Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 07.02.–13.02.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 07. veebruar2022 
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9.30 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 10 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar Elva Gümnaasiumi projektikoosolekul 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 11 Merilin Vipper, Auli Mäesalu ja Liis Lehiste arutavad ARNO põhimääruse muudatusi 

Kell 13 kantselei koosolek 

Kell 13 Priit Värv, Karmen Paavel RKK 1. korralisel istungil 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu Elva Valla koolieelsete lasteasutuste teenuste kinnitamise koosolekul 

Kell 13 Margus Ivast Geodeetiliste tööde lepingulisade arutelul töövõtjaga 

Kell 13 Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Moonika Einaste turismi- ja turundustiimi töökoosolekul 

Kell 14 Liis Lehiste, Karmen Moont ja Imbi Rõivassepp tegevustoetuste arutelul 

Kell 15 Kertu Vuks osaleb Valgamaa Partnerluskogu arutelul 

Kell 18 koalitsiooni koosolek 

 

Teisipäev, 08. veebruar 2022 
Kogu päev Kertu Vuks osaleb innovatsioonitiimi “Tark andmekasutus omavalitsustele rohepöördes” seminaril  

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Laura Kuusk ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses 

Kell 10-14 Karmen Moont Tartumaa kultuurijuhtidega NaviCup veebikoolitusel 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12.30 Priit Värv kohtumisel Puhja kooliga 

Kell 13.30 Priit Värv notaris 

Kell 15.00 Margus Ivask, Jaanika Saar, Hegri Narusk Elva Gümnaasiumi projekteerimiskoosolekul 

Kell 15 Priit Värv kohtumisel ühistranspordikeskuses 

 
Kolmapäev, 09. veebruar 2022 
Kogu päev Kertu Vuks osaleb innovatsioonitiimi “Tark andmekasutus omavalitsustele rohepöördes” seminaril 

Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 9 Sirli Pippar, Auli Mäesalu, Liis Lehiste osalevad URBACT haridusvõrgustiku veebiseminaril 

Kell 10 Margus Ivask kohtub spordiklubidega. Tennis. Staadioni rek. konseptsiooni arutelu 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Laura Kuusk kohtumisel Elva laste- ja perekeskuses 

Kell 11 Priit Värv TOL-i juhatuse koosolekul 

Kell 11 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Milvi Sepp osalevad intervjuul seoses projektiga „Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine“.  

Kell 12 Margus Ivask kohtub spordiklubidega. Jalgpall. Staadioni rek. Konseptsiooni arutelu. 

Kell 13 Priit Värv Tehnilise paneeli töörühma koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektide arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen ja Milvi Sepp sotsiaal- ja terviseosakonna nõunike koosolekul 

Kell 13.30 Margus Ivask ja Kullo Laos Elva Linna staadioni ja Elva ujula potensiaalsete asukohtade paikvaatlusel geoaluse uuendamiseks

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

 

Neljapäev, 10. veebruar 2022
Kell 9 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti mõttevahetusel Tartu Linnavalitsusega 

Kell 9 Liis Lehiste ja Merilin Vipper uuendavad teenistusliku järelevalve juhendit  

Kell 10 Priit Värv, Kertu Vuks võõrustavad Viljandi Vallavalitsusest külalisi 

Kell 10 Hille Deede veebiseminaril ”Tsiviilkohtumenetlus ja lastekaitse” 

Kell 15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 18 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu osalevad haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul 

 

Reede, 11. veebruar 2022
Kell 9 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margus Ivask kohtumisel rannahoone arhitektuurikonkursi teemadel 

Kell 9 Tartu 2024 omavalitsuste infotund 

Kell 10 Hille Deede perelepitajate infoseminaril 

Kell 12 Milvi Sepp osaleb Sotsiaalministeeriumi vanemaealiste teenusmaja VTK töörühma kohtumisel Kell 14 Margus Ivask kohtub Spordiklubidega. Kergejõustlik ja Staadioni rek. konseptsiooni arutelu. 

Kell 13 Hegri Narusk kommunaalmajanduse arutelul 

Kell 16 Eestseisuse koosolek 
 
Pühapäev, 13. veebruar 2022 
Kell 13 Priit Värv Ulila lumelinna valmistamisel 
 

Majast väljas: 
Kaisa Kangro 02.02.-17.02.2022 puhkusel, asendaja Merilin Vipper 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.01.–06.02.2022

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 31. jaanuar 2022
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Kantselei koosolek 

Kell 10 Milvi Sepp, Anneli Lepik ja Karmen Paavel kodulehe ülevaatamise koosolekul 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Imbi Rõivassepp koosolekul Järve lasteaia teemal 

Kell 11 Kertu Vuks, Kaisa Kangro ja Andres Maikov kohtumisel maaküsimustes 

Kell 13 Priit Värv kohtumisel Varahaldusega 

Kell 13 Heiki Hansen, Milvi Sepp, Karmen Paavel Perepesa koosolekul 

Kell 13.30 Priit Värv eelarveettepanekute arutelul 

Kell 14.30 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Auli Mäesalu lasteaedade kollektiivpuhkuste arutelul 

Kell 14 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Järve lasteaias 

Kell 14.15 Rutt Hanni ja Karmen Paavel Hoolduskoordinatsiooni projekti arutelul 

Kell 15 Priit Värv Jaamahoone kohtumisel 

Kell 18 koalitsiooni koosolek 

 

Teisipäev, 01. veebruar 2022
Kell 8.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Rutt Hanni, Milvi Sepp ja Karmen Paavel Hooldukooridnatsiooni projekti arutelul 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12.45 Heiki Hansen, Milvi Sepp, Anneli Lepik ja Gelija Otsa lastekaitsespetsialisti kandidaadiga vestlusel 

Kell 13 Liis Lehiste coachingul  

Kell 13 Priit Värv Rõngu Kogukonnakeskuse koosolekul 

Kell 13.30 Karmen Paavel ja Milvi Sepp psühhosotsiaalse kriisiabi võrgustiku projekti arutelul 

Kell 13.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 15 Karmen Paavel Tartumaa TEK TEL nõukojas 

Kell 15 Jaanika Saar ja Margus Ivask Elva Gümnaasiumi projekteerimise koosolekul 

Kell 15.30 Laura Kuusk Kammeri koolis 

Kell 16 Priit Värv, Heiki Hansen kohtumisel noortevolikoguga 

 
Kolmapäev, 02. veebruar 2022 
Kogu päev Karmen Paavel koolitusel Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses 

Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 10 Priit Värv osaleb Tartu Rahu aastapäeva tähistamisel Rõngus 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Hille Deede riikliku perelepitusteenuse korraldamise infotunnis 

Kell 14.30 Laura Kuusk ja Anneli Lepik Rannu koolis 

 

Neljapäev, 03. veebruar 2022 
Kogu päev Karmen Paavel koolitusel Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses 

Kell 9.30-15 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Priit Värv, Liis Lehiste osalevad maakonna arengustrateegia uuendamise seminaril 

Kell 13 Heiki Hansen Elva Gümnaasiumi remondi arutelul 

 

Reede, 04. veebruar 2022 
Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Karmen Moont Puhja ja Konguta piirkonna raamatukogude ja rahvamajade külastusel 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Hille Deede kohtuistungil Tartu Kohtumajas 

Kell 13.00- 16.30 Laura Kuusk koolitusel “Lapsed ja noored ajakirjanduses” 

 
Laupäev, 05. veebruar 2022
Kell 13 Heiki Hansen osaleb EPT raamatu esitlusel 

 

Majast väljas: 
Kaisa Kangro 02.02.-17.02.2022 puhkusel, asendaja Merilin Vipper 

Margit Berg-Jürgens 31.01.-06.02.2022 haige, asendaja Sten Saarekivi 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 24.01.–30.01.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 24. Jaanuar 2022 
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 Kertu Vuks, Moonika Einaste ja Sirli Pippar valla turismi- ja turundusteemalisel koosolekul 

Kell 9.30 Laura Kuusk Elva Järve lasteaias 

Kell 10 Kantselei koosolek 

Kell 10.30-11.30 Auli Mäesalu, Priit Värv tutvustamas Konguta Kooli 3. ja 4. klassile vallamaja 

Kell 11 2022.a projektide taotluse hindamise komisjoni koosolek, osalevad Kertu Vuks, Karmen Moont, Liis Lehiste, Heiki Hansen, Priit Värv 

Kell 11 Karmen Paavel TASi konsultatsioonil 

Kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 12 Sirli Pippar kohtumisel Kristjan Veedleriga Puhjas 

Kell 13 Priit Värv, Gelija Otsa kohtumisel reklaamtrüki pakkujaga 

Kell 13 Lastekaitsetiimi koosolek

Kell 13 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Kaisa Kangro Hellenurme detailplaneeringu koosolekul

Kell 14 Kertu Vuks, Priit Värv, Heiki Hansen kohtumisel Postipoiste maja lepingu teemadel 

Kell 14 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Kristjan Vilu kohtumisel AS Emajõe Veevärgiga 

Kell 16 Volikogu istung 
 

Teisipäev, 25. Jaanuar 2022 
Kogu päev Eve Jõgi koolituse “Noorekesksed lähenemised alaealiste erikohtlemisel” 2.moodulis 

Kell 8.30 Heiki Hansen kohtumisel Rõngu lasteaiaga

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Hille Deede kohtuistungil Tartu Kohtumajas 

Kell 10 Karmen Moont Tartumaa kultuurijuhtide veebikoosolekul 

Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva Õnneseene lasteaias 

Kell 13 Hegri Narusk, Terje Korss, Jaanika Saar Elva bussipeatuste arutelul 

Kell 13 Heiki Hansen, Milvi Sepp, Karmen Paavel, Karmen Moont Perepesa arutelul 

Kell 14 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Gelija Otsa kommunikatsioonijuhi töövestlusel 

Kell 14.15 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 15 Margus Ivask, Jaanika Saar, Kertu Vuks Elva Gümnaasiumi projekteerimise koosolekul 

Kell 15 Liis Lehiste veebiseminaril  „Koolijuhtide ja õpetajate kvalifikatsioonide hindamine“. 

