Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 23.11.2020–29.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult etteregistreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid   

 

Esmaspäev, 23november 2020

Kell 9 vallavalitsuse- ja osakonnajuhatajate koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10.30 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kertu Kattai projekti arutelul 

Kell 11 Hille Deede kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 11.30 Heiki Hansen ja Kertu Vuks osalevad Elva valla kogukonnatunnustuse komisjoni kohtumisel  

Kell 13 Hegri Narusk kalmistute haldamise kohtumisel 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turunduse ja turismi töökoosolekul 

Kell 13 Milvi Sepp ja Rutt Hanni kodulehe koosolekul 

Kell 14 Marika Saar ja Mare Tamm on haridusvõrgu analüüsi koostamise koosolekul  

Kell 14 arengu- ja planeeringusakonna koosolek 

 

 

Teisipäev, 24. november 2020

Kell 9 Marika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Milvi Sepp osalevad sotsiaalteenuste hoonete arendusplaani koosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Külaliikumine Kodukant seminaril Rõngus   

Kell 13 Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Hegri Narusk osalevad Rannu kooli töökorralduse koosolekul seoses renoveerimisega  

Kell 14 Mare Tamm osaleb Edu & Tegu Ettevõtlusprogrammi veebipõhisel “Koolide-ettevõtete koostööseminaril” 

Kell 14 Marika Saar, Liis Jaamets, Mare Tamm, Inna Rebane, Kaisa-Karoliina Kokk, Veronika Nikolajeva Rannu noorsootöö nõupidamisel 

Kell 15 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad SA Elva kultuur ja sport nõukogu veebikoosolekul  

 

Kolmapäev, 25. november 2020

Kell 8 Sirje Erm Uderna hooldekodu nõukogu koosolekul 

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb EAS-i korraldatud turismiarendusalasel töökoosolekul  

Kell 8.30 Marika Saar osaleb VV ja ELVL kahaneva koolivõrgu alateemarühma veebikoosolekul  

Kell 10 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks osalevad Eesti 2021+ meetmete arendamise arutelul  

Kell 10-12 Hegri Narusk valla hangete arutelul 

Kell 10.30-14 Mare Tamm, Auli Mäesalu Haridus- ja teadusministeeriumi veebipõhisel teabepäeval 

Kell 11 Eve Jõgi SA Elva laste- ja perekeskuses võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Hegri Narusk teede projekteerimise töökoosolekul 

Kell 16 Marika Saar, Kertu Vuks osalevad Elva turismivaldkonna ühispakettide loomise arutelul   

Kell 9 Milvi Sepp ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

 

Neljapäev, 26november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb Praxise mõjude hindamise teemalisel koolitusel 

Kell 9 Toomas Järveoja notaris

Kell 10 Marika Saar osaleb Konguta piirkonna huvitegevuse korraldamise arutelul  

Kell 10.30–16 Eve Jõgi osaleb MARAC ekspertgrupi arutelul Tartus 

Kell 12.30 Marika Saar osaleb Kultuurikompassil  

 

Reede, 27. november 2020

Kogu päev: Laura Kuusk koolitusel „Lastekaitse õiguslikud alused“

Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb Praxise mõjude hindamise teemalisel koolitusel  

Kell 9 Hegri Narusk teede ja tänavate järelevalve koosolekul 

Kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Tartu 2024 infotunnis  

Kell 10 Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi teemarühma e-koosolekul  

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja koolis 

 
Laupäev, 28. november 2020

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar osalevad kogukonnavaldkonna tunnustamise üritusel Külade Kärajad  

 

Pühapäev, 29. november 2020

Kell 15 Toomas Järveoja osaleb esimese advendi tähistamisel Elvas 

Kell 18 Toomas Järveoja osaleb osaleb esimese advendi tähistamisel Rannus 

 

 

Puhkusel: 

 

Alo Rebane puhkusel 23.11.2020-29.11.2020, asendaja Rutt Hanni 

Antonina Uffert puhkusel 20.11.2020-24.11.2020, asendaja Tatjana Žuravljova 

Inna Rebane puhkusel 23.11.2020-27.11.2020, asendaja Imbi Rõivassepp 

Margit Berg-Jürgens puhkusel 23.11.2020-27.11.2020, asendaja Sten Saarekivi 

Piret Hallast puhkusel 23.11.2020-27.11.2020, asendaja Milvi Sepp 

Cetlin Keskküla õppepuhkusel 23.11.2020-25.11.2020  

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 16.11.2020–22.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult ette registreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid   

Esmaspäev, 16. november 2020

Kell 8.30 Piret Hallast Eesti töötukassas eestkostetavaga töövõimehindamisel 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks ja Merilyn Säde valla kodulehe arendamise teemalisel arutelul 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakond KOVide noorsootöö juhtide e-koostöökohtumisel 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Jaanika Saar kogukonnatunnustuste ürituse korraldamise arutelul  

Kell 13 Mare Tamm veebi-intervjuul TÜ haridusinnovatsiooni õppuriga 

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga  

Kell 13.15 Eve Jõgi ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 14 Marika Saar kohtub Elva kultuur ja sport juhtajaga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14.30 Mare Tamm, Auli Mäesalu valla tugispetsialistide koostöö koordineerimise teemalisel koosolekul Puhja kooli tugispetsialistiga 

Kell 14.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel SA Elva laste-ja perekeskuses 

Kell 15 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul 

Kell 15.30 Marika Saar kohtub sotsiaalnõuniku ja ennetustööspetsialistiga 

Kell 18.30 Marika Saar osaleb Puhja kooli hoolekogu koosolekul  

 

 

Teisipäev, 17. november 2020

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kell 8.15 Hille Deede võrgustikuhtumisel SA Elva laste- ja perekeskuses 

Kell 8.30 Heiki Hansen koosolekul Arbimäe pikendus 

Kell 9 Laste ja perede visioonipäeva töökoosolek, osalevad Marika Saar, Auli Mäesalu, Mare Tamm, Merilyn Säde, Piret Hallast, Veronika Nikolajeva ja Kertu Kattai 

Kell 9-12.15 Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad veebikoolitusel "Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele" 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks Kentsi paisjärve arendamise töökoosolekul 

Kell 12-16 Marika Saar, Milvi Sepp ja Mare Tamm Kammeri kooli tuleviku teemalisel arutelul 

Kell 13-16.30 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 14 Toomas Järveoja Tartus notaril 

Kell 14 Hille Deede kohtuistungil Tartu maakohtus 

Kell 14 Kertu Kattai ja Auli Mäesalu TEL ja TEK võrgustiku kohtumisel Zoom-keskkonnas 

Kell 17 Auli Mäesalu Elva Järve lasteaia hoolekogu koosolekul 

 

 

Kolmapäev, 18.november 2020

Kell 9 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu huvihariduse teemalisel nõupidamisel 

Kell 9 Maano Koemets, Toomas Järveoja osalevad Lõuna-Eesti arengupäeval veebikeskkonnas 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hanni ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 13 Piret Hallast Tartu Maakohtus kohtuistungil 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 17.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

 

 

Neljapäev, 19. november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises” 

Kell 9 Mare Tamm ja Auli Mäesalu nõupidamisel Järve lasteaia juhiga 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni töökoosolekul 

Kell 10-16 Terje Korss osaleb veebipõhisel tuleohutuskoolitusel – 2021. a kehtima hakkavad muudatused. 

Kell 10-14 Eve Jõgi osaleb Töötukassa veebiseminaril “Sõltuvushäirega töötaja toetamine” 

Kell 12.30 Kertu Vuks UBC planeerijate komisjoni veebikohtumisel  

Kell 16 Marika Saar osaleb Regioonide komitee ECON komisjoni virtuaalkoosolekul  

Kell 18.30 Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad Palupera piirkonnakogu koosolekul  

 

 

Reede, 20. november 2020

Kell 8.30 Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises” 

Kell 9-12.15 Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad veebikoolitusel "Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele" 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm integreeritud tugiteenuste mudeli teemalisel koosolekul Hariduse tugiteenuste keskuses  

 

 
Laupäev, 21. november 2020

Kell 10.30 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad Hellenurme külaseltsi poolt korraldatud kogukonna arendamise koolitusel  

 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 9.11.2020–15.11.2020

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult ette registreerides. Kontaktid leiate valla kodulehel: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 9november 2020

Ilmub Elva valla leht nr 82 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Milvi Sepp osaleb lastekaitsetöötajate koosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosolekul  

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi ja turunduse töökoosolekul 
Kell 13 Piret Hallast eestkostetava alaealisega prokuröriga kohtumisel 

Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Margit Kiin ja Jaanika Saar Hellenurme mõisa rendi arutelul 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin, Cetlin Keskküla hanke arutelul 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  
Kell 16 Elva vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 10november 2020

Kell 8.15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai osalevad sotsiaalnõunike koosolekul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 11 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses Tartus 

Kell 11 Toomas Järveoja ELVL volikogu koosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu koolijuhtide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 12-17 finantsosakond rahvusvahelisele raamatupidajate päevale pühendatud motivatsiooni ja arengu nõupidamisel 

Kell 13 Marika Saar osaleb pikaajalise hoolduse teenuste korraldamise mudelite virtuaalsel arutelul 

Kell 13 Piret Hallast võrgustikukohtumisel Konguta Koolis  

Kell 13 Maano Koemets Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul Tallinnas 

Kell 14 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Piret Hallast, Kertu Kattai laste ja perede komisjoni arutelul 

 

