev: Margit Kink Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse üldkogu ja infoseminaril 

Kogu päev: Mare Tamm osaleb Haridusfoorumil Tallinnas 

Kogu päev: Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Lauri Tamm külas Tori vallal  

Kell 9 Liis Lehiste seoses huvikoolide liidesega ARNOs kohtumisel Piksel OÜ-s.  

Kell 9–12 Merilyn Säde Tartus Efektiivse sisuturunduse koolitusel 

Kell 9.30 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10–17 Hegri Narusk KIK infopäeval Tartus  

Kell 10.20 Kertu Vuks, Jaanika Saar Elva valla kaasava eelarve ideede autoritega kohtumine 

Kell 11 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Mikk Järv kohtumisel Lõuna-Eesti Hooldekeskuse esindajatega 

Kell 11.30 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses 

Kell 12 Toomas Järveoja notaris 

Kell 13 Anneli Lepik ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

 

Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Kogu päev: Margit Kink noortevaldkonna võrgustiku kohtumisel 

Kogu päev: Hegri Narusk Tallinnas kergliiklustee asjaajamisel 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 

Kell 10–12 Heiki Hansen ELVL teede transpordikomisjonis Tallinnas 

Kell 10 Marika Saar, Mikk Järv töökoosolekutel Sihtasutuses Elva Kultuur ja Sport  

Kell 10 Sille Kask MAPPA kohtumisel Elvas 

Kell 10.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Rannu lasteaias 

Kell 13 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Puhja lasteaias 

Kell 14 sotsiaaltööspetsialistide koosolek Rannus  

Kell 14 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul  

Kell 15.40 Kertu Vuks kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Mikk Järv Verevi detailplaneeringu avalikul arutelul  

 

Neljapäev, 20. veebruar 2020

Kogu päev: Liis Lehiste osaleb kompetentsikeskuste koostöökohtumisel Viljandis 

Kell 9 Margit Kink, Mare Tamm, Marika Saar kultuurijuhtide koosolekul 

Kell 10.30 haridusvõrgu analüüsi töökomisjoni koosolek  

Kell 11 Piret Hallast tugiperega kohtumisel Otepääl 

Kell 13 Marika Saar, Merilyn Säde ja Lauri Tamm terviseinfo teemalisel koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Mikk Järv Elva spordihoone koosolekul 

 

Reede, 21. veebruar 2020 

Kell 9–13 Eva Kuslap ja Lauri Tamm kodukülastustel projekti “Kodud tuleohutuks” raames 

Kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar Rannu Kooli aastapäevaaktusel 

Kell 10 Maano Koemets osaleb Puhja Koolis vabariigi aastapäeva aktusel  

Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Otepää Gümnaasiumis 

Kell 13.30 Kertu Vuks, Marika Saar, Maano Koemets, Toomas Järveoja Elva Gümnaasiumi “Kodanik ja ühiskond” hindamiskomisjonis  

Kell 14 Milvi Sepp, Mare Tamm, Liis Lehiste, Terje Korss, Lauri Tamm ja Eva Kuslap sotsiaaltranspordialasel ühisarutelul 

Kell 19 Marika Saar, Mikk Järv osalevad Puhja seltsimajas vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil  

Kell 20 Marika Saar osaleb Rõngu Rahvamaja vabariigi aastapäevale pühendatud peol 

 

Laupäev, 22. veebruar 2020  

Kell 12–16 Margit Kink noortevolikogu koolitusel ja koosolekul 

 

 

Majast väljas: 

Triin Ojasoo 17.02.2020-21.02.2020 puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Cetlin Keskküla 20.02.2020-21.02.2020 õppepuhkusel, asendaja Hegri Narusk 

Sille Kask 20.02.2020-21.02.2020 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 10.02.2020–16.02.2020

Esmaspäev, 10. veebruar 2020

Kogu päev Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel Paluperas

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  

Kell 9 Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse peremajas

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 13 Marika Saar, Merilyn Säde, Mare Tamm, Inna Rebane, Triinu Põlgast, Salle Ritso ja Margit Kink töökoosolekul

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik projektikoosolekul

Kell 11 Anneli Lepik Piret Hallast  ja Hille Deede võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel Elva Gümnaasiumi aine Kodanik ja ühsikond raames 

Kell 12 Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel Elva valla lastehoidude juhtidega 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv koosolek

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 14 Hille Deede ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Puhja Seltsimaja ruumides

Kell 15 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv kohtumisel Hellenurme mõisa teemadel

 

Teisipäev, 11. veebruar 2020

Kell 9 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Õnneseene lasteaias 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Eva Kuslap Tartus ühisarutelul “Eakate naiste vastane vägivald”

Kell 11 Marika Saar ja Margit Kink osaleb Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul Elvas 

Kell 11 Merilyn Säde, Triinu Paas ja osakonnajuhatajad kommunikatsioonikoosolek

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Merilyn Säde, Margit Kink, Hemminki Otstavel kohtumisel raamatukogujuhtidega Elva linnaraamatukogus

Kell 13 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Terje Korss kohtumisel G4S esindajatega 

Kell 15 Maano Koemets kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhiga

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Ede Möldre Ulila rahvakoosolek

 

Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Kogu päev Milvi Sepp, Sille Kask, Elo Kasetalu, Sirje Erm, Laura-Liis Õnneleid, Ene Sõber SKA toimetulekutoetuse teemapäeval Tartus

Kell 10 Mikk Järv SA Tartu turism nõukogu koosolekul Tartus

Kell 10.30 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Rannu raamatukogu direktoriga

Kell 11 Toomas Järveoja notaril

Kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses

Kell 11.45 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Konguta raamatukogu direktoriga

Kell 12 Kertu Vuks kohtumisel Tartu linna turundusjuhiga

Kell 13 Marika Saar kohtub Madis Šumanovi ja Marek Naarisega sporditurismi teemadel 

Kell 13 Toomas Järveoja, Mikk Järv MKM internetivõrgu arendamise koosolekul Otepääl

Kell 15 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Elva raamatukogu direktoriga

Kell 15 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Ulila kaasava eelarve idee teostamise teemadel

Kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks osaleb Palupera piirkonnakogu koosolekul

 

Neljapäev, 13. veebruar 2020

Kogu päev Margit Kink osaleb Intellektikal

Kogu päev Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse väljasõidul Valgamaal

Kogu päev Piret Hallast osaleb koolitusel “Kogemuslik õpe juhtidele: kolm coaching'u liiki” Tallinnas

Kogu päev Maano Koemets külaskäigul Viimsi vallas

Kell 9 sotsiaaltoetuste ja teenuste määramise komisjon

Kell 9.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Rõngu lasteaias

Kell 10 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Kirepi kaasava eelarve idee teostamise teemadel 

Kell 13 Toomas Järveoja, Terje Korss tööautode teemaline sisekoolitus

Kell 13 Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Konguta koolis

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolek

Kell 14 Kertu Vuks, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Elva Gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames

Kell 14 Milvi Sepp ja Alo Rebane kohtumisel Elva Puuetega Inimeste Ühinguga

Kell 15 Maarika Uprus ja Jaanika Saar Tartu Linnavalitsuses koostatavratta- ja jalgteede võrgustiku arutelul

Kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen SW Energia Puhja katlamaja avatud uste päev

Kell 16.30 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Triinu Paas Puhja katlamaja avamisel

 

Reede, 14. veebruar 2020 SÕBRAPÄEV!

Ilmub Elva valla leht nr 67

Kogu päev Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse väljasõidul Valgamaal

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink nõupidamisel

kell 9.30-11 Sten Saarekivi ja Terje Raadom LA Murumunas Elva Gümnaasiumi õpilastega Kodanik ja ühiskond aine raames teadusteater

Kell 9 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik, Kullo Laos tänavavalgustuse arutelul 

Kell 10-14 Maano Koemets Powerpoint esitluste loomise koolitusel Tartus

Kell 11 Kertu Vuks, Maarika Uprus koosolekul Järve 9 krundi detailplaneeringu teemadel 

Kell 11 Mare Tamm kohtumisel muusikakooli direktoriga

Kell 13 Kertu Vuks Elva Gümnaasiumis aine Kodanik ja ühiskond raames 

 

Majast väljas: 

Jaanika Saar puhkusel 07.02.2020-11.02.2020 asendaja Maarika Uprus
Marika Saar majast väljas 13.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 03.02.2020–09.02.2020

Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel

Kell 8.30 Anneli Lepik kohtumisel Töötukassas

Kell 8.30 Inna Rebane ja Mare Tamm nõupidamisel Elva Gümnaasiumi direktoriga

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus

Kell 10.30 Kertu Vuks, Mikk Järv, Allan Allik aredusprojektide arutelul 

Kell 11 Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolekul

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste nõupidamisel Murumuna ja Õnneseene lasteaedade direktoritega