Kell 15 Spordivaldkonna tunnustuste komisjon, osalevad Priit Värv ja Karmen Moont 

Kell 17 Kertu Vuks osaleb tänuüritusel Tartumaa Hea Tegu 2021  
 
Kolmapäev, 26. Jaanuar 2022 
Kogu päev Heiki Hansen, Liis Lehiste, Karmen Moont Rõngu ja Aakre piirkonna raamatukogude ja rahvamajade külastusel 

Kogu päev Kristi Liiv noortegarantii projekti grupikoolitusel 

Kell Priit Värv, Kristjan Vilu, Karmen Paavel, Hendri Seinberg kriisikomisjoni koosolekul 

Kell 9 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 9 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kertu Vuks üldplaneeringu koostamise koosolekul 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni sotsiaaltööspetsialistide koosolekul 

Kell 9.30-15.30 Eve Jõgi kovisiooni juhtumise koolitusel 

Kell 10-12 Anneli Lepik SKA konfliktivahenduse teenuse fookusgrupi intervjuul  

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsoaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Kertu Vuks Rannu lasteaia arengukava seminaril  

Kell 14 Priit Värv notaris 
 

Neljapäev, 27. Jaanuar 2022 
Kogu päev Kadri Koddala koolitusel “paber- ja digitaaldokumentide arhiveerimine” 

Kogu päev Kristi Liiv noortegarantii projekti grupikoolitusel 

Kogu päev Katrina Mets psühholoogiaseminaril “Sihikindel enesejuhtimine kui tugeva vaimse tervise alus” 

Kell 8.30 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Karmen Moont ja Karmen Paavel Liikumis- ja heaolufestivali koosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks ja Sirli Pippar Loov Elva Loovhommikul Puhjas 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 12 Jaanika Saar ja SA Elva Kultuur ja Sport Jaamahoone ehitushanke koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Leader projektide arutelul 

Kell 14 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu valla tugispetsialistide kohtumisel  

Kell 14 Kertu Vuks, Priit Värv, Heiki Hansen, Milvi Sepp, Margus Ivask, Hegri Narusk, Salle Ritso,Imbi Rõivassepp, Kristjan Vilu kohtumisel Elva Gümnaasiumi õpilastega  

 

Reede, 28. Jaanuar 2022 
Kogu päev Kristi Liiv noortegarantii projekti grupikoolitusel 

Kogu päev Sirli Pippar koolitusel “Argumenteeritud tööalane suhtlemine” Tartus 

Kell 9 Priit Värv, Karmen Paavel RKK istungil 

Kell 9 Karmen Moont Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis 

Kell 10.00-11.30 Katrina Mets koolitusel “Ülalpidamiskohustuse täitmine” 

Kell 11 Priit Värv, Heiki Hansen Spordigala koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks osaleb konverentsil Maanteemuuseumis 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 17.01.–23.01.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 17. Jaanuar 2022 
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Karmen Paavel kohtub vanemstaabiametnik Lauri Tamm’ga 

Kell 10 Janeli Nielson  ja Laura Kuusk juhtumi üleandmise kohtumisel 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 11 Priit Värv kohtumisel Tartumaa piirkonnapolitseinikega 

Kell 12 Priit Värv Rannu lahingu mälestusüritusel 

Kell 13 Lustikomitee koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk ja Kaido ilves 2022 hangete teemalisel arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel sundvalduse seadmise teemadel 

Kell 13  Lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 14 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Elva valla alushariduse juhtide koosolekul 

Kell 14.30 Priit Värv kohtumisel Elva Soojusega 

Kell 15 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus osalevad planeerimisseaduse  ülevaatamise töörühma intervjuul 

Kell 16 Eestseisuse koosolek 

 

Teisipäev, 18. Jaanuar 2022 
Kogu päev Priit Värv sisekontrollisüsteemi koolitusel  

Kell 9.30 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Moont haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Laura Kuusk ja Janeli Nielson Rõngu Keskkoolis 

Kell 10 Ene Joosing, Kristi Kalmus ja Ede Möldre rahvastikuregistri infohommik 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Karmen Moont spordivaldkonna tunnustussündmuse arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus COOP-i projekteerimisega seotud arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk arutelul N.R. Energy esindajatega 

Kell 13.30 Karmen Paavel coachingu-sessioonil 

Kell 14 Margus Ivask, Jaanika Saar, Kertu Vuks  Elva Gümnaasiumi projekteerimise koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Elva valla koolijuhtide koosolekul 

Kell 14 Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi Leader meetme veebiseminaril 

Kell 15.30 Kertu Vuks, Triinu Paas, Kayvo Kroon, Salle Ritso, Karmen Moont, Sirli Pippar valla kodulehe arenduse teemalisel arutelul 
 
Kolmapäev, 19. Jaanuar 2022
Kell 8.05 Sirje Erm SA Rõngu Hooldekodu nõukogu koosolekul 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Karmen Paavel sotsiaaltööspetsialistide koosolekul 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 10 Laura Kuusk ja Janeli Nielson  võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 10 Hegri Narusk kohtumisel AS Bercman Technologies esindajatega 

Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste, Karmen Moont kohtumisel Elva valla raamatukogude juhtidega 

Kell 10 Kertu Vuks Emajõe võrgustiku seminaril  

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11.30 Janeli Nielson ja Laura Kuusk juhtumite arutelu 

Kell 12 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 13 Liis Lehiste, Karmen Moont, Sirli Pippar ja Auli Mäesalu URBACT projekti koosolekul 

Kell 15 Kertu Vuks ja Karmen Moont kohtumisel Kristjan Veedleriga  

Kell 15 Sirli Pippar, Jaanika Saar, Kaire Volmer, Maarika Uprus veebikohtumistel Kaasava eelarve ideede esitajatega. 
 

Neljapäev, 20. Jaanuar 2022
Kogu päev Kertu Vuks esinemas Jõgevamaa kogukonnakonverentsil  

Kogu päev Karmen Moont Maal elamise päeva arengupäeval Väätsal 

Kogu päev Sirli Pippar Korruptsiooni ennetamise koolitusel Tallinnas 

Kell 14 Heiki Hansen, Karmen Paavel, Liis Lehiste, Auli Mäesalu laste ja noorte heaolu võrgustiku kohtumisel 
 

Reede, 21. Jaanuar 2022 
Kell 11 Hegri Narusk arutelul AS Emajõe Veevärk esindajatega 
 
Laupäev, 22. Jaanuar 2022 
Kell 10 Priit Värv Valdade Talimängude korvpall 

Kell 18 Priit Värv Otepää Talveöölaulupeol 
 

Majast väljas: 
Priit Värv, 19.01-21.01.2022 Spordilinna auhinna vastuvõtmisel Torinos 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 10.01.–16.01.2022

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 10. Jaanuar 2022 
Kell 8.30 Laura Kuusk ja Janeli Nielson võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoooslek
Kell 9.45 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 10 Merilin Vipper, Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Inna Rebane Rõngu KK järelevalve koosolek 
Kell 10 Kertu Vuks, Margit Berg- Jürgens ja Maarika Uprus kohtumisel RMK esindajatega 
Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Milvi Sepp, Karmen Paavel ja sotsiaaltööspetsialistid STAR Energiatoetuse veebikoolitusel
Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel maaelu- ja turismikomisjoni esimehega
Kell 13 Milvi Sepp ja sotsiaaltööspetsialistid energiakulude koosolekul
Kell 13 Liis Lehiste alushariduse ja lapsehoiu seaduseelnõu tutvustamise veebiseminaril
Kell 14 Rutt Hanni ja Karmen Paavel „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel" infoseminaril
Kell 14 Hegri Narusk 2022 hankeplaani arutelul
Kell 15 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus. 
Kell 18 Priit Värv, Heiki Hansen koalitsiooni koosolekul 

 

Teisipäev, 11. Jaanuar 2022 
Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirli Pippar URBACT projekti kohtumisel Rae vallas. 
Kell  9 Kertu Vuks koostöökohtumisel Tartu Ülikooli esindajaga
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Karmen Paavel kõnnikoosolekul Elva Gümnaasiumi kooliõega
Kell 13 Kertu Vuks ja Heiki Hansen osalevad SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul
Kell 15 Kertu Vuks osaleb Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul
Kell 16 Kertu Vuks maaelu- ja turismikomisjoni koosolekul
Kell 18 Heiki Hansen hariduskomisjoni koosolekul 

