Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 21.09.2020–27.09.2020

Esmaspäev, 21. september 2020

Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 Finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik võrgustikusupervisioonil 

Kell 10 Kertu Vuks transpordi ja liikuvuse arengukava uuringu lõpptulemuste tutvustamisel  

Kell 13 Eve Jõgi ja Laura Kuusk kohtumisel Elva Lasteaed Õnneseenes 

Kell 13.30 Heiki Hansen eelarve koosolekul 

Kell 13.30 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink kohtumisel raamatukogude juhtidega Elva jaamahoones 

Kell 14 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Elo Kasetalu, Oliivia Oengo, Sirje Erm ja Laura Kuusk juhtumi arutelul 

Kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas 

Kell 18 Kertu Vuks modereerib Ulila arengukava seminari  

 

Teisipäev, 22. september 2020

Kogu päev Allan Allik osaleb Põlvas üldplaneeringu töötoas  

Kogu päev Margit Kink Loov Tartumaa koolitusmoodulil 

Kell 8.15 Eve Jõgi ja Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva Perekeskuses 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 11 Marika Saar, Mikk Järv kohtub Puhja päevakeskuses eakatega  

Kell 13 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus  

Kell 13 Piret Hallast ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 14 Marika Saar, Milvi Sepp ja Rutt Hanni osalevad sotsiaalvaldkonna arenduskoosolekul  

Kell 14 Merilyn Säde, Kertu Vuks ettevõtlusnädala kommunikatsiooni arutelul

Kell 15.30 Marika Saar osaleb sotsiaalvaldkonna juhtumi grupi-coahingul  

Kell 18 Maano Koemets, Kertu Vuks, Mare Tamm osalevad kaasava eelarve sõelumiskomisjonis 

 

Kolmapäev, 23. september 2020  

Kogu päev Margit Kink Loov Tartumaa koolitusmoodulil 

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Toomas Järveoja ja Maano Koemets osalevad Lõuna-Eesti arengukonverentsil Põltsamaa Kultuurikeskuses 

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Targa linna pilootprogrammi veebiseminaril  

Kell 10 Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtumisel Puhja Kooli tugispetsialistiga  

Kell 11.30 Hille Deede ja Piret Hallast kohtumisel Konguta Koolis 

Kell 13 Mare Tamm osaleb e-infokoosolekul kohalike omavalitsuste haridusjuhtidega 

Kell 14 Marika Saar, Margit Kink osalevad Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel Tammistu Rahvamajas  

Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Rannu Kooli haridusvõrgu koosolekul 
 

Neljapäev, 24. september 2020 
Kogu päev Kayvo Tallinnas koolitusel 

Kogu päev Mare Tamm osaleb Tallinna infopäeval “Puudega lastele tugiteenuste osutamine ESF vahenditest alates 2021 aastast”  

Kell 9 Milvi Sepp hoolekandeteenuste taotlusvooru infopäeval 

Kell 9-12 Üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 10 Toomas Järveoja, Marika Saar, Margit Kink osalevad kohtumisel Eesti HipHop Festivali korraldajaga 

Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde võõrustavad Keila Linnavalitsuse meeskonda  

Kell 14.00 Jaanika Saar koos Imbi Härsoni ja Anni Irsiga Kirjameeste pingi koosolekul 

Kell 14.00 Auli Mäesalu Tartu linna ja maakonna haridustöötajate pidulikul tänusündmusel 

Kell 17 Margit Kink Elva linna kultuurikollektiivide kohtumisel 

Kell 17.30 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu Valguta Lasteaed- Algkooli haridusvõrgu koosolekul 

 

Reede, 25. september 2020

Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid sotsiaaltöö koosolekul 

Kell 9 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna huvitegevuse kava ettevalmistaval arutelul  

Kell 10 Auli Mäesalu, Maano Koemets, Margit Kink haridusvaldkonna tunnustamise komisjonis  

Kell 11 Toomas Järveoja osaleb Kääriku spordikompleksi avamisel 

Kell 12 Marika Saar, Margit Kink Elva Elamusfestivali tagasiside koosolekul 

Kell 13 Mare Tamm, Margit Kink kohtuvad noortevolikogu liikmetega 

Kell 15 Toomas Järveoja osaleb Reformierakonna volikogu koosolekul 

Kell 15.30 Kertu Vuks kohtumisel Pärnu linna planeeringuosakonna juhatajaga 

Kell 18 Mikk Järv osaleb Puhja Seltsimaja eakate päeval 

 

Pühapäev, 27. september 2020

Kell 15 Marika Saar ja Mare Tamm osalevad Eesti Muusikakoolide Liidu tänuüritusel Estonia teatris 

 
Puhkusel:  
Riina Sirel 15.09.2020 - 24.09.2020, asendaja Andres Maikov 

Anneli Teder 21.09.2020 - 25.09.2020 

Maia Kukk 24.09.2020 - 24.09.2020 

Tatjana Žuravljova 21.09.2020 - 25.09.2020 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 14.09.2020–20.09.2020

Esmaspäev, 14. september 2020 
Kogu päev Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus” Tartus 

Kogu päev Kertu Vuks Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise seminaril ja Kamari Wakepargi külastusel Põltsamaal 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Mare Tamm  kogupäevakooli teemalisel kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 11 kantselei koosolek 

