Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 10.06.2019–16.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 10.06.201916.06.2019

 

Esmaspäev, 10. juuni 2019 
kell 8.30 Mare Tamm Elva Gümnaasiumis kogupäevakooli teemalisel nõupidamisel

kell 9 Lastekaitsemeeskonna koosolek

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek, haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 13-16.30 Maano Koemets, Milvi Sepp, Terje Korss hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni paikvaatlustel 

kell 15 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Maarika Uprus kohtumisel Tartumaa Tervisekeskuse esindajatega  
 

Teisipäev, 11. juuni 2019

kell 9 Hille Deede ümarlaual psühhiaatriakliinikus 
kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Jaanika SaarHegri Narusk, Heiki Hansen kohtumisel Kesk tänava projekti arhitektidega  
kell 11-15 Maano Koemets ja Marika Saar Eesti Linnade ja Valda Liidu volikogu koosolekul Rae vallas

kell 15.30 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul 

kell 13 Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise seminaril 

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul 

kell 18 Mikk Järv Valguta Lasteaed-Algkool õppeaasta lõpuaktusel 

  
Kolmapäev, 12. juuni 2019  
kogu päev Kertu Vuks Transpordi ja liikuvuse arengukava töörühma koosolekul Tallinnas

kell 9 –10.30 STO hoolekande koosolek

kell 10-12 Mikk Järv, Terje Korss, Allan Allik kohtumine soojamajanduse inseneriga seoses Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamisega

kell 10-11 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon

kell 15 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul

kell 16 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul

kell 17  Maano Koemets, Marika Saar, Liis Lehiste, Mare Tamm osalevad tänuüritusel “Elva valla 100 noort tegijat” 

 
Neljapäev, 13. juuni 2019 
kogu päev Allan Allik, Kullo Laos GIS veebiplatvormi loomise koolitus Tallinnas
kell 9.00 Hille Deede ümarlauakohtumisel Puhja lasteaias 
kell 10-15 Kertu Vuks ja Maano Koemets omavalitsuste avatud valitsemise teemalisel seminaril Pärnus 
kell 11 Marika Saar kohtub kultuurijuhtidega 

kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Piret Hallast Tartumaa sotsiaaltöötajate kohtumisel Nõos 

Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv ettevõtjate mentorklubis Rõngu Rahvamajas 

 

Reede, 14. juuni 2019 
kogu päev Liis Lehiste ARNO suvepäevadel Väätsa mõisas

Maano Koemets, Milvi Sepp, Terje Korss hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni paikvaatlustel

Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus 
kell 9 Marika Saar ja Maano Koemets küüditatute mälestushetkel Palupera raudteejaamas

kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad kohtumise Elva Gümnaasiumi ametiühingu esindajatega 

kell 13 Lauri Tamm Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koostöökohtumisel Jõgeval 
kell 15 Maano Koemets küüditatute mälestuspäeval Elva Matkakeskuses

 
Laupäev, 15. juuni 2019 
kogu päev Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus 
kell 11 Marika Saar osaleb Palupera Põhikooli lõpuaktusel 

Majast väljas:

Merilyn Säde 3.06–16.06 puhkusel

Karmen Moont 3.06–14.06 puhkusel

Meelis Hõbemägi 10.06–21.06 puhkusel

Elo Kasetalu 10.06–21.06 puhkusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 3.06.2019–9.06.2019

Esmaspäev, 3. juuni 2019
kell 9-13 Marika Saar osaleb Tartumaa kultuuristrateegia koostööseminaril Jääaja Keskuses 
kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek
kell 9 lastekaitse koosolek 
kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 
kell 14 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek (osaline koosseis) 
kell 15 haridus- ja kultuurisosakonna koosolek  
kell 15 Liis Lehiste Tartumaa täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku koosolekul 
kell 15 Milvi Sepp ja Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul  

 

Teisipäev, 4. juuni 2019 
kogu päev: Marika Saar, Margit Kiin, Liis Lehiste, Piret Hallast, Mare Tamm osalevad tugiteenuste alasel koostööseminaril  Võrus
kell 10 Hegri Narusk, Kristjan Vilu kohtumine Elva kergliiklusteede asjus 
kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil 
kell 11.30 Toomas Järveoja Otepääl Eesti lipu tähtpäeva üritusel
kell 13.30-17 Maano Koemets “Eesti 2035” seminaril Tartus
kell 14 Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Emajõe Veevärk kohtuvad Keskkonnainspektsioonis Rõngu kanalisatsiooni asjus 
kell 18 Maano Koemets volikogu majanduskomisjoni koosolekul

  
Kolmapäev, 5. juuni 2019  
kogu päev: Marika Saar, Margit Kiin, Liis Lehiste, Piret Hallast, Mare Tamm osalevad tugiteenuste alasel koostööseminaril  Võrus 
kogu päev: Kertu Vuks SmartEnCity projekti koosolekul Itaalias
kogu päev: Toomas Järveoja sisekontrolli koolitusel Tallinnas
kell 9-10.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 
kell 10-13.15 hooldustöötajate supervisioon SA Laste- ja Perekeskuses
kell 13 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon  
kell 18 Maano Koemets, Mikk Järv arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul

 

Neljapäev, 6. juuni 2019
kell 9 Toomas Järveoja TOL-i juhatuse koosolekul
k
ell 10 Hegri Narusk Kesk tn ehituskoosolekul
kell 10-13 Marika Saar tutvustab Elva valla sotsiaaltööd ja arendusplaane sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuusele  
kell 12.30 Anneli Lepik SA Elva Laste-ja Perekeskuses kohtumisel
kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul  
kell 18 Mare Tamm osaleb Aakre kooli õppeaasta lõpetamisel 
kell 18 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul 
kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul 

 

Reede, 7. juuni 2019 
Ilmub Elva valla leht! 

kogu päev: Kayvo Kroon ELVL IKT töörühma koosolekul 
kell 8.30 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm kohtumisel TEHES juhatuse esimehega 
kell 10 Marika Saar ja Mare Tamm korraldavad arenguvestlust Rannu lasteaia direktoriga
kell 10 Kertu Vuks osaleb arutelul üldplaneeringute uuringute teemadel Tartumaa Omavalitsuste liidus
kell 13 Kertu Vuks korraldab SA Elva Laste- ja Perekeskuse meeskonna seminari 

 

Laupäev, 8. juuni 2019
kell 12 Toomas Järveoja Konguta Kooli lõpuaktusel

Majast väljas:

Merilyn Säde 3.06–16.06 puhkusel 
Triin Ojasoo 29.05-05.06 puhkusel

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.05.2019–02.06.2019

Esmaspäev, 27. mai 2019 
kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 
kell 9 lastekaitse koosolek 
kell 10 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Promenaadimaja planeeringu küsimustes 
kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 
kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste vestlusel kultuurispetsialisti kandidaadiga  
kell 10-17 Salle Ritso, Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk loevad üle Euroopa Parlamendi valimistel antud hääled 
kell 12 Kertu Vuks arutelul Kieli linna esindajatega  
kell 10.30 Sotsiaaltöö koosolek Puhja teenuskeskuses 
kell 13 Marika Saar kohtub Viljandi Perekeskuse, Lapse Heaolu Keskuse ja Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega  
kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Mikk Järv ja Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolekul 
kell 14.30 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maarika Uprus, Maano Koemets ja Jaanika Saar üldplaneeringu juhtrühma koosolekul 
kell 15 Marika Saar ja Mare Tamm korraldavad arenguvestlust Rõngu lasteaia direktoriga  

Teisipäev, 28. mai 2019 
kogu päev: Maarika Uprus ja Jaanika Saar Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimisspetsialistide õppeseminaril “Harjumaa kogemused”
kell 9 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen ja Margit Kiin kohtumisel Verevi rannateenuse pakkumistega seoses
kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil
kell 11 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen ja Margit Kiin kohtumisel Verevi rannateenuse pakkumistega seoses
kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Elva Laste ja Perekeskuses
kell 13 Kertu Vuks SPOKU kasutuselevõtmise teemalisel kohtumisel
kell 13 Meeskond SPOKU koolitusel
kell 14 Eve Jõgi kohtumisel Tartu lastekaitsega
kell 16 SA VVV nõukogu koosolek
kell 17 Maano Koemets, Mikk Järv Rannu piirkonnakogu koosolekul Rannu Raamatukogus 

