Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 11.03-17.03.2019

Esmaspäev, 11. märts 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Kertu Vuks arutelul ENTK-ga

kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna töökoosolek

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Merilyn Säde, Maarika Uprus arutelul planeeringumenetluse teemadel
kell 13 Kertu Vuks ja Merilyn Säde fotohanke teemalisel arutelul

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik ja Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik, Terje Korss URBACT projekti arutelu

 

Teisipäev, 12. märts 2019

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike ja osakonna juhataja töökoosolekul

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 11 Maano Koemets, Mikk Järv Ulila II turbatootmisala KMH aruande avalikul arutelul Puhja Seltsimajas

kell 11 Toomas Järveoja ELL juhatuse üldkoosolek

kell 11.30 Mare Tamm osaleb Elva Muusikakooli õppenõukogu koosolekul

kell 12.30 Kertu Vuks Palupera välijõusaali projekti ülevaatusel

kell 14 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Meelis Hõbemägi, Jaanika Saar, Hegri Narusk Elva Spordihoone koosolek

kell 14 haridus- ja kultuuriosakonna ja kantselei koostöökohtumine

kell 15.30 Marika Saar ja Kertu Vuks arutavad Praxise projektis osalemist

kell 16.15 Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast  osalevad lastekaitsespetsialisti töövestlusel

 

Kolmapäev, 13. märts 2019

kogu päev Allan Allik 2019. aasta hajaasustuse programmi teabepäeval;

kell 9-12 sotsiaaltöö koosolek Rõngus koos Rõngu Hooldusravikeskuse külastusega

kell 10-17 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad pilootprojekti koostöökohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumis

Kell 13 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Sten Saarekivi, Terje Raadom koos Elva DGC liikmetega Elva Disc-golfi pargi koosolek

kell 14-15 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjon

kell 16.30 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad volikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis

 

Neljapäev, 14. märts 2019

kell 9 Toomas Järveoja Hädaolukorra tegutsemise koolitus

kell 10 Karmen Moont, Mare Tamm ja Marika Saar kohtumisel Elva valla raamatukogude töötajatega

kell 10 Hegri Narusk, Meelis Hõbemägi, Heiki Hansen Kesk tn hanke töökoosolekul

kell 14-16 vallavaraspetsialist Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni töös osalemas.

kell 13 Puhja kooli hanke avakoosolek

kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap osalevad eakate päevakeskuste eestvedajate koostöökohtumisel

kell 16 Mikk Järv Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul

kell 18 Maano Koemets, Toomas JärveojaHeiki Hansen, volikogu majanduskomisjoni koosolekul vallamajas

 

Reede, 15. märts 2019

kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud osalevad koostöökohtumisel Päästeametiga

 

Laupäev, 16. märts 2019

kell 11 Karmen Moont, Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks Külade Kärajatel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 4.03.-10.03.2019

Esmaspäev, 4. märts 2019

kell 8.30 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Toomas Järveoja arutelul projektide aruandluse teemadel

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Karmen Moont Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse kohtumisel Alatskivil

kell 11 Piret Hallast PPA-s lapse esindajana ülekuulamisel

kell 12.30  Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 13 Kertu Vuks, Allan Allik, Riina Sirel kohtumisel piirkonna koordinaatoritega hajaasustuse programmi teemadel

kell 13 Verevi detailplaneeringu arutelu planeerijatega

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 14 Marika Saar, Heiki Hansen, Toomas Järveoja, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad lisaeelarve eelnõu töökoosolekul

kell 15 Kertu Vuks, Karmen Moont, Mare Tamm ja Merilyn Säde Elamusfestivali teemalisel arutelul

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel TartusTeisipäev, 5. märts 2019

kell 8 Mare Tamm ja Liis Lehiste külastavad Elva linna lastehoidusid

Kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga koosolekul

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10 Mikk Järv, Allan Allik Valmas Elva valla Leader projekti arutelul

kell 10  Hille Deede Puhja Koolis toimuval ümarlaual

kell 10 Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil elatise nõude osas

kell 11 Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil elatise nõude osas

kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Ideearenduse IKlubi kohtumisel Haridus- ja teadusministeeriumis

kell 15 Kertu Vuks kohtumise Viimsi vallavalitsuse partnerlussuhete juhiga

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus

Kogu päev: Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond projektide hindamiskoosolekul Valmas