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink projektitoetuste  arutelul 

Kell 13 Anneli Lepik kohtumisel Valguta Lasteaed-Algkoolis 

Kell 13 Maarika Uprus, Allan Allik, Kullo Laos üldplaneeringu uuringu koosolekul 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga  

Kell 14.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 15 Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Allan Allik COVID investeeringutoetuse objektide arutelul 

Kell 15 Milvi Sepp kohtub SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhi Esta Tammega 

 

Teisipäev, 15. september 2020

Kell 8 Mikk Järv kohtumisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajaga roheenergeetika teemal 

Kell 9 Maano Koemets, Heiki Hansen, Mikk Järv, Maarika Uprus, Kullo Laos, Jaanika Saar, Ene Joosing, Allan Allik üldplaneeringu koosolekul 

Kell 9 Hegri Narusk, Jaanika Saar kohtumisel Muinsuskaitseametiga

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 10 Mare Tamm nõupidamisel Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuses 

Kell 11 Hegri Narusk, Kullo Laos, Cetlin Keskküla tänavavalgustuse riigihanke arutelul 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks osaleb Kentsi puhkeala arendamise arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb Emajõe võrgustiku seminaril Lodjakojas 

Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 16 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu, Margit Kink haridus- ja noorsootöökomisjonis 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus Hellenurme rahvakoosolekul 

Kell 19 Marika Saar osaleb spordikomisjoni koosolekul  

 

Kolmapäev, 16. september 2020  

Kell 8 Milvi Sepp lastekaitsemeeskonna koosolekul

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu Ulila keskuse külastusel 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 12.30 Marika Saar, Sille Kask, Eve Jõgi juhtumiarutelul  

Kell 13 Toomas Järveoja notaril 

Kell 13 Kertu Vuks osaleb EAS-i seminaril „Innovatsioon avalikus sektoris“ 

Kell 14 Marika Saar ja Milvi Sepp osalevad Elva valla perearstide võrgustikukohtumisel  

Kell 14 Allan Allik, Jaanika Saar ja Andres Maikov Elva valla eelarvelise lammutustoetuse taotluste paikvaatlusel 

Kell 15 Margit Kink Tartumaa Loometalgutel

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks osalevad majanduskomisjonis ja arengu- ja planeeringukomisjonis 

Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusvõrgu analüüsi tutvustaval kohtumisel Palupera koolis 

 
Neljapäev, 17. september 2020  
Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorluse koolitusel

Kogu päev Eve Jõgi koolitusel “Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda”  

Kell 13 Toomas Järveoja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni tööplaani järgsel istungil 

Kell 13 Mare Tamm ja Auli Mäesalu Tartumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku kohtumisel Tartus 

Kell 14 Hegri Narusk Elva jäätmejaama projekti arutelul  

Kell 16 Marika Saar osaleb kultuurikomisjoni koosolekul 

Kell 18 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul  

Kell 18 Rahanduskomisjon 

 

Reede, 18. september 2020  
Kogu päev Eve Jõgi koolitusel “Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda”  

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorluse koolitusel 

Kogu päev Mare Tamm, Auli Mäesalu, Triinu Paas Office365 koolitusel vallamajas

Kell 10 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna virtuaalsel infopäeval  

 
Laupäev, 19. september 2020 
Kell 11 Marika Saar, Kertu Vuks, Margit Kink osalevad Külade Kärajatel  

Kell 18 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade 100. sünnipäevaüritusel Tallinnas 

 
Puhkusel:  
Riina Sirel 15.09.2020 - 24.09.2020, asendaja Andres Maikov 

Merilyn Säde 14.09.2020-18.09.2020, asendaja Triinu Paas 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 07.08.2020–13.09.2020

Esmaspäev, 7. september 2020 
Kell 8 Eve Jõgi Tartus Innove Rajaleidja võrgustikukohtumisel 
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Kertu Vuks, Hemminki Otstavel Lõuna-Eesti turismistrateegia seminaril Värskas 
Kell 10-15 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna töötajate ühisel supervisioonil 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
 

Kell 14 Mare Tamm osaleb Järve lasteaia töövestluste komisjonis 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 
Kell 15 Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakond arutavad huvitegevuse uue kava koostamise plaani  

Kell 15 Mikk Järv veebiseminaril “supluskohad ja müra” üldplaneeringus 

 

Teisipäev, 8. september 2020 
Kogu päev Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Piret Hallast lastekaitsetöötajate suvekoolis 
Kell 8.30 Marika Saar, Milvi Sepp osalevad 
Praxise uuringu intervjuul  
Kell 10 Elva vallavalitsuse istung
 

Kell 10 Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul 
Kell 11 Toomas Järveoja Tartu Rattamaratoni korralduse töökoosolek 
Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenuste nõukogu kohtumisel
 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks kohtumisel Emajõe Veevärgi ja Lõuna-Eesti Hooldekesksusega  

Kell 12.30 Maano Koemets Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu e-koosolekul 

Kell 13 Margit Kink Kultuurikompassil 
Kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Konguta Kooli lastevanemate üldkoosolekul, et arutada haridusvõrgu analüüsi praegust seisu  
 