Kolmapäev, 11november 2020

Kogu päev: Piret Hallast Tilsi Perekodus võrgustikusupervisioonil 

Kell 8 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses 
Kell 9 meeskonna infokoosolek 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid osalevad sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 11.30 Toomas Järveoja notaril 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 13 Laura Kuusk ja Eve Jõgi MARAC vägivalla kordumise vältimise võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Hille Deede võrgustikukohtumisel Konguta koolis 
Kell 14 Maano Koemets, Margit Berg-Jürgens, Maarika Uprus Tulimäe teemalisel arutelul 
Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Laura Kuusk, Anneli Lepik, Kertu Kattai osalevad SPIN programmi tutvustusel 

Kell 14 Eve Jõgi Tartu Maakohtus kohtuistungil 

 

Neljapäev, 12november 2020 
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni osalevad Tartu maakonna sotsiaaltöötajate kohtumisel Tartus 

Kell 9 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Kertu Kattai nõupidamisel  

Kell 10 Milvi Sepp sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil 

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osalevad Euroopa spordilinna hindamiskomisjoni virtuaalsel vestlusel 

Kell 12 Piret Hallast võrgustikukohtumisel Maarjamaa Hariduskolleegiumiga veebis 
Kell 14 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Kayvo Kroon haridusasutuste haridustehnoloogide koosolekul ZOOM keskkonnas 

Kell 14 Marika Saar ja Piret Hallast kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajaga Skypes asendushoolduse teemadel  
Kell 16.30 Piret Hallast ja Hille Deede kodukülastusel 

 

Reede, 13. november 2020

Kogu päev: lastekaitsetiimi mõttetalgud 

 
 

Puhkusel:

Allan Allik 9.11.2020-15.11.2020, asendaja Kertu Vuks 

Ede Möldre 10.11.2020-12.11.2020

Sirje Erm 9.11.2020-13.11.2020, asendaja Ene Sõber

Sten Saarekivi 9.11.2020-11.11.2020, asendaja Margit Berg-Jürgens

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 2.11.2020–8.11.2020

Esmaspäev, 2. november 2020

Kogu päev: Maarika Uprus koolitusel “Kitsenduste seadmine planeeringutega” 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde osalevad kultuurispetsialisti värbamisvestlusel 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Palupera koolis 

Kell 11 Kertu Vuks, Milvi Sepp ja Rutt Hanni kohtuvad FleetComplete esindajaga  

Kell 12.30 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde osalevad kultuurispetsialisti värbamisvestlusel  

Kell 13 Marika Saar kohtub Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga 

Kell 13 Kayvo Kroon osaleb MKM ja ELVL | Digiriigi ja küberturvalisuse arengukava 2030 – kohtumisel 

Kell 13.30 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kell 14.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Auli Mäesalu, Piret Hallast, Rutt Hanni, Sille Kask, Eve Jõgi ja Kertu Kattai ennetustöö eesmärkide töökoosolekul 

Kell 16 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni ja KOV juhtide istungil 

Kell 16.30 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen kohtumisel Rõngu vabatahtlike päästjatega 

Kell 18 Maano Koemets, Toomas Järveoja volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas 

 

Teisipäev, 3. november 2020

Kogu päev: Allan Allik üldplaneeringu teemalises töötoas 

Kell 8.30 Marika Saar ja Mare Tamm kohtuvad Elva gümnaasiumi juhtkonnaga 

Kell 9 Milvi Sepp ja Piret Hallast kohtuvad Liina Lokkoga Varase kaasamise keskusest 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Kertu Kattai kohtub Elva gümnaasiumi koolitervishoiu töötajaga 

Kell 10.30 Mare Tamm kohtumisel Elva muusikakooli juhiga  

Kell 11 Marika Saar, Margit Kink osalevad Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel  

Kell 12 Piret Hallast Elva gümnaasiumis võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Margit Kink osalevad Loov Tartumaa Elva valla arutelul 

Kell 14 Milvi Sepp ja Piret Hallast asendushoolduse rahastamise arutelul 

Kell 16 Marika Saar kohtub Puhja koguduse esindajatega  

Kell 18 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv osaleb Puhja vana koolimaja arutelul 

Kell 18 Maano Koemets volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul   

 

Kolmapäev, 4. november 2020

Kell 8.30 Mare Tamm kohtumisel Palupera kooli juhiga 

Kell 8.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 9 Marika Saar osaleb Vabariigi valitsuse ja Eesti linnade ja valdade liidu kahaneva koolivõrgu töörühma koosolekul  

Kell 9.30 Kayvo Kroon ELVL IKT töörühma koosolek  

Kell 10 Toomas Järveoja notaris

Kell 10 Marika Saar osaleb Elva valla ja Põltsamaa valla sotsiaalvaldkonna meeskondade kohtumisel  

Kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Maarika Uprus, Kertu Vuks, Jaanika Saar Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu koosolekul 

Kell 11.30 vallavanem Toomas Järveoja TOL juhatuse koosolekul Tartus 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Elva valla lasteaiaõpetajate virtuaalsel kohtumisel  

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Maano Koemets, Mare Tamm, Marika Saar, Margit Kink osalevad Elva noortevolikoguga kohtumisel  

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 16 Piret Hallast võrgustikukohtumisel 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Elva valla haridusvõrgu analüüsi tutvustamise avalikul arutelul Elvas 

 

Neljapäev, 5. november 2020

Kogu päev: Kertu Vuks, Allan Allik Tartu ülikooli ja Planeerijate ühingu poolt korraldataval planeerimiskonverentsil 

Kogu päev: Kayvo Kroon koolitusel Tartus 

Kell 10 Mare Tamm, Milvi Sepp, Margit Kink, Piret Hallast, Kertu Kattai, Auli Mäesalu, Laura Kuusk osalevad noorsootöötajate kohtumisel 

Kell 13 Mare Tamm ja Milvi Sepp Kammeri kooli teemalisel nõupidamisel 

Kell 13 Anneli Lepik ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel 

Kell 15 Laura Kuusk ja Piret Hallast võrgustikukohtumisel 

Kell 18 Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus Verevi järve rannaala detailplaneeringu avaliku arutelul 

 

Reede, 6. november 2020

Kogu päev: Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Tartus infoturbestandardi kaasamisseminaril 

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kell 9-12 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 16 Maano Koemets, Marika Saar, Margit Kink, Kayvo Kroon osalevad Elva valla kuld- ja teemantpulma tähistamise üritusel  

 
Laupäev, 7. november 2020

Kogu päev: Mare Tamm osaleb Emili kooli haridusteemalisel e-konverentsil 

 

 

Puhkusel:

Imbi Rõivassepp 02.11 - 06.11.2020 asendaja Inna Rebane ja Heiki Hansen 

Eve Jõgi 02.11-06.11.2020, asendaja Laura Kuusk  

Mikk Järv 02.11 - 06.11.2020, asendaja Toomas Järveoja 

 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 26.10.2020–1.11.2020

Esmaspäev, 26. oktoober 2020

Ilmub Elva valla leht nr 81 

Kogu päev: Sille Kask ja Oliivia Oengo võlanõustamise sissejuhataval koolitusel Tartus 

Kell 8.15 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 lastekaitsenaiskonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai kohtumise Töötukassa Tartumaaosakonnajuhiga  

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 13 Mikk Järv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik jaCetlin Keskküla hangete ettevalmistamise koosolekul 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks,Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse töökoosolekul 

Kell 13 Piret Hallast Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel  

Kell 14 Toomas Järveoja ja Kertu Vuks linnapiirkondade jätkusuutliku arengu toetusmeetme arutelul Tartus  

Kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai kohtumas Elva Laste- ja Perekeskuse teenustejuhiga 

Kell 14 Alo Rebane kohtumisel Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses 

Kell 15 Milvi Sepp kohtub Elva komandopealik Andres Smirnoviga 

Kell 15 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Tartu ülikooli Psühhiaatriakliinikus  

 

 

Teisipäev, 27. oktoober 2020

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kell 9 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Hegri Narusk, Sten Saarekivi Elva matakaradade arendamise koosolekul  

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10 Mare Tamm TAHK kohtumisel Tartumaa omavalituste liidus 

Kell 11 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kertu Kattai NEET noorte projekti arutelul 

Kell 12.30 Milvi Sepp ja Piret Hallast SKA projekti arutelul 

Kell 13 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad SA Elva kultuur ja sport arengukava mõttetalgutel  

Kell 14 Mare Tamm, Auli Mäesalu, Piret Hallast osalevad valla tugispetsialistide e-koosolekul 

Kell 14 Imbi Rõivassepp ja Eve Nõmmemaa Tartumaa finantsjuhtide videokoosolekul, kus infot jagavad ka rahandusministeeriumi esindajad 

Kell 15 Mare Tamm väljasõidul raamatukogude nõukoguga Rannus, Annikorus ja Puhjas 

Kell 17 Marika Saar osaleb volikogu kultuurikomisjoni koosolekul 

Kell 18 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen, Mikk Järv majanduskomisjoni koosolekul 

Kell 19 Marika Saar osaleb volikogu spordikomisjoni koosolekul  

 

 

Kolmapäev, 28. oktoober 2020

Kogu päev: Milvi Sepp, Rutt Hanni, Kertu Kattai, Sille Kask, Oliivia Oengo, Piret Hallast sotsiaalhoolekande konverentsil "Ellujäämiskunstid muutunud maailmas" Tartus 