 
Kolmapäev, 12. Jaanuar 2022 
Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Sirli Pippar URBACT projekti kohtumisel Rae vallas.
Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb EAS-i turismiarendusteemalisel koosolekul
Kell 10 Kertu Vuks piirkonnakogude valimiste teemalisel arutelul Salle Ritsoga
Kell 10 Hegri Narusk, Hendri Seinberg AS Emajõe Veevärgi töökoosolekul
Kell 10.00 finantsosakonna koosolek
Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 
Kell 12.00  Laura Kuusk MARAC võrgustikukohtumisel veebis
Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ülevaatusel
Kell 13 Heiki Hansen, Milvi Sepp ja Karmen Paavel Sotsiaal- ja terviseosakonna nõunikega koosolekul
Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Rannu lasteaia direktoriga 
Kell 18 Heiki Hansen kultuurikomisjoni koosolekul
Kell 18.30 Heiki Hansen gümnaasiumi hoolekogus 

 

Neljapäev, 13. Jaanuar 2022
Kell 9.00 Jaanika Saar, Maarika Uprus, Kaire Volmer ja Sirli Pippar Kaasava eelarve teemalisel arutelul
Kell 12 Priit Värv TAS kommunikatsiooni koolituspäeval
Kell 13.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel veebis
Kell 16 Priit Värv rahanduskomisjoni koosolekul
Kell 17.00 Karmen Moont Elva valla noortevolikogu koosolekul
Kell 18 Kertu Vuks arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul
Kell 18 Heiki Hansen sotsiaalkomisjoni koosolekul 

 

Reede, 14. Jaanuar 2022 
Kogu päev Sirli Pippar “Argumenteeritud tööalane suhtlemine” koolitusel 
Kell 8.05 Sirje Erm SA Rõngu hooldekodu nõukogu koosolekul
Kell 9.00 Karmen Moont Tartu 2024 kontaktisikute infotunnis
Kell 10 Priit Värv argumenteeritud tööalane suhtlemine koolitusel
Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Karmen Moont kohtumisel Elva valla kultuurijuhtidega
Kell 12.30 Karmen Paavel, Karmen Moont ja Liis Lehiste Liikumis- ja heaolufestivali koosolekul
Kell 14 Anneli Lepik projekti "Ligipääsetavuse kulu-tulu analüüs” raames fookusgrupi intervjuul seoses lastele tugiisikuteenuse võimaldamisega   
Kell 15 Kertu Vuks osaleb Horizon 2021 projektiga seotud arutelul
Kell 15 Heiki Hansen kohtumisel Laste- ja Perekeskuses
Kell 17 Heiki Hansen spordikomisjoni koosolekul 

 
Laupäev, 15. Jaanuar 2022 
Kell 11 Priit Värv Altia Judo võistluse avamisel Elva Spordihoones 

 

Majast väljas: 
Katrina Mets 14.01.2022, asendajaks Elo Kasetalu
Eve Jõgi 10.01.-14.01.2022, asendajaks Laura Kuusk 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 03.01.–09.01.2022

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 03. Jaanuar 2022 
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses
Kell 15 Merilin Vipper, Anneli Lepik ja Milvi Sepp pärimismenetluse raames pärijatega kohtumisel
Kell 17 virtuaalne eelarvekoolitus volikogu komisjonidele 
 

Teisipäev, 04. Jaanuar 2022 
Kell 9.30 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 
Kell 10 Vallavalitsuse istung
Kell 10 Lastekaitsetiimi tegevuskava arutelu
Kell 10 Liis Lehiste, Karmen Paavel ja Auli Mäesalu kohtumisel „Tartumaa omavalitsusteülese juhtumikorralduse koostöömudeli loomine koolist väljalangevuse ennetamiseks”
Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik, Karmen Paavel, Rutt Hanni osakonna 2022 tegevuskava arutelul
Kell 13 Merilin Vipper, Liis Lehiste, Auli Mäesalu Rõngu KK järelevalve koosolek
Kell 14 Kertu Vuks, Karmen Moont, Liis Lehiste, Karmen Paavel 2024 liikumis- ja heaolufestival ajurünnakul
Kell 15 Kertu Vuks kohtumisel nõudepõhise transpordi  rakendamise teemadel
Kell 15 Priit Värv TOL Tartu 2024 omavalitsusjuhtide koosolekul
Kell 18.30 Eve Jõgi kaassõltuvuse teemalisel veebiseminaril 

 
Kolmapäev, 05. Jaanuar 2022 
Kell 9 meeskonna infokoosolek 
Kell 10 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Priit Värv üldplaneeringu töökoosolekul 
Kell 10:30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 
Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis
Kell 13 Karmen Paavel kohtumisel Rakvere valla ennetustööspetsialistiga
Kell 17 Priit Värv, Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Heiki Hansen, Margus Ivask, Liis Lehiste, Karmen Moont allasutuste juhtidega pidulikul koosolekul 

 

Neljapäev, 06. Jaanuar 2022 
Kell 9.30 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu kohtuvad Puhja kooli haridustehnoloogiga 
Kell 10 Priit Värv, Jaanika Saar ja Margus Ivask Elva Gümnaasiumi projekteerimise autelul
Kell 10 kantselei 2022. aasta tööplaani arutelu 
Kell 10.30 täiendavad Karmen Paavel ja Anneli Lepik valla heaoluprofiili
Kell 11 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis
Kell 13 Milvi Sepp ja Karmen Paavel Tartu maakonna heaoluprofiili sisendi arutelul
Kell 14.30 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Annelik Lepik, Liis Lehiste ja Karmen Paavel valla heaoluprofiili täitmise protsessi tagasiside koostamisel
Kell 14.30 Priit Värv notaris
Kell 15.30 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

 

Reede, 07. Jaanuar 2022 
Kogu päev Priit Värv, Kadri Koddala, Maarika Uprus, Hendri Seinberg, Liis Lehiste, Karmen Moont, Auli Mäesalu, Eve Jõgi, Rutt Hanni, Anneli Lepik, Elo Kasetalu, Margit Berg-Jürgens, Sten Saarekivi esmaabi koolitusel
Kogu päev Laura Kuusk pereteraapia koolitusel 

 

Majast väljas:  
Heiki Hansen 20.12.-7.01.2022, asendaja Kertu Vuks 
Kullo Laos 20.12.-9.01.2022, asendaja Hendri Seinberg 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.12.–26.12.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 20. detsember 2021 
Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 Karmen Moont tutvustab Karmen Paavelile ja Milvi Sepal Spoku taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteemi  

Kell 9.30 kantselei koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 Priit Värv Rõngu piirkonna külastuskäigul 

Kell 10:30 värskendavad Anneli Lepik ja Karmen Paavel Heaoluprofiili 

Kell 11 Janeli Nielson Inglipuu pakkide jagamine 

Kell 11 Kertu Vuks ja Liis Lehiste Järve lasteaia arengukava koostamise arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel Rõngu Kogukonnakeskuse arhitektiga 

Kell 13 Karmen Paavel lastekaitsemeeskonna koosolekul 

Kell 13 Kertu Vuks, Terje Korss, Kristjan Vilu, Priit Värv Ulila keskuse külastusel 

Kell 14 Kertu Vuks KYLAS rakenduse arendusarutelul 

Kell 14 Rutt Hanni ja Karmen Paavel arutavad võimalusi sisenemaks hoolduskoordinatsiooni projekti 

Kell 14.30 Priit Värv ja Heiki Hansen kohtumisel Eesti jalgpalliliiduga   

Kell 15.30 Kertu Vuks ja Triinu Paas valla infokanalite teemalisel arutelul 

Teisipäev, 21. detsember 2021  
Kell 9 Kertu Vuks koostöövestlusel arendusspetsialist Sirli Pippariga 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 12 meeskonna jõulumatk 

 
Kolmapäev, 22. detsember 2021 
Kell 9 Priit Värv, Karmen Moont, Karmen Paavel Liikumis- ja heaolufestivali planeerimise koosolekul 

Kell 10 Priit Värv, Kertu Vuks  ja Heiki Hansen Elva Valla ja Tartumaa Tervisespordikeskuse koostöö arutelul 

Kell 10 Hegri Narusk 2022 hankeplaani arutelul 

Kell 12 Sotsiaal- ja terviseosakonna tööaasta kokkuvõtmine 

Kell 13 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

 

Majast väljas:  
Salle Ritso 9.12.-22.12.2021, asendaja Kaisa Kangro 
Kayvo Kroon 13.12.-31.12.2021 
Auli Mäesalu 20.12-31.12.21 
Janeli Nielson 21.12.-31.12.2021, asendaja Hille Deede 
Daisy Sild 20.12.-23.12.2021, asendaja Ede Möldre 
Ene Joosing 20.12.-23.12.2021 
Heiki Hansen 20.12.-7.01.2022, asendaja Kertu Vuks 
Kullo Laos 20.12.-9.01.2022, asendaja Hendri Seinberg 
Maarika Uprus 20.12.21-23.12.2021, asendaja Jaanika Saar 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 13.12.–19.12.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 13. detsember 2021
Kell 9 Eve Jõgi, Laura Kuusk tööarutelul  

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 kantselei koosolek 

Kell 9 Milvi Sepp ja Anneli Lepik asendushoolduse koosolekul 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumisel Horizon projekti teemadel  

Kell 10 Priit Värv ja Kristjan Vilu kohtumisel COOP’i juhi Hando Ivaskiga 

Kell 10.00-16.30 Jaanika Saar Ruumiloome koolitusel 

Kell 10 Liis Lehiste ja Karmen Paavel täiendavad Heaoluprofiili 

Kell 11 Kertu Vuks KÜLAS platvormi edasiarenduse arutelul  

Kell 13 Priit Värv ja Karmen Paavel Lõuna-Eesti RKK istungil 

Kell 13 Hegri Narusk Hangete ja tööplaani arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Ede Möldre, Daisy Sild ja Ene Joosing teede avaliku kasutuse teemalisel arutelul 

Kell 13 Alo Rebane Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 16 Vallavolikogu istung 

Kell 16.30 Alo Rebane Elva Muusikakooli hoolekogu koosolekul 

Kell 18 Priit Värv Konguta kooli hoolekogu koosolekul 

 

Teisipäev, 14. detsember 2021  
Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Hegri Narusk. Terje Korss, Triinu Põlgast vallavara enampakkumise avamisel 

Kell 10 Sirli Pippar TAS Leaderi taotlusvooru infoseminaril  

Kell 10.00-16.30  Jaanika Saar Ruumiloome koolitusel 

Kell 10.15 komisjon avab Palupera külas Savi kinnistul 1,2ha suuruse haritava maa rendile laekunud (tähtaeg kell 10) pakkumused. 

Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 13 haridus-ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 13 Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Hendri Seinberg, Priit Värv Puiestee ja Vaikse tn hanke arutelul 

Kell 13.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 13 Hille Deede kasuperede tugiteenuste infotunnis 

Kell 14 Priit Värv kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhatajaga 

Kell 14 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumiga 

Kell 15 Kertu Vuks, Gelija Otsa, Priit Värv, Heiki Hansen personalialasel kohtumisel  

 
Kolmapäev, 15. detsember 2021 
Kogu päev Laura Kuusk pereteraapia koolitusel 

Kell 9 Priit Värv allasutuste külastusel 

Kell 9 Elva valla Tartu 2024 meeskonna koosolek, osalevad Karmen Moont, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Heiki Hansen, Sirli Pippar 

Kell 10 Imbi Rõivassepp osaleb Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul. 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb planeeringute valdkonna digiprojektide ümarlaual 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel Rannu Koolis 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 12 Milvi Sepp Tartumaa sotsiaalvaldkonna juhtide koostööarutelul 

Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel nutika taristu arendusettevõttega 

Kell 16 Kertu Vuks kohtumisel Pärnu planeerimisosakonna juhatajaga  
 
Neljapäev, 16. detsember 2021

Kell 9  Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar kohtumisel  arendajatega 

Kell 10-15 Karmen Paavel Integreeritud tugiteenuste taotlusvooru infoseminaril 

Kell 11.30 Jaanika Saar kohtumisel Elva Jaamahoones 

Kell 13 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 19 Priit Värv laskespordiklubi aastalõpuüritusel 
 

Reede, 17. detsember 2021  
Kell 8 Sirje Erm Rõngu Hooldusravikeskuse nõukogu koosolekul 

Kell 9 Karmen Moont, Priit Värv Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis 

Kell 10 Hegri Narusk arutelul KIK esindajatega 

Kell 10 Priit Värv kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liiduga 

Kell 12 Priit Värv allasutuste külastusel 

Kell 18 Kertu Vuks, Hegri Narusk, Priit Värv osalevad Puhja Seltsimaja avaüritusel 

 

Pühapäev, 19.detsember 2021 
Kell 15 Priit Värv Otepää talvepealinna avamisel 

Kell 18 Priit Värv Kogupere jõulupeol 

 

Majast väljas:  
Salle Ritso 9.12.-22.12.2021, asendaja Kaisa Kangro 
Kayvo Kroon 13.12.-31.12.2021 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 06.12.–12.12.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 6. detsember 2021

Kell 9-11 Karmen Paavel Psühhosotsiaalse kriisiabi pilootprojekti kokkuvõte 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 kantselei koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10-11 ja 13-14 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 11 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Gelija Otsa kommunikatsioonijuhi töövestlusel 

Kell 13 lastekaitsemeeskonna koosolek  

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Karmen Moont koosolekul seoses "Kunstnikud kogudes" projektiga 

Kell 14 Hegri Narusk, Hendri Seinberg arutelul Emajõe Veevärgi ja Pika tn ehitajaga 

Kell 14 Kertu Vuks KYLAS platvormi arenduskoosolekul  

Kell 14 Karmen Moont, Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Gelija Otsa vestlusel Rõngu Raamatukogu direktori kandidaadiga 

Kell  14.30-15.30 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kertu Vuks, Salle Ritso ja Kaisa Kangro H. Raudsepa 3 detailplaneeringu koosolekul 

Kell  15 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Gelija Otsa kommunikatsioonijuhi töövestlusel 

Kell 15.30-17.00 Rutt Hanni koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 16 Priit Värv, Kertu Vuks ja Kristjan Vilu  Kentsi jätkutegevuste arutelul 

 

Teisipäev, 7. detsember 2021  

Kell 8.15-9.15 ja 14-15 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 8.30-10.00 HKO koosolek 

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel arengu- ja planeeringukomisjoni esimehe ja aseesimehega 

Kell 9-12 Karmen Paavel Suurõnnetuste meditsiiniteenistuste juhtimise ja korralduse koolitusel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”  

Kell 11.00 Rutt Hanni kohtumisel projekti “Vabatahtlikud seltsilised” raames 

Kell 11 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Maarika Uprus teede omandiküsimuste arutelul  

Kell 12 Kertu Vuks kohtumisel Tartumaa Turismiga  

Kell 13 Milvi Sepp ja Karmen Paavel arenguvestlusel 

Kell 13 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Järve lasteaias 

Kell 14 Heiki Hansen, Kayvo Kroon ja Liis Lehiste koosolekul HTM haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika peaeksperdiga  

Kell 14-16 Gelija Otsa Perekonnaseisuametniku eksami konsultatsioon 

Kell 15 Karmen Moont supervisioonil 

 
Kolmapäev, 8. detsember 2021 
Kell 8.15-9.15 ja 14-15 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 9 Priit Värv Puhja ja Konguta piirkonna allasutuste külastusel 

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel TOL-i kultuurinõunikuga NaviCupi rakendamise teemadel 

Kell 10 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu koosolekul ARNO arendajatega 

Kell 10 Hegri Narusk kommunaalmajanduse arutelul 

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10-15 Finantsosakonna kohtumine Pmen administraatori Raidi Saarega 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Karmen Moont maakonna kultuurijuhtide veebikoosolekul 

Kell 11.20 Karmen Moont, Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Gelija Otsa vestlusel Rõngu Raamatukogu direktori kandidaadiga 

Kell 12 Priit Värv kohtumisel Moldova delegatsiooniga 

Kell 12.15-17.30 Liis Lehiste ELVL KOV haridusjuhtide veebiseminaril 

Kell 12.45 Kertu Vuks ja Priit Värv võõrustamas Moldova delegatsiooni Kultuurikeskuses  

Kell 13 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 13 Hille Deede ja Laura Kuusk Tartumaa MARAC Skype’i koosolekul 

Kell 13 Karmen Paavel kohtumisel vaimse tervise õega 

Kell  14 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell  14 Kertu Vuks, Monika Einaste ja Jaanika Saar jaamahoone arutelul  

Kell 14 Heiki Hansen, Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud koosolekul 

Kell 15 – 16.45 Karmen Paavel vebinaril "Koosloome kui uus juhtimisviis" 

Kell 15-16 Liis Lehiste HTM veebiseminaril „Välishindamise aastaraamat 2021. Kool iga õpilase jaoks” 

 
Neljapäev, 9. detsember 2021

Kogu päev Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel allasutuste juhtidega (Elva gümnaasium, Puhja kool, Puhja lasteaed, Rannu kool, Rannu lasteaed) 

Kell  9-12 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kertu Vuks, Ene Joosing, Ede Möldre üldplaneeringu töökoosolekul 

Kell 10 Priit Värv kohtumisel TOL juhiga 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumise Horizon projekti korraldusmeeskonnaga 

Kell 13 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar kohtumisel Lille tn arenduse teemadel 

Kell 13 Milvi Sepp  Rahandusministeeriumi poolt korraldatud energiahindade tõusu leevendusmeetme rakendamise arutelul  

Kell 13 Karmen Moont noortevaldkonna veebikonverentsil “Innovatsioon noorsootöös” 

Kell 15 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 17 Karmen Moont Elva valla norotevolikogu III koosseisu esimesel koosolekul 

 

Reede, 10. detsember 2021  
Kogu päev Karmen Paavel Kokkusaamine Tartumaa heaolumeeskonna töörühmaga 

Kogu päev Milvi Sepp sotsiaalosakonna ametnikega arenguvestlustel 

Kell  9-10 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 10.30-16.00 Liis Lehiste Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammide „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ tänuüritusel 

Kell 10 Jaanika Saar Ruumiloome koolituse töögrupi koosolekul 

Kell 10 Karmen Moont veebiseminaril “Valdkondadeülese NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudel kohalikele omavalitsutele tutvustus” 

Kell 11 Priit Värv, Heiki Hansen Rally Estonia Kohtumisel 

Kell 11 Priit Värv peaministri veebikohtumisel Lõuna RKK-ga 

Kell  11-16.30 Rutt Hanni hoolduskoordinatsiooni konverentsil “Klient või patsient? Inimene on inimene.” 