Kolmapäev, 9. september 2020  
Kogu päev Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk, Piret Hallast lastekaitsetöötajate suvekoolis 
Kell 9-11 vallavalitsuse meeskonna infokoosolek 
Kell 9 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul
 

Kell 11 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaatööspetsialistid osalevad sotsiaaltöö koosolekul 
Kell 13 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink, Kätlin Saarela projektitoetuste juhendi arutelul 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis 

Kell 14 Hegri Narusk hangete arutelul 

Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 

Kell 15 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink osalevad Elva valla kultuurijuhtide koosolekul  
Kell 19 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu osalevad Aakre Lasteaed-Algkooli lastevanemate üldkoosolekul, et arutada haridusvõrgu analüüsi praegust seisu  
 
Neljapäev,
 10. september 2020  
Kogu päev Mikk Järv “Act Now” veebikoosolekul 
Kell 10-15 Kertu 
Vuks, Maarika Uprus ja Allan Allik Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimis- ja arendusspetsialistide õppepäeval Elvas 
Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink, Auli Mäesalu osalevad Elva valla noorsootöötajate kohtumisel 
 

Kell 10 Anneli Lepik ja Piret Hallast kohtumisel Rannu teenuskeskuses 
Kell 11 Toomas Järveoja KOV läbirääkimiste rahanduse töörühm 
Kell 13 Eve Jõgi, Laura Kuusk Murumuna lasteaia personaliga kohtumisel 
Kell 15 Mare Tamm, Margit Kink raamatukogude nõukogu koosolekul Elva linnaraamatukogus 
Kell 18 Marika Saar, Mikk Järv, Kertu 
Vuks, Allan Allik, Margit Kink, Merilyn Säde osalevad mentorklubis "Kuidas liigutada inimesi sõnadega?" Rõngus 
 

Reede, 11. september 2020  
Kell 9-17 sotsiaalosakonna ametnikud osalevad Office’i koolitusel 
Kell 13 Kertu 
Vuks, Mare Tamm Elva Huviala- ja Koolituskeskuse arengukava arutelul 
Kell 13 
Hegri Narusk tänavavalgustuse küsimuste arutelul 
Kell 16 Allan Allik 
KIK-iga koostöös korraldataval infopäeval seoses eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumise meetmega 
 
Laupäev, 12. september 2020 
Kell 12 Elva rulapargi avamine
 

 
Puhkusel:  
Eve Nõmmemaa 07.09.2020-11.09.2020 asendaja Antonina 
Uffert 

Jaanika Saar 31.08.2020-11.09.2020 asendaja Maarika Uprus 

Maia Kukk 10.09.2020-10.09.2020  

Terje Raadom 31.08.2020-08.09.2020 asendaja Sten Saarekivi 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.08.2020–06.09.2020

Esmaspäev, 31. august 2020 
Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek 
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 9 Piret Hallast ja Hille Deede Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 Piret Hallast ja Anneli Lepik Rannu teenuskeskuses võrgustikukohtumisel
Kell 10 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel ettevõtlusnädalaga seotud arutelul
Kell 11 Kertu Vuks arutelul Tallinna Tehnikaülikooliga RITA Mobiilne elu projekti teemadel
Kell 11 Milvi Sepp osaleb lastekaitsemeeskonna koosolek Kell 12 Mare Tamm osaleb Elva Gümnaasiumi hoolekogu e-koosolekul
Kell 14 Marika Saar ja Mare Tamm haridusvõrgu teemalisel nõupidamisel
Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 1. september 2020

Kell 9 Toomas Järveoja Rannu kooli õppeaasta avaaktusel 
Kell 10 Toomas Järveoja Konguta kooli õppeaasta avaaktusel 
Kell 11 Toomas Järveoja Elva gümnaasiumi õppeaasta avaaktusel 
Kell 14 Vallavalitsuse istung 

 

Kolmapäev, 2. september 2020  
Kell 9 Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul virtuaalselt 
Kell 9 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek
Kell 11 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse teemarühma ja haridusministeeriumi kohtumisel Viljandis 
Kell 11 Milvi Sepp, Piret Hallast ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise koosolekul
Kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste liidus VÄLK konkursi teemadel 

 
Neljapäev, 3. september 2020  
Kogu päev Cetlin Keskküla osaleb riigihangete teabepäeval Tartus 
Kell 14 Piret Hallast Tartu Maakohtu kohtuistungil 
 

Reede, 4. september 2020  
Kell 9 Marika Saar ja Milvi Sepp hooldustöötajate koosolekul 
 

Puhkusel:  
Jaanika Saar 31.08.2020-11.09.2020, asendaja Maarika Uprus
Kertu Vuks 31.08.2020-04.09.2020, asendaja Mikk Järv
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020, asendaja Sirje Erm
Margit Kink 31.08.2020 - 06.09.2020, asendaja Mare Tamm
Sille Kask 24.08.2020-06.09.2020, asendaja Elo Kasetalu 
Terje Korss 24.08.2020-31.08.2020
Terje Raadom 31.08.2020-08.2020, asendaja Sten Saarekivi
Triin Ojasoo 13.08.2020-04.09.2020, asendaja Triinu Paas 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 24.08.2020–30.08.2020