Kogu päev: Imbi Rõivassepp KOV finantsspetsialistide arengupäeval Türil “Investeeringute eelarvestamine. Kuidas hea eelarve loob pildi ning mõjutab otsuseid” 

Kell 9 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Hellenurmes 

Kell 9 Mare Tamm kohtumistel Valguta koolijuhiga 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Merilyn Säde osalevad kultuurispetsialisti värbamisvestlustel  

Kell 10.30 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar võõrustavad Rapla vallavalitsuse külalisi 

Kell 11 Heiki Hansen osaleb UBC juhatuse koosolekul 

Kell 11 Mikk Järv Act Now projekti seminaril ”ENERGIATÕHUSUS - Kuidas käivitada uus kasvu vedur” 

Kell 12.15 Hille Deede kohtumisel Puhja Koolis 

Kell 13 Mare Tamm, Eve Jõgi, Laura Kuusk võrgustikukohtumisel  

Kell 14-16.30 Ede Möldre, Andres Maikov ehitusvaldkonna koostöökogu 

Kell 14.30-16.30 Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Elva linnaraamatukogus andmekaitse temaatilisel kohtumisel 

Kell 14.30 Mare Tamm kohtumisel Aakre koolijuhiga 

Kell 15 Margit Kink Tartuma omavalitsuste liidus noorsootööalasel kohtumisel 

Kell 18 Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus arengu-ja planeeringukomisoni koosolekul 

 

 

Neljapäev, 29oktoober 2020

Kogu päev: Eve Jõgi ja Laura Kuusk laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubandusega seotud Tervise arengu instituudi koolitusel 

Kogu päev: Kertu Vuks osaleb avaandmete foorumil 

Kogu päev: Anneli Lepik Tervise arengu instituudi veebikoolitusel 

Kogu päev: Hegri Narusk ja Kullo Laos tänavavalgustuse seminaril 

Kell 9 Inna Rebane ja Imbi Rõivassepp kohtuvad Elva gümnaasiumi direktori Tarmo Postiga eelarve teemadel 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 9-12 Margit Kink, Auli Mäesalu Peedu koolis noorsootöö kvaliteedi tagasisidestamisel

Kell 10 Marika Saar, Milvi Sepp, Mare Tamm, Piret Hallast SKA projekti arutelul 

Kell 11 Marika Saar osaleb ELVL hariduse ja noorsootöö teemarühma koosolekul virtuaalselt  

Kell 11.30 Mare Tamm kohtub Rõngu lasteaia direktoriga 

Kell 12.30 Piret Hallast ja Hille Deede Puhja koolis võrgustikukohtumisel 

Kell 14 Piret Hallast ja Hille Deede Puhja koolis võrgustikukohtumisel  

Kell 16 Toomas Järveoja Rannu raamatukogu 95. sünnipäeva tähistamisel 

Kell 16 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink Rannu raamatukogu tähtpäeval 

Kell 18 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul 

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks Palupera ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise koosolekul 

Kell 18 Marika Saar osaleb volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

 

 

Reede, 30oktoober 2020

Kogu päev: Eve Jõgi ja Laura Kuusk laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubandusega seotud Tervise arengu instituudi koolitusel 

Kogu päev: Allan Allik koolitusel ‘’Energiatõhusate avalike hoonete kavandamine, rajamine ja renoveerimine’’ 

Kogu päev: arengu- ja planeeringuosakond seminaril Pärnu linnavalitsuses  

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hooldustöötajate koosolekul 

Kell 10 Marika Saar osaleb ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul  

Kell 10 Mare Tamm TLÜ e-hariduskonverentsil “Haridusmõte 2020” 

 

 
Laupäev, 31. oktoober 2020

Kell 14 osaleb Toomas Järveoja Veneetsia arhitektuuribiennaali Elva näituse "Plats! Väärikas kahanemine. 8 linna" avamisel 

 

 

Puhkusel:

Kullo Laos 26.10-28.10, asendaja Kristjan Vilu 

Margit Kiin 26.10, asendaja Kaisa-Karoliina Kokk 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 19.10.2020–25.10.2020

Elva valla sünnipäevanädal! Sündmuste info leiate SIIT.

Esmaspäev, 19. oktoober 2020

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide ülevaatamisel 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Toomas Järveoja, Maano Koemets, Merilyn Säde ja Kertu Vuks kaasava eelarve teemalisel arutelul 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 11 Marika Saar osaleb lastekaitsenaiskonna ja haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Kayvo Kroon valla kodulehe töökoosolekul 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik ettevõtluse arendamise tegevuskava planeerimise arutelul 

Kell 13 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide ülevaatamisel 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Marika Saar osaleb Euroopa spordilinna taotluse kokkupaneku koosolekul  

Kell 16 Marika Saar kohtub spordijuhiga spordivaldkonna tegevuskava ajaplaani koostamiseks  

 

Teisipäev, 20. oktoober 2020

Kogu päev: Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Rutt Hanni osalevad sotsiaaltranspordi registreerimise korraldamise arutelul  

Kell 9 Piret Hallast SA Elva Laste- ja Perekeskuses juhtumiplaanide ülevaatamisel 

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 10-11 Mare Tamm õpetajate töö-ja palgakorralduse visuaalide e-koosolekul ELVL, HTM-i ja Fontese esindajatega 
Kell 10 Auli Mäesalu huvihariduse- ja huvitegevuse kava koostamise seminaril 

Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel HARNO esindajaga 

Kell 11 Toomas Järveoja kohtumine LHV pangas 

Kell 12 Piret Hallast PPAs eestkostetavaga ülekuulamisel 
Kell 13 Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar Verevi järve rannaala detailplaneeringule laekunud arvamuste koosolek 
Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Kaisa-Karoliina Kokk, Auli Mäesalu ja Merilyn Säde värbamisvestlusel  

Kell 13 Milvi Sepp ja Kertu Kattai NEET noorte projekti arutelul 

Kell 14.15 Piret Hallast Elva Gümnaasiumis võrgustikkohtumisel 
Kell 18 Mikk Järv Rannu soojamajanuse arengukava täiendamise avalikul arutelul Rannu rahvamajas 
Kell 16 Haridus- ja noorsootöökomisjonis Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu.  

 

Kolmapäev, 21. oktoober 2020

Kogu päev: Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel 

Kell 9 Marika Saar osaleb Tartumaa kultuuristrateegia tegevuskava koostamisel  

Kel 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste- ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10-12 Mare Tamm e-teadusseminaril “Eesti hariduse varjuküljed PISA põhjal” 

Kell 10.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel  

Kell 13 Kertu Vuks osaleb virtuaalsel kohtumisel Leeuwardeni linna esindajatega Tartu 2024  programmi koostamise raames 

Kell 13 Milvi Sepp ja Rutt Hanni kohtumisel Rannu päevakeskuses 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14  Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Anneli Lepik töögrupiarutelul Rannus 

Kell 14 Marika Saar ja Salle Ritso osaleb Elva Laste- ja Perekeskuse arengukava koostamise arutelul  

Kell 15 Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve Ühendus üldkoosolekul 

Kell 17.15 Marika Saar, Milvi Sepp kohtuvad Elva toiduabi korraldajatega  

Kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv, Marika Saar, Kertu Vuks Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalikul arutelul 

 

Neljapäev, 22. oktoober 2020

Kogu päev: Sten Saarekivi, Margit Berg-Jürgens, Cetlin Keskküla, Andres Maikov, Riina Sirel, Daisy Sild, Kullo Laos, Toomas Järveoja, Ede Möldre, Ene Joosing, Heiki Hansen, Salle Ritso, Kaisa Karoliina Kokk,Karet Luik Office koolitus 

Kogu päev: Hille Deede, Anneli Lepik ja Laura Kuusk koolitusel "Perevägivald. Perelepitus" Tartus 

Kell 9 Eve Jõgi ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 9 Milvi Sepp Päästeameti projekti objektide ülevaatamisel 

Kell 10-12 Allan Allik välisinvesteeringute veebikoolitusel 

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink, Auli Mäesalu Lusikapeol 

Kell 13 Marika Saar osaleb Laste ja perede heaolu visioonipäeva korralduskoosolekul  

Kell 14 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink, Auli Mäesalu Lusikapeol 

Kell 14 Kertu Vuks osaleb EAS-i poolt korraldatud Eesti turundussõnumite tutvustamise seminaril  

Kell 16 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink, Auli Mäesalu Lusikapeol 

Kell 18 Marika Saar, Margit Kink Elva Elamusfestivali korraldajate tänuõhtul 

 

Reede, 23. oktoober 2020

Kogu päev: Allan Allik Tartumaa loometalgutel 

Kell 8.30 Marika Saar kohtub Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna spetsialistidega  

Kell 14 Hille Deede kohtumisel Puhja koolis 

Kell 15 Tooma Järveoja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi avamisel 

Kell 18 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde osalevad  Elva spordihoone avamisüritusel  

 
Laupäev, 24. oktoober 2020

Kogu päev: Allan Allik Tartumaa loometalgutel 

Kogu päev: Marika Saar osaleb Elva valla sünnipäevaüritustel  

 

Pühapäev, 25. oktoober 2020

Elva spordihoone lahtiste uste päev 

 

 

Puhkusel: 

Kertu Vuks, 20.10-23.10  asendaja Mikk Järv 

Margit Kiin, 21.10-26.10 asendaja Kaisa-Karoliina Kokk 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.10.2020–18.10.2020