Kolmapäev, 29. mai 2019  
kogu päev: Sille Kask, Triin Vask infopäeval “Lähisuhtevägivald – hirm vangistab” Otepää Kultuurikeskuses
kogu päev: Maarika Uprus ja Jaanika Saar Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimisspetsialistide õppeseminaril “Harjumaa kogemused”
kell 9 Eve Jõgi kohtumisel Tartumaa Rajaleidjas
kell 10 Milvi Sepp kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  

Neljapäev, 30. mai 2019 
kell 10 Eva Kuslap eakate päevakeskuste ühiskohtumisel Rannus
kell 10 Hegri Narusk, Heiki Hansen Kesk tn ehituskoosolekul
kell 16 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar tervisekeskuse planeeringu avalikul arutelul  

Reede, 31. mai 2019 
kogu päev: Eva Kuslap teemapäeval „SHS KOV üksuse sotsiaalteenused. Koduteenus“ Türi Kultuurikeskuses 

 

Majast väljas:
Allan Allik 20.05-02.06
Kertu Vuks 29.05-31.05
Marika Saar 28.-31.05 puhkusel  

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 20.05.2019–26.05.2019

Esmaspäev, 20. mai 2019

kogu päev: Mare Tamm rahvusvahelisel hariduskonverentsil Tallinna Ülikoolis

kogu päev: Merilyn Säde Järva vallas valdade nutirakendusega seotud kohtumisel

kell 9 Hille Deede ümarlauakohtumisel Puhja Koolis

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Liis Lehiste ja Lauri Tamm ümarlaual Tartumaa Rajaleidja keskuses

kell 11 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek (osaline koosseis)

kell 13 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad kohtumisel Elva valla kultuurijuhtidega 

kell 14 Arengu-ja planeeringuosakonna koosolek

kell 16 volikogu istung

 

Teisipäev, 21. mai 2019

kogu päev: Marika Saar ja Karmen Moont Tartumaa kultuuristrateegia koostamise seminaril 

kell 8.30 vallavalitsuse töögrupi kohtumine mentor Alo Saviga projekti “Õpetajate töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides” raames Elvas

kell 9.30–12 Kullo Laos Elva gümnaasiumis õppetöö

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 13 Eve Jõgi juhtumiarutelul Sotsiaalkindlustusametis 

kell 14 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Kaunis kodu konkursile esitatud kodusid üle vaatamas

 

Kolmapäev, 22. mai 2019 

kogu päev: Marika Saar ja Karmen Moont Tartumaa kultuuristrateegia koostamise seminaril

kogu päev: Mikk Järv Eesti Tarkade Linnade Klubi kohtumisel Tartus

kogu päev: Kertu Vuks E-Govenrance konverentsil Tallinnas

kell 9 meeskonna infokoosolek vallavalitsuse töötajatele

Kell 10 Hegri Narusk, Meelis Hõbemägi vallamaja ruumide remondi ülevaatus

kell 13 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis

kell 11–12 Sotsiaaltöö koosolek

kell 13–14 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon

kell 14.30–16 Kullo Laos Elva gümnaasiumis õppetööd läbi viimas

kell 17 Toomas Järveoja, Marika Saar Lusikapidu Rõngu Rahvamajas

 

Neljapäev, 23. mai 2019

kogu päev: Liis Lehiste ja Karmen Moont teenusedisaini koosloome programmi kolmandal koolitusmoodulil

kogu päev: õigusnõunikud Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Tallinnas andmekaitse koolitusel

kogu päev: Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kogu päev: Kertu Vuks Smart City for the Citizens 2019: Data and AIas game changers for the cities konverentsil Tartus

kell 8.15 Heiki Hansen, Hegri Narusk Peedu tee arutelul

kell 10 Marika Saar ja Mare Tamm kohtumisel raamatukogude direktoritega Aakres

kell 10 Hegri Narusk, Heiki Hansen Kesk tn töökoosolekul

kell 11 Karmen Moont laulu- ja tantsupeo koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus

kell 13 Marika Saar ja Mare Tamm viivad läbi arenguvestluse Konguta Kooli direktoriga

kell 15 vallavalitsuse töögrupi ja koolide direktorite kohtumine mentor Alo Saviga projekti “Õpetajate töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides” raames Elva vallavalitsuses

kell 18 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Maarika Uprus Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi avalikul arutelul

kell 18 Kertu Vuks, Heiki Hansen osaleb Mentorklubi kohtumisel 

 

Reede, 24. mai 2019 - Elva valla lehe ilmumispäev!

kogu päev: Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 8.30-10.25 Kullo Laos Elva Gümnaasiumis õppetööd läbi viimas

kell 10 Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul

kell 14 Eve Jõgi, Liis Lehiste, Triin Vask juhtumiarutelul

 

Laupäev, 25. mai 2019

kogu päev: Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kogu päev: Marika Saar osaleb Rõngu kihelkonnapäeva üritustel 

 

Pühapäev, 26. mai 2019

kogu päev: Euroopa Parlamendi valimispäev! 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 13.05.2019–19.05.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 13.05.2019–19.05.2019

 

Esmaspäev, 13. mai 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10.30 Mare Tamm ja Marika Saar viivad läbi arenguvestluse Rõngu Keskkooli direktoriga 

kell 10.45 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 12-15 Piret Hallast Viljandi Perekodus juhtumiplaanide koostamisel

kell 13 Merilyn Säde ja Kerli Metsallik Elva valla lehe järgmise numbri arutelul

kell  13 Kertu Vuks ja Marika Saar sotsiaaltranspordi arendamise teemalisel koosolekul Tartus

kell 14-16 Maano Koemets Tartu Ärinõuandla nõukogu koosolekul

kell 14.30 Marika Saar ja Mare Tamm viivad läbi arenguvestluse Aakre Lasteaed-Algkooli direktoriga

kell 16 Heiki Hansen Elva Teenused nõukogus

kell 16.30 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad volikogu haridus- ja noorsootöö komisjonis

kell 18 Maano Koemets ja Marika Saar eestseisuse koosolekul 

 

Teisipäev, 14. mai 2019

kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 8.45 Mare Tamm ja Margit Kiin kohtumisel Elva Gümnaasiumi direktsiooniga

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10 Kertu Vuks, Allan Allik, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kristjan Vilu kohtumisel Viljandi vallavalitsusega 

kell 11 Maano Koemets ELVL volikogu koosolekul Tallinnas

kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm viivad läbi arenguvestluse Lasteaed Õnneseen direktoriga 

kell 11 Piret Hallast kohtumisel Torujõe noorukite ravikeskuses Kohtla-Järvel 

kell 13 Marika Saar ja Mare Tamm viivad läbi arenguvestluse Puhja Kooli direktoriga 

kell 15 Marika Saar osaleb kultuuriveebi töökoosolekul 

kell 15 Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul

kell 16 Kertu Vuks ja Merilyn Säde Elva valla turundusvideote arutelul

kell 16 Piret Hallast, Eve Jõgi võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

 

Kolmapäev, 15. mai 2019 

kell 8.30 - 10.30 Marika Saar ja Milvi Sepp lastekaitsemeeskonna koosolekul

kell 10-16 Maano Koemets sisekontrollisüsteemi rakendamise koolitusel Tartus

kell 11 Kertu Vuks kohtumisel RMK esindajaga  Tamme paljandi matkaraja arendamise teemadel

kell 12 Marika Saar ja Mare Tamm viivad läbi arenguvestluse Rannu Kooli direktoriga 

kell 11-12 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 13-16 STO Päästeameti koolitus matkakeskuses

kell 14 Piret Hallast  võrgustikukohtumisel Rannu Koolis

kell 14 Marika Saar kohtub Elva Spordiliidu juhiga  

 