Esmaspäev, 24. august 2020

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate kogu suvekoolis
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel
Kell 10 arendus- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 haridus-ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 Heiki Hansen transpordi ja teede töörühma koosolekul
Kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm kohtumisel Elva Gümnaasiumi ametiühinguga
Kell 11.30 Piret Hallast ja Hille Deede juhtumi arutelul
Kell 12 Kertu Vuks kohtumise EAS-is
Kell 13 Mare Tamm, Milvi  Sepp, Piret Hallast, Inna Rebane, Salle Ritso õpilastranspordi teemalisel nõupidamisel
Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhatajaga 
Kell 14 Kertu Vuks Visit Estonia strateegia workshopil Tallinnas 
Kell 16 Vallavolikogu istung vallamaja saalis 

 

Teisipäev, 25. august 2020

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate kogu suvekoolis 
Kogu päev Eva Kuslap ja Milvi Sepp projekti “Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas” kirjutamine
Kogu päev Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Pärnus
Kell 9 Mare Tamm ja Piret Hallast kohtumisel Rannu koolis
Kell 10.30 Toomas Järveoja kohtub Ida-Virumaa omavalitsuste juhtidega
Kell 13 Kertu Vuks kollaste akende ja Tartu 2024 koosolekul Tartus
Kell 13 Toomas Järveoja Rally Estonia kohtumisel
Kell 13 Mare Tamm, Kayvo Kroon ja Auli Mäesalu osalevad koolide haridustehnoloogide veebikoosolekul
kell 18 Heiki Hansen, Mikk Järv ja Kertu Vuks osalevad Palupera piirkonnakogu koosolekul 

 

Kolmapäev, 26. august 2020

Kogu päev Margit Kink Eesti Noorsootöötajate kogu suvekoolis
Kogu päev Marika Saar osaleb kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele Pärnus
Kogu päev Kertu Vuks ja Mikk Järv ettevõtluskonverentsil Paldiskis 
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Piret Hallast ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis
Kell 14 Eva Kuslap veebiseminaril “Hooldus ja omastehooldus” 

 
Neljapäev, 27. august 2020 

Kogu päev Allan Allik EAS-i infopäeval Valgas
Kell 9 Marika Saar osaleb Praxise uuringus “Omavalitsuste teenuste detsentraliseerimise” intervjuul  
Kell 10 Marika Saar ja Margit Kink spordiklubi juhtide koosolekul
Kell 10 osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek
Kell 10 Mikk Järv ja Heiki Hansen kohtumisel N.R. Energy esindajaga
Kell 11 Kertu Vuks osaleb RITA mobiilne elu projekti fookusgrupi intervjuul
Kell 15 Marika Saar, Kertu Vuks, Mikk Järv osalevad  SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul  

 

Reede, 28. august 2020  

Kell 9 Üldplaneeringu juhtrühma koosolek
Kell 10 Kertu Vuks osaleb Targa linna toolbox seminaril 
Kell 10 Toomas Järveoja ja Marika Saar osalevad haridus- ja kulutuuriosakonna korraldatud õpetajate inspiratsioonipäeva “Stardi targalt” korraldamisel
Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Carmen Vallikiviga  


Puhkusel: 

Anneli Lepik 03.08.2020-28.08.2020, asendaja Hille Deede 
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020, asendaja Sirje Erm 
Maarika Uprus 06.08.2020-26.08.2020, asendaja Jaanika Saar 
Milvi Sepp 10.08.2020-24.08.2020, asendaja Alo Rebane 
Terje Korss 24.08.2020-31.08.2020
Triin Ojasoo 13.08.2020-04.09.2020, asendaja Triinu Paas 
Triinu Põlgast 17.08.2020-30.08.2020 
Sten Saarekivi 24.08.2020-30.08.2020, asendaja Terje Raadom 
Sille Kask 24.08.2020-06.09.2020, asendaja Elo Kasetalu 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 17.08.2020–23.08.2020

 

Esmaspäev, 17. august 2020

Kogu päev Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel 
Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek
Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu õpetajate inspiratsioonipäeva korralduskoosolekul
Kell 11 Marika Saar ja Mare Tamm külastavad Aakre raamatukogu
Kell 10 Merilyn Säde ja Margit Kink Ring FM-is Elva Elamusfestivali tutvustamas
Kell 12 Piret Hallast koostöökohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tammega
Kell 13 Marika Saar, Inna Rebane, Mare Tamm, Salle Ritso, Piret Hallast sotsiaaltransporditeemalisel nõupidamisel
Kell 13 Mikk Järv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Cetlin Keskküla ja Allan Allik investeeringutoetuse koosolekul
Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

Teisipäev, 18. august 2020

Kogu päev Kayvo - Praktiline küberturvalisus haridusasutuses
Kogu päev Kertu Vuks, Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel
Kogu päev Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi koolitusel
Kell 9 Mare Tamm ja Piret Hallast nõupidamisel Rannu kooli direktoriga
Kell 10 Elva vallavalitsuse istung
Kell 10 Mare Tamm osaleb Järve Lasteaia töökonkursi komisjonis
Kell 14-17 Mare Tamm projekti "Noortevolikogu igasse Tartumaa valda" tutvustamisel Tartus
Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen Palupera piirkonnakogu koosolekul

Kolmapäev, 19. august 2020

Kogu päev Piret Hallast SA Tilsi Perekodus
Kogu päev Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi koolitusel
Kell 9 Eva Kuslap, Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis
Kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel ettevõtlusnädala arutelul
Kell 10 Mikk Järv, Kertu Vuks eelarvearutelul 
Kell 10-12 Marika Saar, Mare Tamm, Auli Mäesalu haridusjuhtide koosolekul volikogu saalis
Kell 12 Margit Kink noorsootöö kvaliteedihindamise koosolekul
Kell 13 Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mare Tamm, Auli Mäesalu SA Elva Teenused arengukava koostamise arutelul
Kell 14 Eve Jõgi laste leina teemalisel veebikoolitusel
Kell 14 Eva Kuslap Sotsiaalkindlustusameti veebiseminaril “Kuhu liigub sotsiaaltransport?”