Esmaspäev, 12. oktoober 2020

Ilmub Elva valla leht nr 80 

Kell 8.30 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise arengu instituudi koolituspäeval „Laste ja noorte inimkaubandus“ 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Marika Saar osaleb Elva teenuste ning Elva kultuur ja sport sihtasutuste koosolekul  

Kell 12.15 Triinu Paas kaasava eelarve hääletusel Rõngu keskkoolis 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp ja Kertu Kattai NEET noorte teemalisel arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks Tartumaa Aasta Küla 2020 ringreisil Elva vallas  

Kell 15 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 16 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel turismi- ja turundusalasel töökoosolekul 

 

Teisipäev, 13. oktoober 2020

Kell 8-10 Triinu Paas kaasava eelarve hääletusel Rõngu Coop kaupluses 

Kell 9 STO nõunike koosolek

Kell 9.30 Anneli Lepik kohtumisel Rõngu Keskkoolis 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Margit Kink Tartumaa kultuuritöötajate koosolekul Tabiveres 

Kell 10 Heiki Hansen Riigiteede üleandmine ja kaasnev rahastamine 

Kell 10 Hegri Narusk Kesk tn majaomanikega kohtumas 

Kell 10.30 Anneli Lepik kohtumisel Rõngu Lasteaias 

Kell 11 Toomas Järveoja kohtumisel EELK koguduse esindajatega 

Kell 12 Marika Saar, Mare Tamm haridusvõrgu analüüsi koostamise teemalisel nõupidamisel 

Kell 13 Maano Koemets, Kertu Vuks, Allan Allik osalevad ettevõtluskeskkonna teemalises Taiex-Regio korraldatud veebitöötoas 

Kell 15 Piret Hallast ja Sille Kask kohtumisel praktikale sooviva inimesega 

Kell 15 Margit Kink noorsootöö kvaliteedi hindamise tuumikgrupi e-koosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Merilyn Säde, Kertu Kattai tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul 

Kell 16-18 Triinu Paas ja Terje Raadom kaasava eelarve hääletusel Rõngu Coop kaupluses 

Kell 19 Mikk Järv, Ene Joosing Rõngu piirkonnakogu koosolekul 

 

Kolmapäev, 14. oktoober 2020

Kogu päev Kaisa-Karoliina Kokk, Ede Möldre, Ene Joosing Rahvastikuregistri koolitusel 

Kogu päev Eve Jõgi Tervise arengu instituudi koolitusel „Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda“ 

Kell 9 Marika Saar kohtub SA Elva kultuur ja sport juhatajaga  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 9 Maano Koemets, Allan Allik osalevad kohalike ja piirkondlike avalike teenuste ümberkujundamise teemalises Taiex-Regio korraldatud veebitöötoas 

Kell 9-11 Triinu Paas ja Terje Raadom kaasava eelarve hääletusel Elva Coop Konsumi kaupluses 

Kell 9.30 Toomas Järveoja koolitusseminaril “Kriisireguleerimise kunst” 

Kell 10 Marika Saar ja Mare Tamm kohtuvad Elva gümnaasiumi direktoriga  

Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel Rõngu lasteaia Hellenurme harus 

Kell 11 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 11 Toomas Järveoja TOL-i juhatuse koosolekul 

Kell 13 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses 

Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Priit Kollistiga  

Kell 13 Milvi Sepp, Rutt Hanni, Alo Rebane, Hegri Narusk Fleet Complete sõidupäevikute lahenduse tutvustamisel 

Kell 13.30 Laura Kuusk kohtumisel Elva Järve lasteaias 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma koosolekul  

Kell 14 Anneli Lepik ja Piret Hallast pilootprojekti “Ringist välja” kohtumisel 

Kell 14.30 Kertu Vuks kohtumisel Palupera piirkonnas  

Kell 16-18 Triinu Paas, Terje Raadom kaasava eelarve hääletusel Elva Coop Konsumi kaupluses 

Kell 17 Toomas Järveoja Muinsuskaitseameti tunnustusüritusel 

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks Kentsi puhkepiirkonna arendamise arutelul  

 

Neljapäev, 15. oktoober 2020 
Kogu päev: Mare Tamm osaleb Eesti keskjuhtide aastakonverentsil 

Kell 9-11 Mikk Järv ja Kaisa-Karoliina Kokk kaasava eelarve hääletusel Puhja Coop kaupluses 

Kell 9 Anneli Lepik kohtumisel Kammeri Koolis 

Kell 10 Heiki Hansen, Kertu Vuks kohtumisel Elva teenuste arengukava koostamisega seoses 

Kell 10.35-12.20 Triinu Paas kaasava eelarve hääletusel Elva gümnaasiumis 

Kell 12.30 Marika Saar, Margit Kink kultuurimudeli arutelul Tartumaa rahvakultuurikeskuse eksperdiga 

Kell 15 Marika Saar, Milvi Sepp ja Kertu Kattai osalevad Elva valla tervise ja heaolu komisjoni koosolekul  

Kell 16-18 Mikk Järv ja Kaisa-Karoliina Kokk kaasava eelarve hääletusel Puhja Coop kaupluses 

 

Reede, 16. oktoober 2020

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp, Mare Tamm laste tugiteenuste pakkumise arutelul Sotsiaalkindlustusameti esindajaga 

Kell 10 Marika Saar osaleb Vabariigi valitsuse ja ELVL alatöörühma: integreeritud ja KOVi ülesed mudelid suuremat tuge vajavatele lastele virtuaalsel koosolekul  

Kell 13 meeskonna väljasõit  

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 5.10.2020–11.10.2020

Ettevõtlusnädal Elva vallas! Sündmuste info leiate SIIT.

Esmaspäev, 5. oktoober 2020

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 9 Margit Kink ja Auli Mäesalu õpetajate päeva tänuürituse ettevalmistustel kultuurikeskuses 

Kell 9 Maano Koemets Võrtsjärve kalanduspiirkonna hindamiskomisjoni koosolekul 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Alo Rebane kohtumisel Sotsiaalkindlustusametis 

Kell 12 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja Perekeskuse juhtajaga  

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu osalevad noorsootöötajate kohtumist ettevalmistaval koosolekul  

Kell 13.30 Mikk Järv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Terje Korss, Allan Allik Elva valla omandis olevate lammutusobjektide arutelul 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna  koosolek 

Kell 15 Mare Tamm ja Margit Kink kohtumisel Hellenurme Rahvamajas 

Kell 15 Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Allan Allik ettevõtlustunnustuste komisjonis 

Kell 15 Piret Hallast, Eve Jõgi, Laura Kuusk võrgustikukohtumisel 

Kell 15 Milvi  Sepp kohtumisel Puhja teenuskeskuses 

Kell 16 Kertu Vuks ja Allan Allik arengukava analüüsi teemalisel koosolekul 

 

Teisipäev, 6. oktoober 2020

Kell 8.15 Piret Hallast ja Anneli Lepik kohtumisel Rannu teenuskeskuses 

Kell 8.30 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 8.30 Maano Koemets, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Kristjan Vilu suvilapiirkondade paikvaatlusel  

Kell 9 Piret Hallast ja Anneli Lepik kohtumisel Rannu teenuskeskuses 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Margit Kink koolijuhtide e-koosolekul 

Kell 12 Mikk Järv Eesti Andmesidevõrk üldkoosolekul 

Kell 13 Marika Saar, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Hegri Narusk, Sten Saarekivi osalevad matkaradade ja puhkekohtade arendamise koosolekul  

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp ja Piret Hallast arutelul sotsiaalministeeriumi esindajatega 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideede avalik tutvustamine Rõngu rahvamajas 

Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusvõrgu analüüsi hetkeseisu tutvustamisel ja arutelul Rõngu koolis 

 

Kolmapäev, 7. oktoober 2020

Kell 9 Marika Saar, Heiki Hansen, Salle Ritso, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Auli Mäesalu kohtumisel e-haridusteenuse Arno arendajaga 

Kell 9 Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul ning ka Marika Saar ühineb selle koosolekuga  

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 10 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses  

Kell 10 Anneli Lepik SA Elva Laste- ja Perekeskuses kohtumisel 

Kell 10-12 hooldustöötajate supervisioon 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 13 Toomas Järveoja notaril 

Kell 13.30 Alo Rebane kohtumisel Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus 

Kell 14 Margit Kink, Auli Mäesalu õpetajate päeva tänuürituse ettevalmistusel 

Kell 15 Toomas Järveoja notaril 

Kell 16 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Margit Kink õpetajate päeva tänuüritusel 

Kell 16 Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul Langel 

Kell 19 Mentorklubi ERI Elva keegel ja restos, valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamine, osalevad Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Merilyn Säde 

 

Neljapäev, 8. oktoober 2020 
Kogu päev Anneli Lepik, Hille Deede, Laura Kuusk, Piret Hallast lastekaitsealasel infopäeval Tartus 

Kogu päev Milvi Sepp sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil Tartus 

Kell 8–14 Elva turismipäev “Loodusturism muutuste ajal – kas ujume välja?” Elva kultuurikeskuses, osalevad Toomas Järveoja, Merilyn Säde 

Kell 9 Margit Kink koolitusel “Meeskonna kultuuri arendamine” 

Kell 10 Kertu Vuks Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul Valgas  

Kell 11 Margit Kink Eesti Noorsootöötajate Kogu KOVi noorsootöötajate grupi virtuaalkoosolekul 

Kell 11 Kaisa-Karoliina Kokk infopäeval “Kaugtöö korraldamine töö- ja andmekaitseõiguse vaatevinklist” 

Kell 13 Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Allan Allik, 2021. aasta juhtumipõhise teede investeeringutoetuse arutelul 

Kell 13.30 Margit Kink avaliku esinemise koolitusel 

 

Reede, 9. oktoober 2020

Kogu päev Piret Hallast MTÜ Lastekaitse Liit seminaril „Asendushooldus ja lastekaitse“ 

Kell 9 Ettevõtlusnädala raames “Hommikukohv vallavanemaga” Elva kultuurikeskuse Kultuurikohvikus, oodatud on kõik huvilised. Osalevad Kertu Vuks, Merilyn Säde 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel Kammeri Koolis 

Kell 11 Kertu Vuks Tartus toimuval turismipäeval “Kuidas müüa emotsiooni pidevalt muutuval turismimaastikul?”  