Kell 14 Milvi Sepp ja Marika Saar lastekaitsemeeskonna koosolekul

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 16 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul

Kell 18 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks arutelul Elva valla piirkonnakogudega

 

Teisipäev, 4. veebruar 2020

Kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Jõgeval

Kogu päev: Kertu Vuks haridusjuhtide praktikaprogrammi avaseminaril Tallinnas

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Pärnus 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Piret Hallast, Lauri Tamm osakonnasisesel koosolekul

Kell 10 vallavalitsuse istung

Kell 10 Liis Lehiste Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäeval Tartus

Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul

Kell 11 Milvi Sepp ja Eva Kuslap kohtuvad Rõngu Rahvamaja juhatajaga

Kell 12.15 Triinu Paas Rõngu Keskkoolis, USA saatkond külastab Rõngu Keskkooli

Kell 14 Merilyn Säde ja Jaanika Saar Tõrvas “Hea avalik ruum” raames valminud keskväljakute koosolekul

Kell 13 Sille Kask kohtumisel Eesti Haigekassa esindajaga

Kell 14 Milvi Sepp, Piret Hallast ja Alo Rebane järelhooldusteenuse kohtumisel

 

Kolmapäev, 5. veebruar 2020

Kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Jõgeval

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja vallavanematele Pärnus

Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise koosolekul

Kell 12 vallavaraspetsialist Terje Korss Eesti Energia ärikliendiseminaril

Kell 13 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis

Kell 15.30 Kertu Vuks kohtumisel Palupera põhikooli direktoriga

Kell 16 Piret Hallast kohtumisel Elva valla hooldusperega

Kell 17.30 Kertu Vuks läbi viimas Puhja lasteaia arengukava seminari 

 

Neljapäev, 6. veebruar 2020

Kogu päev Milvi Sepp supervisoonil Sotsiaalkindlustusametis

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Allan Allik, Inna Rebane, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Kertu Vuks haridusvõrgu teemalisel nõupidamisel

Kell 9-10.30 Margit Kink noorsootöötajate koolitusel

Kell 10 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumis

Kell 10-16 Jaanika Saar ja Maarika Uprus Tartus seminaril “Planeeringu vormistamine”.

Kell 10.30 Kertu Vuks kohtumisel Vahur Jaakmaga

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul

Kell 14 Kertu Vuks, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Elva Gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames

Kell 18 Toomas Järveoja, Mare Tamm, Triinu Paas, Margit Kink sportlaste tänugalal

 

Reede, 7. veebruar 2020

Kell 8.30 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Puhja raamatukogu direktoriga

Kell 9-11 Lauri Tamm ESF projekti koostöökohtumisel Tartus

Kell 10 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Rõngu raamatukogu direktoriga

Kell 11.30 Mare Tamm ja Margit Kink koostöövestlusel Aakre raamatukogu direktoriga

Kell 13 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Merilyn Säde kohtumisel Elva Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega

  

Majast väljas: 

Kullo Laos puhkusel 29.01.2020-03.02.2020 asendaja Kristjan Vilu
Mare Tamm 04.02.2020-05.02.2020 õppepäevadel asendaja Marika Saar 
Kertu Vuks 04.02.2020 seminaril Tallinnas

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.01.2020–02.02.2020

Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask Tartus sotsiaaltöötaja õppepäeval „Kohtupraktika aastal 2019“

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 9.30 Marika Saar viib läbi Puhja Kooli 9. klassi õpilastele ühiskonnaõpetuse tundi vallamajas

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 10 Kertu Vuks TAS-is Tartu Kultuuripealinn ja NG Kollaste akende projekti arutelul 

Kell 13 Eve Jõgi Tartu Maakohtus istungil

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 15 Kertu Vuks esinemas kaasava eelarve ja kogukondade kaasamise seminaril Setomaal 

Kell 16 Elva Vallavolikogu istung Elva vallamajas

 

Teisipäev, 28. jaanuar 2020

kogu päev Kertu Vuks SpeakSmart koolitusel Tartus

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Marika Saar kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Otepää Gümnaasiumis

Kell 9 Margit Kink Kõrveküla Raamatukogus ja töötervishoiuarsti juures

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 12 Eva Kuslap infopäeval “Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde” Tartus

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste haridusjuhtide kohtumisel vallavalitsuse saalis

Kell 13 Toomas Järveoja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul

Kell 15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis

 

Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel

kell 9 Margit Kink Tartumaa Omavalitsuste Liidus kohtumisel

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel Elva gümnaasiumi esindajaga Kodanik ja ühiskond projekti raames

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis

Kell 11 Eva Kuslap infopäeval “Vananemine kultuuris” Tartu Ülikooli Kliinikumis

kell 11 Anneli Lepik Politsei-ja Piirivalveametis kohtumisel

Kell 12 Lauri Tamm  osaleb seminaril Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde

Kell 13 Elise Aher ümarlaual Tartu Lastemajas

Kell 13.30 Marika Saar osaleb Kultuurministeeriumi ja ELVL kultuuri ja spordi teemarühma kohtumisel Tallinnas 

Kell 13 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil

Kell 13 Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul TOL-is

Kell 14.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Sirje Erm, Ene Sõber sotsiaaltöö koosolekul Rõngu teenuskeskuses

Kell 16  Kertu Vuks VÄLK meeskondade pitchimise teemalisel seminaril SPARK Demos 

Kell 17 Marika Saar osaleb ENTK noortevaldkonna tunnustusüritusel Tallinnas 

 

Neljapäev, 30. jaanuar 2020

kogu päev: Merilyn Säde sisekommunikatsiooni koolitusel Tallinnas

Kogu päev:  Kertu Vuks StartupDayl Tartus 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm kohtuvad Elva Gümnaasiumi ametiühinguga 

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajaga

Kell 11 Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Paas, Triin Ojasoo personalitarkvara PERSONA tutvustus

Kell 13 Mare Tamm Laste ja perede komisjoni istungil

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul

Kell 13 Terje Raadom, Sten Saarekivi Elva Gümnaasiumis läbi viimas õppeainet kodanik ja ühiskond

Kell 14 Kertu Vuks läbi viimas tundi Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames 

kell 16 Margit Kink, Marika Saar, Toomas Järveoja Lusikapeol Elva Kultuurikeskuses

Kell 16 Kertu Vuks arutelul Eva Leemetiga loomemajanduse arendamisest Elva vallas 

Kell 18 Kertu VuksMarika Saar osalevad mentorklubi kohtumisel 

 

Reede, 31. jaanuar 2020

kogu päev  Kertu Vuks StartupDayl Tartus  

Kell 8.30 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolek

 

Laupäev, 1veebruar 2020

Kell 18 Marika Saar osaleb segarahvatantsurühma Opsal 35. juubelil Puhja Seltsimajas 

 

Majast väljas: 

Allan Allik puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kertu Vuks

Kristi Kalmus puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kaisa-Karoliina Kokk

Kullo Laos puhkusel 29.01.2020-03.02.2020 asendaja Kristjan Vilu

Mikk Järv puhkusel 16.01.2020-29.01.2020 asendaja Toomas Järveoja  

Sille Kask 27.01.2020 Tartus koolitusel

Merilyn Säde 30.01.2020 Tallinnas koolitusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.01.2020–02.02.2020

Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask Tartus sotsiaaltöötaja õppepäeval „Kohtupraktika aastal 2019“

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 9.30 Marika Saar viib läbi Puhja Kooli 9. klassi õpilastele ühiskonnaõpetuse tundi vallamajas

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek

Kell 10 Kertu Vuks TAS-is Tartu Kultuuripealinn ja NG Kollaste akende projekti arutelul 

Kell 13 Eve Jõgi Tartu Maakohtus istungil

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 15 Kertu Vuks esinemas kaasava eelarve ja kogukondade kaasamise seminaril Setomaal 

Kell 16 Elva Vallavolikogu istung Elva vallamajas

 

Teisipäev, 28. jaanuar 2020

kogu päev Kertu Vuks SpeakSmart koolitusel Tartus

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Marika Saar kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Otepää Gümnaasiumis

Kell 9 Margit Kink Kõrveküla Raamatukogus ja töötervishoiuarsti juures

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 12 Eva Kuslap infopäeval “Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde” Tartus

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste haridusjuhtide kohtumisel vallavalitsuse saalis

Kell 13 Toomas Järveoja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul

Kell 15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis

 

Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel 

kell 9 Margit Kink Tartumaa Omavalitsuste Liidus kohtumisel

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel Elva gümnaasiumi esindajaga Kodanik ja ühiskond projekti raames 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Eva Kuslap infopäeval “Vananemine kultuuris” Tartu Ülikooli Kliinikumis 

kell 11 Anneli Lepik Politsei-ja Piirivalveametis kohtumisel

Kell 12 Lauri Tamm  osaleb seminaril Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde 

Kell 13 Elise Aher ümarlaual Tartu Lastemajas

Kell 13.30 Marika Saar osaleb Kultuurministeeriumi ja ELVL kultuuri ja spordi teemarühma kohtumisel Tallinnas  

Kell 13 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil

Kell 13 Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul TOL-is 

Kell 14.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Sirje Erm, Ene Sõber sotsiaaltöö koosolekul Rõngu teenuskeskuses

Kell 16  Kertu Vuks VÄLK meeskondade pitchimise teemalisel seminaril SPARK Demos 

Kell 17 Marika Saar osaleb ENTK noortevaldkonna tunnustusüritusel Tallinnas 

 

Neljapäev, 30. jaanuar 2020

kogu päev: Merilyn Säde sisekommunikatsiooni koolitusel Tallinnas

Kogu päev:  Kertu Vuks StartupDayl Tartus 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm kohtuvad Elva Gümnaasiumi ametiühinguga  

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajaga

Kell 11 Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Paas, Triin Ojasoo personalitarkvara PERSONA tutvustus

Kell 13 Mare Tamm Laste ja perede komisjoni istungil

Kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul

Kell 14 Kertu Vuks läbi viimas tundi Elva gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond aine raames 

kell 16 Margit Kink, Marika Saar, Toomas Järveoja Lusikapeol Elva Kultuurikeskuses

Kell 16 Kertu Vuks arutelul Eva Leemetiga loomemajanduse arendamisest Elva vallas 

Kell 18 Kertu VuksMarika Saar osalevad mentorklubi kohtumisel 

 

Reede, 31. jaanuar 2020

kogu päev  Kertu Vuks StartupDayl Tartus  

Kell 8.30 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolek

 

Laupäev, 1veebruar 2020

Kell 18 Marika Saar osaleb segarahvatantsurühma Opsal 35. juubelil Puhja Seltsimajas 

 

Majast väljas: 

Allan Allik puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kertu Vuks

Kristi Kalmus puhkusel 27.01.2020-31.01.2020 asendaja Kaisa-Karoliina Kokk

Kullo Laos puhkusel 29.01.2020-03.02.2020 asendaja Kristjan Vilu

Mikk Järv puhkusel 16.01.2020-29.01.2020 asendaja Toomas Järveoja  

Sille Kask 27.01.2020 Tartus koolitusel

Merilyn Säde 30.01.2020 Tallinnas koolitusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 20.01.2020–26.01.2020

Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Piret Hallast järelhooldusteenuse koosolekul 

Kell 10 Sille Kask Elva politseijaoskonnas MAPPA kohtumisel 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduseteemalisel koosolekul 

Kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajaga 

Kell 13 Piret Hallast, Lauri Tamm, Hille Deede võrgustikukohtumisel  

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink koostöövestluse läbiviimisel Konguta Rahvamaja direktoriga 

Kell 13 Kertu Vuks, Allan Allik, Jaanika Saar kohtumisel Ulila Keskuse juhatajaga  

Kell 14 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink koostöövestluse läbiviimisel Rõngu Rahvamaja direktoriga 

Kell 18 volikogu eestseisuse koosolek vallamajas 

Kell 19 Marika Saar, Kertu Vuks osalevad volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul  

 

Teisipäev, 21. jaanuar 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Eva Kuslap sotsiaalnõunike koosolekul  

Kell 9 Kertu Vuks õppeaine Kodanik ja ühiskond teemalisel arutelul  

Kell 10 Merilyn Säde kohtumisel OÜ Blueray esindajaga 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Piret Hallast ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink koostöövestluse läbiviimisel Puhja Seltsimaja direktoriga 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink koostöövestluse läbiviimisel Rannu Rahvamaja direktoriga 

 

Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

Kogu päev Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastusel 

Kell 9 Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks siseveebi loomise arutelul 

Kell 9 Mare Tamm töörühma arutelul Haridus- ja Teadusministeeriumis Tartus 

Kell 11 Eve Jõgi, Alo Rebane Tartu Maakohtus istungil 

Kell 11 Milvi Sepp kohtumisel eakatega Puhja päevakeskuses 

Kell 13 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja Koolis 

Kell 13.15 Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel YuMuuvi esindajaga 

Kell 14 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Piret Hallast ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 17 Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks osalevad aruteluõhtul “Loov Elva” 

 

Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Kell 8.30-10.30 meeskonna GPS-koolitus (FleetComplete) vallamaja saal 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Kertu Vuks, Allan Allik koolivõrguanalüüsi planeerimiskoosolekul  

Kell 11 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Margit Kiin, Eva Kuslap ja Lauri Tamm kohtumisel Päästeameti Lõuna piirkonna juhi Jüri Hrabroviga 

Kell 13 Marika Saar, Piret Hallast, Lauri Tamm, Hille Deede, Elise Aher, Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kink tugispetsialistide kohtumisel Konguta Koolis 

Kell 13 Heiki Hansen, Hegri Narusk Puhja kooli ehituse järelkontrollil 

Kell 14 Kertu Vuks, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Elva Gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond õppeaine tundi läbi viimas 

Kell 17 Kertu Vuks osaleb MTÜ Mõisakoolide ühenduse töökoosolekul Aruküla mõisas 

 

Reede, 24. jaanuar 2020

Kell 12.30 Merilyn Säde Maal Elamise Päeva koosloome seminaril Nõos 

Kell 11.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja Lasteaias 

Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Puhja lasteaia direktoriga 

  

Majast väljas: 

Anneli Teder 20.01.2020-22.01.2020 Põhipuhkus, asendab Tatjana Žuravljova

Maano Koemets 10.01.2020-23.01.2020 Põhipuhkus, asendab Peeter Laasik

Mikk Järv 16.01.2020-29.01.2020 Toomas Järveoja Põhipuhkus

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 13.01.2020–19.01.2020

Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel 

kogu päev: Margit Kink YIntro: Noorteinfo põhiteadmiste ja -oskuste koolitusprogrammil 

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 9 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide koosolekul 

Kell 10 Mare Tamm ja Liis Lehiste ringsõidul hallatavates asutustes 

Kell 10 Margit Kiin kohtumisel SA Elva Laste ja Perekeskus juhataja ja lasteaia direktoriga 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 11 Hille Deede ja Piret Hallast kohtumisel Elva Vallavalitsuses 

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel ENTK esindajaga 

Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus arutelul Riigikantselei küsitluse täitmise teemadel  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 15 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

 

Teisipäev, 14. jaanuar 2020

kogu päev: Margit Kink YIntro: Noorteinfo põhiteadmiste ja -oskuste koolitusprogrammil 

kogu päev: Allan Allik, Maarika Uprus ja Jaanika Saar Viljandis üldplaneeringu töötoas 

Kogu päev: Eva Kuslap koduteenusel olevate klientide külastused 

Kell 9 Marika Saar sotsiaalosakonna juhataja ja sotsiaalnõunike koosolek  

Kell 9.15 Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel Elva Gümnaasiumis  

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 10 Hille Deede, Anneli Lepik ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses  

kell 11 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek 

Kell 12 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Rõngu Keskkoolis 

Kell 13 Marika Saar ja Mare Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumi õpetajate ametiühinguga 

Kell 16.30 Marika Saar osaleb Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul  

Kell 17 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad Elva Järve lasteaia hoolekogu koosolekul 

 

Kolmapäev, 15. jaanuar 2020

kogu päev: Margit Kink YIntro: Noorteinfo põhiteadmiste ja -oskuste koolitusprogrammil 

kogu päev: Liis Lehiste ja Mare Tamm osalevad Huvitava Kooli konverentsil Tartus 

Kogu päev: Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo kokkuvõtete tegemise arutelul ja nõukogu koosolekul Tallinnas  

Kell 8.30 Heiki Hansen koosolekul Elva Teenused

Kell 9  Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Sille Kask, Elo Kasetalu, Sirje Erm, Laura-Liis Õnneleid ja Ene Sõber sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 11 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Piret Hallast ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 11 Hille Deede kohtumisel Kammeri Koolis 

Kell 13.00 Elise Aher ümarlaual Murumuna lasteaias 

Kell 18.00 Mikk Järv Rannus korteriühistu koosolekul 

Kell 18 Heiki Hansen majanduskomisjoni koosolekul

 

Neljapäev, 16. jaanuar 2020

kogu päev: Kaisa-Karoliina Kokk Tallinnas koolitusel “Muudatused tööõiguses ja -suhetes, praktika ja uued kohtulahendid” 