 

Kolmapäev, 6. märts 2019

kell 9-11 Marika Saar osaleb sotsiaalosakonna koosolekul

kell 11-12 Lastekaitsemeeskonna töökoosolek

kell 13 Marika Saar, Liis Lehiste, Mare Tamm, Margit Kiin ja HTM esindajad kohaliku omavalitsuse ja haridusasutuste koostöö teemalisel kohtumisel

kell 13-14 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

Kogu päev: Karmen Moont ENTK noortevaldkonna regionaalsel seminaril

 

Neljapäev, 7. märts 2019

kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Tuuli Vaher külastavad Võru Muusikakooli

Kogu päev: Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi Innovatsiooniprogrammi koolituspäeval

Kogu päev: Karmen Moont ENTK noortevaldkonna regionaalsel seminaril

Kogu päev: Eve Jõgi Lapse heaolu hindamise ja juhtumikorralduse koolitusel Tartus

 

Reede, 8. märts 2019

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis lehiste, Mikk Järv Puhja lasteaia 40. sünnipäeval

kell 13-15 Piret Hallast Hiiumaal MTÜ Siimupoiss asendushooldusteenusel viibiva lapsega kohtumisel, juhtumiplaani koostamisel

kell 14 Lauri Tamm, Eve Jõgi ümarlaua kohtumisel Elva Gümnaasiumis

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.02-03.03.2019

Esmaspäev, 25. veebruar 2019

Kogu päev: Mare Tamm heade praktikate päeval Väätsa Põhikoolis

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek            

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Marika Saar, Karmen Moont ja Liis Lehiste nõupidamisel Rannu Pere- ja Noortekeskuse esindajatega

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 12-20 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Hille Deede ja Ede Möldre Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Terje Korss Palupera teenuskeskususes Hellenurmes asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 13-14 Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad vestlustel lastekaitsespetsialisti ametikoha kandidaatidega

kell 16 Elva Vallavolikogu istung

 

Teisipäev, 26. veebruar 2019

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalosakonna juhataja ja sotsiaalnõunike koosolekul

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Tartus psühhiaatriakliinikus

kell 11 Karmen Moont arutelupäeval 19-26-aastaste noorte noorsootöös osalemise teemal

kell 11  Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad vestlustel lastekaitsespetsialisti ametikoha kandidaatidega

kell 12-20 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Hille Deede Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Terje Korss Palupera teenuskeskususes Hellenurmes asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 13 Toomas Järveoja Siseministeeriumis

kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Elva Laste- ja perekeskuse esindajatega

kell 14 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste nõupidamisel Elva Muusikakooli direktoriga

kell 14-15.30 Milvi Sepp osaleb Kristlikus Noortekodus Tartumaa valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamisel

kell 17 Mare Tamm, Liis Lehiste, Marika Saar  Elva valla haridusasutuste hoolekogude ühisseminaril Elva Gümnaasiumis

 

Kolmapäev, 27. veebruar 2019

kell 9-11 Meeskonna infokoosolek

kell 11.30 Mikk Järv Puhja Päevakeskuses

kell 12 Toomas Järveoja notari vastuvõtul

kell 15 Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel videohanke teemadel

kell 12-20 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Ede Möldre Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Terje Korss Palupera teenuskeskususes Hellenurmes asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 14-20 Hille Deede  Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

 

Neljapäev, 28. veebruar 2019

kell 8.30 Marika Saar ja Jaanika Saar Elva linna päevakeskuses

kell 10 Heiki Hansen, Maarika Uprus üldplaneeringu juhtrühma koosolek

kell 10 Toomas Järveoja kohtumisel

kell 13 Marika Saar, Salle Ritso osalevad Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul

kell 12.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste maakondlikul täiskasvanuhariduse koostööseminaril

kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel kogukonnaraadio teemadel

 

Reede, 1. märts 2019

kell 9-11 Milvi Sepp, Eva Kuslap osalevad vestlustel hooldustöötaja kandidaatidega

kell 11 Kertu Vuks, Kayvo Kroon kohtumisel Fujitsu Eesti esindajatega

kell 13 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad vaimse tervise kabineti käivitamise koosolekul

 

Pühapäev, 3. märts 2019

kell 8-23 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 8-23 Hille Deede  ja Ede Möldre Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.02.2019-24.02.2019

Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

kell 9.00 Piret Hallast ja Anneli Lepik Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuses

juhtuminõustamine

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar arutelul Kesk tn projekti arhitektidega

kell 13 Kertu Vuks, Karmen Moont arutelul ENTK-ga

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 14 Heiki Hansen koosolek SA Elva Teenused

kell 14 Marika Saar osaleb ümarlaual politsei esindajatega

 

Teisipäev, 19. veebruar 2019

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

Kogu päev Maano Koemets, Allan Allik MTÜ Võrtsjärve Ühenduse LEADER projektidega tutvumine

kell 9 Marika Saar osaleb  sotsiaalnõunike ja osakonna juhataja töökoosolekul

kell 10 Kertu Vuks kohtumisel SPOKU arendajatega

kell 10-12 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad ARNO koolitusel Elva vallamajas

kell 11-14 Karmen Moont kohtumisel Tartumaa kultuurijuhtidega

kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus EAE arhitektuurikonkursi teemaline koosolek

kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde arutelul videohanke teemadel

kell 13-15 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel lasteaedade ja koolide direktoritega Elva vallamajas

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul

kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb FC Elva KÜSKI majandusliku elujõulisuse projekti koosolekul

 

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Kogu päev Mare Tamm, Marika Saar ja Liis Lehiste kohtumisel Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Haridusametis

Kogu päev Maano Koemets, Allan Allik MTÜ Võrtsjärve Ühenduse  LEADER projektidega tutvumine

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

kell 9 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuse Liidus üldkogus

kell 9 Peeter Laasik Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul

kell 9-10 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 10-12 Lastekaitsetöötajate kohtumine Ohvriabiga

kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar kohtumisel EAS-is

kell 13-14.30 sotsiaaltöö koosolek

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Merilyn Säde kohtumine Kesk tänava ettevõtjatega

 

Neljapäev, 21. veebruar 2019

kell 8-12.45 Vallavalitsuse meeskond Elva Gümnaasiumis tunde andmas

kell 8.30  Marika Saar osaleb kohtumisel Hariduse Tugiteenuste Keskusega

kell 11.00 Mikk Järv Puhja Lasteaias

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis

kell 15 Mare Tamm osaleb laste ja perede komisjoni koosolekul

kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks mentorklubi kohtumisel Hellenurme Veskimuuseumis

 

Reede, 22. veebruar 2019

kell 10 Maano Koemets, Kertu Vuks tutvuvad Tamme paljandi ja Valguta Mustjärve matkaradade olukorraga

kell 10 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Kristjan Vilu kohtumisel Maanteeametiga

kell 11 Marika Saar ja Salle Ritso Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul

kell 13 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Elva Kultuuri ja Spordi SA juhatajaga

kell 14 Maano Koemets mälestushetkel Rannu Vabadussõja mälestusmärgi juures

kell 18 Toomas Järveoja Eesti Vabariik 101 aktusel Eesti Rahva Muuseumis

kell 19 Marika Saar, Mikk Järv osaleb EV kontserdil Puhja Seltsimajas

 

Laupäev, 23. veebruar 2019

kell 11 Marika Saar osaleb EV tähistamisel Rannus

kell 18 Marika Saar osaleb EV kontserdil Konguta Rahvamajas

 

Pühapäev, 24. veebruar 2019

kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Tartumaa Omavalitsus Liidu EV aastapäeva aktusel

kell 15 Marika Saar, Karmen Moont osalevad EV aastapäeva aktusel Elva Kultuurikeskuses

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 11.02.-17.02.2019

Esmaspäev, 11. veebruar 2019

Kell 9.30 osakonna juhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 11 Allan Allik ja Kertu Vuks Nordic-Baltic Mobility programmi arutelul

kell 13 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga

kell 14 Kertu Vuks, Mikk Järv, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik, Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 16 Mikk Järv SA Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek

kell 16.30 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus

 

Teisipäev, 12. veebruar 2019

Kogu päev: Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Mare Tamm, Maano Koemets, Milvi Sepp  Linnade ja valdade päevadel Tallinnas

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus


Kolmapäev, 13. veebruar 2019

Kogu päev:  Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Mare Tamm, Maano Koemets, Milvi Sepp Linnade ja valdade päevadel Tallinnas