Kell 12 Karmen Moont Tartu 2024 regionaalse projektitaotlusvooru infotunnis 

 
Majast väljas:  
Triinu Paas 24.11.-08.12.2021, puhkusel, asendaja Kadri Koddala ja Kristi Kalmus 
Eve Jõgi 6.12.-10.12.2021, puhkusel, asendaja Laura Kuusk 
Margit Berg-Jürgens 6.12.-10.12.2021, puhkusel, asendaja Sten Saarekivi 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 29.11.–05.12.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 29. november 2021
Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 16 vallavolikogu istung 

Teisipäev, 30. november 2021 
Kell 8.30 Rutt Hanni koosolekul koduhooldustöötajatega 

Kell 8.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 12 Heiki Hansen UBC juhatuse koosolekul 

Kell 12.30 Sirli Pippar “Ringmajanduse pilootprojektid” toetuse virtuaalsel infopäeval 

Kell 14 Heiki Hansen KOV teedele stabiliseerimise juhendi võimaluste loomise arutelul 

Kell 14 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu õppekirjanduse toetuse teemalisel nõupidamisel HTMiga. 
 
Kolmapäev, 1. detsember 2021 
Kogu päev Laura Kuusk pereteraapia koolitusel 

Kell 8.15 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Auli Mäesalu, Liis Lehtiste ja Karmen Moont noorsootöötajatega kohtumisel 

Kell 10-15:45 Karmen Paavel  ja Milvi Sepp võrgustikukohtumisel „Vaimne tervis kogukonna tasandil“ 

Kell 13-18 Rutt Hanni koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 
 
Neljapäev, 2. detsember 2021
Kell 9 Milvi Sepp ja Laura Kuusk koolitusel “Vaimse tervise esmaabi”

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”

Kell 10:30-16:00 Karmen Paavel, Alo Rebane, Salle Ritso, Kadri Koddala Sisekaitseakadeemia koolitusel ja lauaõppusel 

Kell 10 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Moont ja Sirli Pippar URBACT Eesti haridusvõrgustiku virtuaalsel seminaril 

Kell 12 Karmen Moont Tartu 2024 Tarumaa kontaktisikute veebikohtumisel 

Kell 13-18 Rutt Hanni koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 14 Sirli Pippar Avatud ja nutika (digi)valitsemise virtuaalses töötoas 
 

Reede, 3. detsember 2021  
Kell 9 Karmen Moont Tartu 2024 Lõuna-Eeesti kontaktisikute infotunnil veebis 

Kell 10-12 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10 Karmen Paavel Psühholoogilise abi võrgustiku algatuskohtumisel  

Kell 14 Anneli Lepik kohtumisel Tilsi Perekodus 

 
Majast väljas:  
Triinu Paas 24.11.-08.12.2021, puhkusel, asendaja Kadri Koddala ja Kristi Kalmus 
Jaanika Saar 29.11.-01.12.2021 puhkusel, asendaja Maarika Uprus 
 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 22.11.–28.11.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 22. november 2021

Kogu päev Laura Kuusk pereteraapia koolitusel 

Kell 9 Eve Jõgi kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 9 kantselei koosolek 

Kell 10-11.30 Karmen Paavel, Anneli Lepik Vaimse tervise esmaabi koolitusel 

Kell 11.50 Karmen Moont Puhja Koolis noortevolikogu valimisi läbi viimas 

Kell 13 Milvi Sepp ja Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 15 Hegri Narusk Rõngu Aia ja Nooruse tn töökoosolekul 

Kell 15-16.30 Rutt Hanni vabatahtlike projekti infotunnil 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna RKK erakorralisel istungil 

Kell 16 vallavolikogu istung 
 

Teisipäev, 23. november 2021

Kogu päev Laura Kuusk ja Janeli Nielson pereteraapia koolitusel  

Kogu päev Hille Deede, Rutt Hanni  ja Eve Jõgi koolitusel "Kliendi profileerimine ja motiveerimine" 

Kell 9 Sten Saarekivi jõulukuuse toomist koordineerimas 

Kell 9 Marika Saar osaleb seminaril “Kuidas minuomavalitsus.ee abil kohalikke omavalitsusi enam keskkonna ja kliima teemadesse panustama”  

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Hegri Narusk Elva jäätmejaama arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse arutelu 

Kell 11.45 Karmen Moont Rannu Koolis noortevolikogu valimisi läbi viimas 

Kell 13 Karmen Moont ja Marika Saar osalevad Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel 
 
Kolmapäev, 24. november 2021 

Kogu päev Hille Deede, Rutt Hanni ja Eve Jõgi koolitusel "Kliendi profileerimine ja motiveerimine"  

Kell 9:30 – 12:00 Liis Lehiste, Karmen Paavel “Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks” projektitaotluse kohtumisel. 

Kell 9 Milvi Sepp osaleb sotsiaaltööspetsialistide koosolekul 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Milvi Sepp ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.35 Karmen Moont Elva Gümnaasiumis noortevolikogu valimisi läbi viimas 

Kell 12.30-16.00 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Rõngu keskkoolis  vestlustel 

Kell 13 Heiki Hansen Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 13 Marika Saar teeb ettekande Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatavale KOV ja puuetega inimeste organisatsioonide koostööseminaril 

Kell 13-17 Maarika Uprus ja Jaanika Saar veebiseminaril “Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine“ 

Kell 14 Karmen Paavel Elva ehmatuse tagasiside Sotsiaalkindlustusametiga 

Kell 15 Marika Saar osaleb Omavalitsuste teenustasemete nõukoja koosolekul  
 
Neljapäev, 25. november 2021 

Kell 9 Milvi Sepp, Kristi Liiv, Laura Kuusk online koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 10 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituskoosolekul 

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10-16 Hille Deede ja Eve Jõgi veebiseminaril „Lähisuhtevägivald ja lastekaitse“ 

Kell 12.30-17.00 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Rõngu Keskkoolis vestlustel  

Kell 13 Hegri Narusk Rõngus kogukonnakeskuse ja tänavaehituse ülevaatusel 
 

Reede, 26. november 2021  

Kell 9 Hegri Narusk Rannus teede sundvalduste küsimuste lahendamisel 

Kell 9-14 Milvi Sepp, Kristi Liiv, Laura Kuusk online koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 11 Heiki Hansen e-notaris 

Kell 12.30-15.30 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Rõngu keskkoolis vestlustel  

Kell 17:30 – 19.30 Eve Jõgi Suitsidaalsuse jätkuloengul veebis 
 
Majast väljas:  
Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Triinu Paas 24.11.-08.12.2021, puhkusel, asendaja Kadri Koddala ja Kristi Kalmus 

Anneli Teder 22.11.-26.11.2021 puhkusel 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 15.11.–21.11.202

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 15. november 2021

Kell 9 Karmen Paavel, Mikk Järv, Anneli Lepik Elva ehmatuse koosolekul 

Kell 9 Kertu Vuks, Veiko Sepp ja Maarika Uprus töökoosolekul  

Kell 10-15 Karmen Paavel, Anneli Lepik, Marika Saar Vaimse tervise esmaabi koolitusel 

Kell 14 Mikk Järv ja Sirli Pippar Rannu kooli energiatõhususe aruande töökoosolekul 

Kell 16 Vallavolikogu istung 

Kell 18 Raudteeliikluse mõjude teemaline arutelu, osalevad Maarika Uprus, Veiko Sepp, Margit Berg- Jürgens 

 

Teisipäev, 16. november 2021

Kogu päev Imbi Rõivassepp, Triinu Põlgast, Inna Rebane, Antonina Uffert, Anneli Teder, Triin Ojasoo ja Tatjana Žuravljova osalevad Raamatupidajate päeva konverentsil Tartus  

Kell 8.30 kantselei koosolek 

Kell 9-11.30 Sirli Pippar ja Karmen Moont osalevad Sotsiaalse innovatsiooni labori kogukondade koolitusel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10-15 Karmen Paavel, Anneli Lepik, Marika Saar Vaimse tervise esmaabi koolitusel 

Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 13 Sirli Pippar, Auli Mäesalu, Liis Lehiste, Karmen Moont osalevad URBACT projekti tegevuskava arutelul 

Kell 14 Heiki Hansen osaleb teede ja transpordi töörühma koosolekul 

 

Kolmapäev, 17. november 2021 

Kell 8-14.30 Karmen Paavel, Mikk Järv, Heiki Hansen, Anneli Lepik, Janeli Nielson Raudteeõppusel „Elva ehmatus”  

Kell 9 Finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Laura Kuusk kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Rahandusministeeriumi seminaril arendusalade teemadel 

Kell 10 Triinu Põlgast osaleb kohtumisel Viimsi Vallavalitsuse huvihariduse vanemspetsialistiga ARNO teemal 

Kell 13 Sirli Pippar, Marika Saar, Kertu Vuks  osalevad Avatud ja nutika (digi)valitsemise koolitusel Tartus 

 

Neljapäev, 18. november 2021 

Kogu päev Jaanika Saar ruumiloome koolitusel 

Kell 9 Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10-11:30 Lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Valgamaa Partnerluskogu arutelul 

Kell 10-15 Triinu Paas, Kadri Koddala, Sirli Pippar, Karmen Paavel, Kaisa Kangro, Merilin Vipper osalevad koolitusel “Kuidas hoiduda kantseliidist” 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolekul 

Kell 14 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Liis Lehiste, Auli Mäesalu Elva valla haridusjuhtide kohtumisel. 

Kell 16 –17.30 Karmen Paavel Kiusuennetusprojekti “Luues Lähedust. Kiusuennetus Kunstimuuseumis” intervjuul. 