Neljapäev, 16. mai 2019

kogu päev:  Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen Tallinnas KOV juhtide meistriklass üritusel 

kell 8-13 Piret Hallast juhtumiplaanide koostamisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

kell 9–17 õigusnõunikud Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Tartu Linnavalitsuses andmekaitse teabepäeval 

kell 10-11 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon

kell 13.30 Anneli Lepik kohtumisel Elva Laste ja Perekeskuses

kell 14 –16 HKO + STO Elva valla tugispetsialistide kohtumine Matkakeskuses 

 

Reede, 17. mai 2019

kell 9-12 Kertu Vuks, Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast, Mare Tamm, Liis Lehiste SA Elva Laste-ja Perekodu arengukava koostamise mõttehommikul 

Pühapäev, 19. mai 2019

kell 10 Marika Saar, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad Külade Kärajate kogemusreisil 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 6.05.2019–12.05.2019

Esmaspäev, 6. mai 2019

kogu päev: vallavalitsuse meeskond osaleb konfliktikoolitusel

kogu päev: Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi töörühmaga läbirääkimistel Kultuuriministeeriumis

kogu päev: Lauri Tamm Tallinnas Noortegarantii Tugisüsteemi infopäeval

Teisipäev, 7. mai 2019

kogu päev:  Anneli Lepik Tartus Pereteraapia algkursusel

kogu päev: Kayvo Kroon koolitamas

kell 9 Kertu Vuks, Marika Saar, Jaanika Saar, Maarika Uprus kohtuvad Valga vallavalitsuse esindajatega

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10 Liis Lehiste, Mare Tamm, Piret Hallast, Lauri Tamm, Milvi Sepp osalevad haridus- ja sotsiaalteemalisel nõupidamisel

kell 10 Hille Deede koolitusel “ Töö uimasteid tarvitava vanemaga” Tartus

kell 11 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek  

kell 11.30 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtuvad kaasava eelarve Elva piirkonna idee autoriga

kell 13 Eva Kuslap ja Tatjana Žuravljova projekti “Hooldekandeteenuste arendamine Elva vallas” kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskusega

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Hille Deede, Piret Hallast, Lauri Tamm laste ja perede komisjoni istungil Elvas

kell 15 Mare Tamm raamatukogude nõukogu koosolekul Elvas

Kolmapäev, 8. mai 2019

kogu päev: Office 365 koolitus

kogu päev: Finantsosakond Tallinnas avaliku sektori raamatupidajate koolituspäeval

kogu päev: Hille Deede koolitusel “ Töö uimasteid tarvitava vanemaga”, Tartus

kell 10 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidus juhatuse koosolekul

kell 13 Kertu Vuks osaleb Jõgeval toimuval NG Kollaste akende projekti koosolekul

kell 14 Ene Joosing valimiste koolitusel Tartus

kell 18 Maano Koemets, Heiki Hansen majanduskomisjoni koosolek

Neljapäev, 9. mai 2019

kogu päev: Ede Möldre Viljandis ehitus- ja haldusspetsialistide infopäeval

kogu päev: Office 365 koolitus

kell 10 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 13 Hille Deede ja Lauri Tamm võrgustikukohtumisel Kammeri Koolis

kell 13 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses

kell 13 Kertu Vuks osaleb Tartus TAS Emajõe turismivõrgustiku kohtumisel

kell 14 Mare Tamm Tartumaa Aasta Õpetaja komisjonis

kell 15 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul

kell 18 Marika Saar osaleb volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul

Reede, 10. mai 2019

kogu päev: Office 365 koolitus

kogu päev: Hille Deede, Ene Joosing  Office 365 koolitusel

kell 9.30 Marika Saar, Milvi Sepp, Lauri Tamm osalevad noortegarantii projekti arutelul

Majast väljas:

Maano Koemets, 6.–10. mai – kogemusreis (Ukraina Ternopili piirkond) kohtumised omavalitsuste ja ettevõtetega

Mikk Järv 5.–10. mai – Living Lakes 2019 konverentsil Valencias

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 6.05.2019–12.05.2019

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 6.05.201912.05.2019

Esmaspäev, 6. mai 2019

kogu päev: vallavalitsuse meeskond osaleb konfliktikoolitusel

kogu päev: Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi töörühmaga läbirääkimistel Kultuuriministeeriumis

kogu päev: Lauri Tamm Tallinnas Noortegarantii Tugisüsteemi infopäeval

Teisipäev, 7. mai 2019

kogu päev:  Anneli Lepik Tartus Pereteraapia algkursusel

kogu päev: Kayvo Kroon koolitamas

kell 9 Kertu Vuks, Marika Saar, Jaanika Saar, Maarika Uprus kohtuvad Valga vallavalitsuse esindajatega

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10 Liis Lehiste, Mare Tamm, Piret Hallast, Lauri Tamm, Milvi Sepp osalevad haridus- ja sotsiaalteemalisel nõupidamisel

kell 10 Hille Deede koolitusel “ Töö uimasteid tarvitava vanemaga” Tartus

kell 11 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek  

kell 11.30 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtuvad kaasava eelarve Elva piirkonna idee autoriga

kell 13 Eva Kuslap ja Tatjana Žuravljova projekti “Hooldekandeteenuste arendamine Elva vallas” kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskusega

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Hille Deede, Piret Hallast, Lauri Tamm laste ja perede komisjoni istungil Elvas

kell 15 Mare Tamm raamatukogude nõukogu koosolekul Elvas

Kolmapäev, 8. mai 2019

kogu päev: Office 365 koolitus

kogu päev: Finantsosakond Tallinnas avaliku sektori raamatupidajate koolituspäeval

kogu päev: Hille Deede koolitusel “ Töö uimasteid tarvitava vanemaga”, Tartus

kell 10 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidus juhatuse koosolekul

kell 13 Kertu Vuks osaleb Jõgeval toimuval NG Kollaste akende projekti koosolekul

kell 14 Ene Joosing valimiste koolitusel Tartus

kell 18 Maano Koemets, Heiki Hansen majanduskomisjoni koosolek

Neljapäev, 9. mai 2019

kogu päev: Ede Möldre Viljandis ehitus- ja haldusspetsialistide infopäeval

kogu päev: Office 365 koolitus

kell 10 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 13 Hille Deede ja Lauri Tamm võrgustikukohtumisel Kammeri Koolis

kell 13 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste-ja Perekeskuses

kell 13 Kertu Vuks osaleb Tartus TAS Emajõe turismivõrgustiku kohtumisel

kell 14 Mare Tamm Tartumaa Aasta Õpetaja komisjonis

kell 15 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul

kell 18 Marika Saar osaleb volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul

Reede, 10. mai 2019

kogu päev: Office 365 koolitus

kogu päev: Hille Deede, Ene Joosing  Office 365 koolitusel

kell 9.30 Marika Saar, Milvi Sepp, Lauri Tamm osalevad noortegarantii projekti arutelul

Majast väljas:

Maano Koemets, 6.–10. mai – kogemusreis (Ukraina Ternopili piirkond) kohtumised omavalitsuste ja ettevõtetega

Mikk Järv 5.–10. mai – Living Lakes 2019 konverentsil Valencias

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 29.04.2019–05.05.2019

Esmaspäev, 29. aprill 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Heiki Hansen vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 Hille Deede ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumis

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 Toomas Järveoja Kultuuripealinna koostööleppe allkirjastamine

Kell 12.30 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad ETKA kohalike omavalitsuste ümarlaual täiskasvanuhariduse teemadel

kell 13 Anneli Lepik Aakre Lasteaed-Algkoolis kohtumisel

kell 14 Eva Kuslap kohtumine SA Innove projekti koordinaatoriga

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Toomas Järveoja Emajõe Veevärgi aktsionäride üldkoosolekul

 