Kogu päev: Piret Hallast, Eva Kuslap, Alo Rebane, Hille Deede koolitusel Otepääl

 

Neljapäev, 14. veebruar 2019

kell 9 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla kultuurijuhtide koosolekul

kell 9 - 10 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 11 fraktsioonijuhid, Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Marika Saar Ühinemislepingu teemalisel koosolekul vallamajas

Kell 13 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul

kell 15 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maano Koemets, Ene Joosing, Allan Allik Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi korrastamise teemalisel arutelul

kell 16 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul

kell 16 Karmen Moont osaleb soomusrongi Wabadus teekonna jaanuarisündmuste korraldajate tänuüritusel Eesti Sõjamuuseumis

Kell 18 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul

Kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje Raadom Väärteomenetlus koolitusel Tallinnas

 

Reede, 15. veebruar 2019

kell 10 Piret Hallast, Eve Jõgi, Anneli Lepik, Hille Deede, Lauri Tamm lastekaitse koosolekul

kell 11 Kertu Vuks andmekaitse ja küberturvalisuse teemalisel seminaril

Kell 11 Marika Saar ja Toomas Järveoja osalevad Elva linna päevakeskuses traditsioonilisel kohtumisel eakatega

kell 12.15 Marika Saar ja Toomas Järveoja tutvustavad Valguta kooli õpilastele Elva Vallavalitsuse tööd

Kogu päev: Mare Tamm täiskasvanuhariduse järelfoorumil "Targalt tulevikku" Tallinnas

 

Laupäev, 16. veebruar 2019

kell 12 Marika Saar osaleb Elva Muuseumisõprade Klubi korraldatud kohtumisel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 04.02.2019-10.02.2019

Esmaspäev, 4. veebruar 2019

Kogu päev: Mare Tamm Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud “Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2035” alasel arutelul Tallinnas

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 Maano Koemets, Kertu Vuks, Kayvo Kroon arutelul volikogu tehniliste lahenduste teemal

kell 11 Karmen Moont Kultuuripealinn 2024 teemalisel arutelul Tartumaa Omavalitsuste Liidus

kell 10-12 vallamajandusosakonna koosolek

kell 12 Mikk Järv, Kertu Vuks kohtumisel Puhja välijõusaali rajamise teemadel

kell 13 Heiki Hansen kohtumine vallakodanikuga

kell 13 Toomas Järveoja kohtumisel L. Kappaun

kell 14 Toomas Järveoja, Kristjan Vilu ja Karmen Moont spordivaldkonna tunnustuste komisjonis

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik, Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Heiki Hansen koosolekul asutuste juhtidega

 

Teisipäev, 5. veebruar 2019

kell 10 Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Imbi Rõivassepp IT vahendite inventuuri teemalisel arutelul

kell 13 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA koosolek

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 11 Milvi Sepp, Piret Hallast kohtumisel SA Laste- ja Perekeskusega

 

Kolmapäev, 6. veebruar 2019

Kogu päev:  Kertu Vuks, Maano Koemets, Heiki Hansen Tallinnas konverentsil “Tugev omavalitsus=tugev riik?”

Kogu päev: Toomas Järveoja, Mikk Järv omavalitsusjuhtide talvisel mitmevõistlusel Elvas

kell 11- 12 sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjon

kell 13 -14 sotsiaaltöö koosolek

kell 14 -15.30 Abivahendite ühiskoolitus volikogu saalis, osalevad sotsiaalosakonna ametnikud, koduhooldajad ning Elva Haigla töötajad

kell 15.30 Piret Hallast, Eve Jõgi, Lauri Tamm, Anneli Lepik, Hille Deede lastekaitse koosolek

 

Neljapäev, 7. veebruar 2019

Kogu päev: Toomas Järveoja, Mikk Järv omavalitsusjuhtide talvisel mitmevõistlusel Elvas

Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul Tallinnas

kell 9 Heiki Hansen Põllu tn arutelul

kell 10 Kertu Vuks, Hegri Narusk Kesk tn projekti ehitustööde avakoosolekul

kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar kaasava eelarve objektide realiseerimise koosolek

kell 10 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalsel kriisikomisjonil

kell 17 Toomas Järveoja, Marika Saar, Karmen Moont  Elva valla spordivaldkonna tunnustusüritusel Rõngu Rahvamajas

 