Neljapäev, 20. august 2020 - Vallavalitsus suletud!

Kogu päev: RIIGIPÜHA taasiseseisvumispäev

Reede, 21. august 2020

Kell 9 Kertu Vuks, Merilyn Säde, Kayvo Kroon kaasava eelarve ideekorje korraldamise arutelul
Kell 10 Kertu Vuks, Heiki Hansen, Mikk Järv, Jaanika Saar Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimiskoosolekul
Kell 13 Kertu Vuks, Mikk Järv, Kristjan Vilu Kentsi paisjärve arendamise arutelul

Laupäev, 22. august 2020

Kogu päev ELVA ELAMUSFESTIVAL! 

 

Puhkusel:

Anneli Lepik 03.08.2020–28.08.2020, asendaja Hille Deede 
Anneli Teder 17.08.2020–21.08.2020 
Daisy Sild 03.08.2020–21.08.2020, asendaja Kullo Laos 
Imbi Rõivassepp 17.08.2020–21.08.2020, asendaja Heiki Hansen 
Kaisa-Karoliina Kokk 03.08.2020–21.08.2020, asendaja Margit Kiin 
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020–01.09.2020, asendaja Sirje Erm 
Maarika Uprus 06.08.2020–26.08.2020, asendaja Jaanika Saar 
Milvi Sepp 10.08.2020–24.08.2020, asendaja Alo Rebane 
Tatjana Zuravljova 13.08.2020–21.08.2020 
Triin Ojasoo 13.08.2020–04.09.2020, asendaja Triinu Paas 
Triinu Põlgast 17.08.2020–30.08.2020 
Kertu Vuks 17.08.2020, asendaja Mikk Järv

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 10.08.2020–16.08.2020

Esmaspäev, 10. august 2020 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille Deede võrgustikukohtumisel  

Kell 10 Kertu Vuks osaleb Smart  City projekti intervjuul  

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 11 Hille Deede koostöökohtumisel MDFT terapeudiga 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kiin kohtumisel Hellenurme mõisa rendile andmisega seoses 

Kell 11 Margit Kink ja Merilyn Säde kohtumisel Tartumaa kultuurijuhtidega seoses Elva Elamusfestivaliga 

Kell 13 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane osalevad investeeringuobjekte planeerimise arutelul  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 15 Marika Saar kohtub Tartumaa kultuurinõunikuga  

 

Teisipäev, 11. august 2020 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 12.30 Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Margit Kink projektitoetuste komisjoni kohtumisel 

Kell 15.30 Piret Hallast ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel 
Kell 18 Heiki Hansen majanduskomisjoni koosolekul

 

Kolmapäev, 12. august 2020 

Kell 9 Marika Saar, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Margit Kiin, Mare Tamm sotsiaaltranspordi toetuse töögrupi arutelul 

Kell 9 üldplaneeringu juhtrühma koosolek 

Kell 9 Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 9.45 Piret Hallast ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel 

Kell 13 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Cetlin Keskküla kohtumisel Ulila keskuse teemadel 

Kell 14 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Merilyn Säde “Hea avalik ruum” keskväljakute kohtumisel 

Kell 14 Eve Jõgi laste leina teemalisel koolitusel 
Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul

Kell 18 Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus osalevad arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul 

 

Neljapäev, 13. august 2020 

Kogu päev Eve Jõgi kriisikonverentsil Tallinnas 

Kell 9 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna töökoosolekul  

Kell 10 Piret Hallast võrgustikukohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 10.30 Kertu Vuks ja Marika Saar arengukava uuendamise teemalisel arutelul 

Kell 13-15 Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks  haridusvõrgu analüüsi töögrupi arutelul 

Kell 18 Toomas Järveoja, Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul 

 

Reede, 14. august 2020  

Kell 10 Heiki Hansen koosolekul Rõngus 

Kell 10 Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Merilyn Säde kohtumisel Põlvamaa külavanematega 

Kell 14 Kertu Vuks National Geographicu ja Kollaste akende projekti arutelul Tartus 

 

Laupäev, 15. august 2020 

Kogu päev Kertu Vuks Arvamusfestivalil Paides 

 
Puhkusel:  

Anneli Lepik 03.08.2020-28.08.2020 asendaja Hille Deede 
Daisy Sild 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Kullo Laos 
Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020  
Kaisa-Karoliina Kokk 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020 asendaja Sirje Erm 
Maarika Uprus 06.08.2020-26.08.2020 asendaja Jaanika Saar 
Mare Tamm 04.08.2020-11.08.2020 asendaja Marika Saar 
Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Triin Ojasoo 13.08.2020-04.09.2020 asendaja Triinu Paas 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 03.08.2020–09.08.2020