Teisipäev, 30. aprill 2019

kogu päev:  Kertu Vuks Tallinnas transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+ linna- ja lähipiirkondade ja ligipääsetavuse töörühma kohtumisel

kell 8.30 Milvi Sepp kohtub MTÜ Iseseisev Elu juhataja Maire Koppeliga

kell 8.30 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste kohtuvad õpetajate töötasustamise pilootprojekti mentoriga

kell 9 Piret Hallast juhtumiarutelul Rajaleidja keskuses

kell 9 Hille Deede juhtumiarutelul Puhja Koolis

kell 9 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolek volikogu saalis

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10  Mare Tamm ja Liis Lehiste kaasava alushariduse päeval Haridus- ja teadusministeeriumis.

kell 11-12 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 12 Heiki Hansen konverentsil „Korruptsiooniriskid kohalikes omavalitsustes“

kell 13 Marika Saar osaleb Kultuurikompassi foorumil "Kuidas teha kultuuris sotsiaalmeediaturundust?”

kell 14.30 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv VVV esindajate ja RMK kohtumine Vapramäe Loodusmajas

 

Kolmapäev, 1. mai 2019

Riigipüha - vallamaja suletud

 

Neljapäev, 2. mai 2019

kogu päev: Liis Lehiste ja Karmen Moont teenusedisaini koosloomeprogrammi teisel koolitusmoodulil

kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast, Lauri Tamm töökoosolekul

kell 11 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Kertu Vuks kohtumisel Estoveri Piimatööstuses

kell 15 Piret Hallast võrgustikukohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumis

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen Nutika transpordi koosolekul

Kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Rõngu Rahvamaja logo esitlusõhtul

kell 18 Terje Raadom, Maano Koemets Karijärve III kaeveala uuringuloa avalikul koosolekul Konguta Koolis

 

Reede, 3. mai 2019

Kell 9 Toomas Järveoja, Heiki Hansen heakorra koosolek

kell 10 Mikk Järv, Kertu Vuks EDEN projekti arutelul

kell 12 Toomas Järveoja, Mikk Järv kohtumisel Rally Estonia korraldajatega

kell 15 Toomas Järveoja Lustimäe korrastustalgudel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 22.04.–28.04.2019

Esmaspäev, 22. aprill 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 Toomas järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik kohtumisel Palupera piirkonna juhiga

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10.45 APO osakonna koosolek

kell 12 Kertu Vuks ja Mare Tamm osalevad Elva Muusikakooli arengukava koostamise avaseminaril

kell 13 Marika Saar, Liis Lehiste ja Heiki Hansen osalevad lasteaia- ja koolijuhtide ühiskoosolekul Õnneseene lasteaias

kell 15 Mare Tamm osaleb Õnneseene lasteaias töövestlusel

kell 16 volikogu istung

 

Teisipäev, 23. aprill 2019

kogu päev: Kertu Vuks, Heiki Hansen UBC juhatuse kohtumisel Peterburis

kogu päev: Finantsosakonda külastab audiitor

Kell 8 Marika Saar osaleb Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosolekul

Kell 9 Marika Saar ja Piret Hallast kohtuvad asendushoolduse teemadel

kell 9-10 Mare Tamm ja Liis Lehiste metoodikapäeval Elva Gümnaasiumis

kell 10 vallavalitsuse istung

Kell 11 Marika Saar kohtub tudengiga kultuurivaldkonna magistritöö raames

kell 10 Maano Koemets Tartumaa Omavalitsuste Liidu revisjonikomisjoni koosolekul

kell 13 Marika Saar, Karmen Moont ja Mare Tamm kohtumisel valla kultuurijuhtidega Hellenurmes

kell 13 Mikk Järv turismiettevõtluse infopäeval Tartus

 

Kolmapäev, 24. aprill 2019

kogu päev: Kertu Vuks, Heiki Hansen UBC juhatuse kohtumisel Peterburis;

kogu päev: Marika Saar, Liis Lehiste, Karmen Moont, Mare Tamm, Hille Deede, Eve Jõgi, Triin Vask, Lauri Tamm, Piret Hallast konverentsil “Teekond abivajava lapseni” Elva Kultuurikeskuses

kell 10-13 Maano Koemets Muinsuskaitseameti teabepäeval ERM-is

kell 12 Toomas Järveoja Tartumaa Tervisespordikeskuse investeeringute teemalisel kohtumisel

 

Neljapäev, 25. aprill 2019

kogu päev: Merilyn Säde Rae vallas KOV kommunikatsioonitöötajate kohtumisel

kogu päev: Kertu Vuks, Heiki Hansen UBC juhatuse kohtumisel Peterburis

kogu päev: Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 10 Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane kohtumisel Pärnu Linnavalitsuse finantsspetsialistiga Pärnus

kell 10-12 Marika Saar, Liis Lehiste, Salle Ritso, Mare Tamm, Karmen Moont, Lauri Tamm, Piret Hallast projekti “Tugispetsialisti teenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine”  fookusgrupi kohtumisel Elvas

Kell 15 Marika Saar, Mikk Järv osaleb SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul

 

Reede, 26. aprill 2019

kogu päev: Kertu Vuks, Heiki Hansen UBC juhatuse kohtumisel Peterburis

kogu päev: Mare Tamm osaleb Pärnus koostööseminaril KOV haridusjuhtide ja eraüldhariduskoolide pidajatega

kogu päev: Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

 

Laupäev, 27. aprill 2019

kogu päev: Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 17 Marika Saar osaleb Huvimaratoni kontserdil

 

Majast väljas:

Kayvo Kroon on 23.04–29.04 puhkusel.

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 15.04.–21.04.2019

Esmaspäev, 15. aprill 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 11 Merilyn Säde, Karmen Moont kohtumisel Marek Naarisega

kell 13 Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse ning Konguta Kooliga

kell 13 Spordihoone rahastamisega seotud arutelu Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Hegri Narusk, Meelis Hõbemägi

kell 13 Merilyn Säde, Kerli Metsallik Elva valla lehe tehnilisel arutelul

kell 14 APO osakonna koosolek Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik ja Kayvo Kroon

kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Piret Hallast sõpruskohtumisel Tartu Linnavalitsuses

kell 18 Maano Koemets, Marika Saar eestseisuse koosolekul vallamajas


Teisipäev, 16. aprill 2019

kell 9 Piret Hallast Psühhiaatriakliinikus eestkostja sobivuse hindamisel

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna koosolekul (osaline koosseis)

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10.15 avab enampakkumise komisjon Uus-Kasevälja kinnistu (laudaga kinnistu Kapsta külas) enampakkumisele laekunud pakkumuse(d)

kell 11 Kertu Vuks ja Marika Saar SA Laste-ja perekeskuse arengukava koostamise arutelul

kell 13 Kertu Vuks, Allan Allik, Jaanika Saar ja Sten Saarekivi Lustimäe-Palupera ja Aakre objektide külastusel

kell 13 Marika Saar ja Milvi Sepp kohtuvad SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga

kell 15 Piret Hallast kohtumisel eestkostel oleva lapsega

kell 15 Mikk Järv, Kertu Vuks, Kristjan Vilu Kentsi paisjärve hanke arutelu

kell 16 Piret Hallast kohtumisel eestkostel oleva lapsega

kell 16 Lauri Tamm ümarlaual Elva Gümnaasiumis

kell 17 Maano Koemets, Daisy Sild, Mikk Järv Ulila Keskuses Kureküla nime muutmise teemalisel koosolekul


Kolmapäev, 17. aprill 2019

kogu päev: Allan Allik Rahandusministeeriumi koolitusel: Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused

kogu päev: Piret Hallast Tallinnas koolitusel “Kuidas ületada vastuseis muutustele töökollektiivis”

kell 10–11.30 Mare Tamm osaleb Õnneseene lasteaia töövestluse komisjonis

kell 1012 Anneli Lepik ja Lauri Tamm Rõngu Koolis ümarlauakohtumisel Rajaleidja ning kooli esindajatega leidmaks sobivat õppevormi

kell 11–16 Kertu Vuks, Marika Saar ja Karmen Moont Kultuuripoliitika strateegilise kujundamise infopäeval Tartus

