« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 9.09-15.09.2019

Esmaspäev, 9. september 2019 

kogu päev: Marika Saar osaleb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul  

kell 9 osakonna juhatajate koosolek  

kell 9 lastekaitsetiimi koosolek 

kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom tutvumas Kauni Kodu konkursile esitatud objektidega. Külastatakse esimest nelja objekti kümnest laekunud objektist.  

kell 11 Heiki Hansen, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm osalevad eelarve arutelul Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktoriga 

kell 14 Arengu- ja planeerimisosakonna koosolek 

kell 13-16 Heiki Hansen, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp, Mare Tamm osalevad eelarve aruteludel Elva Murumuna lasteaia direktoriga ja Õnneseene lasteaia direktoriga 

 

 

Teisipäev, 10. september 2019 
kogu päev: Mare Tamm osaleb “Kohalike omavalituste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal 

kogu päev: Lauri Tamm NGTS infopäeval Tallinnas 

kell 9 sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, nõunike ja abivallavanema koosolek  

kell 10 vallavalitsuse istung  

kell 11 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Elva Muusikakooli direktoriga  

kell 10 Hille Deede Konguta Kooli lasteaias 

kell 10 Alo Rebane Tartu Maakohtus 

kell 13 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Rõngu lasteaia direktoriga 

kell 14.30 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Valguta Algkool-Lasteaed direktoriga 

kell 13-15 Hille Deede ümarlaual Elva Laste-ja Perekeskuses 

kell 14 Eve Jõgi ümarlaual Tartumaa Rajaleidja Keskuses  

kell 14 Marika Saar osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaaltöörühma ja Sotsiaalministeeriumi kohtumisel  

kell 15 Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Kayvo Kroon arutelul veebilehe WCAG teemadel 

kell 20 Marika Saar osaleb saates Suud Puhtaks  

 

 

Kolmapäev, 11. september 2019 

kogu päev: Kristi Kalmus ja Triin Ojasoo osalevad "Dokumendi- ja arhiivihaldus tänapäevases õiguskeskkonnas" koolitusel Tartus.
kogu päev: Sille Kask osaleb ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös”
 

kogu päev: Mare Tamm osaleb “Kohalike omavalituste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal 

kogu päev: Allan Allik ja Hegri Narusk Tallinnas Keskkonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise teabepäeval  

kogu päev: Imbi Rõivassepp, Eve Nõmmemaa ja Triinu Põlgast on Türil raamatupidajate ja finantsistide teabepäeval 

kogu päev: Kertu Vuks osaleb EKA-s toimuval ruumiloome ja digireaalsuse teemalisel konverentsil 

kogu päev: Milvi Sepp, Liis Lehiste ja Lauri Tamm Tartus SKA infoseminaril “Puudega lapse toetamine haridusasutuses” 

kell 9 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Puhja Kooli direktoriga 

kell 10-16  Milvi Sepp SKA projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ koostöökohtumisel Tartus 

kell 11 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Elva Gümnaasiumi direktoriga  

kell 14 Maano Koemets....kohtumisel Emajõe Veevärk AS ja OÜ Estover Piimatööstus esindajatega 

kell 15 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane osalevad eelarve arutelul Konguta Kooli direktoriga 

kell 18 Kertu Vuks osaleb mentorklubi kohtumisel Elva Kultuurikeskuses 
 
Neljapäev, 12. september 2019 
kogu päev: Sille Kask osaleb ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös” 

kell 9 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp osalevad eelarve arutelul Rõngu Keskkooli direktoriga 

kell 9 Mare Tamm, Margit Kink, Liis Lehiste osalevad Elamusfestivali koostöögrupi refleksioonikoosolekul  

kell 10 Hegri Narusk Kesk tn ehituskoosolekul 

kell 10.30 Heiki Hansen, Marika Saar, Inna Rebane, Imbi Rõivassepp osalevad eelarve arutelul Puhja Lasteaia direktoriga 
kell 13 Milvi Sepp, Terje Korss, Sirje Erm - Hellenurme sotsiaaleluruumide ülevaatamine 

Kell 14 Allan Allik, Hegri Narusk, Heiki Hansen, Kullo Laos Elva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekti koosolekul 

kell 16 Kertu Vuks, Jaanika Saar, Hegri Narusk, Kesk tn nurgakivi asetamise pidulikul üritusel 

kell 17 Kertu Vuks osaleb Grant Thorntoni Baltic kliendiseminaril Tartus 

 

 

Reede, 13. september 2019 
kogu päev Sille Kask TÜ sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppe loengutel 

kell 9 Kertu Vuks, Margit Kink, Mare Tamm Elamusfestivali korraldust kokkuvõtval koosolekul  

kell 10 Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul 

kell 14 Hegri Narusk Ulila jalgtee ja VV parkla projekteerimisarutelul 

 

 

Majast väljas: 

Margit Kink 28.08.2019-10.09.2019 puhkusel, asendaja Liis Lehiste 

Mikk Järv 29.08.2019-13.09.3019 puhkusel, asendaja Toomas Järveoja 

Sille Kask 13.09.2019-13.09.2019 õppepuhkusel, asendaja Elo Kasetalu 

Triin Ojasoo 19.08.2019-06.09.2019 puhkusel, asendaja Triinu Paas 

Triinu Paas 3.09.2019-10.09.2019 puhkusel, asendajad Kristi Kalmus ja Merilyn Säde 

Eneken Padar 09.09.2019-20.09.2019 puhkusel, asendaja Riina Sirel