Kogu päev: Eva Kuslap Tallinnas ESTA strateegiapäeval 

kogu päev: Allan Allik Pärnus arendustöötajate arenguprogrammis 

kogu päev: Liis Lehiste ja Mare Tamm osalevad Huvitava Kooli konverentsil Tartus 

Kell 8 Marika Saar külastab Valguta Lasteaed-Algkooli  

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv spordihoone ehituskoosolekul 

Kell 14 Kertu Vuks Elva Gümnaasiumis Kodanik ja ühiskond õppeaine raames  

Kell 15 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhatajaga  

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv rahanduskomisjoni koosolekul 

 

Reede, 17. jaanuar 2020

kogu päev: Allan Allik Pärnus arendustöötajate arenguprogrammis 

Kogu päev: Kertu Vuks Speaksmart koolitusel Tartus 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink koostöövestlusel Aakre Rahvamaja direktoriga 

Kell 9 Eva Kuslap ja Milvi Sepp projektide arutelu koosolekul 

Kell 11 Marika Saar osaleb Elva valla esimesel Väärikate Ülikooli loengul  

Kell 15 Hille Deede kohtumisel Puhja Koolis 

 

Majast väljas: 

Laura-Liis Õnneleid puhkusel 02.-14.01.2020, asendaja Ene Sõber             
Sten Saarekivi puhkusel 02.-17.01.2020, asendaja Terje Raadom 
Sille Kask õppepuhkusel 17.01.2020 asendaja Elo Kasetalu 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 06.01.2020–12.01.2020

Esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Kell 8.30 Eva Kuslap kohtumisel hooldustöötajatega 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 Anneli Lepik, Hille Deede, Piret Hallast võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide teemalisel koosolekul  

Kell 11 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde nõupidamisel 

Kell 13 Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Kayvo Kroon lairibavõrgu teemalisel arutelul  

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Allan Allik osalevad koolivõrgu finantsanalüüsi planeerimise koosolekul 

Kell 15 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar Peedu ravikodu teemalisel kohtumisel 

 

Teisipäev, 7. jaanuar 2020

kogu päev: Milvi Sepp, Piret Hallast eestkostel oleva lapsega kohtumisel Haapsalus

Kogu päevMargit Kink Tartumaa kultuurijuhtidega kultuurireisil Viljandimaal

Kogu päev: Mare Tamm ümarlaua arutelul Haridus- ja Teadusministeeriumis Tallinnas

Kogu päev: Kertu Vuks SpeakSmart koolitusel Tartus   

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Tallinnas

Kell 8.30 Hille Deede kohtumisel Konguta Koolis

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 11. 30-13 Hille Deede kohtumisel Konguta koolis

Kell 15 Eva Kuslap, Lauri Tamm kohtumisel Päästeameti Elva komandopealiku Andres Smirnoviga 

 

Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

kogu päev:  Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtidega kultuurireisil Viljandimaal

kogu päevMare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tartus

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja vallavanematele Tallinnas 

Kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

Kell 10 Kertu Vuks Kollaste akende projektikoosolekul Tartus 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis

Kell 11 Hille Deede, Eve Jõgi, Lauri Tamm, Elise Aher lastekaitsemeeskonna koosolekul

 

Neljapäev, 9. jaanuar 2020

kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tartus

Kell 9 Toomas Järveoja X Lõuna-Eesti palvushommikusöök

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolekul

 

Reede, 10. jaanuar 2020

kogu päev Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma ja  Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel Tallinnas 

Kell 10 Kertu Vuks ja Merilyn Säde “Hea avalik ruum” projekti keskväljakutega seotud koosolekul Elvas

Kell 10.30 Mare Tamm, Kaisa-Karoliina Kokk, Margit Kiin nõupidamisel

  

Majast väljas: 

Mare Tamm õppepäevadel 07.01.2020-09.01.2020

Laura-Liis Õnneleid puhkusel 02.01.2020-14.01.2020 asendaja Ene Sõber           

Liis Lehiste puhkusel 30.12.2019-06.01.2020 asendaja Mare Tamm

Sten Saarekivi puhkusel 02.01.2020-17.01.2020 asendaja Terje Raadom

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 30.12.2019–05.01.2020

Esmaspäev, 30. detsembril 2019

Kell 8.30 Toomas Järveoja, Milvi Sepp, Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide arutelul

Kell 11 Milvi Sepp, Eva Kuslap kohtuvad MTÜ Hoolekodaga

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis

Kell 16 Margit Kink Tartumaa Noortekogu seminaril

 

Teisipäev, 31. detsembril 2019

Elva Vallavalitsuses lühendatud tööpäev kell 8-13

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

 

Kolmapäev, 1jaanuar 2020

Elva Vallavalitsus on SULETUD!

 

Neljapäev, 2. jaanuar 2020

Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 13 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolekul

Kell 13 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

 

Reede, 3. jaanuar 2020

Kell 9 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde, Margit Kink Elva valla lehe arenduskoosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turismi- ja turundusmeeskonna koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar, Hemminki Otstavel kohtumas Rannu Rahvamaja juhatajaga loomemajanduse teemadel 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 30.12.2019–05.01.2020

Esmaspäev, 30. detsembril 2019

Kell 8.30 Toomas Järveoja, Milvi Sepp, Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik arendusprojektide arutelul

Kell 11 Milvi Sepp, Eva Kuslap kohtuvad MTÜ Hoolekodaga

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis

Kell 16 Margit Kink Tartumaa Noortekogu seminaril

 

Teisipäev, 31. detsembril 2019

Elva Vallavalitsuses lühendatud tööpäev kell 8-13

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

 

Kolmapäev, 1jaanuar 2020

Elva Vallavalitsus on SULETUD!

 

Neljapäev, 2. jaanuar 2020

Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 13 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

 

Reede, 3. jaanuar 2020

Kell 9 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde, Margit Kink Elva valla lehe arenduskoosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turismi- ja turundusmeeskonna koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar, Hemminki Otstavel kohtumas Rannu Rahvamaja juhatajaga loomemajanduse teemadel 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 16.12.2019–20.12.2019

Esmaspäev, 16. detsembril 2019

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

kell 10 Kertu Vuks kohtumisel Agnes Hiiega 

kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik arendusprojektide arutelul  

kell 11 Hille Deede kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

kell 12.30 Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul 

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

kell 14 Mare Tamm, Elise Aher, Lauri Tamm laste- ja perede komisjoni istungil 

kell 16 Elva Vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 17. detsembril 2019

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

kell 11 Mare Tamm Haridus- ja Teadusministeeriumis koostöögrupi koosolekul  

kell 11 Eva Kuslap Lasnamäe komandos “500 kodu korda” pressikonverentsil 

kell 11 Marika Saar, Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul Puhja seltsimajas 

kell 11 Hille Deede kohtumisel Konguta Koolis 

kell 13 Sten Saarekivi ja Terje Raadom lemmikloomaregistri koolitusel. 

kell 13 Marika Saar, Liis Lehiste osalevad tugispetsialistide projekti koosolekul  

kell 15 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Allan Allik teede investeeringutoetuse taotluse arutelu 

kell 18 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks Hellenurme mõisa tulevikuarutelul  

 

Kolmapäev, 18. detsembril 2019

kell 9 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Kätlin Saarelaga  

kell 10 Jaanika Saar, Mikk Järv, Priit Värv, Madis Šumanov, Kätlin Saarela Spordihoone sisekujunduse ülevaatamise koosolek

kell 12.15 Hille Deede kohtumisel Puhja lasteaias 

kell 12.30 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Esta Tammega  

kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste- ja teenuste komisjon 

kell 14.30 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane, Piret Hallast ja Lauri Tamm sotsiaalvaldkonna tegevuskava koostamisel 

kell 15 Toomas Järveoja Rõngu eakate jõulupeol

 

Neljapäev, 19. detsembril 2019

kell 9.30 - 15.30 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv, Terje Korss Act Now projekti seminaril

kell 9 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Milvi Sepaga  

kell 13 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Mare Tammega  

kell 13 Heiki Hansen spordihoone ehituskoosolekul

kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul Tartus 

 

Reede, 20. detsembril 2019

kell 10 Mikk Järv, Heiki Hansen MTÜ Andmesidevõrk koosolekul Kanepis 

kell 12 sotsiaal- ja terviseosakond aasta kokkuvõtete tegemisel Waides  

kell 13 Terje Korss ja Allan Allik Kobilu küla reoveelahenduse arutelul 

 

Majast väljas: 

Kayvo Kroon 5.12-18.12 puhkusel, asendaja Kaughaldus OÜ 

Milvi Sepp 10.12–17.12 puhkusel, asendaja Alo Rebane 

Eve Jõgi 16.12 - 18.12 puhkusel, asendaja Elise Aher  

Sille Kask 16.12.2019–05.01.2020 puhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