Kell 13 Marika Saar osaleb kultuuripealinn Tartu2024 kohtumisel


Neljapäev, 18. aprill 2019

kogu päev: Allan Allik Rahandusministeeriumi koolitusel: Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused

kogu päev: Marika Saar osaleb ELVL töö- sotsiaal- ja tervisetöörühma kohtumisel Sotsiaalministeeriumis

kell 10 Karmen Moont kohtumisel laulupeo tule tehnilise meeskonnaga TOL-is

kell 10–13 osaleb vallavaraspetsialist Terje Korss Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul Valgas

Kell 11 Hille Deede Psühhiaatriakliinikus ja Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuses seoses kohtumääruse täitmisega

kell 11 Elva spordihoone välitööde projekteerimise koosolekul Heiki Hansen, Mikk Järv, Toomas Järveoja, Kullo Laos, Meelis Hõbemägi, Hegri Narusk, Jaanika Saar

kell 14 Lauri Tamm ümarlaual Elva Gümnaasiumis

kell 18 Kertu Vuks Mentorklubi kohtumisel Elva Kultuurikeskuses

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 08.04.2019-14.04.2019

Esmaspäev, 8. aprill 2019

Kogu päev: Lastekaitsemeeskond SKA Tartumaa lastekaitse valdkonna infopäeval Tartus

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Kertu Vuks Kollaste akende projektimeeskonna koosolekul Tartumaa Arendusseltsis

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 13 Heiki Hansen kohtumisel Puhja Koolis

kell 13 Maano Koemets ja Terje Korss kohtuvad Vehendi küla korteriühistute esindajatega

kell 13.30 Kertu Vuks, Allan Allik, Maarika Uprus ja Jaanika Saar arutelul üldplaneeringu vajalike analüüside teemadel

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik ja Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna osakonna koosolek

kell 14 Marika Saar kohtub tudengiga magistritöö teemadel

kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Kerli Metsallik Elva valla lehe teemalisel arutelul

kell 15.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

 

Teisipäev, 9. aprill 2019

Kogu päev:  Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Milvi Sepp, Salle Ritso, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm, Hegri Narusk meeskonnajuhtimise koolitusel

Kogu päev: Allan Allik Rahandusministeeriumi koolitusel teemaga ‘’Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused’’ Tartus

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus

kell 8 Piret Hallast ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses

kell 17.30 Mare Tamm Elva Muusikakooli hoolekogu koosolekul

kell 18 Maano Koemets, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Mikk Järv volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul

 

Kolmapäev, 10. aprill 2019

Kogu päev: Allan Allik Rahandusministeeriumi koolitusel teemaga ‘’Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused’’ Tartus

Kogu päev: Hegri Narusk Keskkonnaministeeriumis korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamise juhendi koostamisel

kell 9-10 Heiki Hansen kohtumisel Viljandis

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10-12 Liis Lehiste tugiteenuste projekti fookusgrupi vestlusel Elva Linnaraamatukogus

kell 10-12 lastekaitsemeeskonna töökoosolek

kell 10 Lauri Tamm koostöökohtumisel Elva Gümnaasiumis

kell 11-14 Maano Koemets korruptsiooniteemalisel teabepäeval Lõuna prefektuuris

kell 11 Mikk Järv  Puhja Päevakeskuses

kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Jaani 12 detailplaneeringu arutelu

kell 13 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek Konguta teenuskeskuses

kell 15 Kertu Vuks, Marika Saar ja Karmen Moont kohtuvad Palupera kooli direktoriga

kell 15 sotsiaalnõunikud ja osakonnajuhataja osalevad sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis

kell 17.30 Karmen Moont ja Kertu Vuks osalevad Alatskivil Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise maakondlikul arutelul

kell 18 Maano Koemets, Heiki Hansen volikogu majanduskomisjoni koosolekul

kell 19 Marika Saar, Mikk Järv osaleb spordikomisjoni koosolekul

 

Neljapäev, 11. aprill 2019

Kogu päev: Karmen Moont ja Liis Lehiste osalevad koos Rannu Pere- ja Noortekeskuse töötajatega teenusedisaini koosloome programmi esimesel koolituspäeval

Kogu päev: Hille Deede, Eve Jõgi, Ene Sõber, Sirje Erm, Elo Kasetalu, Laura-Liis Õnneleid Eesti Sotsiaalvaldkonna Foorumil Tartus

Kogu päev: Kertu Vuks taristu- ja liikuvuse arengukava töörühma koosolekul Tallinnas

kell 10 Hegri Narusk, Heiki Hansen Kesk tn ehituskoosolekul

kell 13 Heiki Hansen kohtumisel Elva Gümnaasiumis

kell 14.30 Piret Hallast Tartu Maakohtu kohtuistungil

kell 15 Heiki Hansen ja Marika Saar kohtuvad Rõngu Keskkooli direktoriga

kell 16.30 Heiki Hansen arutelul Hellenurme kergtee

kell 17 Marika Saar, Kertu Vuks, Mikk Järv  osalevad ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul

 

Reede, 12. aprill 2019

kell 10 Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul

kell 11 Marika Saar, Toomas Järveoja ja sotsiaaltööspetsialistid osalevad Elva valla eakate tervisepäeval

kell 15 Heiki Hansen Elva Teenused nõukogus

Kell 16 Marika Saar osaleb Toidupanga kampaanias  

 

Laupäev, 13. aprill 2019

Mare Tamm Konguta Kooli avatud uste päeval

 

Pühapäev, 14. aprill 2019

kell 12 Maano Koemets 50+... kevadpeol Konguta Rahvamajas

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 01.04.2019-07.04.201

Esmaspäev, 1. aprill 2019

kogu päev Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kiin Elva Gümnaasiumis

kell 9 osakonna juhatajate ja vallavalitsuse liikmete koosolek

kell 8:30 Eve Jõgi kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsespetsialistidega

kell 9 vallamajanduse osakonna koosolek

kell 10 Piret Hallast ja Eve Jõgi Tartu Maakohtus istungil

kell 10 Kertu Vuks, Toomas Järveoja, Mikk Järv kohtumisel Madis Essiga

kell 12 Piret Hallast kohtumisel eestkostel olevate laste lähisugulastega

kell 13 Karmen Moont, Kertu Vuks, Marika Saar, Kayvo Kroon, Salle Ritso ja Kaisa-Karoliina Kokk SPOKU teemalisel nõupidamisel

kell 14 Kantselei ja lastekaitsemeeskonna sõpruskohtumine

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Meelis Hõbemägi spordihoone arutelul

kell 17 Marika Saar osaleb lastehoiu Pihlamari avamispeol

 

Teisipäev, 2. aprill 2019

kogu päev Mikk Järv Vilniuses Act Now projekti juhtgrupi koosolekul

kell 8 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna koosolekul (osaline koosseis)

kell 9:30 Piret Hallast ja Anneli Lepik Tartu Maakohtus istungil

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10:30 - 15 Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kiin Elva Gümnaasiumis

kell 11 Marika Saar avab XVIII Tartumaa lasteraamatupäeva Rõngu Rahvamajas

kell 11 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuste Liidus juhatuse koosolekul

kell 13 Marika Saar, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane osalevad haridusfinantsjuhtimise koosolekul

 

Kolmapäev, 3. aprill 2019

kogu päev Kertu Vuks Stockholmis Nordic Place Branding konverentsil

kogu päev Mikk Järv Vilniuses Act Now projekti juhtgrupi koosolekul

kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 10:30-17 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse- ja noorsootöö eelarve läbirääkimiste töörühma koosolekul

kell 11 Sotsiaaltöötajad külastavad Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme Kodu

kell 12 Piret Hallast võrgustikukoosolekul eestkostel oleva lapsega

kell 12:30 - 16:30 Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kiin Elva Gümnaasiumis

kell 14 Piret Hallast ja Anneli Lepik Rannu Koolis võrgustikukohtumisel

kell 14:30 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis

kell 16 Piret Hallast kohtumisel eestkostel olevate laste lähisugulastega

 