Esmaspäev, 3. august 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek 

Kell 9 Eva Kuslap Elva Haiglas projekti “Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldikäsitlus – ladus ja inimkeskne raviteekond kogu teeninduspiirkonnas” tutvustamisel 
Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10  Marika Saar, Milvi Sepp ja Mare Tamm osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 11.20  Marika Saar, Milvi Sepp ja Piret Hallast osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 14 Toomas Järveoja ja Marika Saar võõrustavad külalisi Setomaa Vallavalitsusest  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 4. august 2020 

Kell 9 Marika Saar, Milvi Sepp ja Piret Hallast osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 10 Elva Vallavalitsuse istung 

Kell 13 Hegri NaruskKullo Laos tänavavalgustusprojekti arutelul 

Kell 11 Marika Saar, Milvi Sepp ja Piret Hallast osalevad töövestluste komisjonis 

Kell 14.40 Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap osalevad töövestluste komisjonis 

 

Kolmapäev, 5. august 2020 

Kell Milvi SeppEva Kuslap ja Piret Hallast sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 

Kell 9-10.30; 14.30-17.15 Marika Saar osaleb SA Elva Laste- ja Perekeskuse haldusjuhi kandidaatide vestlusel  

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb Tartumaa omavalitsusjuhtide kohtumisel kultuuripealinn Tartu 2024 teemadel  

Kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap ja Sille Kask uue projekti koosolekul 

Kell 18 Toomas JäreojaHeiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu Elva Pika tn avalikul arutelul 

 
Neljapäev, 6. august 2020 

Kell 7.30 Marika Saar osaleb spordiobjektide hooldamise arutelul  

Kell 10 Hegri Narusk Elva Jäätmejaama projekteerimiskoosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks osaleb Mentorklubi kohtumisel 

 

Reede, 7. august 2020 

Kell 9 Marika Saar osaleb Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosolekul  

 
Puhkusel:  

Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 

Anneli Lepik 03.08.2020-28.08.2020 asendaja Hille Deede 

Daisy Sild 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Kullo Laos 

Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020  

Elo Kasetalu 03.08.2020-07.08.2020 asendaja Sille Kask 

Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Rõngu teenuskeskus suletud! 

Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 

Heiki Hansen 27.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Jaanika Saar 29.07.2020-04.08.2020 asendaja Maarika Uprus 

Kaisa-Karoliina Kokk 03.08.2020-21.08.2020 asendaja Margit Kiin 

Laura-Liis Õnneleid 29.07.2020-01.09.2020 asendaja Sirje Erm 

Liis Lehiste 08.07.2020- 07.08.2020 asendaja Mare Tamm 

Maarika Uprus 06.08.2020-26.08.2020 asendaja Jaanika Saar 

Mare Tamm 04.08.2020-11.08.2020 asendaja Marika Saar  

Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 27.07.2020–02.08.2020

Esmaspäev, 27. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 13 Eva Kuslap ja Milvi Sepp kohtumisel Elva linna eakate päevakeskusega 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 17 Toomas Järveoja, Mikk JärvKertu Vuks, Merilyn Säde osalevad Elva valla ettevõtjate ja vallavalitsuse kohtumisel seoses Rally Estoniaga 

 

Teisipäev, 28. juuli 2020 

Kogu päev Jaanika Saar Tartu maakonna kaunis kodu kandidaatide külastamisel 
Kell 10 vallavalitsuse istung 

 

Kolmapäev, 29. juuli 2020 

Kell 9.30 Toomas Järveoja notaril 
Kell 9 Eva Kuslap ja Milvi Sepp sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjonis 
Kell 14 Eva Kuslap veebiseminaril “Elu dementsusega” 
 
Neljapäev, 30. juuli 2020 
Kell 9 Eva Kuslap, Milvi Sepp ja Kaisa-Karoliina Kokk sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul  
Kell 15 Eva Kuslap hooldustöötajatega koosolekul 
 
Puhkusel:  
Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 

Anneli Teder 15.07.2020-31.07.2020 

Antonina Uffert 27.07.2020-31.07.2020 asendaja Eve Nõmmemaa 

Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020  

Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Rõngu teenuskeskus suletud! 

Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 

Eve Jõgi 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 

Heiki Hansen 27.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 

Hille Deede 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 

Inna Rebane 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Imbi Rõivassepp 

Jaanika Saar 29.07.2020-04.08.2020 asendaja Maarika Uprus 

Liis Lehiste 08.07.2020-07.08.2020 asendaja Mare Tamm 

Maano Koemets 20.07.2020-31.07.2020 

Margit Kink 13.07.2020-29.07.2020 asendaja Mare Tamm 

Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja, Põhipuhkus 

Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja, Põhipuhkus 

Piret Hallast 08.07.2020-31.07.2020 asendaja Milvi Sepp, Põhipuhkus 

Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin, Põhipuhkus 

Sille Kask 20.07.2020-02.08.2020 asendaja Elo Kasetalu, Põhipuhkus 

Tatjana Žuravljova 13.07.2020-29.07.2020 

Terje Korss 13.07.2020-31.07.2020 

Terje Raadom 15.07.2020-31.07.2020 asendaja Sten Saarekivi 

Triinu Paas 27.07.2020-31.07.2020 asendaja Triin Ojasoo 

Triinu Põlgast 27.07.2020-31.07.2020 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.07.2020–26.07.2020