Anneli Lepik 16.12.2019–5.01.2020 puhkusel, asendaja Hille Deede 

Merilyn Säde 16.12.2019–31.12.2019 puhkusel, asendaja Triinu Paas  

Ene Joosing 16.12.2019-20.12.2019 puhkusel, asendaja Ene Sõber 

Cetlin Keskküla 16.12.2019-20.12.2019 õppepuhkusel, asendaja Hegri Narusk 

Sirje Erm  16.12.2019-20.12.2019 puhkusel, asendaja Ene Sõber

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 09.12.2019–15.12.2019

Esmaspäev, 9. detsembril 2019 

kogu päev Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil  

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

kell 10 finantsosakonna koosolek 

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

kell 11 Imbi Rõivassepp arenguvestlusel Inna Rebasega 

kell 12 Liis Lehiste osaleb Tartu Ülikooli eetikakeskuse  tunnustusprogrammi “Hea kool kui väärtuspõhine kool” konverentsil Tartus 

kell 13 Hille Deede kohtumisel Puhja Koolis 

kell 13 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk, Terje Korss, Eva KuslapHegri Narusk FleetComplete esimesel infokoolitusel 

kell 14 Imbi Rõivassepp arenguvestlusel Uffert Antoninaga 

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

kell 14-16 Maano Koemets Tartu Ärinõuandla nõukogu koosolekul 

kell 17 Maano Koemets, Mikk Järv volikogu eestseisuse koosolekul 

kell 18 Toomas Järveoja, Maano Koemets, Mikk Järv, Merilyn Säde, Margit Kink osalevad Martin Järveoja pidulikul vastuvõtul Elva Kultuurikeskuses 

 

Teisipäev, 10. detsembril 2019 

kogu päev Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kullo Laos Põlvas üldplaneeringu 4. töötoas 

kell 10 vallavalitsuse istung  

kell 10 Kertu Vuks arenguvestlusel Maia Kukega 

kell 10 Cetlin Keskküla koolitusel “Ehitiste projekteerimise riigihangete võtmeküsimused” Tartus 

kell 11 Marika Saar, Liis Lehiste, Margit Kink osalevad huvihariduse- ja huvitegevuse töörühma kohtumisel  

kell 13 Imbi Rõivassepp arenguvestlusel Žuravljova Tatjanaga 

kell 13 Kertu Vuks arenguvestlusel Allan Allikuga 

kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste koolijuhtide kohtumisel vallavalitsuses 

kell 15 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil 

 

Kolmapäev, 11. detsembril 2019 

kell 10 Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad Võrus Veneetsia arhitektuuribiennaali teemalisel kommunikatsiooniarutelul  

kell 11 Marika Saar osaleb Tartumaa raamatukogutöötajate koostöökohtumisel Rõngus  

kell 11.30 Toomas Järveoja kohtumisel MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse koosolekul

kell 12.30 Marika Saar, Eva Kuslap, Lauri Tamm, Hille Deede, Eve Jõgi, Elise Aher osalevad Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkonna teemapäev Elvas “Lapsed, meditsiin ja sotsiaaltöö”  

kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi kohtumisel kalmistukorraldajatega 
kell 13 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsusete Liidu juhatuse koosolekul

kell 15 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar, Jaanika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks ja Maarika Uprus Peedu teraapiakeskuse detailplaneeringu arutelu 

 

Neljapäev, 12. detsembril 2019 

kogu päev: Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm koostöökohtumisel Paides 

kell 9 Heiki Hansen Elva Teenused nõukogus            

kell 10 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjonis

kell 10 Eva KuslapAlo Rebane ja Lauri Tamm sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

kell 14 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolek

kell 17.30 VÄLK meeskondadega äriplaani- ja turunduse teemalisel seminaril Spark Demos  

 

Reede, 13. detsembril 2019 

 

kell 13 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Merilyn Säde kohtumisel Rally Estonia esindajatega 

kell 18 on kõik JÕULUPEOL! 

 

Laupäev, 14. detsembril 2019 

kogu päev Margit Kink Noortevolikogu meeskonnakoolitus ja koosolek 

 

Majast väljas:  
Triinu Paas  25.1112.12 puhkusel, asendajad Triin Ojasoo ja Merilyn Säde 

Kayvo Kroon 5.12-18.12 puhkusel, asendaja Kaughaldus OÜ 

Imbi Rõivassepp 11.12-13.12 puhkusel asendaja Heiki Hansen ja Inna Rebane 

Milvi Sepp 10.12 - 17.12 puhkusel, asendaja Alo Rebane 

Cetlin Keskküla 12.12-13.12 õppepuhkusel, asendaja Hegri Narusk 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 09.12.2019–15.12.2019

Esmaspäev, 9. detsembril 2019 

kogu päev Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil  

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

kell 10 finantsosakonna koosolek 

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

kell 11 Imbi Rõivassepp arenguvestlusel Inna Rebasega 

kell 12 Liis Lehiste osaleb Tartu Ülikooli eetikakeskuse  tunnustusprogrammi “Hea kool kui väärtuspõhine kool” konverentsil Tartus 

kell 13 Hille Deede kohtumisel Puhja Koolis 

kell 13 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk, Terje Korss, Eva KuslapHegri Narusk FleetComplete esimesel infokoolitusel 

kell 14 Imbi Rõivassepp arenguvestlusel Uffert Antoninaga 

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

kell 14-16 Maano Koemets Tartu Ärinõuandla nõukogu koosolekul 

kell 17 Maano Koemets, Mikk Järv volikogu eestseisuse koosolekul 

kell 18 Toomas Järveoja, Maano Koemets, Mikk Järv, Merilyn Säde, Margit Kink osalevad Martin Järveoja pidulikul vastuvõtul Elva Kultuurikeskuses 

 

Teisipäev, 10. detsembril 2019 

kogu päev Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kullo Laos Põlvas üldplaneeringu 4. töötoas 

kell 10 vallavalitsuse istung  

kell 10 Kertu Vuks arenguvestlusel Maia Kukega 

kell 10 Cetlin Keskküla koolitusel “Ehitiste projekteerimise riigihangete võtmeküsimused” Tartus 

kell 11 Marika Saar, Liis Lehiste, Margit Kink osalevad huvihariduse- ja huvitegevuse töörühma kohtumisel  

kell 13 Imbi Rõivassepp arenguvestlusel Žuravljova Tatjanaga 

kell 13 Kertu Vuks arenguvestlusel Allan Allikuga 

kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste koolijuhtide kohtumisel vallavalitsuses 

kell 15 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil 

 

Kolmapäev, 11. detsembril 2019 

kell 10 Kertu Vuks ja Merilyn Säde osalevad Võrus Veneetsia arhitektuuribiennaali teemalisel kommunikatsiooniarutelul  

kell 11 Marika Saar osaleb Tartumaa raamatukogutöötajate koostöökohtumisel Rõngus  

kell 11.30 Toomas Järveoja kohtumisel MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse koosolekul

kell 12.30 Marika Saar, Eva Kuslap, Lauri Tamm, Hille Deede, Eve Jõgi, Elise Aher osalevad Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkonna teemapäev Elvas “Lapsed, meditsiin ja sotsiaaltöö”  

kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi kohtumisel kalmistukorraldajatega 
kell 13 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsusete Liidu juhatuse koosolekul

kell 15 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar, Jaanika Saar, Merilyn Säde, Kertu Vuks ja Maarika Uprus Peedu teraapiakeskuse detailplaneeringu arutelu 

 

Neljapäev, 12. detsembril 2019 

kogu päev: Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm koostöökohtumisel Paides 

kell 9 Heiki Hansen Elva Teenused nõukogus            

kell 10 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjonis

kell 10 Eva KuslapAlo Rebane ja Lauri Tamm sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

kell 14 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolek

kell 17.30 VÄLK meeskondadega äriplaani- ja turunduse teemalisel seminaril Spark Demos  

 

Reede, 13. detsembril 2019 

 

kell 13 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Merilyn Säde kohtumisel Rally Estonia esindajatega 

kell 18 on kõik JÕULUPEOL! 