Neljapäev, 4. aprill 2019

kogu päev Kaisa-Karoliina Kokk, Kristi Kalmus, Ede Möldre, Kerli Metsallik, Ene Joosing elukoha registreerimise koolitusel Tartus

kell 8:30-10 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Kaisa-Karoliina Kokk, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane kohtuvad õpetajate palgakorralduse pilootprojekti mentoriga

kell 10-12 Hille Deede perelepitusalasel infopäeval Tartus

kell 11 Kertu Vuks kohtumisel TÜ magistrantidega kaasava eelarve rakendamise teemadel

kell 12 Eve Jõgi ja Lauri Tamm ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis

kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp, Lauri Tamm, Piret Hallast, Eve Jõgi kohtumisel Elva valla perearstidega SA Elva Laste- ja Perekeskuses

kell 16:00 Karmen Moont, Kertu Vuks ja Marika Saar kohtumisel Annela Laaneotsaga Tartu 2024 teemal

 

Reede, 5. aprill 2019

kell 9-11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap, Lauri Tamm kohtuvad Elva komando pealikuga

kell 13 Milvi Sepp, Marika Saar, Liis Lehiste ja Lauri Tamm Koostöökohtumine seoses SKA projekti piloteerimisega

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.03-31.03.2019

Esmaspäev, 25. märts 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 Toomas Järveoja küüditamisohvrite mälestuspäeval Rõngu monumendi jalamil

kell 10 Hille Deede ja Lauri Tamm ümarlaual Kammeri Koolis

kell 11 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek (osaline koosseis)

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 16 Elva Vallavolikogu istung

 

Teisipäev, 26. märts 2019

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10 Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Karmen Moont kohtumisel Piksel OÜ-s

kell 11 Marika Saar osaleb Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul

kell 11 Terje Raadom, Hegri Narusk KIK projekti “ohtlike jäätmete ring” hanke arutelul

kell 11 Eva Kuslap Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolekul Tallinnas

Kell 13 Marika Saar osaleb Eesti Linnad ja Valdade Liidu sotsiaali töörühma koosolekul

kell 18 Kertu Vuks, Maano Koemets Palupera piirkonnakogu koosolekul

 

Kolmapäev, 27. märts 2019

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Eva Kuslap, Liis Lehiste, Jaanika Saar, Sille Kask, Lauri Tamm, Kristjan Vilu arendusseminaril “Elanike tervis ja heaolu paikkonnas - valdkondade ülene koostöö”

kell 9 vallamajandusosakonna hangete arutelu

kell 10 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga

kell 11 Kayvo Kroon, Kertu Vuks kohtumisel Viive Vink’iga

 

Neljapäev, 28. märts 2019

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Eva Kuslap, Liis Lehiste, Jaanika Saar, Sille Kask, Lauri Tamm, Kristjan Vilu arendusseminaril “Elanike tervis ja heaolu paikkonnas - valdkondade ülene koostöö”

kell 10 Hegri Narusk, Meelis Hõbemägi, Heiki Hansen Kesk tn ehituskoosolekul

Kayvo Kroon Mitteteatrite festivali korraldusmeeskonnas

kell 13 Kertu Vuks osaleb tugiteenuste arendamise projekti avakoosolekul Põltsamaal

kell 14 Hegri Narusk, Mikk Järv Puhja kooli ehitushanke arutelul järelevalvega

kell 14 Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 18  Kertu Vuks, Marika Saar, Mikk Järv osalevad Mentorklubi üritusel

 

Reede, 29. märts 2019

kogu päev: Kayvo Kroon Mitteteatrite festivali korraldusmeeskonnas

kogu päev: Hegri Narusk Teede Tehnokeskuse konverentsil Tallinnas

Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 9-10 Milvi Sepp ja Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul

kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad õpetajate töö- ja palgakorralduse pilootprojekti töökoosolekul

kell 19 Marika Saar osaleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu kevadüritusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.03-31.03.2019

Esmaspäev, 25. märts 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 10 Toomas Järveoja küüditamisohvrite mälestuspäeval Rõngu monumendi jalamil

kell 10 Hille Deede ja Lauri Tamm ümarlaual Kammeri Koolis

kell 11 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek (osaline koosseis)

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 16 Elva Vallavolikogu istung

 

Teisipäev, 26. märts 2019

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10 Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Karmen Moont kohtumisel Piksel OÜ-s

kell 11 Marika Saar osaleb Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul

kell 11 Terje Raadom, Hegri Narusk KIK projekti “ohtlike jäätmete ring” hanke arutelul

kell 11 Eva Kuslap Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolekul Tallinnas

Kell 13 Marika Saar osaleb Eesti Linnad ja Valdade Liidu sotsiaali töörühma koosolekul

kell 18 Kertu Vuks, Maano Koemets Palupera piirkonnakogu koosolekul

 

Kolmapäev, 27. märts 2019

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Eva Kuslap, Liis Lehiste, Jaanika Saar, Sille Kask, Lauri Tamm, Kristjan Vilu arendusseminaril “Elanike tervis ja heaolu paikkonnas - valdkondade ülene koostöö”.

kell 9 vallamajandusosakonna hangete arutelu

kell 10 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga

kell 11 Kayvo Kroon, Kertu Vuks kohtumisel Viive Vink’iga

 

Neljapäev, 28. märts 2019

kogu päev: Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Eva Kuslap, Liis Lehiste, Jaanika Saar, Sille Kask, Lauri Tamm, Kristjan Vilu arendusseminaril “Elanike tervis ja heaolu paikkonnas - valdkondade ülene koostöö”.

kell 10 Hegri Narusk, Meelis Hõbemägi, Heiki Hansen Kesk tn ehituskoosolekul

Kayvo Kroon Mitteteatrite festivali korraldusmeeskonnas.

kell 13 Kertu Vuks osaleb tugiteenuste arendamise projekti avakoosolekul Põltsamaal

kell 14 Hegri Narusk, Mikk Järv Puhja kooli ehitushanke arutelul järelevalvega

kell 14 Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 18  Kertu Vuks, Marika Saar, Mikk Järv osalevad Mentorklubi üritusel

 

Reede, 29. märts 2019

kogu päev: Kayvo Kroon Mitteteatrite festivali korraldusmeeskonnas

kogu päev: Hegri Narusk Teede Tehnokeskuse konverentsil Tallinnas

Hille Deede perelepitusalasel baaskoolitusel Tartus

kell 9-10 Milvi Sepp ja Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul

kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad õpetajate töö- ja palgakorralduse pilootprojekti töökoosolekul

kell 19 Marika Saar osaleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu kevadüritusel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.03-24.03.2019

Esmaspäev, 18. märts 2019

Kogu päev: Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar, Heiki Hansen, Salle Ritso, Imbi Rõivassepp, Hegri Narusk, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm ja Milvi Sepp meeskonnajuhtimise koolitusel

Kogu päev: Anneli Lepik Tartus pereteraapia algkursusel

kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolek vallamajas

 

Teisipäev, 19. märts 2019

Kogu päev: Anneli Lepik Tartus pereteraapia algkursusel

kell 9 Mikk Järv, Kertu Vuks arutelul Tartumaa Arendusseltsis

kell 9 Marika Saar osaleb koosolekul sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga

kell 10 vallavalitsuse istung  

kell 11 Heiki Hansen EVV nõukogu

kell 12.30 Kantselei ja haridus- ja kultuuriosakonna töökoosolek

kell 14 Kertu Vuks küberturvalisuse teemalisel seminaril Tallinnas

kell 15 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamise üritusel Konguta Rahvamajas

kell 15 Heiki Hansen SA Elva Teenused koosolekul

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas

 

Kolmapäev, 20. märts 2019

kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel Future Dialog esindajatega

kell 9 Toomas Järveoja kohtumisel Tambet Vodi’ga

kell 9.30 Marika Saar, Karmen Moont ja Mare Tamm kohtumisel valla kultuurijuhtidega Kongutas

kell 11 Karmen Moont kohtumisel Tartumaa kultuurijuhtidega Konguta Rahvamajas

kell 11-12 Milvi Sepp ja Eva Kuslap kohtumisel päevakeskuste juhatajatega

Kell 12.30 vallavalitsuse arutelu Elva Teenuste arengutest

kell 14 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel lasteaedade juhtidega Rannu lasteaias.

kell 15 Kertu Vuks NULA inspiratsiooniõhtul “Kuidas lahendada ühiskondlikke probleeme?”

