« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 31.05.2021–6.06.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid 

 

Esmaspäev, 31. mai 2021 

Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek  

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek 

Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Merilyn Säde Elva miljoni töökoosolekul 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10 Maano Koemets Võrtsjärve kalanduspiirkonna hindamiskomisjoni koosolekul 

Kell 11 lastekaitsetiimi koosolek 

Kell 13 Mare Tamm kohtumisel Järve lasteaias 

Kell 13 Marika Saar kohtub SA Elva laste- ja perekeskuse juhatajaga 

Kell 14 Marika Saar kohtub SA Elva Kultuur ja Sport juhtajaga  

Kell 14 Anneli Lepik kinnise lasteasutuse jätkutoe infoseminaril 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolekul 

Kell 16.30 Mare Tamm kohtub noortevolikogu esimehega  

Kell 17 Marika Saar, Mare Tamm veebikohtumisel Elva valla raamatukogu nõukoguga 

 

Teisipäev, 1juuni 2021 

Kell 8.15 Eelarvestrateegia ja arengukava uuendamise arutelu, osalevad vallavalitsuse liikmed ja Imbi Rõivassepp 

Kell 9 Kertu VuksMikk Järv, Merilyn Säde töökoosolekul spordijuhiga  

Kell 9 Hegri Narusk, Terje Korss, Margit Kiin enampakkumise avamisel 

Kell 9 Marika Saar osaleb ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma koosolekul  

Kell 10 vallavalitsuse istung  

Kell 11 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul 

Kell 11 Marika Saar, Mikk Järv, Milvi Sepp osalevad tervise- ja heaoluprofiili koostamise töögrupi koosolekul  

Kell 13 Marika Saar, Mare Tamm kohtumisel SA Elva Teenuste esindajatega 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehitusküsimuste arutelul 

Kell 13 Kertu Vuks, Veiko Sepp ja Jaanika Saar kohtumisel Kesk tn kinnistuomanikuga  

Kell 14.30 Maano Koemets noortevolikogu põhimääruse muutmise töögrupi koosolekul 

Kell 15.30 Kertu Vuks, Marika Saar ja Veiko Sepp töökoosolekul  

 

Kolmapäev, 2. juuni 2021 

Kell 8 Kertu Vuks osaleb tunnustusavalduse komisjoni koosolekul 

Kell 9 vallavalitsuse meeskonna infotund  

Kell 10-12 Mare Tamm, Kaisa-Karoliina Kokk infoseminaril „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs“ 

Kell 10 Kertu Vuks, Veiko Sepp, Jaanika Saar ja Sirli Pippar paikvaatlusel valla erinevates piirkondades  

Kell 12.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva laste- ja perekeskuses 

Kell 13 Heiki Hansen notaris 

Kell 13 Hegri Narusk Puhja seltsimaja ehitusobjektil  

Kell 13 Mare Tamm ja Auli Mäesalu Elva valla haridusjuhtide koosolekul videosilla kaudu 

Kell 13 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 18 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar osalevad Peedu ravikodu avalikul arutelul  

 

Neljapäev, 3. juuni 2021 

Kell 10 Marika Saar osaleb TERA Peedu Kooli kohtumisel  

Kell 10 Hegri Narusk ja Hendri Seinberg Pika tänava ehituskoosolekul 

Kell 13 Hegri Narusk Rannu kooli ehituskoosolekul 

Kell 13 Hendri Seinberg Rannu sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul 

Kell 15 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituskoosolekul 

Kell 15 Mikk Järv Ulila keskuse ehituskoosolekul 

Kell 18 Kertu Vuks, Mikk Järv  Palupera piirkonna üvk-lahenduste arutelul  

 

Reede, 4. juuni 2021 

Kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika SaarHegri Narusk Elva spordipargi projekteerimise koosolekul 

 

Laupäev, 5. juuni 2021 

Kell 10 Elva valla külade kärajad Ulila Suveaias, osalevad Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar, Merilyn Säde 

 

 

Majast väljas:  

Kayvo Kroon 17.05.-04.06.2021, asendaja Veiko Sepp 

Katrina Mets 31.05.-06.06.2021, asendaja Elo Kasetalu