 

Laupäev, 14. detsembril 2019 

kogu päev Margit Kink Noortevolikogu meeskonnakoolitus ja koosolek 

 

Majast väljas:  
Triinu Paas  25.1112.12 puhkusel, asendajad Triin Ojasoo ja Merilyn Säde 

Kayvo Kroon 5.12-18.12 puhkusel, asendaja Kaughaldus OÜ 

Imbi Rõivassepp 11.12-13.12 puhkusel asendaja Heiki Hansen ja Inna Rebane 

Milvi Sepp 10.12 - 17.12 puhkusel, asendaja Alo Rebane 

Cetlin Keskküla 12.12-13.12 õppepuhkusel, asendaja Hegri Narusk 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 02.12.2019–08.12.2019

Esmaspäev, 2. detsembril 2019 

kogu päev: Kertu Vuks “Eesti 2035” strateegia arutelul  

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliinikus 

kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad hooldustöötajate töövestlustel 
kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste osalevad pilootprojekti töökoosolekul 
kell 13.30 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Inna Rebane, Margit Kiin kohtuvad SA Elva Laste- ja Perekeskuse 
juhatajaga
kell 15 Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm kohtuvad SA Elva Teenused juhatajaga 
 

 

Teisipäev, 3. detsembril 2019 

kogu päev: Allan Allik tehnilise taristu teemalises üldplaneeringu töötoas Viljandis 

kogu päev: Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi poolt korraldataval digitaliseerumise seminaril  

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja ja nõunike koosolekul 

kell 9 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöötaja Maia Markusega  

kell 9 Lauri Tamm Varajase kaasamise keskuse infopäeval Otepääl 

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Kaisa-Karoliina Kokk osalevad hooldustöötajate töövestlusel 

kell 11 Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Salle Ritso, Merilyn Säde kommunikatsioonikoosolekul 

kell 11 Heiki Hansen Emajõe Veevärgi nõukogus

kell 14 Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kink Elva Kultuurikeskuses Elva linna päevaga seotud arutelul 

kell 13 Marika Saar osaleb “Eesti 2035”strateegia arutelul Tartus  

kell 14.30 Milvi Sepp arenguvestlusel Eva Kuslapiga 

kell 18 Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul

 

Kolmapäev, 4. detsembril 2019 

kogu päev: Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Merilyn Säde, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm ja Salle Ritso juhtimiskoolitusel 

kogu päev: Margit Kink konverentsil “20 aastat noorte heaks” 

kogu päev: Heiki Hansen Liiklusturvalisuse konverentsil Tallinnas

kell 9 hooldustöötajatel supervisioon Elva Laste- ja Perekeskuses  

kell 9.30 Liis Lehiste, Anneli Lepik juhtumi arutelul Hellenurme lasteaias 

kell 10-13 Triin Ojasoo Amphora digiarhiivi koolitus Elva Vallavolikogu saalis

kell 11 Kertu Vuks osaleb innovatsioonihangete teemalisel arutelul Tartu ja Tallinna linnavalitsustega  

kell 12.30 Alo Rebane, Lauri Tamm, Eve Jõgi, Elise Aher Tartumaa kohtumisel KOVide esindajatega Ülenurmel  

kell 15.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon 

kell 18 Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad arengu- ja planeeringu- ning majanduskomisjoni ühiskoosolekul 

kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul  

 

Neljapäev, 5. detsembril 2019 

kogu päev: Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi seminaril Viljandis 

kogu päev: Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad konverentsil „Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ning energiapoliitika eesmärkide elluviimisel“ Tallinnas 

kogu päev: Heiki Hansen Liiklusturvalisuse konverentsil Tallinnas

kell 8 Eve Jõgi ja Lauri Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

kell 9-11 Mare Tamm viib läbi arenguvestlusi osakonna töötajatega 

kell 13 Elise Aher, Eve Jõgi kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöötaja Maia Markusega 

kell 15 Eve Jõgi, Lauri Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

kell 11 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalteemarühma ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel  

 

Reede, 6. detsembril 2019 

Ilmub Elva valla leht! 

kogu päev: Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi seminaril Viljandis 

kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Liis Lehiste ja Lauri Tamm arutavad tugiisikutega seonduvaid teemasid 

kell 10 Heiki Hansen Puhja kooli ehituskoosolek

kell 11-14 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Margit Kink projektitoetustaotluste hindamiskomisjoni koosolekul 

kell 13 Merilyn Säde, Eva KuslapMilvi Sepp ja Lauri Tamm vinguandurite kampaania koosolekul  

 

Majast väljas:  
Triinu Paas  25.11–12.12 puhkusel, asendajad Triin Ojasoo ja Merilyn Säde 

Kayvo Kroon 5.12-18.12 puhkusel, asendaja Kaughaldus OÜ 

Sille Kask 06.12.2019 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.11.2019–01.12.2019

Esmaspäev, 25. november 2019

kell 8.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Otepää Gümnaasiumis 

kell 8.30 Eva Kuslap arenguvestlusel Kaja Veberiga 

kell 9 Piret Hallast Puhja Teenuskeskuses 

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 9.30 Eva Kuslap arenguvestlusel Anti Mehisega

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks keskväljaku ärimoodulite pakkumuste avamise arutelul 

kell 13 Milvi Sepp, Lauri Tamm, Piret Hallast kohtumisel Jaana Undiga

kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi Elva Kesk väljakuga seotud teemad ja jõulukuuse toomine 

kell 13 Mare Tamm, Margit Kink osalevad noorte omaalgatusprojektide komisjonis

kell 13 Anneli Lepik Lõuna Ringkonnaprokuratuuris

kell 14 Marika Saar, Salle Ritso osalevad SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul 

kell 14 Mare Tamm, Piret Hallast, Lauri Tamm osalevad Laste ja perede komisjoni istungil

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanik Saar, Maarika UprusKayvo Kroon, Allan Allik

kell 15.30 Kertu Vuks VÄLK konkursi arutelul 

 

Teisipäev, 26. november 2019  

kell 8.15 Eva Kuslap arenguvestlusel Andra Kongoga

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10-14.30 Kayvo Telia seminaril “Seminar Äri digitaliseerimine” Tartus

kell 11 Toomas Järveoja Rõngu piirkonna koosolekul

kell 15-17.30 Maano Koemets MTÜ Korruptsioonivaba Eesti korraldatavas töötoas Tartus

kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp, Merilyn Säde ja Lauri Tamm Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni koosolek

kell 16 Mikk Järv MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul Valmas

kell 17 Heiki Hansen Lasteaed Õnneseen hoolekogus

 

Kolmapäev, 27. november 2019

kogu päev: lastekaitsemeeskond Gordoni perekooli koolitusel

kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tallinnas

kogu päev: Maano Koemets, Margit Kink raamatukogujuhtide väljasõidul 

kell 9 sotsiaaltöö koosolek tegevuskava koostamiseks

kell 10 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses Tartus

kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Kogukonnakoolide konverentsil

kell 13 Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis

kell 13 Hille Deede kohtumisel Elva Järve Lasteaias

kell 13 Kayvo Kroon Tartus koolitusel

kell 18 Marika Saar osaleb Puhja Kooli hoolekogu koosolekul 

 

Neljapäev, 28. november 2019

kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje Raadom Tartu Loodusmajas koolitusel “Ettekirjutuste koostamine”

kogu päev: Hille Deede ja Anneli Lepik kutsetunnistuse taotlemise vestlusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis

kogu päev: Lauri Tamm noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) kasutamise koolitusel Tallinnas

kogu päev: Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tallinnas

kell 8.30-15.30 Kayvo Kroon Tartus koolitusel 

kell 9-12 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Kaisa-Karoliina Kokk osalevad hooldustöötajate töövestlustel

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Elva Kesk tn ehituskoosolekul 

kell 11 Piret Hallast kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöö spetsialist Tiina Kivirüüdiga

kell 12-14 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Jaanika Saar kohtumisel Valgas (seoses EV100 keskväljakute esitlemisega Veneetsias) Hea Avalik Ruum programmis osalenud Lõuna- ja Kagu-Eesti linnade arutelu

kell 14 Heiki Hansen, Mikk Järv Elva Spordihoone ehituskoosolekul

kell 16.30 Heiki Hansen Valguta Lasteaed-Algkooli hoolekogus

kell 17 Kertu VuksMarika Saar osalevad Palupera mõisakooli tulevikuarutelul 

 

Reede, 29. november 2019

kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje Raadom Tartu Loodusmajas koolitusel "Väärteomenetluse aluskoolitus"

kogu päev: Lauri Tamm noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) kasutamise koolitusel Tallinnas

kell 8.30 Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul 

kell 9.30 Eva Kuslap arenguvestlus Gerti Söödiga

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 

kell 9-11 Marika Saar, Margit Kink, Liis Lehiste ja Mare Tamm noorsootöötajate tänuüritusel Elvas

kell 12 Margit Kink osaleb Rahvusülikool 100 konverents-aktusel

kell 14 Marika Saar, Mikk Järv osaleb SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul 

kell 17 Marika Saar osaleb Tartumaa Noorteühenduse tänuüritusel 

 