 

Neljapäev, 21. märts 2019

Kogu päev: Hille Deede Tartumaa lastekaitsetöötajate töönõustamisel

kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks Käärdi lasteaia arendamise teemalisel arutelul

kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna nõupidamine

kell 11 Kertu Vuks, Kayvo Kroon arutelul Viive Vink’iga

kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen Ulila keskuse külastamine

kell 13 Anneli Lepik Tartu Maakohtus kohtuistungil

 

Reede, 22. märts 2019

kell 9 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi suurprojektide arutelu

kell 10 Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid külastavad Uderna Hooldekodu

kell 10 Toomas Järveoja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul

kell 12 Marika Saar kohtub Tartu Ülikooli Väärikate ülikooli eestvedajatega

 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 11.03-17.03.2019

Esmaspäev, 11. märts 2019

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Kertu Vuks arutelul ENTK-ga

kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna töökoosolek

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 10.30 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Merilyn Säde, Maarika Uprus arutelul planeeringumenetluse teemadel
kell 13 Kertu Vuks ja Merilyn Säde fotohanke teemalisel arutelul

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik ja Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik, Terje Korss URBACT projekti arutelu

 

Teisipäev, 12. märts 2019

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike ja osakonna juhataja töökoosolekul

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 11 Maano Koemets, Mikk Järv Ulila II turbatootmisala KMH aruande avalikul arutelul Puhja Seltsimajas

kell 11 Toomas Järveoja ELL juhatuse üldkoosolek

kell 11.30 Mare Tamm osaleb Elva Muusikakooli õppenõukogu koosolekul

kell 12.30 Kertu Vuks Palupera välijõusaali projekti ülevaatusel

kell 14 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Meelis Hõbemägi, Jaanika Saar, Hegri Narusk Elva Spordihoone koosolek

kell 14 haridus- ja kultuuriosakonna ja kantselei koostöökohtumine

kell 15.30 Marika Saar ja Kertu Vuks arutavad Praxise projektis osalemist

kell 16.15 Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast  osalevad lastekaitsespetsialisti töövestlusel

 

Kolmapäev, 13. märts 2019

kogu päev Allan Allik 2019. aasta hajaasustuse programmi teabepäeval;

kell 9-12 sotsiaaltöö koosolek Rõngus koos Rõngu Hooldusravikeskuse külastusega

kell 10-17 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad pilootprojekti koostöökohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumis

Kell 13 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Sten Saarekivi, Terje Raadom koos Elva DGC liikmetega Elva Disc-golfi pargi koosolek

kell 14-15 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjon

kell 16.30 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad volikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis

 

Neljapäev, 14. märts 2019

kell 9 Toomas Järveoja Hädaolukorra tegutsemise koolitus

kell 10 Karmen Moont, Mare Tamm ja Marika Saar kohtumisel Elva valla raamatukogude töötajatega

kell 10 Hegri Narusk, Meelis Hõbemägi, Heiki Hansen Kesk tn hanke töökoosolekul

kell 14-16 vallavaraspetsialist Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni töös osalemas.

kell 13 Puhja kooli hanke avakoosolek

kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap osalevad eakate päevakeskuste eestvedajate koostöökohtumisel

kell 16 Mikk Järv Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul

kell 18 Maano Koemets, Toomas JärveojaHeiki Hansen, volikogu majanduskomisjoni koosolekul vallamajas

 

Reede, 15. märts 2019

kell 13 Marika Saar, Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud osalevad koostöökohtumisel Päästeametiga

 

Laupäev, 16. märts 2019

kell 11 Karmen Moont, Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks Külade Kärajatel

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 4.03.-10.03.2019

Esmaspäev, 4. märts 2019

kell 8.30 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Toomas Järveoja arutelul projektide aruandluse teemadel

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 Karmen Moont Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse kohtumisel Alatskivil

kell 11 Piret Hallast PPA-s lapse esindajana ülekuulamisel

kell 12.30  Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 13 Kertu Vuks, Allan Allik, Riina Sirel kohtumisel piirkonna koordinaatoritega hajaasustuse programmi teemadel

kell 13 Verevi detailplaneeringu arutelu planeerijatega

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 14 Marika Saar, Heiki Hansen, Toomas Järveoja, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad lisaeelarve eelnõu töökoosolekul

kell 15 Kertu Vuks, Karmen Moont, Mare Tamm ja Merilyn Säde Elamusfestivali teemalisel arutelul

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel TartusTeisipäev, 5. märts 2019

kell 8 Mare Tamm ja Liis Lehiste külastavad Elva linna lastehoidusid

Kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalnõunike ja osakonna juhatajaga koosolekul

kell 10 vallavalitsuse istung

kell 10 Mikk Järv, Allan Allik Valmas Elva valla Leader projekti arutelul

kell 10  Hille Deede Puhja Koolis toimuval ümarlaual

kell 10 Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil elatise nõude osas

kell 11 Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil elatise nõude osas

kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Ideearenduse IKlubi kohtumisel Haridus- ja teadusministeeriumis

kell 15 Kertu Vuks kohtumise Viimsi vallavalitsuse partnerlussuhete juhiga

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus

Kogu päev: Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond projektide hindamiskoosolekul Valmas

 

Kolmapäev, 6. märts 2019

kell 9-11 Marika Saar osaleb sotsiaalosakonna koosolekul

kell 11-12 Lastekaitsemeeskonna töökoosolek

kell 13 Marika Saar, Liis Lehiste, Mare Tamm, Margit Kiin ja HTM esindajad kohaliku omavalitsuse ja haridusasutuste koostöö teemalisel kohtumisel

kell 13-14 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

Kogu päev: Karmen Moont ENTK noortevaldkonna regionaalsel seminaril

 

Neljapäev, 7. märts 2019

kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Tuuli Vaher külastavad Võru Muusikakooli

Kogu päev: Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi Innovatsiooniprogrammi koolituspäeval

Kogu päev: Karmen Moont ENTK noortevaldkonna regionaalsel seminaril

Kogu päev: Eve Jõgi Lapse heaolu hindamise ja juhtumikorralduse koolitusel Tartus

 

Reede, 8. märts 2019

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Liis lehiste, Mikk Järv Puhja lasteaia 40. sünnipäeval

kell 13-15 Piret Hallast Hiiumaal MTÜ Siimupoiss asendushooldusteenusel viibiva lapsega kohtumisel, juhtumiplaani koostamisel

kell 14 Lauri Tamm, Eve Jõgi ümarlaua kohtumisel Elva Gümnaasiumis

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.02-03.03.2019

Esmaspäev, 25. veebruar 2019

Kogu päev: Mare Tamm heade praktikate päeval Väätsa Põhikoolis

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek            

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Marika Saar, Karmen Moont ja Liis Lehiste nõupidamisel Rannu Pere- ja Noortekeskuse esindajatega

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 12-20 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Hille Deede ja Ede Möldre Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Terje Korss Palupera teenuskeskususes Hellenurmes asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 13-14 Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad vestlustel lastekaitsespetsialisti ametikoha kandidaatidega

kell 16 Elva Vallavolikogu istung

 

Teisipäev, 26. veebruar 2019

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaalosakonna juhataja ja sotsiaalnõunike koosolekul

kell 10 Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Tartus psühhiaatriakliinikus

kell 11 Karmen Moont arutelupäeval 19-26-aastaste noorte noorsootöös osalemise teemal

kell 11  Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast ja Kaisa-Karoliina Kokk osalevad vestlustel lastekaitsespetsialisti ametikoha kandidaatidega

kell 12-20 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Hille Deede Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Terje Korss Palupera teenuskeskususes Hellenurmes asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 13 Toomas Järveoja Siseministeeriumis

kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Elva Laste- ja perekeskuse esindajatega

kell 14 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste nõupidamisel Elva Muusikakooli direktoriga

kell 14-15.30 Milvi Sepp osaleb Kristlikus Noortekodus Tartumaa valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamisel

kell 17 Mare Tamm, Liis Lehiste, Marika Saar  Elva valla haridusasutuste hoolekogude ühisseminaril Elva Gümnaasiumis