 

Reede, 19. november 2021  

Kogu päev Jaanika Saar ruumiloome koolitusel 

Kell  9-12 Veiko Sepp, Kertu Vuks, Maano Koemets üldplaneeringu töökoosolekul 

Kell 9 Karmen Moont Tartu 2024 infotunnil Zoomis 

Kell 10 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Marika Saar osaleb minuomavalitsus.ee raamatukogu töörühma kohtumisel  

 

Majast väljas: 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Milvi Sepp 15.11.-19.11.2021, asendaja Alo Rebane 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 08.11.–14.11.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 8. november 2021

Kogu päev Laura Kuusk ja Janeli Nielson pereteraapia koolitusel

Kell 9 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Konguta Kooli külastusel

Kell 9 kantselei koosolek

Kell 9 Kertu Vuks ja Veiko Sepp töökoosolekul

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek

Kell 11 Liis Lehiste ja Karmen Moont Elva Linnaraamatukogu külastusel

Kell 13 Hegri Narusk, Kaido Ilves riigihangete arutelul

Kell 14 Karmen Paavel Psühhosotsiaalse kriisiabi kohtumisel Sotsiaalkindlustusametiga

Kell 15 Hegri Narusk ELVL keskkonnakomisjoni koosolek

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni erakorralisel istungil

 

Teisipäev, 9. november 2021

Kogu päev Karmen Paavel esmaabi koolitusel

Kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehitusel

Kell 9 Karmen Paavel, Mikk Järv “Elva ehmatus” õppuse arutelul

Kell 10 Hegri Narusk Elva Pikk tn trassiehituse järelkontrollil

Kell 10 Karmen Moont ja Liis Lehiste Tartumaa kultuurijuhtide virtuaalkoosolekul

Kell 10 Vallavalitsuse istung

Kell 10 lastekaitsemeeskonna koosolek

Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse töökoosolek

Kell 12 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”

 

Kolmapäev, 10. november 2021

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Valgamaa Partnerluskogu arutelul

Kell 10.15 avab komisjon enampakkumisele laekunud pakkumused Kaarlijärve küla Künka kinnistule.

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis

Kell 12-16 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”

Kell 13 Laura Kuusk ja Hille Deede MARAC võrgustikukohtumisel veebis

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis

 

Neljapäev, 11. november 2021 

Kell 10 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehitusel

Kell 10 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni, Eve Sõber, Elo Kasetalu, Sirje Erm, Sirje Tali, Katrina Mets ja Kristi Liiv veebikoolitusel „Täiskasvanute juhtumimenetluse algatamine, juhtumiplaani koostamine ja juhtumiplaani alt teenustele suunamine STAR- keskkonnas".  

Kell 13 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitusel 

Kell 14-16 Janeli Nielson Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas 

 

Reede12. november 2021  

Kogu päev Sirli Pippar Väätsal Maal elamise päeva kogemuskohtumisel 

Kell 11 Hegri Narusk kohtumisel Emajõe Veevärgiga 

 

Majast väljas: 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk

Margit Berg-Jürgens 09.11.-12.11, asendaja Sten Saarekivi

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 01.11.–07.11.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 1. november 2021 
Kell 9 Gelija Otsa ELVL personalivõrgustiku seminaril
Kell 9 Hegri Narusk, Mikk Järv, Imbi Rõivasepp komplekslepingu arutelul
Kell 10-13 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Marika Saar kohtub ennetustööspetsialistiga heaoluprofiili tegevuskava aruteluks
Kell 10.30 finantsosakonna koosolek
Kell 11:30 Hegri Narusk Puhja seltsimajaobjektil 
Kell 13 Marika Saar osaleb Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul
Kell 13 Kertu Vuks, Mikk Järv, Sirli Pippar ja Kaisa Kangro osalevad ärimoodulite rendiga seotud kohtumisel 
Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel ehitusobjektide arutelul
Kell 14 kantselei koosolek
Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 15 Heiki Hansen notaris

Teisipäev, 2. november 2021
Kogu päev Jaanika Saar osaleb RTK ja Rahandusministeeriumi korraldatud Ruumiloome koolitusprogrammis 2021-2022
Kogu päev Gelija Otsa koolitusel “ Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus
Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 
Kell 9 Laura Kuusk ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskusega  
Kell 9 Kertu Vuks ja Sirli Pippar osalevad Sotsiaalse Innovatsiooni labori kogukondade kaasamise ja arendamise seminaril  
Kell 9 Karmen Paavel rongiõnnetuse õppuse Elva ehmatus koosolek
Kell 9.30 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate välkkoosolek  
Kell 13 Marika Saar osaleb minuomavalitsus.ee raamatukogude töörühma kohtumisel  
Kell 15 Vallavalitsuse istung 

Kolmapäev, 3. november 2021
Kogu päev Jaanika Saar osaleb RTK ja Rahandusministeeriumi korraldatud Ruumiloome koolitusprogrammis 2021-2022
Kogu päev Ede Möldre, Ene JoosingDaisy Sild Maa-ameti konverents „Otsides lahendusi maareformist jäänud kitsaskohtadele“
Kogu päev Gelija Otsa koolitusel “ Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus
Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 
Kell 10 Marika Saar, Kertu Vuks  ja Liis Lehiste osalevad Rõngu Keskkooli meeskonnaga arengukava teemalisel kohtumisel  
Kell 10 Hille Deede ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas
Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis
Kell 15 Karmen Paavel Koosloome vebinaril 

Neljapäev, 4. november 2021 
Kell 9 Veiko Sepp, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus üldplaneeringu töökoosolekul
Kell 9 kantselei koosolek
Kell 9 Hegri Narusk Tartu mnt ja Hellenurme kergtee ehitusel
Kell 11 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitusel
Kell 13 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehitusel
Kell 14 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Paavel, Kristi Liiv Elva valla haridusasutuste tugispetsialistide kohtumine
Kell 15 Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi töörühma koosolekul 

Reede5. november 2021
Kell 10 Hegri Narusk Rõngu parkla ja Aia tn ehituse arutelul 
Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks  osalevad Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul 

Majast väljas: 
Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 25.10.–31.10.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 25. oktoober 2021

Kell 9 kantselei koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Marika Saar osaleb Elva valla kultuurijuhtide virtuaalkoosolekul  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Sirli Pippar, Auli Mäesalu, Karmen Moont ja Liis Lehiste osalevad URBACT koosolekul 

Kell 12 Marika Saar kohtub haridus- ja kultuuriosakonna juhatajaga 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhatajaga  

 

Teisipäev, 26. oktoober 2021

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Alo Rebane  Töötukassas valla eestkostetava töövõime hindamisel 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 infotund “VOLISe kasutamine volikogu esimesel istungil peale valimisi” 

Kell 11 vallavalitsuse osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 17 Karmen Moont Tartu 2024 Tartu maakonnast laekunud ideekavandi esitanute tagasiside kohtumisel 

 

Kolmapäev, 27. oktoober 2021

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb Visit Estonia hommikuseminaril  

Kell 13 Marika Saar, Liis Lehiste, Karen Moont, Auli Mäesalu Elva valla rahvamajade-noortekeskuste veebikohtumisel Terviseameti esindajatega 

Kell 13 Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul 

Kell 14 Marika Saar, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Moont  Elva valla haridusasutuste veebikohtumisel Terviseameti esindajatega 

 

Neljapäev, 28. oktoober 2021 
Kell 9 Mikk Järv Kentsi paisjärve ehituskooslekul 

Kell 17:30 Eve Jõgi alkoholitarvitamise häire teemalisel veebikoolitusel 

 

Reede, 29. oktoober 2021

Kell 10-13.30 Anneli Lepik koolitusel Lapse toetamine asendushooldusteenusel 

Kell 13 Marika Saar, Mikk Järv osaleb Rannu Kooli kaasajastamise tänusündmusel  

 

Majast väljas: 

Andres Maikov 25.10.-31.10.2021, asendaja Kaire Volmer 

Anneli Lepik 25.10.-28.10.2021, asendaja Milvi Sepp 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Merilyn Säde 22.10-28.10.2021 

Rutt Hanni, 25.10.-29.10.2021, asendaja Milvi Sepp 

Veiko Sepp 25.10.-26.10.2021, asendaja Kertu Vuks 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 18.10.–24.10.2021

 Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 18oktoober 2021 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  

Kell 13 Kertu Vuks, Veiko Sepp, Jaanika Saar, Maarika UprusKullo Laos üldplaneeringu digilahenduse koosolekul 

Kell 13.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 14 Kristi Liiv kohtumisel Põhja-Sakala Tugila töötajatega 

 

Teisipäev, 19. oktoober 2021 

Kogu päev: Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Karmen Moont hariduse ja kultuuri sidususe arenguseminaril Nõo kultuurimajas 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 vallavalitsuse osakonnajuhatajate koosolek 

 

Kolmapäev, 20oktoober 2021 

Kogu päev: Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Karmen Moont hariduse ja kultuuri sidususe arenguseminaril Nõo kultuurimajas 

Kell 9 Kertu Vuks, Veiko Sepp, Mikk Järv, Jaanika Saar, Maarika Uprus koosolek AS-ga Emajõe Veevärk 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Kertu Vuks, Veiko Sepp, Jaanika Saar, Maarika Uprus Jaani 4 detailplaneeringu töökoosolekul 

Kell 18:30 – Iidsed venitused ja helirännak Rannu rahvamajas 

 