Laupäev, 30. november 2019

kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv osalevad Külade Kärajatel Konguta Rahvamajas

kell 13 Marika Saar osaleb Leopold Hanseni 140. juubelile pühendatud üritusel 

kell 17 Maano Koemets ja Toomas Järveoja Rannu hariduselu 330. aastapäeva aktusel

 

Pühapäeval, 1. detsembril 2019 

kell 17 Maano Koemets osaleb Rannu alevikus advendiküünla süütamisel 

 

Majast väljas:  
Triinu Paas puhkus 25.1112.12 asendajad Triin Ojasoo ja Merilyn Säde

Mare Tamm 27.11.- 28.11 õppepäevadel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.11.2019–24.11.2019

Esmaspäev, 18. november 2019

kogu päev Sille Kask Elva raudteejaama ooteruumis väljastamas Euroopa Liidu toiduabi 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 9 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 9.30 Eva Kuslap ja hooldustöötaja Marge Denisjuk arenguvestlus 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10.30 Eva Kuslap ja hooldustöötaja Koidu Rajaste arenguvestlus 

Kell 11 Milvi Sepp osaleb lastekaitse tegevuskava koostamisel 

Kell 14 arengu-ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 15 Mare Tamm, Liis Lehiste kohtuvad Järve lasteaias direktori ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga

Kell 16 Kertu Vuks kohtub VÄLK konkursi meeskonnaga Tartus 

 

Teisipäev, 19. november 2019  

kogu päev: Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane osalevad ESTA sotsiaaltöö aastakonverentsil  

kogu päev: Mare Tamm osaleb õppepäeval “Korruptsiooniriskide ennetamine alus-, üld- ja kutseharidusasutustes” Tallinnas 

Kell 9 Eva Kuslap ja hooldustöötaja Cristel Mälgi arenguvestlus 

Kell 9 Eva Kuslap ja hooldustöötaja Gerti Sööt arenguvestlus 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

Kell 10 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Emajõe võrgustiku kohtumisel  

Kell 13 Eva Kuslap ja hooldustöötaja Erle Veber arenguvestlus 

Kell 16 Maano Koemets osaleb projekti “Rännak Rannu kihelkonnas” lõpuüritusel Rannu Rahvamajas

 

Kolmapäev, 20. november 2019

kogu päev Sille Kask Elva raudteejaama ooteruumis väljastamas Euroopa Liidu toiduabi 

Kell 8.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtuvad Elva koolijuhtidega 

Kell 9  Sotsiaalosakonna ametnikud, hooldustöötajad, Maarika Uprus, Triin Ojasoo esmaabi koolitusel Elva Matkakeskuses 

Kell 10 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses Tartus 

Kell 11 Marika Saar osaleb ELVL hariduse ja noorsootöö teemarühma kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega Tallinnas  

Kell 11 Eva Kuslap Tartus FleetComplete seminar  “GDPR: ohud ja võimalused mobiilse töö ja IoT kontekstis.” 
Kell 12.30 Kayvo Kroon koolitusel Tartus 

Kell 13 Liis Lehiste osaleb KOV haridusvaldkonna infopäeval Tartus  

Kell 13 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik, Kristjan Vilu teede investeeringute arutelul 

Kell 15 sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon 

 

Neljapäev, 21. november 2019

Kell 8.30-15 Kayvo Kroon koolitus Tartu 

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste osalevad Elva lasteaiajuhtide kohtumisel  

Kell 9.30-15 Maano Koemets osaleb koolitusel “Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris” Tartus 

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Elva Kesk tn ehituskoosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks kohtub VÄLK konkursi meeskonnaga  

Kell 11 Toomas Järveoja Ulila kergliiklustee koosolekul

Kell 12.30 Heiki Hansen kohtumisel Nupu Lastehoiuga

Kell 13 -14.30 Mare Tamm, Liis Lehiste töökoosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolek

Kell 18 Kertu Vuks osaleb ettevõtjate mentorklubi kohtumisel Elva Kultuurikeskuses  

 

Reede, 22. november 2019

Ilmub Elva valla leht!

Kogu päev Kullo „Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused“ Tallinnas Sokos Hotel Viru 

Kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 

Kell 11 Liis Lehiste, Mare Tamm noortekeskuste mõju hindamise arengupäeval Tartus 

Kell 15 Marika Saar osaleb Rannu noortekeskuse avatud uste päeval  

Kell 16 Kertu Vuks osaleb külavanemate seminaril Himmastes   

 

Laupäev, 23. november 2019

kell 15 Terje Korss VVV SA nõukogu koosolekul Vapramäe loodusmajas

 

Majast väljas: 

Triin Ojasoo puhkus 21.11.2019-22.11.2019

Ede Möldre puhkus 18.11.2019-22.11.2019

Mare Tamm õppepäeval 19.11.2019

Ene Sõber puhkusel 18.11.2019-22.11.2019

Sille Kask õppepuhkusel 22.11.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 11.11.2019–17.11.2019

Esmaspäev, 11. november 2019

kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje Raadom Tartus koolitusel Keskkonnanormid ja -järelevalve” 

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 9 Lauri Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumis

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 Anneli Lepik, Hille Deede ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses

kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 10-12 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna ja finantsosakonna nõupidamisel 

kell 11 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik lammutustoetuse teemalisel arutelul 

kell 11 Eve Jõgi, Elise Aher kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

kell 13 Hille Deede, Piret Hallast kohtumisel Puhja Koolis

kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Laura-Liis Õnneleid toimetulekutoetuse arutelul

kell 16 Elva Vallavolikogu istung

 

Teisipäev, 12. november 2019  

kogu päev: Sten Saarekivi Tartus koolitusel Keskkonnanormid ja -järelevalve”

kogu päeva: Terje Raadom Tallinnas koolitusel Jäätmekäitluse baaskoolitus”

kogu päev: Allan Allik Valgas Rahandusministeeriumi üldplaneeringu töötoas

kell 9.30 lastekaitsemeeskond Gordoni perekooli koolitusel

kell 10 Toomas Järveoja Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus

kell 13 Toomas Järveoja kohtumisel Maanteeametiga

kell 13 Maano Koemets, Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul Tartus

kell 15 Toomas Järveoja, Mare Tamm, Margit Kink Elva valla Tšernobõli veteranide tänuüritusel 

 

Kolmapäev, 13. november 2019

kogu päev: Mare Tamm, Margit Kink, Liis Lehiste Noortekonverentsil #Kriis Rannu rahvamajas

kogu päev: Kertu Vuks, Allan Allik Tallinnas Rahandusministeeriumis kohalike omavalitsuse poolse ettevõtluse arendamise seminaril

kell 9.45-15 Milvi Sepp, Hille Deede, Piret Hallast, Anneli Lepik, Ene Sõber Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse ja ohvriabi osakonna infopäeval lähisuhtevägivalla teemal Nõo Kultuurimajas

kell 11-13 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul (Skype koosolek)

kell 13-18 Marika Saar osaleb Tartumaa kultuuristrateegia 2035 tutvustamisel 

kell 14 Toomas Järveoja Mõisakoolide teabepäev

kell 17 Mare Tamm, Liis Lehiste valla haridusasutuste hoolekogude esindajate seminaril Elvas

 

Neljapäev, 14. november 2019

kogu päev: Ene Sõber, Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask, Eve Jõgi, Elise Aher, Piret Hallast, Anneli Lepik, Elo Kasetalu Tartus sotsiaalvaldkonna sügiskoolitusel Psühholoogilised töövahendid sotsiaal- ja lastekaitsetöös ning eraelus” 

kogu päev:  Eva Kuslap Viimsi Kinos Päästeameti ennetuse ja hädaolukorraks valmisolek aastaseminar ja “500 kodu korda” projekti tänuüritus

kogu päev: Mare Tamm “Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminaril Tallinnas 

kell 9-15 Eneken Padar ehitisregistri koolitusel Tartus 

kell 9 Marika Saar, Margit Kink kultuurijuhtide kohtumisel

kell 10 Hegri Narusk Elva Kesk tn ehituskoosolekul

kell 11 Marika Saar osaleb kohtumisel Viljandi Perekodu esindajatega 

kell 10.30 -12 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Allan Allik Tartus kohtumisel Emajõe Veevärgi kontoris seoses reoveekogumisalade laienduste taotlemisega

kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Liis Lehiste ja Allan Allik koolivõrgu analüüsi koosolekul 

kell 14 Heiki Hansen, Mikk Järv spordihoone ehituskoosolekul  

kell 15-17 Maano Koemets Leader-meetme hindamiskomisjoni koosolekul Rõngus

kell 17 Piret Hallast kohtumisel asendushooldusteenusel oleva lapse tugiperega

kell 18 Elva Vallavalitsuse võistkond osaleb Waksal Wabriku mälumängus 

 

Reede, 15. november 2019

Suurem osa Elva Vallavalitsuse meeskonnast viibib koolitusel!