Kell 14 Merilyn Säde Tartus kriisikommunikatsiooni koolitusel

 

Laupäev, 10. oktoober 2020

Kogu päev Margit Kink Eesti Kultuuri Koja aastakonverentsil “Kultuur kui kapital” 

Kell 19 Marika Saar osaleb tantsurühm “Kavalik” juubelikontserdil 

 

 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 28.09.2020–4.10.2020

Esmaspäev, 28. september 2020

Kell 8.15 lastekaitsemeeskonna koosolek 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu noorsootöötajate koosolekul Uula Huvikeskuses 

Kell 10 Kertu Vuks, Mikk Järv, Maarika Uprus, Salle Ritso planeeringute teemalisel arutelul 

Kell 10.30 Eve Jõgi, Laura Kuusk, Hille Deede rahvusvaheliste lastekaitsejuhtumite seminaril Tartus 

Kell 11 Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel kodanikuga Muinsusväärtusega hoonete taastamise küsimuses 

Kell 13 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turundusteemalisel arutelul 

Kell 13 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 13 Piret Hallast ja Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Rannu teenuskeskuses 

Kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu huvitegevuse kava arutelul 

Kell 14 Merilyn Säde töökoosolekul spordijuhi Madis Šumanovi, turismijuhi Hemminki Otstaveli ja SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Kätlin Saarelaga 

Kell 15 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolekul 

Kell 16 Elva vallavolikogu istung 

 

Teisipäev, 29. september 2020

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele 

Kogu päev: Eve Jõgi, Laura Kuusk Tervise Arengu Instituudi koolitusel Laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse teemal 

Kell 9 Allan Allik, Maarika Uprus üldplaneeringu uuringute koosolekul 

Kell 9 vallavalitsuse istung 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Piret Hallast sostsiaaltoetuse ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 9.30 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen Koolitusele „Avaliku teenistuse eetika juhtidele“ 

Kell 10 Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu kohtumas LendTeatriga 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb virtuaalsel turismikonverentsil „Vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi veel ei oska” 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu lasteaiajuhtide e-koosolekul 

Kell 11 Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel Future Dialog esindajatega  

Kell 13 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Hille Deede, Piret Hallast, Mare Tamm võrgustikukohtumisel Puhja Koolis 

Kell 16 Marika Saar osaleb virtuaalselt Regioonide Komitee ECON komisjoni koosolekul  

 

Kolmapäev, 30. september 2020  

Kogu päev: Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele 

Kogu päev: Margit Kink Baltimaade kultuurikeskuste konverentsil 

Kogu päev: Eve Jõgi, Laura Kuusk Tervise Arengu Instituudi koolitusel Laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse teemal 

Kell 8 Piret Hallast kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 8 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

Kell 9 Toomas Järveoja notaris 

Kell 9 Milvi Sepp ja Rutt Hanni hooldstöötajate koosolekul 

Kell 10 Toomas Järveoja ja Heiki Hansen Emajõe Veevärgi nõukogu koosolekul 

Kell 10 Hille Deede võrgustikukohtumisel Puhja Koolis 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb töötoas „Tark valitsemine ja andmed “ 

Kell 10 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus 

Kell 13 Hille Deede, Sille Kask, Piret Hallast Hoolekandeteenuste arendamise projekti lõpuüritusel 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel FleetComplete esindajatega 

Kell 15 sotsiaalosakonna ametnikud ja hooldustöötajad projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” lõpuüritusel Elva Kultuurikeskuses 

Kell 18 Marika Saar, Mikk Järv osaleb haridusvõrgu analüüsi tutvustamisel Puhja Koolis  

 

Neljapäev, 1.oktoober 2020 
Kogu päev: Piret Hallast Sotsiaalkindlustusameti supervisioonipäeval 

Kogu päev: Milvi Sepp SKA korraldatud ESF toetuse infopäeval 

Kell 9 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul  

Kell 9 Kertu Vuks, Mikk Järv Kentsi arenduse teemalisel arutelul  

Kell 10 Anneli Lepik infopäeval Tartus 

Kell 11 Margit Kink veebinaril „Noorsootöö nädal 10 - kaasavalt, ettevõtlikult ja informeeritult” 

Kell 11–16 Mare Tamm õpetajate palgakorralduse projekti e-seminaril 

Kell 12 Marika Saar osaleb Omavalitsuspäeval Raasiku vallas  

Kell 12.30 Margit Kink veebinaril “Culture and Space during and after the crisis” 

Kell 13.30 Eve Jõgi ja Laura Kuusk kohtumisel Elva Järve lasteaias 

 

Reede, 2. oktoober 2020

Kogu päev: Allan Allik omavalitsuste arendusspetsialistide seminaril 

Kell 9 sotsiaalosakonna töötajad osakonna supervisioonil 

Kell 9 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul  

Kell 9 –13 Mare Tamm õpetajate palgakorralduse projekti e-nõupidamisel  

Kell 11 Margit Kink Loov Tartumaa Elva valla kultuuriteekonna e-arutelul 

 

 

Puhkusel: 

Triinu Põlgast, 28.09.2020-02.10.2020

  

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 21.09.2020–27.09.2020

Esmaspäev, 21. september 2020

Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik võrgustikusupervisioonil 

Kell 10 Kertu Vuks transpordi ja liikuvuse arengukava uuringu lõpptulemuste tutvustamisel  

Kell 13 Eve Jõgi ja Laura Kuusk kohtumisel Elva Lasteaed Õnneseenes 

Kell 13.30 Heiki Hansen eelarve koosolekul 

Kell 13.30 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink kohtumisel raamatukogude juhtidega Elva jaamahoones 

Kell 14 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Elo Kasetalu, Oliivia Oengo, Sirje Erm ja Laura Kuusk juhtumi arutelul 

Kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas 

Kell 18 Kertu Vuks modereerib Ulila arengukava seminari  

 

Teisipäev, 22. september 2020

Kogu päev Allan Allik osaleb Põlvas üldplaneeringu töötoas  

Kogu päev Margit Kink Loov Tartumaa koolitusmoodulil 

Kell 8.15 Eve Jõgi ja Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva Perekeskuses 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Marika Saar, Mikk Järv kohtub Puhja päevakeskuses eakatega  

Kell 13 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus  

Kell 13 Piret Hallast ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad sotsiaalvaldkonna arenduskoosolekul  

Kell 14 Merilyn Säde, Kertu Vuks ettevõtlusnädala kommunikatsiooni arutelul

Kell 15.30 Marika Saar osaleb sotsiaalvaldkonna juhtumi grupi-coahingul  

Kell 18 Maano Koemets, Kertu Vuks, Mare Tamm osalevad kaasava eelarve sõelumiskomisjonis 

 

Kolmapäev, 23. september 2020  

Kogu päev Margit Kink Loov Tartumaa koolitusmoodulil 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Toomas Järveoja ja Maano Koemets osalevad Lõuna-Eesti arengukonverentsil Põltsamaa Kultuurikeskuses 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Targa linna pilootprogrammi veebiseminaril  

Kell 10 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Puhja Kooli tugispetsialistiga  

Kell 11.30 Hille Deede ja Piret Hallast kohtumisel Konguta Koolis 

Kell 13 Mare Tamm osaleb e-infokoosolekul kohalike omavalitsuste haridusjuhtidega 

Kell 14 Marika Saar, Margit Kink osalevad Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel Tammistu Rahvamajas  

Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Rannu Kooli haridusvõrgu koosolekul 
 

Neljapäev, 24. september 2020 
Kogu päev Kayvo Tallinnas koolitusel 

Kogu päev Mare Tamm osaleb Tallinna infopäeval “Puudega lastele tugiteenuste osutamine ESF vahenditest alates 2021 aastast”  

Kell 9 Milvi Sepp hoolekandeteenuste taotlusvooru infopäeval 

Kell 9-12 Üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 10 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink osalevad kohtumisel Eesti HipHop Festivali korraldajaga 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde võõrustavad Keila Linnavalitsuse meeskonda  

Kell 14.00 Jaanika Saar koos Imbi Härsoni ja Anni Irsiga Kirjameeste pingi koosolekul 

Kell 14.00 Auli Mäesalu Tartu linna ja maakonna haridustöötajate pidulikul tänusündmusel 

Kell 17 Margit Kink Elva linna kultuurikollektiivide kohtumisel 

Kell 17.30 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Valguta Lasteaed- Algkooli haridusvõrgu koosolekul 

 

Reede, 25. september 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna huvitegevuse kava ettevalmistaval arutelul  

Kell 10 Auli Mäesalu, Maano Koemets, Margit Kink haridusvaldkonna tunnustamise komisjonis  