Neljapäev, 21oktoober 2021 
Kogu päev: Laura Kuusk pereteraapia koolitusel 

Kell 14 ja 18 Koolitus “Enesesõbralikkus – milleks seda vaja ja mis seda takistab?” Elva Kultuurikeskuses 

 

Reede22. oktoober 2021 

Kell 9 Karmen Moont Tartu 2024 Lõuna-Eesti kontaktisikute infotunnis 

Kell 10:00 Hille Deede STAR-i veebikoolitusel lastekaitsetöötajale 

Kell 10 Milvi Sepp ja Karmen Paavel kriisijuhtumi koostöökohtumisel  

 

Majast väljas:  

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Kaisa-Karoliina Kivikas 20.10-29.10.2021, asendaja Kaisa Kangro 

Tatjana Žuravljova 18.10-22.10.2021 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 11.10.–17.10.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 11. oktoober 2021

Kell 9 Liis Lehiste, Karmen Moont, Auli Mäesalu ja Sirli Pippar URBACT Eesti linnade võrgustikuprojekt "Koostöine ja innovaatiline haridus" veebikohtumisel 

Kell 9 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar ja Gelija Otsa osalevad personalitöö arendusarutelul 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10 Eve Jõgi koolitusel Noorekesksed lähenemised alaealiste erikohtlemisel Tartus 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 12 Merilyn Säde Elva miljoni koosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehitusel 

Kell 13 Elva valla kultuurijuhtide kohtumine, osalevad Marika Saar, Liis Lehiste, Karmen Moont, Merilyn Säde 

Kell 13 kohtuvad Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Veiko Sepp arendajaga Peedu asumist 

Kell 14 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde SA Elva kultuur ja sport esindajatega turunduse ja turismi töökoosolekul 

 

Teisipäev, 12. oktoober 2021

Kogu päev: Marika Saar osaleb Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul  

Kogu päev: Janeli Nielson ja Laura Kuusk Pereteraapia koolitusel 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 Eve Jõgi koolitusel Noorekesksed lähenemised alaealiste erikohtlemisel Tartus 

Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 13 Milvi Sepp ja Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste ja Perekeskuses asendushooldusteenuse arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ülevaatusel 

Kell 14 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Andres Maikov ja Veiko Sepp osalevad üldplaneeringu juhtrühma koosolekul 

Kell 15 Milvi Sepp, Sirje Erm, Rutt Hanni, Karmen Paavel ja Anneli Lepik juhtumi arutelul 

 

Kolmapäev, 13. oktoober 2021

Kogu päev: Karmen Paavel ja Kristi Liiv NEET-noorte töötoas Tartus 

Kogu päev: Marika Saar osaleb Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 

Kogu päev: Liis Lehiste ja Auli Mäesalu URBACT Eesti linnade võrgustikuprojekt "Koostöine ja innovaatiline haridus" kohtumisel Sauel. 

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb Visit Estonia hommikuarutelul  

Kell 9 Eve Jõgi ja Anneli Lepik kohtumisel Elva Perekeskuses 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10 Hegri Narusk jäätmemajanduse piktogrammide arutelul 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 10:20-12:30 Veiko Sepp ESPONi virtuaalsel konverentsil “Sustainable Development and Regional Restructuring in the Baltic Sea Region” 

Kell 11 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 11 Karmen Moont ja Sirli Pippar Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel Nõo kultuurimajas 

Kell 13 Eve Jõgi veebiarutelul Sotsiaalkindlustusameti esindajaga 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 14 Merilyn Säde Elva miljoni meeskonnafotode tegemisel 

Kell 14.30 Hille Deede MARAC kohtumisel Sotsiaalkindlustusametis Tartus 

Kell 15 Heiki Hansen notaris 

 

Neljapäev, 14. oktoober 2021 

Kogu päev: Auli Mäesalu URBACT Eesti linnade võrgustikuprojekt "Koostöine ja innovaatiline 

Kogu päev: Marika Saar osaleb Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 

 haridus" kohtumisel Sauel. 

Kogu päev: Vaimse tervise aastakonverents „Koroona-aasta õppetunnid“. 

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn koosolekul 

Kell 11:30 Hegri Narusk Tartu mnt kergtee ülevaatusel 

Kell 10 Karmen Moont, Kertu Vuks  ja Sirli Pippar Rõngu Rahvamajas Loovhommikul 

Kell 10-13 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 12 Kertu Vuks osaleb EAS-i sihtkohtade arendamise seminaril 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ülevaatusel 

Kell 15 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehitusel 

Kell 13 Heiki Hansen ja Sirli Pippar Maal elamise päeva tagasisideseminaril Rõngu Rahvamajas 

Kell 13 Milvi Sepp, Karmen Paavel, Janeli Nielson, Anneli Lepik, Laura Kuusk SitRep veebikeskkonna koolitusel 

Kell 14 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajatega 

Kell 15 Eve Jõgi võrgustikukohtumistel Elva Gümnaasiumis 

 

Reede, 15. oktoober 2021

Kogu päev: 

Kell 10-15 Sotsiaal- ja terviseosakonna supervisioon Tartumaa Tervisespordikeskuses 

Kell  11.30 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Veiko Sepp ja Heiki Hansen kohtumisel Eesti Raudtee esindajatega  

 

Majast väljas: 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Sten Saarekivi 11.10 - 13.10.2021, asendaja Margit-Berg Jürgens 

Margit Berg-Jürgens 12.10 - 15.10, asendaja Sten Saarekivi 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 04.10.–10.10.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 04. oktoober 2021

Kell 9 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 10 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Marika Saar, Veiko Sepp, Maano Koemets ja Sirli Pippar osalevad ettevõtlustunnustuste komisjoni arutelus 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Marika Saar, Liis Lehiste, Karmen Moont, Karmen Paavel, Kristi Liiv ja Auli Mäesalu Elva valla noorsootöötajate kohtumisel. 

Kell 12 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 13 Heiki Hansen, Maano Koemets, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Veiko Sepp, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad üldplaneeringu juhtrühma koosolekul 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 14 Marika Saar osaleb uue võimaliku tarkvaraplatvormi arenduskohtumisel  

Kell 14 Auli Mäesalu ja Liis Lehiste võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 17 Hille Deede võrgustikukohtumisel Konguta Koolis 

 

Teisipäev, 05. oktoober 2021

Kogu päev: Eve Jõgi Taastava õiguse koolitusel “Community processing” 

Kell 10 vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 Milvi Sepp ja Karmen Paavel kohtumisel Laste- ja Perekeskuses Gerda Kiipli-Hiirega 

Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 13 Karmen Paavel kohtumisel TOL rahvatervise- ja turvalisuse nõuniku Lea Sauliga 

Kell 13 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Veiko Sepp, Kertu Vuks, Maano Koemets, Mikk Järv osalevad üldplaneeringu juhtrühma koosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Marika Saar, Liis Lehiste, Karmen Moont, Maano Koemets ja Auli Mäesalu osalevad haridusvaldkonna tunnustuste üleandmisel. 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb kaasava eelarve ideede esitlusel Rõngu rahvamajas 

 

Kolmapäev, 06. oktoober 2021

Kogu päev: Eve Jõgi Taastava õiguse koolitusel “Community processing” 

Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate eelarvearutelu 

Kell 10.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon 

Kell 11 Heiki Hansen Metsa ja planeeringu seminaril 

Kell 13 Hille Deede ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel 

Kell 13.30 Marika Saar, Karmen Paavel, Auli Mäesalu ja Liis Lehiste Elva valla laste ja noorte heaolu võrgustiku kohtumisel 

 

Neljapäev, 07. oktoober 2021

Kogu päev: Eve Jõgi Taastava õiguse koolitusel “Community processing” 

Kogu päev: Marika Saar, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu haridus- ja kultuuriasutuste juhtimiskoolitusel 

Kell 9 Mikk Järv osaleb Kentsi ehituskoosolekul 

Kell 10-13.30 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10 Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul 

Kell 11 Heiki Hansen Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse kohtumisel 

Kell 16 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul 

Kell 18 Marika Saar, Kertu Vuks ja Heiki Hansen osalevad Mentorklubi eriüritusel Mõrrakuuri peosaalis: ettevõtjate tunnustamine 

 

Reede, 08. oktoober 2021

Kogu päev: Karmen Paavel Tartumaa TEL/TEK sügiskoolis 

Kell 9 Heiki Hansen kohtub ettevõtjatega, “Hommikukohv vallavanemaga” kohvikus Elwa 

Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa turismipäeval “Sihtkoha turundus – lihtsalt logo või sisemised väärtused? 