Esmaspäev, 20. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 21. juuli 2020 

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Eva Kuslap eestkostealasel kohtumisel  
Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolekul 

Kell 13.30 Toomas Järveoja notaril 

 

Kolmapäev, 22. juuli 2020 

Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 9 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 
Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 
 
Neljapäev, 23. juuli 2020 
Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 10 Milvi Sepp, Kaisa-Karoliina Kokk ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 

 

Puhkusel:  
Allan Allik 08.07.2020-22.07.2020 asendaja Kertu Vuks 
Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 
Anneli Teder 15.07.2020-31.07.2020 
Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020 
Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Teenuskeskus suletud! 
Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 
Eve Jõgi 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Hegri Narusk 29.06.2020-24.07.2020 asendaja Heiki Hansen 
Hille Deede 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Inna Rebane 13.07.2020-1.07.2020 asendaja Imbi Rõivassepp 
Jaanika Saar 09.07.2020-24.07.2020 asendaja Maarika Uprus 
Liis Lehiste 08.07.2020-07.08.2020 asendaja Mare Tamm 
Maano Koemets 20.07.202-31.07.2020  
Margit Kink 13.07.2020-29.07.2020 asendaja Mare Tamm 
Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Piret Hallast 08.07.2020-31.07.2020 asendaja Milvi Sepp 
Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Sille Kask 20.07.2020-02.08.2020 asendaja Elo Kasetalu 
Tatjana Žuravljova 13.07.2020-29.07.2020  
Terje Korss 13.07.2020-31.07.2020  
Terje Raadom 15.07.2020-31.07.2020 asendaja Sten Saarekivi 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.07.2020–26.07.2020

Esmaspäev, 20. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 21. juuli 2020 

Kell 8.30 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10 Eva Kuslap eestkostealasel kohtumisel  
Kell 13 Heiki Hansen Elva Teenused SA koosolekul 

Kell 13.30 Toomas Järveoja notaril 

 

Kolmapäev, 22. juuli 2020 

Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 9 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjonis 
Kell 14 Heiki Hansen Konguta kooli ehituskoosolekul 
 
Neljapäev, 23. juuli 2020 
Kogu päev Toomas Järveoja, Mikk Järv 25. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlusel Hiiumaal 
Kell 10 Milvi Sepp, Kaisa-Karoliina Kokk ja Eva Kuslap sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelul 
 

Puhkusel:  
Allan Allik 08.07.2020-22.07.2020 asendaja Kertu Vuks 
Alo Rebane 13.07.2020-07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 
Anneli Teder 15.07.2020-31.07.2020 
Ede Möldre 23.07.2020-11.08.2020 
Ene Joosing 13.07.2020-07.08.2020 Teenuskeskus suletud! 
Ene Sõber 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Sirje Erm 
Eve Jõgi 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Hegri Narusk 29.06.2020-24.07.2020 asendaja Heiki Hansen 
Hille Deede 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Inna Rebane 13.07.2020-1.07.2020 asendaja Imbi Rõivassepp 
Jaanika Saar 09.07.2020-24.07.2020 asendaja Maarika Uprus 
Liis Lehiste 08.07.2020-07.08.2020 asendaja Mare Tamm 
Maano Koemets 20.07.202-31.07.2020  
Margit Kink 13.07.2020-29.07.2020 asendaja Mare Tamm 
Marika Saar 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Mikk Järv 20.07.2020-07.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Piret Hallast 08.07.2020-31.07.2020 asendaja Milvi Sepp 
Salle Ritso 20.07.2020-14.08.2020 asendaja Margit Kiin 
Sille Kask 20.07.2020-02.08.2020 asendaja Elo Kasetalu 
Tatjana Žuravljova 13.07.2020-29.07.2020  
Terje Korss 13.07.2020-31.07.2020  
Terje Raadom 15.07.2020-31.07.2020 asendaja Sten Saarekivi 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 13.07.2020–19.07.2020

Esmaspäev, 13. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

 

Teisipäev, 14. juuli 2020 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 10.30 MareTamm, Milvi Sepp ja Anneli Lepik HEV õpilaste transporditoetuse arutelul 

Kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv kohtumisel Emajõe Veevärgiga  

Kell 13 Mikk Järv, Heiki Hansen, Maarika Uprus ja Kertu Vuks Hellenurme detailplaneeringu mõjude analüüsi arutelul  

 

Kolmapäev, 15. juuli 2020 

Kell 9 Üldplaneeringu koostamise juhtgrupi koosolek 

Kell 9 Milvi Sepp ja Eva Kuslap sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10 Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 
 

Neljapäev, 16. juuli 2020 

Kell 16 volikogu istung  
 

Reede, 17. juuli 2020 

Kell 9 Toomas Järveoja, Marika Saar kohtuvad Tartumaa Spordiliidu esindajatega  

 

Laupäev, 18. juuli 2020 

Marika Saar osaleb Rannu ja Konguta kandi kohvikute päeval  

 