Reede, 8. veebruar 2019

Kogu päev: Merilyn Säde koolitusel “Šokeerivad sõnumid - ohud ja võimalused”

kell 10 Toomas Järveoja kohtumisel Janek Mäggiga

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 28.01.2019-03.02.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 28.01.2019-03.02.2019

Esmaspäev, 28. jaanuar 2019

kell 9 vallavalitsuse ja osakonna juhatajate koosolek

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar Supelranna 17 planeeringu arutelul

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Kertu Vuks kohtub Eesti looduskaitse seltsi Elva osakonna esindaja Maido Urbasega

kell 13 Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm arutelul HITSA toetusmeetmega seoses

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 14 Hegri Narusk Puhja koolihoone tutvustamisel hanke pakkujatele

kell 15 Kertu Vuks kohtumisel Tiit Urvaga

kell 16 volikogu istung

kell 16 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Salle Ritso koosolek H. Raudsepa 3 kinnistu ehitusõigus

kell 17.30 Mare Tamm osaleb Elva Muusikakooli hoolekogu koosolekul

Teisipäev, 29. jaanuar 2019

kell 10 Marika Saar, Kertu Vuks osalevad Põltsamaa, Mustvee ja Elva valla koostööprojekti “Tugispetsialisti tugiteenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudel väljatöötamine” kohtumisel Põltsamaa vallavalitsuses

kell 10 Jaanika Saar, Allan Allik, Kerli Metsallik kohtumine Annikoru rulapargi projekteerimise teemadel

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 13 Heiki Hansen  Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transpordi töörühma koosolek

kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Kaughaldus OÜ esindaja Tiit Kivisillaga

kell 15 Kertu Vuks kohtumisel Aivo Johansoniga

kell 15-17 Allan Allik Valgamaa Partnerluskogu taotlusvoorude infopäeval

kell 18 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Jaanika Saar Elva Turuplatsi pargi avalikul arutelul

Kolmapäev, 30. jaanuar 2019

Kogu päev: Heiki Hansen, Hegri Narusk, Mikk Järv ja Terje Korss energiatarbimise juhtimise seminaril Elva kultuurikeskuses

kell 10 Sille Kask, Hille Deede, Anneli Lepik MAPPA kohtumisel Tartus

kell 11 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 13 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad lasteaedade direktorite kokkusaamisel

kell 17 Heiki Hansen, Mare Tamm, Margit Kiin osalevad Murumuna lasteaia hoolekogu koosolekul

Neljapäev, 31. jaanuar 2019

kell 9 Marika Saar ja Mare Tamm kohtumisel Konguta Kooli juhtkonnaga

kell 13 Marika Saar, Heiki Hansen, Toomas Järveoja, Margit Kiin osalevad Elva Teenuste arendusega seotud koosolekul

kell 13 Hegri Narusk kohtumisel G4Sga

kell 14-17 Allan Allik  Põhjamaade Ministrite Nõukogu taotlusvoorude infopäeval

Reede, 1. veebruar 2019

kell 10 Toomas Järveoja Tartu Rahu aastapäeva tähistamine Rõngu Ausambplatsil

kell 11 Kertu Vuks arutelul Evelin Kostabiga Sotsiaalse Innovatsiooni Laborist

kell 13-16 Mare Tamm, Piret Hallast ja Lauri Tamm osalevad Laste ja Perede komisjoni istungil Elvas

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 21.01.2019-27.01.2019

 

Esmaspäev, 21. jaanuar 2019

kell 8.30 vallavalitsuse koosolek

kell 9 osakonnajuhatajate- ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks kohtumisel MTÜ Kubjaranna esindajatega

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp osalevad kohtumisel lasteaed-algkooli juhtidega

kell 13 Milvi Sepp ja Alo Rebane kohtuvad Kristliku Noortekoduga  

kell 14 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kullo Laos koosolek MTR Halduse esindajaga, teemal Est-side-12 projektiga lahendatavad objektid

kell 14 Toomas Järveoja, Marika Saar kohtub Jaanus Lauriga arendusteemadel

kell 14 arengu-ja planeeringuosakonna koosolek

kell 18 Maano Koemets ja Marika Saar volikogu eestseisuse koosolekul

 

Teisipäev, 22. jaanuar 2019

Kogu päev: Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalvaldkonna teemarühma koosolekul