Kell 8–12 Merilyn Säde Tartu ülikoolis õppetööd läbi viimas 

Kell 10-15 Eve Jõgi ja Laura Kuusk veebikonverentsil „Tahan olla hooliv isa“ 

Kell 10-13.30 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”  

Kell 15 Heiki Hansen ja Marika Saar ja Karmen Moont osalevad kuld- ja teemantpulmapaaride  vastuvõtul

 

Laupäev, 09. oktoober 2021

Kell 18 Marika Saar osaleb ansambel Astra plaadiesitluskontserdil  
 

Majast väljas: 

Daisy Sild, 27.09.-11.10.2021, asendaja Ede Möldre 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Kaido Ilves 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Laura Kuusk 04.10.-11.10.2021, asendaja Eve Jõgi 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 27.09.–03.10.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 27. september 2021

Kogu päev: Marika Saar osaleb projekti “Edukuse võti - oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises“ õppevisiidil 27.-29.09 Taanis  

Kell 9 Eve Jõgi Elva gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 9–12 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Karmen Paavel, Kristi Liiv Sotsiaalkindlustusameti korraldatud NEET- noorte info seminaril 

Kell 11.30 Hegri Narusk Pika tn koosolekul 

Kell 11-12.30 Anneli Lepik riikliku perelepituse avaseminaril 

Kell 12 Kertu Vuks nutika transpordi arendamisvõimaluste arutelul  

Kell 13 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 13 Maano Koemets, Auli Mäesalu, Karmen Moont Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduste jagamise komisjonis 

Kell 14 Heiki Hansen Tartus notaris 

Kell 14 Mikk Järv kohtumisel Elva Teenustega 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

Kell 14 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Ivi Tigane ja Moonika Einaste turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk hangete arutelul 

Kell 15 Karmen Paavel, Auli Mäesalu URBACT Eesti Haridusvõrgustiku õppeseminaril 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna regionaalse kriisikomisjoni istungil

Kell 17 Hille Deede võrgustikukohtumisel Konguta Koolis 

Kell 17 Kertu Vuks, Mikk Järv, Imbi Rõivassepp, Maano Koemets  osalevad kaasava eelarve sõelumiskomisjoni kohtumisel 

 

Teisipäev, 28. september 2021

Kogu päev: Laura Kuusk ja Janeli Nielson Tartus koolitusel "Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse" 

Kogu päev: Marika Saar osaleb projekti “Edukuse võti - oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises“ õppevisiidil 27.-29.09 Taanis 

Kogu päev: Sirli Pippar KOV arendusspetsialistide seminaril Tallinnas 

Kogu päev: Karmen Paavel Päästeameti seminar "Kriisireguleerimise kunst 2021" 

Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse koosolek 

Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 11 Hegri Narusk Ulila Keesikoja ehitusel 

Kell 11 Heiki Hansen, Maano Koemets osalevad Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul 

Kell 13 Sten Saarekivi, Jaanika Saar ja Hegri Narusk jõuludekoratsioonide arutelul 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja rahvamaja ehitusel 

Kell 15 Hegri Narusk Elva jäätmejaama ehitusel  

Kell 14 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

 

Kolmapäev, 29. september 2021

Kogu päev: Laura Kuusk ja Janeli Nielson Tartus koolitusel "Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse" 

Kogu päev Marika: Saar osaleb projekti “Edukuse võti - oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises“ õppevisiidil 27.-29.09 Taanis 

Kogu päev: Kristi Liiv Tallinnas NEET-noorte töötoas 

Kogu päev: Anneli Lepik asendushoolduse teemapäeval Tartus 

Kell 8 Heiki Hansen osaleb debatil Elva gümnaasiumis 

Kell 9 Heiki Hansen AS Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 9 Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul  

Kell 10 Hegri Narusk Tartu mnt ja Hellenurme kergtee ülevaatusel 

Kell 10.30 Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 15.30 Karmen Paavel, Auli Mäesalu Õige rühi teadvustamise ja kaasaaitamise plaani kokkusaamine 

Kell 15.30 Eve Jõgi kohtumisel Nõo valla noorsootöö spetsialistiga 

 

Neljapäev, 30. september 2021 
Kogu päev: Merilyn Säde Future Dialogi seminaril “Äppi, mis tulevik toob?” ehk milleks KOV-ile kogukonnaäpp 

Kogu päev: Karmen Paavel Konverentsil "Õnnelik perekond" 

Kogu päev: Ene Joosing koolitus ”Kogukondade arendamine ja võimestamine” 

Kogu päev: Marika Saar ja Kertu Vuks Hea juhi koolitusel  

Kell 8.15 Rutt Hanni ja hooldustöötajate koosolek 

Kell 9 Heiki Hansen, Maarika Uprus, Veiko Sepp, Kullo Laos, Hendri Seinberg, Andres Maikov, Maano Koemets, Mikk Järv osalevad Üldplaneeringu juhtrühma koosolekul 

Kell 10 Hegri Narusk Pika tn ehituskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu koolimaja ehituskoosolekul 

Kell 14 Heiki Hansen, Auli Mäesalu tunnustusüritusel Tartumaa tunnustab parimaid õpetajaid 

Kell 14 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva laste-ja perekeskuses 

Kell 14.30 Hegri Narusk Rannu lasteaia ehitusel 

Kell 15.30 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituskoosolekul 

Kell 16 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumiga 

Kell 19 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar, Maano Koemets  piirkonnakogude tänuüritusel Elva Keegel ja Restos 

 

Reede, 1. oktoober 2021, vallavalitsus suletud. 

Kogu päev: Meeskonnakoolitus „DISC isiksusetüübid“ 

Kell 9.00 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis 

 

Majast väljas:  

Anneli Teder, 27.09.-30.09.2021, asendaja Tatjana Žuravljova 

Daisy Sild, 27.09.-11.10.2021, asendaja Ede Möldre 

Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Kaido Ilves 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Milvi Sepp 27.09-30.09.2021, asendaja Alo Rebane 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09.–26.09.2021

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09.–26.09.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 20. september 2021

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Veiko Sepp osalevad üldplaneeringu ettepanekute arutelu
Kell 10.30 finantsosakonna koosolek
Kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla kultuurijuhtide virtuaalkoosolekul 
Kell 11 Janeli Nielson prokuratuuris
Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar ja Mikk Järv eelarvearutelul
Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni töökoosolekul
Kell 14.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 16 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses
Kell 16 Elva vallavolikogu istung Rõngu rahvamajas 

 

Teisipäev, 21. september 2021 

Kogu päev: Karmen Moont Loov Tartumaa programmi kohtumisel Rõngu rahvamajas
Kell 9 Hille Deede Rajaleidja keskuses Tartus
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni ja Kaisa-Karoliina Kivikas strateegilise analüüsi arutelul Sotsiaalkindlustusametiga 
Kell 11 Heiki Hansen Maakonna arengustrateegia juhtgrupi 2. koosolekul
Kell 11 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel veebis
Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek
Kell 13 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis
Kell 14 Marika Saar osaleb Tartumaa omavalitsuste liidu korraldatava uuringu „Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine“ juhtgrupi kohtumisel
Kell 14.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 15 Kertu Vuks arukate külade programmi arutelul 

 

Kolmapäev, 22. september 2021

Kogu päev: Sirje Erm Rannu eakatega väljasõidul Pärnumaale
Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kogu päev: Sirli Pippar osaleb Maal elamise päeva avasündmusel Vändras 
Kogu päev: Karmen Paavel Tervisedenduse konverentsil „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul *
Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis
Kell 13 Heiki Hansen memorandumil KOVidele maade andmise ettepanekutega.
Kell 13 Marika Saar kohtub FC Elva tegevjuhiga
Kell 13.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sirje Tali kohtumisel sotsiaalministeeriumi ametnikega vältimatu abi, toimetuleku, toiduabi ja võlanõustamise teemadel
Kell 14 Marika Saar osaleb Elva valla koolijuhtide kohtumisel 
Kell 14.30 Heiki Hansen notaris 

 

Neljapäev, 23. september 2021 
Kogu päev: Kaisa Kangro koolitusel "Eratee avalikuks kasutamiseks määramine"
Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kell 8.30 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja perekeskuse juhtidega 
Kell 9 Karmen Paavel Vaimse tervise toetusmeetme infopäeval
Kell 10 Kristi Liiv ja Karmen Paavel Elva avatud noortekeskuses
Kell 10.30 Heiki Hansen E-notaris
Kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla raamatukogutöötajate kohtumisel
Kell 11 Sirli Pippar osaleb Kesk-Läänemere programmi aastaseminaril
Kell 12 Veiko Sepp osaleb Tartumaa ettevõtluse tugistruktuuride tuleviku arutelul
Kell 14 Marika Saar osaleb Gruusia delegatsiooniga noorsootöö teemalisel kohtumisel 
Kell 14 Mikk Järv Tartumaa tervisekeskuse päikesepargi avamisel 

 

Reede, 24. september 2021

Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kell 8.30 Milvi Sepp, Auli Mäesalu, Eve Jõgi, Anneli Lepik, Karmen Paavel, Kristi Liiv, Marika Saar Kogukonna psühholoogi ja vaimse tervise teenuste toetusmeetme arutelul
Kell 10.30–15 Laura Kuusk konverentsil “ATH- tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks”
Kell 9 Marika Saar kohtub Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsleriga 
Kell 13 Milvi Sepp, Heiki Hansen, Marika Saar, Karmen Paavel, Mikk Järv, Merilyn Säde, Anneli Lepik psühhosotsiaalse kriisiabi piloodi arutelu
Kell 15 Marika Saar, Karmen Moont ja Auli Mäesalu osalevad Elva valla lusikapeol 
Kell 19 Marika Saar osaleb Rannu rahvamaja sünnipäevapeol  

 

Laupäev, 25. september 2021

Kogu päev: Marika Saar ja Sirli Pippar osalevad Maal elamise päeval  

 

Majast väljas:  

Kertu Vuks, 22.09.-25.09.2021, Veneetsia arhitektuuribiennaalil
Hegri Narusk, 13.09.-24.09.2021, asendaja Mikk Järv
Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk
Kadri Koddala, 20.09.-24.09.2021, asendaja Triinu Paas
Kaido Ilves 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk 

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 10