 

Laupäev, 16. november 2019

kell 16 Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakonna juubel 

 

Majast väljas: 
Kaisa-Karoliina Kokk 14.11.19-15.11.19 puhkusel, asendaja Margit Kiin 
Sille Kask 15.11.19 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 
Maia Kukk 11.11.19-14.11.19 puhkusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 04.11.2019–10.11.2019

Esmaspäev, 4. november 2019

kogu päev: Merilyn Säde Tallinnas küljendamise koolitusel

kogu päev: Kertu Vuks Tartus Smart Manufacturing Meetupil

kell 8.30 Heiki Hansen Puhja kooli majandushalduse koosolekul

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 9 Anneli Lepik kohtumisel Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus

kell 10 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus

kell 10.30 Anneli Lepik ja Piret Hallast kohtuistungil Tartu Maakohtus

kell 11 Toomas Järveoja Otepääl notaris

kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp kohtuvad Johannes Mihkelsoni Keskuse esindajatega 

kell 14 Anneli Lepik kohtumisel Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus

kell 18 Maano Koemets, Toomas Järveoja eestseisuse koosolekul vallamajas 

 

Teisipäev, 5. november 2019  

kogu päev: Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk Tallinnas andmekaitsespetsialistide infopäeval

kogu päev: Mikk Järv Save Smart“ õppereisil Pihkva oblastis

kogu päev: Merilyn Säde Tallinnas küljendamise koolitusel

kogu päev: Maarika Uprus, Jaanika Saar Viljandis üldplaneeringu seminaril 

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Kertu Vuks, Marika Saar, Allan Allik, Liis Lehiste, Mare Tamm koolivõrgu analüüsi arutelul  

kell 13 Toomas Järveoja, Marika Saar, Milvi Sepp, Eva Kuslap kohtuvad Tartumaa Ühistranspordikeskusega 

kell 14 Heiki Hansen kohtumisel Keskkonnateenustega

kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste kohtuvad Alo Saviga seoses õpetajate palgakorralduse projektiga

kell 14 Kertu Vuks Ärinõuandlas VÄLK hindamiskomisjoni kohtumisel

kell 14 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus

kell 17 Heiki Hansen ja Maano Koemets Rannu piirkonnakogu koosolekul Rannu Rahvamajas 

 

Kolmapäev, 6. november 2019

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste ELVL haridusjuhtide õppepäeval

kogu päev: Mikk Järv Save Smart“ õppereisil Pihkva oblastis

kell 8.30 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Jaanika Saar kogukonnatunnustamise teemaline arutelu

kell 9 Marika Saar kohtub Rannu Rahvamaja juhatajaga 

kell 9 Merilyn Säde, Imbi Rõivassepp, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Salle RitsoHegri Narusk, Mare Tamm ja Triinu Paas kommunikatsiooni koosolekul

kell 9 Anneli Lepik, Piret Hallast tugiisikuteenuse vahehindamisel Rõngus

kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

kell  10-15 Eva Kuslap omastehooldajate koolitusel

kell 11 sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 14 Toomas Järveoja kohtumisel Kaitseliidu brigaadikindral Riho Ühtegi’ga 

kell 13 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 15 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Allan Allik kohtumisel Emajõe Veevärgis 

kell 17 Heiki Hansen, Kertu Vuks Ulila rahvakoosolekul  

 

Neljapäev, 7. november 2019

kogu päev: Finantsosakond täies koosseisus Tartus raamatupidajate päeva konverentsil.

kogu päev Kertu Vuks, Jaanika Saar, Allan Allik, Maarika Uprus Planeerimiskonverentsil 

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ELVL haridusjuhtide õppepäeval

kogu päev: Lauri Tamm Töötukassa koostööpäeval Tartus

kell 14 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolekul 

kell 17 Maano Koemets, Toomas Järveoja kohtumisel Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsiga

kell 18 Maano Koemets, Mikk Järv Rannu kaugkütte koosolekul Rannu Rahvamajas 

 

Reede, 8. november 2019

kogu päev: Elise Aher, Anneli Lepik, Eve Jõgi ja Hille Deede seminaril “Samal poolel - lapse poolel” Tallinnas

kogu päev: Kertu Vuks, Jaanika Saar, Allan Allik, Maarika Uprus Planeerimiskonverentsil

kell 9 Milvi Sepp, Eva Kuslap ja Ene Sõber toimetulekutoetuse arutelu

kell 10 Heiki Hansen Puhja kooli ehituskoosolek

kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Elo Kasetalu toimetulekutoetuse arutelu

 

Majast väljas:

Riina Sirel põhipuhkusel 21.10.2019-04.11.2019 asendaja Eneken Padar

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 29.10.2019–3.11.2019

Esmaspäev, 28. oktoober 2019

kogu päev Kertu Vuks, Jaanika Saar Gdynias Planning Cities Commission seminaril

kogu päev Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul Tallinnas 

kogu päev vallamajandusosakond tormikahjude tuvastamisel ja likvideerimisel

kogu päev Mare Tamm osaleb kaasettekandega Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäeval omavalitsuste haridusametnikele Tartus

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

kell 13 Heiki Hansen Rannu kooli majandushalduse koosolek

 

Teisipäev, 29. oktoober 2019  

kogu päev lastekaitsemeeskond Lapse Heaolu konverentsil Kääriku Spordikeskuses 

kogu päev Kertu Vuks ja Jaanika Saar Gdynias Planning Cities Commission seminaril

kogu päev Hegri Narusk koolitusel Tallinnas

kogu päev Mare Tamm osaleb omavalitsuste haridusametnike teabepäeval Tallinnas 

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Mikk Järv “Targa linna klubi” kohtumisel Valgas 

kell 11 Marika Saar, Eva Kuslap, Sirje Erm kohtumisel Rannu eakate päevakeskusega

kell 11 Margit Kink Kultuuriministeeriumi mõttetalgudel

kell 12 Hille Deede ümarlauakohtumisel SA TÜ Kliinikumis Tartus 
kell 13 Heiki Hansen Puhja kooli majandushalduse koosolek

 

Kolmapäev, 30. oktoober 2019

kogu päev lastekaitsemeeskond Gordoni perekooli koolitusel

kogu päev Kertu Vuks ja Jaanika Saar Gdynias Planning Cities Commission seminaril

kogu päev Sille Kask lähisuhtevägivalla infopäeval Tartu kohtumajas

kell 9 meeskonna infokoosolek

kell 11 Heiki Hansen Spordiobjektide üleandmise koosolek

kell 11 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolek

kell 18 Toomas Järveoja, Mikk Järv Shell Helix Rally Estonia 2019 kokkuvõttev tänuüritus

 
Neljapäev, 31. oktoober 2019

kogu päev Merilyn Säde KOV kommunikatsioonitöötajate kohtumisel Saaremaal

kell 8.45 Marika Saar, Liis Lehiste, Margit Kink kohtuvad SPOKU ja ARNO arendajatega 

kell 9 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon

kell 10 Marika Saar, Liis Lehiste, Mare Tamm osalevad Hariduse Tugiteenuste Keskuste koostööseminaril  

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Elva Kesk tn ehituskoosolekul

kell 10.30-11 Allan Allik Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljaku LEADER rahastustaotluse kaitsmine 

kell 14 Heiki Hansen Spordihoone ehituskoosolek

kell 16 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink kuld- ja teemantpulmaliste vastuvõtul

 

Reede, 1november 2019

kogu päev Margit Kink KÜSKi kogemuspäeval “Ebaõnnestumiste meistriklass”

kogu päev Sille Kask õppepuhkusel seoses magistriõpingutega Tartu Ülikoolis

kell 10 Piret Hallast kohtub asendushooldusel viibiva lapse tugiperega 

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul

kell 10 Kertu Vuks, Heiki Hansen kohtumisel ukrainlaste delegatsiooniga

kell 13 Kertu Vuks Puhja lasteaia arengukava koostamise seminaril

kell 13 Heiki Hansen Palupera kooli majandushalduse koosolek

  

Laupäev, 2. november 2019

kell 18 Marika Saar osaleb Konguta Segakoori juubelikontserdil   

 

 

Majast väljas:

Toomas Järveoja 21.10-30.10 puhkusel, asendaja Heiki Hansen

Milvi Sepp 28.10-01.11 puhkusel, asendaja Alo Rebane

Allan Allik 28.10-03.11 puhkusel, asendaja Kertu Vuks

Riina Sirel 21.10-04.11 puhkusel, asendaja Eneken Padar

Maarika Uprus 21.10-01.11 puhkusel, asendaja Jaanika Saar

Kullo Laos 21.10-03.11 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 5