Kell 11 Toomas Järveoja osaleb Kääriku spordikompleksi avamisel 

Kell 12 Marika Saar, Margit Kink Elva Elamusfestivali tagasiside koosolekul 

Kell 13 Mare Tamm, Margit Kink kohtuvad noortevolikogu liikmetega 

Kell 15 Toomas Järveoja osaleb Reformierakonna volikogu koosolekul 

Kell 15.30 Kertu Vuks kohtumisel Pärnu linna planeeringuosakonna juhatajaga 

Kell 18 Mikk Järv osaleb Puhja Seltsimaja eakate päeval 

 

Pühapäev, 27. september 2020

Kell 15 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad Eesti Muusikakoolide Liidu tänuüritusel Estonia teatris 

 
Puhkusel:  
Riina Sirel 15.09.2020 - 24.09.2020, asendaja Andres Maikov 

Anneli Teder 21.09.2020 - 25.09.2020 

Maia Kukk 24.09.2020 - 24.09.2020 

Tatjana Žuravljova 21.09.2020 - 25.09.2020 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 14.09.2020–20.09.2020

Esmaspäev, 14. september 2020 
Kogu päev Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus” Tartus 

Kogu päev Kertu Vuks Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise seminaril ja Kamari Wakepargi külastusel Põltsamaal 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Mare Tamm  kogupäevakooli teemalisel kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink projektitoetuste  arutelul 

Kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

Kell 13 Maarika Uprus, Allan Allik, Kullo Laos üldplaneeringu uuringu koosolekul 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  

Kell 14.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Allan Allik COVID investeeringutoetuse objektide arutelul 

Kell 15 Milvi Sepp kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhi Esta Tammega 

 

Teisipäev, 15. september 2020

Kell 8 Mikk Järv kohtumisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajaga roheenergeetika teemal 

Kell 9 Maano Koemets, Heiki Hansen, Mikk Järv, Maarika Uprus, Kullo Laos, Jaanika Saar, Ene Joosing, Allan Allik üldplaneeringu koosolekul 

Kell 9 Hegri Narusk, Jaanika Saar kohtumisel Muinsuskaitseametiga

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Mare Tamm nõupidamisel Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuses 

Kell 11 Hegri Narusk, Kullo Laos, Cetlin Keskküla tänavavalgustuse riigihanke arutelul 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks osaleb Kentsi puhkeala arendamise arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Emajõe võrgustiku seminaril Lodjakojas 

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 16 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Margit Kink haridus- ja noorsootöökomisjonis 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus Hellenurme rahvakoosolekul 

Kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul  

 

Kolmapäev, 16. september 2020  

Kell 8 Milvi Sepp lastekaitsemeeskonna koosolekul

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu Ulila keskuse külastusel 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 12.30 Marika Saar, Sille Kask, Eve Jõgi juhtumiarutelul  

Kell 13 Toomas Järveoja notaril 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb EAS-i seminaril „Innovatsioon avalikus sektoris“ 

Kell 14 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad Elva valla perearstide võrgustikukohtumisel  

Kell 14 Allan Allik, Jaanika Saar ja Andres Maikov Elva valla eelarvelise lammutustoetuse taotluste paikvaatlusel 

Kell 15 Margit Kink Tartumaa Loometalgutel

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad majanduskomisjonis ja arengu- ja planeeringukomisjonis 

Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusvõrgu analüüsi tutvustaval kohtumisel Palupera koolis 

 
Neljapäev, 17. september 2020  
Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorluse koolitusel

Kogu päev Eve Jõgi koolitusel “Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda”  

Kell 13 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni tööplaani järgsel istungil 

Kell 13 Mare Tamm ja Auli Mäesalu Tartumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku kohtumisel Tartus 

Kell 14 Hegri Narusk Elva jäätmejaama projekti arutelul  

Kell 16 Marika Saar osaleb kultuurikomisjoni koosolekul 

Kell 18 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

Kell 18 Rahanduskomisjon 

 

Reede, 18. september 2020  
Kogu päev Eve Jõgi koolitusel “Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda”  

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorluse koolitusel 

Kogu päev Mare Tamm, Auli Mäesalu, Triinu Paas Office365 koolitusel vallamajas

Kell 10 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna virtuaalsel infopäeval  

 
Laupäev, 19. september 2020 
Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink osalevad Külade Kärajatel  

Kell 18 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade 100. sünnipäevaüritusel Tallinnas 

 
Puhkusel:  
Riina Sirel 15.09.2020 - 24.09.2020, asendaja Andres Maikov 

Merilyn Säde 14.09.2020-18.09.2020, asendaja Triinu Paas 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 07.08.2020–13.09.2020

Esmaspäev, 7. september 2020 
Kell 8 Eve Jõgi Tartus Innove Rajaleidja võrgustikukohtumisel 
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks, Hemminki Otstavel Lõuna-Eesti turismistrateegia seminaril Värskas 
Kell 10-15 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna töötajate ühisel supervisioonil 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
 

Kell 14 Mare Tamm osaleb Järve lasteaia töövestluste komisjonis 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 
Kell 15 Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakond arutavad huvitegevuse uue kava koostamise plaani  

Kell 15 Mikk Järv veebiseminaril “supluskohad ja müra” üldplaneeringus 

 

Teisipäev, 8. september 2020 
Kogu päev Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Piret Hallast lastekaitsetöötajate suvekoolis 
Kell 8.30 Marika Saar, Milvi Sepp osalevad 
Praxise uuringu intervjuul  
Kell 10 Elva vallavalitsuse istung
 

Kell 10 Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul 
Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Rattamaratoni korralduse töökoosolek 
Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenuste nõukogu kohtumisel
 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks kohtumisel Emajõe Veevärgi ja Lõuna-Eesti Hooldekesksusega  

Kell 12.30 Maano Koemets Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu e-koosolekul 

Kell 13 Margit Kink Kultuurikompassil 
Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Konguta Kooli lastevanemate üldkoosolekul, et arutada haridusvõrgu analüüsi praegust seisu  
 

Kolmapäev, 9. september 2020  
Kogu päev Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Piret Hallast lastekaitsetöötajate suvekoolis 
Kell 9-11 vallavalitsuse meeskonna infokoosolek 
Kell 9 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul
 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaatööspetsialistid osalevad sotsiaaltöö koosolekul 
Kell 13 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink, Kätlin Saarela projektitoetuste juhendi arutelul 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 14 Hegri Narusk hangete arutelul 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink osalevad Elva valla kultuurijuhtide koosolekul  
Kell 19 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Aakre Lasteaed-Algkooli lastevanemate üldkoosolekul, et arutada haridusvõrgu analüüsi praegust seisu  
 
Neljapäev,
 10. september 2020  
Kogu päev Mikk Järv “Act Now” veebikoosolekul 
Kell 10-15 Kertu 
Vuks, Maarika Uprus ja Allan Allik Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimis- ja arendusspetsialistide õppepäeval Elvas 
Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu osalevad Elva valla noorsootöötajate kohtumisel 
 

Kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast kohtumisel Rannu teenuskeskuses 
Kell 11 Toomas Järveoja KOV läbirääkimiste rahanduse töörühm 
Kell 13 Eve Jõgi, Laura Kuusk Murumuna lasteaia personaliga kohtumisel 
Kell 15 Mare Tamm, Margit Kink raamatukogude nõukogu koosolekul Elva linnaraamatukogus 
Kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu 
Vuks, Allan Allik, Margit Kink, Merilyn Säde osalevad mentorklubis "Kuidas liigutada inimesi sõnadega?" Rõngus 
 

Reede, 11. september 2020  
Kell 9-17 sotsiaalosakonna ametnikud osalevad Office’i koolitusel 
Kell 13 Kertu 
Vuks, Mare Tamm Elva Huviala- ja Koolituskeskuse arengukava arutelul 
Kell 13 
Hegri Narusk tänavavalgustuse küsimuste arutelul 
Kell 16 Allan Allik 
KIK-iga koostöös korraldataval infopäeval seoses eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumise meetmega 
 
Laupäev, 12. september 2020 
Kell 12 Elva rulapargi avamine
 

 
Puhkusel:  
Eve Nõmmemaa 07.09.2020-11.09.2020 asendaja Antonina 
Uffert 

Jaanika Saar 31.08.2020-11.09.2020 asendaja Maarika Uprus 

Maia Kukk 10.09.2020-10.09.2020  

Terje Raadom 31.08.2020-08.09.2020 asendaja Sten Saarekivi 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.08.2020–06.09.2020

Esmaspäev, 31. august 2020 
Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek 
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 9 Piret Hallast ja Hille Deede Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik Rannu teenuskeskuses võrgustikukohtumisel
Kell 10 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel ettevõtlusnädalaga seotud arutelul
Kell 11 Kertu Vuks arutelul Tallinna Tehnikaülikooliga RITA Mobiilne elu projekti teemadel
Kell 11 Milvi Sepp osaleb lastekaitsemeeskonna koosolek Kell 12 Mare Tamm osaleb Elva Gümnaasiumi hoolekogu e-koosolekul
Kell 14 Marika Saar ja Mare Tamm haridusvõrgu teemalisel nõupidamisel
Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 1. september 2020

Kell 9 Toomas Järveoja Rannu kooli õppeaasta avaaktusel 
Kell 10 Toomas Järveoja Konguta kooli õppeaasta avaaktusel 
Kell 11 Toomas Järveoja Elva gümnaasiumi õppeaasta avaaktusel 
Kell 14 Vallavalitsuse istung 

 

Kolmapäev, 2. september 2020  
Kell 9 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul virtuaalselt 
Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek
Kell 11 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse teemarühma ja haridusministeeriumi kohtumisel Viljandis 
Kell 11 Milvi Sepp, Piret Hallast ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise koosolekul
Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste liidus VÄLK konkursi teemadel 