Puhkusel:  
Allan Allik, 08.07.2020-22.07.2020 asendaja Kertu Vuks 
Alo Rebane, 13.07.2020 08:00, 07.08.2020 asendaja Eva Kuslap 
Anneli Teder, 15.07.2020-31.07.2020 
Cetlin Keskküla, 29.06.2020- 17.07.2020 
Elo Kasetalu, 01.07.2020-17.07.2020 asendaja Sille Kask 
Ene Joosing, 13.07.2020-07.08.2020 16:30 Teenuskeskus suletud! 
Eve Jõgi, 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Hegri Narusk, 29.06.2020-24.07.2020 asendaja Heiki Hansen 
Hille Deede, 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Inna Rebane, 13.07.2020-31.07.2020 asendaja Imbi Rõivassepp 
Jaanika Saar, 09.07.2020-24.07.2020 asendaja Maarika Uprus 
Kertu Vuks, 01.07.2020-17.07.2020 asendaja Mikk Järv 
Liis Lehiste, 08.07.2020-07.08.2020 asendaja Mare Tamm 
Maano Koemets, 06.07.2020-15.07.2020 
Maia Kukk, 06.07.2020-19.07.2020 
Margit Kiin, 25.06.2020-15.07.2020 asendaja Kaisa-Karoliina Kokk 
Margit Kink, 13.07.2020-29.07.2020 asendaja Mare Tamm 
Marika Saar, 13.07.2020-05.08.2020 asendaja Toomas Järveoja 
Merilyn Säde, 06.07.2020-17.07.2020 asendaja Triinu Paas 
Piret Hallast, 08.07.2020-31.07.2020 asendaja Milvi Sepp 
Riina Sirel, 30.06.2020-13.07.2020 asendaja Andres Maikov 
Sirje Erm, 01.07.2020-17.07.2020 asendaja Ene Sõber 
Sten Saarekivi, 29.06.2020 08:00, 13.07.2020 asendaja Terje Raadom
Tatjana Žuravljova, 13.07.2020-29.07.2020 
Terje Korss, 13.07.2020-31.07.2020 
Terje Raadom, 15.07.2020-31.07.2020 asendaja Sten Saarekivi 

 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 06.07.2020–12.07.2020

Esmaspäev, 6. juuli 2020 

Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm viivad läbi haridusspetsialisti konkursil kandideerinutega vestlusi  

Kell 10.45 Kertu Vuks ja Mikk Järv Hellenurme mõisa rendile andmise arutelul  
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek

Kell 13 Heiki Hansen, Marika Saar ja Kertu Vuks osalevad Elva Teenuste SA arengukava koostamisega seotud kohtumisel  

Kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 15 Allan Allik Tartu Omavalitsuste Liidu loometalgute planeerimise koosolekul 

kell 15 Kertu Vuks innovatsiooni edendavate hangete arutelul EAS-iga  

 

Teisipäev, 7. juuli 2020 

Kell 9 Marika Saar, Milvi SeppAnneli Lepik ja Mare Tamm laste sotsiaaltranspordi arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm viivad läbi haridusspetsialisti konkursil kandideerinutega vestlusi 

Kell 13 Allan Allik, Mikk Järv, Ede MöldreJaanika Saar Puhja turuplatsi rekonstrueerimise arutelul 

 

Kolmapäev, 8. juuli 2020 
Kell Milvi Sepp ja Alo Rebane sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 14 Eve Jõgi osaleb MARAC võrgustikukohtumisel Tartus 
Kell 14 Heiki Hansen Konguta koolis ehituskoosolekul

 

Neljapäev, 9. juuli 2020 
Kell 9 Marika Saar, Margit Kink ja Mare Tamm osalevad Elva valla spordiklubide eestvedajate ja Elva Gümnaasiumi virtuaalkohtumisel kogupäevakooli teemal  
Kell 13 Marika Saar, Mikk Järv osaleb Puhja staadioni arendamise arutelul  

Kell 18 volikogu eestseisuse veebikoosolek 

 

Reede, 10. juuli 2020 

Kogu päev Margit Kink kohvikute päeva ettevalmistustel noortevolikoguga 

 

Laupäev, 11. juuli 2020 

Kogu päev Margit Kink Elva valla noortevolikogu kohvikul abis Elva kohvikutepäeval 

Kell 11 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Merilyn Säde ja Jaanika Saar Elva linnasüdame avamisüritusel 

 

Puhkusel:  
Maano Koemets 06.07.2020-15.07.2020 ja 20.07.2020-31.07.2020 asendaja Peeter Laasik
Allan Allik 08.07.2020
-22.07.2020 asendaja Kertu Vuks 
Cetlin Keskküla 29.06.2020-17.07.2020  
Elo Kasetalu 01.07.2020-17.07.2020 asendaja Sille Kask 
Eva Kuslap 06.07.2020-10.07.2020 asendaja Milvi Sepp 
Eve Nõmmemaa 25.06.2020-12.07.2020 
Hegri Narusk 29.06.2020-24.07.2020 asendaja Heiki Hansen 
Hille Deede 01.07.2020-31.07.2020 asendaja Anneli Lepik 
Imbi Rõivassepp 17.06.2020-09.07.2020 asendaja Heiki Hansen