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10-14 Eve Jõgi, Anneli Lepik  Rahvusvaheliste lastekaitsejuhtumite seminaril Tartu Loodusmajas

Kell 13 Mikk Järv Tartumaa Turismi nõukogu koosolek

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus Promenaadimaja arenduse koosolekul

kell 16 Toomas Järveoja kohtumisel RMK esindajatega

kell 17 Maano Koemets ja Mare Tamm Rannu piirkonnakogu koosolekul Rannu Raamatukogus

 

Kolmapäev, 23. jaanuar 2019

Kogu päev: Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse teemarühma koosolekul

kell 9 -10.30 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 10 Hegri Narusk kohtumisel Eesti Keskkonnateenustega

kell 10-17 Maano Koemets, Kertu Vuks Smart Manufacturing Meetup-il Dorpat keskuses

kell 11-12 sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Hegri Narusk Elva valla ÜVK kava avalikul arutelul Puhja Seltsimajas

 

Neljapäev, 24. jaanuar 2019

Kogu päev: Kertu Vuks osalemas Startup Day’l

kell 8.30 Heiki Hansen kohtumisel Väike-Tähe 5 maaküsimustes

kell 9 Heiki Hansen kohtumisel H. Valdo’ga

kell 9-12 Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Palupera Põhikoolis seoses andmekaitsega

kell 9 Marika Saar osaleb Otepää Vallavalitsuse ja Elva Vallavalitsuse sotsiaalosakondade kohtumisel

kell 10 Maano Koemets, Heiki Hansen üldplaneeringu koostamise juhtrühma koosolekul

kell 11 Toomas Järveoja kohtumisel abipolitseinikega

kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul

Kell 16 Toomas Järveoja ja Marika Saar osalevad Elva valla lusikapeol

 

Reede, 25. jaanuar 2019

Kogu päev: Maano Koemets, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Hegri Narusk ruumiloome konverentsil “Kuidas luua ruumi, milles elame?”

Kogu päev: Merilyn Säde osalemas Startup Day’l

kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen planeerimiskonverentsil

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 14.01.2019-20.01.2019

Esmaspäev, 14. jaanuar 2019

Kogu päev: Eve Jõgi, Hille Deede Pereteraapia koolitusel

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 13 Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Merilyn Säde projekti Hea avalik ruum arutelul

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks arengu-ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus kohtumisel Promenaadimaja arhitektuurikonkursi teemadel

 

Teisipäev, 15. jaanuar 2019

Kogu päev: Eve Jõgi, Hille Deede Pereteraapia koolitusel

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike ja osakonna juhataja töökoosolekul

kell 10 Elva vallavalitsuse istung

kell 10 Kertu Vuks kohtumisel Tiit Urvaga

kell 11 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm osalevad Elva valla koolidirektorit kohtumisel

kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks kohtumisel VEERA esindajatega  

 

Kolmapäev, 16. jaanuar 2019

Kogu päev: Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna väljasõidul Rõuge Vallavalitsusse

kell 10 Heiki Hansen Emajõe Veevärgi aktsionäride koosolekul

kell 10 Toomas Järveoja notar

kell 13 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolek

kell 13 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidus

kell 15 Toomas Järveoja kohtumisel RKM esindajatega

kell 16.30 Heiki Hansen Puhja Lasteaia hoolekogus

kell 18  Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul vallamajas

 

Neljapäev, 17. jaanuar 2019

Kogu päev: Kayvo Kroon korraldab koolitust

kell 9 Marika Saar osaleb Elva valla kultuurijuhtide koosolekul Elva Kultuurikeskuses

kell 10 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Hegri Narusk kohtumisel RTS Infra'ga Kesk tn teemal

kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud kohtuvad Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga

kell 18 Marika Saar, Kertu Vuks ettevõtjate mentorklubis

kell 18 Mikk Järv rahanduskomisjoni koosolek vallamajas

 

Reede, 18. jaanuar 2019

Kogu päev: Kertu Vuks EL URBACT infopäeval Tallinnas

kell 10 Toomas Järveoja kohtumisel Maaameti esindajatega

kell 18 Maano Koemets majanduskomisjoni koosolekul vallamajas

 

Laupäev, 19. jaanuar 2019

kell 9.30 Marika Saar osaleb V Monomaania avamisel Lendteatris

kell 13.00 Toomas Järveoja ja Karmen Moont osalevad Soomusrong Wabaduse tervitamisel Elva raudteejaamas