 
Neljapäev, 3. september 2020  
Kogu päev Cetlin Keskküla osaleb riigihangete teabepäeval Tartus 
Kell 14 Piret Hallast Tartu Maakohtu kohtuistungil 
 

Reede, 4. september 2020  
Kell 9 Marika Saar ja Milvi Sepp hooldustöötajate koosolekul 
 

Puhkusel:  
Jaanika Saar 31.08.2020-11.09.2020, asendaja Maarika Uprus
Kertu Vuks 31.08.2020-04.09.2020, asendaja Mikk Järv
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020, asendaja Sirje Erm
Margit Kink 31.08.2020 - 06.09.2020, asendaja Mare Tamm
Sille Kask 24.08.2020-06.09.2020, asendaja Elo Kasetalu 
Terje Korss 24.08.2020-31.08.2020
Terje Raadom 31.08.2020-08.2020, asendaja Sten Saarekivi
Triin Ojasoo 13.08.2020-04.09.2020, asendaja Triinu Paas 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 24.08.2020–30.08.2020

Esmaspäev, 24. august 2020

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate kogu suvekoolis
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel
Kell 10 arendus- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 haridus-ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 Heiki Hansen transpordi ja teede töörühma koosolekul
Kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumi ametiühinguga
Kell 11.30 Piret Hallast ja Hille Deede juhtumi arutelul
Kell 12 Kertu Vuks kohtumise EAS-is
Kell 13 Mare Tamm, Milvi  Sepp, Piret Hallast, Inna Rebane, Salle Ritso õpilastranspordi teemalisel nõupidamisel
Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhatajaga 
Kell 14 Kertu Vuks Visit Estonia strateegia workshopil Tallinnas 
Kell 16 Vallavolikogu istung vallamaja saalis 

 

Teisipäev, 25. august 2020

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate kogu suvekoolis 
Kogu päev Eva Kuslap ja Milvi Sepp projekti “Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas” kirjutamine
Kogu päev Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Pärnus
Kell 9 Mare Tamm ja Piret Hallast kohtumisel Rannu koolis
Kell 10.30 Toomas Järveoja kohtub Ida-Virumaa omavalitsuste juhtidega
Kell 13 Kertu Vuks kollaste akende ja Tartu 2024 koosolekul Tartus
Kell 13 Toomas Järveoja Rally Estonia kohtumisel
Kell 13 Mare Tamm, Kayvo Kroon ja Auli Mäesalu osalevad koolide haridustehnoloogide veebikoosolekul
kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv ja Kertu Vuks osalevad Palupera piirkonnakogu koosolekul 

 

Kolmapäev, 26. august 2020

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate kogu suvekoolis
Kogu päev Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Pärnus
Kogu päev Kertu Vuks ja Mikk Järv ettevõtluskonverentsil Paldiskis 
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis
Kell 14 Eva Kuslap veebiseminaril “Hooldus ja omastehooldus” 

 
Neljapäev, 27. august 2020 

Kogu päev Allan Allik EAS-i infopäeval Valgas
Kell 9 Marika Saar osaleb Praxise uuringus “Omavalitsuste teenuste detsentraliseerimise” intervjuul  
Kell 10 Marika Saar ja Margit Kink spordiklubi juhtide koosolekul
Kell 10 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek
Kell 10 Mikk Järv ja Heiki Hansen kohtumisel N.R. Energy esindajaga
Kell 11 Kertu Vuks osaleb RITA mobiilne elu projekti fookusgrupi intervjuul
Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad  SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul  

 

Reede, 28. august 2020  

Kell 9 Üldplaneeringu juhtrühma koosolek
Kell 10 Kertu Vuks osaleb Targa linna toolbox seminaril 
Kell 10 Toomas Järveoja ja Marika Saar osalevad haridus- ja kulutuuriosakonna korraldatud õpetajate inspiratsioonipäeva “Stardi targalt” korraldamisel
Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Carmen Vallikiviga  


Puhkusel: 

Anneli Lepik 03.08.2020-28.08.2020, asendaja Hille Deede 
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020, asendaja Sirje Erm 
Maarika Uprus 06.08.2020-26.08.2020, asendaja Jaanika Saar 
Milvi Sepp 10.08.2020-24.08.2020, asendaja Alo Rebane 
Terje Korss 24.08.2020-31.08.2020
Triin Ojasoo 13.08.2020-04.09.2020, asendaja Triinu Paas 
Triinu Põlgast 17.08.2020-30.08.2020 
Sten Saarekivi 24.08.2020-30.08.2020, asendaja Terje Raadom 
Sille Kask 24.08.2020-06.09.2020, asendaja Elo Kasetalu 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 17.08.2020–23.08.2020

 

Esmaspäev, 17. august 2020

Kogu päev Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel 
Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu õpetajate inspiratsioonipäeva korralduskoosolekul
Kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm külastavad Aakre raamatukogu
Kell 10 Merilyn Säde ja Margit Kink Ring FM-is Elva Elamusfestivali tutvustamas
Kell 12 Piret Hallast koostöökohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tammega
Kell 13 Marika Saar, Inna Rebane, Mare Tamm, Salle Ritso, Piret Hallast sotsiaaltransporditeemalisel nõupidamisel
Kell 13 Mikk Järv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Cetlin Keskküla ja Allan Allik investeeringutoetuse koosolekul
Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Teisipäev, 18. august 2020

Kogu päev Kayvo - Praktiline küberturvalisus haridusasutuses
Kogu päev Kertu Vuks, Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel
Kogu päev Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi koolitusel
Kell 9 Mare Tamm ja Piret Hallast nõupidamisel Rannu kooli direktoriga
Kell 10 Elva vallavalitsuse istung
Kell 10 Mare Tamm osaleb Järve Lasteaia töökonkursi komisjonis
Kell 14-17 Mare Tamm projekti "Noortevolikogu igasse Tartumaa valda" tutvustamisel Tartus
Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen Palupera piirkonnakogu koosolekul

Kolmapäev, 19. august 2020

Kogu päev Piret Hallast SA Tilsi Perekodus
Kogu päev Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi koolitusel
Kell 9 Eva Kuslap, Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis
Kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel ettevõtlusnädala arutelul
Kell 10 Mikk Järv, Kertu Vuks eelarvearutelul 
Kell 10-12 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusjuhtide koosolekul volikogu saalis
Kell 12 Margit Kink noorsootöö kvaliteedihindamise koosolekul
Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mare Tamm, Auli Mäesalu SA Elva Teenused arengukava koostamise arutelul
Kell 14 Eve Jõgi laste leina teemalisel veebikoolitusel
Kell 14 Eva Kuslap Sotsiaalkindlustusameti veebiseminaril “Kuhu liigub sotsiaaltransport?”

Neljapäev, 20. august 2020 - Vallavalitsus suletud!

Kogu päev: RIIGIPÜHA taasiseseisvumispäev

Reede, 21. august 2020

Kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Kayvo Kroon kaasava eelarve ideekorje korraldamise arutelul
Kell 10 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Mikk Järv, Jaanika Saar Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimiskoosolekul
Kell 13 Kertu Vuks, Mikk Järv, Kristjan Vilu Kentsi paisjärve arendamise arutelul

Laupäev, 22. august 2020

Kogu päev ELVA ELAMUSFESTIVAL! 

 

Puhkusel:

Anneli Lepik 03.08.2020–28.08.2020, asendaja Hille Deede 
Anneli Teder 17.08.2020–21.08.2020 
Daisy Sild 03.08.2020–21.08.2020, asendaja Kullo Laos 
Imbi Rõivassepp 17.08.2020–21.08.2020, asendaja Heiki Hansen 
Kaisa-Karoliina Kokk 03.08.2020–21.08.2020, asendaja Margit Kiin 
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020–01.09.2020, asendaja Sirje Erm 
Maarika Uprus 06.08.2020–26.08.2020, asendaja Jaanika Saar 
Milvi Sepp 10.08.2020–24.08.2020, asendaja Alo Rebane 
Tatjana Zuravljova 13.08.2020–21.08.2020 
Triin Ojasoo 13.08.2020–04.09.2020, asendaja Triinu Paas 
Triinu Põlgast 17.08.2020–30.08.2020 
Kertu Vuks 17.08.2020, asendaja Mikk Järv

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 10.08.2020–16.08.2020

Esmaspäev, 10. august 2020 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel  

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Smart  City projekti intervjuul  

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 11 Hille Deede koostöökohtumisel MDFT terapeudiga 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kiin kohtumisel Hellenurme mõisa rendile andmisega seoses 

Kell 11 Margit Kink ja Merilyn Säde kohtumisel Tartumaa kultuurijuhtidega seoses Elva Elamusfestivaliga 

Kell 13 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane osalevad investeeringuobjekte planeerimise arutelul  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 15 Marika Saar kohtub Tartumaa kultuurinõunikuga  

 

Teisipäev, 11. august 2020 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 12.30 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Margit Kink projektitoetuste komisjoni kohtumisel 

Kell 15.30 Piret Hallast ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel 
Kell 18 Heiki Hansen majanduskomisjoni koosolekul

 

Kolmapäev, 12. august 2020 

Kell 9 Marika Saar, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Margit Kiin, Mare Tamm sotsiaaltranspordi toetuse töögrupi arutelul 

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 9 Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 9.45 Piret Hallast ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Cetlin Keskküla kohtumisel Ulila keskuse teemadel 