 

Kolmapäev, 27. veebruar 2019

kell 9-11 Meeskonna infokoosolek

kell 11.30 Mikk Järv Puhja Päevakeskuses

kell 12 Toomas Järveoja notari vastuvõtul

kell 15 Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel videohanke teemadel

kell 12-20 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Ede Möldre Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 12-20 Terje Korss Palupera teenuskeskususes Hellenurmes asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 14-20 Hille Deede  Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

 

Neljapäev, 28. veebruar 2019

kell 8.30 Marika Saar ja Jaanika Saar Elva linna päevakeskuses

kell 10 Heiki Hansen, Maarika Uprus üldplaneeringu juhtrühma koosolek

kell 10 Toomas Järveoja kohtumisel

kell 13 Marika Saar, Salle Ritso osalevad Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul

kell 12.30 Mare Tamm ja Liis Lehiste maakondlikul täiskasvanuhariduse koostööseminaril

kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel kogukonnaraadio teemadel

 

Reede, 1. märts 2019

kell 9-11 Milvi Sepp, Eva Kuslap osalevad vestlustel hooldustöötaja kandidaatidega

kell 11 Kertu Vuks, Kayvo Kroon kohtumisel Fujitsu Eesti esindajatega

kell 13 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad vaimse tervise kabineti käivitamise koosolekul

 

Pühapäev, 3. märts 2019

kell 8-23 Kristi Kalmus ja Margit Kiin Elva Kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

kell 8-23 Hille Deede  ja Ede Möldre Puhja Seltsimajas asuvas valimisjaoskonnas, valimiste korraldamine

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.02.2019-24.02.2019

Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

kell 9.00 Piret Hallast ja Anneli Lepik Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuses

juhtuminõustamine

kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar arutelul Kesk tn projekti arhitektidega

kell 13 Kertu Vuks, Karmen Moont arutelul ENTK-ga

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 14 Heiki Hansen koosolek SA Elva Teenused

kell 14 Marika Saar osaleb ümarlaual politsei esindajatega

 

Teisipäev, 19. veebruar 2019

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

Kogu päev Maano Koemets, Allan Allik MTÜ Võrtsjärve Ühenduse LEADER projektidega tutvumine

kell 9 Marika Saar osaleb  sotsiaalnõunike ja osakonna juhataja töökoosolekul

kell 10 Kertu Vuks kohtumisel SPOKU arendajatega

kell 10-12 Mare Tamm ja Liis Lehiste osalevad ARNO koolitusel Elva vallamajas

kell 11-14 Karmen Moont kohtumisel Tartumaa kultuurijuhtidega

kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus EAE arhitektuurikonkursi teemaline koosolek

kell 14 Kertu Vuks, Merilyn Säde arutelul videohanke teemadel

kell 13-15 Marika Saar, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel lasteaedade ja koolide direktoritega Elva vallamajas

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul

kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb FC Elva KÜSKI majandusliku elujõulisuse projekti koosolekul

 

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Kogu päev Mare Tamm, Marika Saar ja Liis Lehiste kohtumisel Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Haridusametis

Kogu päev Maano Koemets, Allan Allik MTÜ Võrtsjärve Ühenduse  LEADER projektidega tutvumine

Kogu päev Mikk Järv Act Now projektikohtumisel Berliinis

kell 9 Toomas Järveoja Tartu Omavalitsuse Liidus üldkogus

kell 9 Peeter Laasik Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul

kell 9-10 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 10-12 Lastekaitsetöötajate kohtumine Ohvriabiga

kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar kohtumisel EAS-is

kell 13-14.30 sotsiaaltöö koosolek

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Merilyn Säde kohtumine Kesk tänava ettevõtjatega

 

Neljapäev, 21. veebruar 2019

kell 8-12.45 Vallavalitsuse meeskond Elva Gümnaasiumis tunde andmas

kell 8.30  Marika Saar osaleb kohtumisel Hariduse Tugiteenuste Keskusega

kell 11.00 Mikk Järv Puhja Lasteaias

kell 13 Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis

kell 15 Mare Tamm osaleb laste ja perede komisjoni koosolekul

kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks mentorklubi kohtumisel Hellenurme Veskimuuseumis

 

Reede, 22. veebruar 2019

kell 10 Maano Koemets, Kertu Vuks tutvuvad Tamme paljandi ja Valguta Mustjärve matkaradade olukorraga

kell 10 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Kristjan Vilu kohtumisel Maanteeametiga

kell 11 Marika Saar ja Salle Ritso Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul

kell 13 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Elva Kultuuri ja Spordi SA juhatajaga

kell 14 Maano Koemets mälestushetkel Rannu Vabadussõja mälestusmärgi juures

kell 18 Toomas Järveoja Eesti Vabariik 101 aktusel Eesti Rahva Muuseumis

kell 19 Marika Saar, Mikk Järv osaleb EV kontserdil Puhja Seltsimajas

 

Laupäev, 23. veebruar 2019

kell 11 Marika Saar osaleb EV tähistamisel Rannus

kell 18 Marika Saar osaleb EV kontserdil Konguta Rahvamajas

 

Pühapäev, 24. veebruar 2019

kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Tartumaa Omavalitsus Liidu EV aastapäeva aktusel

kell 15 Marika Saar, Karmen Moont osalevad EV aastapäeva aktusel Elva Kultuurikeskuses

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 11.02.-17.02.2019

Esmaspäev, 11. veebruar 2019

Kell 9.30 osakonna juhatajate ja vallavalitsuse koosolek

kell 11 Allan Allik ja Kertu Vuks Nordic-Baltic Mobility programmi arutelul

kell 13 Marika Saar viib läbi arenguvestluse Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga

kell 14 Kertu Vuks, Mikk Järv, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Allan Allik, Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 16 Mikk Järv SA Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek

kell 16.30 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus

 

Teisipäev, 12. veebruar 2019

Kogu päev: Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Mare Tamm, Maano Koemets, Milvi Sepp  Linnade ja valdade päevadel Tallinnas

Kogu päev: Anneli Lepik pereteraapia algkursusel Tartus


Kolmapäev, 13. veebruar 2019

Kogu päev:  Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Mare Tamm, Maano Koemets, Milvi Sepp Linnade ja valdade päevadel Tallinnas

Kogu päev: Piret Hallast, Eva Kuslap, Alo Rebane, Hille Deede koolitusel Otepääl

 

Neljapäev, 14. veebruar 2019

kell 9 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla kultuurijuhtide koosolekul

kell 9 - 10 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 11 fraktsioonijuhid, Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Marika Saar Ühinemislepingu teemalisel koosolekul vallamajas

Kell 13 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul

kell 15 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maano Koemets, Ene Joosing, Allan Allik Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi korrastamise teemalisel arutelul

kell 16 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul

kell 16 Karmen Moont osaleb soomusrongi Wabadus teekonna jaanuarisündmuste korraldajate tänuüritusel Eesti Sõjamuuseumis

Kell 18 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul

Kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje Raadom Väärteomenetlus koolitusel Tallinnas

 

Reede, 15. veebruar 2019

kell 10 Piret Hallast, Eve Jõgi, Anneli Lepik, Hille Deede, Lauri Tamm lastekaitse koosolekul

kell 11 Kertu Vuks andmekaitse ja küberturvalisuse teemalisel seminaril

Kell 11 Marika Saar ja Toomas Järveoja osalevad Elva linna päevakeskuses traditsioonilisel kohtumisel eakatega

kell 12.15 Marika Saar ja Toomas Järveoja tutvustavad Valguta kooli õpilastele Elva Vallavalitsuse tööd

Kogu päev: Mare Tamm täiskasvanuhariduse järelfoorumil "Targalt tulevikku" Tallinnas

 

Laupäev, 16. veebruar 2019

kell 12 Marika Saar osaleb Elva Muuseumisõprade Klubi korraldatud kohtumisel

Näitan: 201-220
Elemente lehe kohta 20
of 12