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 07.01.2019-13.01.2019

Esmaspäev 7. jaanuar 2019

kell 9 Vallavalitsuse liikmete ja osakonna juhatajate koosolek

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Marika Saar, Mare Tamm ja Karmen Moont külastavad Hellenurme raamatukogu

kell 10.30 Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtumisel Ulila piirkonna elanikega

kell 11-12 Milvi Sepp, Piret Hallast ja Alo Rebane kohtuvad Kristliku Noortekoduga

kell 13 Kertu Vuks ja Karmen Moont arutelul ENTK projekti teemadel

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15.30 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks kohtumisel koertepargi loomise teemal MTÜ-ga Elva Elama

 

Teisipäev 8. jaanuar 2019

kell 9 Marika Saar osaleb iganädalasel sotsiaalosakonna juhataja ja nõunike koosolekul

kell 9 Karmen Moont osaleb kohtumisel noorsootöötajatega ENTK koostöögrupi projekti teemal

kell 11 Kayvo Kroon, KOV IKT töörühm, ELVL büroo

kell 11 Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtumisel Peep Roosmaniga

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

 

Kolmapäev 9. jaanuar 2019

kell 8.30 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi strateegia arutamise koosolekul

kell 9-11 Marika Saar osaleb STO koosolekul Rannu teenuskeskuses

kell 10-11 Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk, Triin Ojasoo Amphora koolitusel

kell 10 Karmen Moont osaleb koostööseminaril Laste- ja Perekeskusega

kell 10 Maano Koemets, Kertu Vuks kohtumisel Üllar Kaaveriga

kell 14 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul

kell 15 Piret Hallast, Eve Jõgi kohtumisel Tartu Turvakoduga

 

Neljapäev 10. jaanuar 2019

kell 9-11 Maano Koemets, Toomas Järveoja osalevad Lõuna-Eesti palvushommikusöögil Mileedi aianduskeskuses

kell 13 Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk andmekaitse seirel Konguta Koolis

kell 16 Marika Saar osaleb volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul

kell 18 Marika Saar osaleb volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni ja sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolekul Elva Laste- ja Perekeskuses

kell 18 Maano Koemets osaleb Konguta piirkonnakogu koosolekul Konguta teenuskeskuses

kell 18 Toomas Järveoja, Karmen Moont osaleb Tartumaa kultuurirahva tänuüritusel Tabiveres

 

Reede 11. jaanuar 2019

kell 9 Toomas Jäeveoja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA asutajate koosolekul

kell 17 Toomas Järveoja Spordiklubi Barca tunnustamise üritusel

kell 19 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb FC Elva tänugalal

 

Laupäev 12. jaanuar 2019

kell 14 Marika Saar osaleb hobifotograafide üle-eestilisel linnuliikide näituse avamisel

 

Pühapäev 13. jaanuar 2019

kell 17 Marika Saar osaleb isetegevuslaste talvepeol Hellenurmes

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 31.12.2018-06.01.2019

Esmaspäev 31. detsember 2018

kell 9 Vallavalitsuse liikmete ja osakonna juhatajate koosolek

kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna töökoosolek

kell 10.30 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10 Jaanika Saar ja Kertu Vuks üldplaneeringu koostamise teemalise konverentsi arutelul

 

Kolmapäev 2. jaanuar 2019

Kogu päev: Mare Tamm osaleb Rõngu Keskkooli personali õppepäeval A. Pärdi Keskuses Laulasmaal

kell 9-11 Elva vallavalitsuse meeskonna infokoosolek

kell 13 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad lastekaitsemeeskonna ja Elva Laste- ja Perekeskuse koosolekul  

 

Neljapäev 3. jaanuar 2019

Kogu päev: Marika Saar, Milvi Sepp, Mare Tamm osalevad Laste ja perede heaolu visioonipäeval „Ennetus- ja koostöö Elva vallas"

kell 9-15 Kayvo Kroon koolitusel "RIHA haldajate koolitus", toimumisega TTÜ Tartu Kolledžis

 

Reede 4. jaanuar 2019

kell 11 Heiki Hansen SA Elva Teenused nõukogu koosolekul

Näitan: 201-211
Elemente lehe kohta 20
of 11