Kell 14 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Merilyn Säde “Hea avalik ruum” keskväljakute kohtumisel 

Kell 14 Eve Jõgi laste leina teemalisel koolitusel 
Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul 

 

Neljapäev, 13. august 2020 

Kogu päev Eve Jõgi kriisikonverentsil Tallinnas 

Kell 9 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna töökoosolekul  

Kell 10 Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 10.30 Kertu Vuks ja Marika Saar arengukava uuendamise teemalisel arutelul 

Kell 13-15 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks  haridusvõrgu analüüsi töögrupi arutelul 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul 

 

Reede, 14. august 2020  

Kell 10 Heiki Hansen koosolekul Rõngus 

Kell 10 Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Merilyn Säde kohtumisel Põlvamaa külavanematega 

Kell 14 Kertu Vuks National Geographicu ja Kollaste akende projekti arutelul Tartus 

 

Laupäev, 15. august 2020 

Kogu päev Kertu Vuks Arvamusfestivalil Paides 

 
Puhkusel:  

Anneli Lepik 03.08.2020-28.08.2020 asendaja Hille Deede 
Daisy Sild 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Kullo Laos 
Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020  
Kaisa-Karoliina Kokk 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020 asendaja Sirje Erm 
Maarika Uprus 06.08.2020-26.08.2020 asendaja Jaanika Saar 
Mare Tamm 04.08.2020-11.08.2020 asendaja Marika Saar 
Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Triin Ojasoo 13.08.2020-04.09.2020 asendaja Triinu Paas 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 03.08.2020–09.08.2020

Esmaspäev, 3. august 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 9 Eva Kuslap Elva Haiglas projekti “Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldikäsitlus – ladus ja inimkeskne raviteekond kogu teeninduspiirkonnas” tutvustamisel 
Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10  Marika Saar, Milvi Sepp ja Mare Tamm osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 11.20  Marika Saar, Milvi Sepp ja Piret Hallast osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 14 Toomas Järveoja ja Marika Saar võõrustavad külalisi Setomaa Vallavalitsusest  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 4. august 2020 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp ja Piret Hallast osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 13 Hegri NaruskKullo Laos tänavavalgustusprojekti arutelul 

Kell 11 Marika Saar, Milvi Sepp ja Piret Hallast osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 14.40 Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap osalevad töövestluste komisjonis 

 

Kolmapäev, 5. august 2020 

Kell Milvi SeppEva Kuslap ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 9-10.30; 14.30-17.15 Marika Saar osaleb SA Elva Laste- ja Perekeskuse haldusjuhi kandidaatide vestlusel  

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Tartumaa omavalitsusjuhtide kohtumisel kultuuripealinn Tartu 2024 teemadel  

Kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap ja Sille Kask uue projekti koosolekul 

Kell 18 Toomas JäreojaHeiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu Elva Pika tn avalikul arutelul 

 
Neljapäev, 6. august 2020 

Kell 7.30 Marika Saar osaleb spordiobjektide hooldamise arutelul  

Kell 10 Hegri Narusk Elva Jäätmejaama projekteerimiskoosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb Mentorklubi kohtumisel 

 

Reede, 7. august 2020 

Kell 9 Marika Saar osaleb Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosolekul  

 
Puhkusel:  

Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 

Anneli Lepik 03.08.2020-28.08.2020 asendaja Hille Deede 

Daisy Sild 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Kullo Laos 

Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020  

Elo Kasetalu 03.08.2020-07.08.2020 asendaja Sille Kask 

Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Rõngu teenuskeskus suletud! 

Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 

Heiki Hansen 27.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Jaanika Saar 29.07.2020-04.08.2020 asendaja Maarika Uprus 

Kaisa-Karoliina Kokk 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Margit Kiin 

Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020 asendaja Sirje Erm 

Liis Lehiste 08.07.2020- 07.08.2020 asendaja Mare Tamm 

Maarika Uprus 06.08.2020-26.08.2020 asendaja Jaanika Saar 

Mare Tamm 04.08.2020-11.08.2020 asendaja Marika Saar  

Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 27.07.2020–02.08.2020

Esmaspäev, 27. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 13 Eva Kuslap ja Milvi Sepp kohtumisel Elva linna eakate päevakeskusega 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 17 Toomas Järveoja, Mikk JärvKertu Vuks, Merilyn Säde osalevad Elva valla ettevõtjate ja vallavalitsuse kohtumisel seoses Rally Estoniaga 

 

Teisipäev, 28. juuli 2020 

Kogu päev Jaanika Saar Tartu maakonna kaunis kodu kandidaatide külastamisel 
Kell 10 vallavalitsuse istung 

 

Kolmapäev, 29. juuli 2020 

Kell 9.30 Toomas Järveoja notaril 
Kell 9 Eva Kuslap ja Milvi Sepp sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 
Kell 14 Eva Kuslap veebiseminaril “Elu dementsusega” 
 
Neljapäev, 30. juuli 2020 
Kell 9 Eva Kuslap, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul  
Kell 15 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolekul 
 
Puhkusel:  
Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 

Anneli Teder 15.07.2020-31.07.2020 

Antonina Uffert 27.07.2020-31.07.2020 asendaja Eve Nõmmemaa 

Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020  

Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Rõngu teenuskeskus suletud! 

Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 

Eve Jõgi 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 

Heiki Hansen 27.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Hille Deede 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 

Inna Rebane 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Imbi Rõivassepp 

Jaanika Saar 29.07.2020-04.08.2020 asendaja Maarika Uprus 

Liis Lehiste 08.07.2020-07.08.2020 asendaja Mare Tamm 

Maano Koemets 20.07.2020-31.07.2020 

Margit Kink 13.07.2020-29.07.2020 asendaja Mare Tamm 

Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja, Põhipuhkus 

Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja, Põhipuhkus 

Piret Hallast 08.07.2020-31.07.2020 asendaja Milvi Sepp, Põhipuhkus 

Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin, Põhipuhkus 

Sille Kask 20.07.2020-02.08.2020 asendaja Elo Kasetalu, Põhipuhkus 

Tatjana Žuravljova 13.07.2020-29.07.2020 

Terje Korss 13.07.2020-31.07.2020 

Terje Raadom 15.07.2020-31.07.2020 asendaja Sten Saarekivi 

Triinu Paas 27.07.2020-31.07.2020 asendaja Triin Ojasoo 

Triinu Põlgast 27.07.2020-31.07.2020 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.07.2020–26.07.2020

Esmaspäev, 20. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 21. juuli 2020 

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Eva Kuslap eestkostealasel kohtumisel  
Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolekul 

Kell 13.30 Toomas Järveoja notaril 

 

Kolmapäev, 22. juuli 2020 

Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 9 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 
Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 
 
Neljapäev, 23. juuli 2020 
Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 10 Milvi Sepp, Kaisa-Karoliina Kokk ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 

 

Puhkusel:  
Allan Allik 08.07.2020-22.07.2020 asendaja Kertu Vuks 
Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 
Anneli Teder 15.07.2020-31.07.2020 
Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020 
Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Teenuskeskus suletud! 
Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 
Eve Jõgi 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Hegri Narusk 29.06.2020-24.07.2020 asendaja Heiki Hansen 
Hille Deede 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Inna Rebane 13.07.2020-1.07.2020 asendaja Imbi Rõivassepp 
Jaanika Saar 09.07.2020-24.07.2020 asendaja Maarika Uprus 
Liis Lehiste 08.07.2020-07.08.2020 asendaja Mare Tamm 
Maano Koemets 20.07.202-31.07.2020  
Margit Kink 13.07.2020-29.07.2020 asendaja Mare Tamm 
Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Piret Hallast 08.07.2020-31.07.2020 asendaja Milvi Sepp 
Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Sille Kask 20.07.2020-02.08.2020 asendaja Elo Kasetalu 
Tatjana Žuravljova 13.07.2020-29.07.2020  
Terje Korss 13.07.2020-31.07.2020  
Terje Raadom 15.07.2020-31.07.2020 asendaja Sten Saarekivi 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.07.2020–26.07.2020

Esmaspäev, 20. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 21. juuli 2020 

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Eva Kuslap eestkostealasel kohtumisel  
Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolekul 

Kell 13.30 Toomas Järveoja notaril 

 

Kolmapäev, 22. juuli 2020 

Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 9 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 
Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 
 
Neljapäev, 23. juuli 2020 
Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 10 Milvi Sepp, Kaisa-Karoliina Kokk ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 
 

Puhkusel:  
Allan Allik 08.07.2020-22.07.2020 asendaja Kertu Vuks 
Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 
Anneli Teder 15.07.2020-31.07.2020 
Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020 
Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Teenuskeskus suletud! 
Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 
Eve Jõgi 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Hegri Narusk 29.06.2020-24.07.2020 asendaja Heiki Hansen 
Hille Deede 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Inna Rebane 13.07.2020-1.07.2020 asendaja Imbi Rõivassepp 
Jaanika Saar 09.07.2020-24.07.2020 asendaja Maarika Uprus 
Liis Lehiste 08.07.2020-07.08.2020 asendaja Mare Tamm 
Maano Koemets 20.07.202-31.07.2020  
Margit Kink 13.07.2020-29.07.2020 asendaja Mare Tamm 
Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Piret Hallast 08.07.2020-31.07.2020 asendaja Milvi Sepp 
Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Sille Kask 20.07.2020-02.08.2020 asendaja Elo Kasetalu 
Tatjana Žuravljova 13.07.2020-29.07.2020  
Terje Korss 13.07.2020-31.07.2020  
Terje Raadom 15.07.2020-31.07.2020 asendaja Sten Saarekivi 

 

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6