« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 29.11.–05.12.2021

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 29. november 2021
Kell 10 kantselei koosolek 

Kell 16 vallavolikogu istung 

Teisipäev, 30. november 2021 
Kell 8.30 Rutt Hanni koosolekul koduhooldustöötajatega 

Kell 8.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 12 Heiki Hansen UBC juhatuse koosolekul 

Kell 12.30 Sirli Pippar “Ringmajanduse pilootprojektid” toetuse virtuaalsel infopäeval 

Kell 14 Heiki Hansen KOV teedele stabiliseerimise juhendi võimaluste loomise arutelul 

Kell 14 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu õppekirjanduse toetuse teemalisel nõupidamisel HTMiga. 
 
Kolmapäev, 1. detsember 2021 
Kogu päev Laura Kuusk pereteraapia koolitusel 

Kell 8.15 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjonis  

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 11 Auli Mäesalu, Liis Lehtiste ja Karmen Moont noorsootöötajatega kohtumisel 

Kell 10-15:45 Karmen Paavel  ja Milvi Sepp võrgustikukohtumisel „Vaimne tervis kogukonna tasandil“ 

Kell 13-18 Rutt Hanni koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 
 
Neljapäev, 2. detsember 2021
Kell 9 Milvi Sepp ja Laura Kuusk koolitusel “Vaimse tervise esmaabi”

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”

Kell 10:30-16:00 Karmen Paavel, Alo Rebane, Salle Ritso, Kadri Koddala Sisekaitseakadeemia koolitusel ja lauaõppusel 

Kell 10 Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Moont ja Sirli Pippar URBACT Eesti haridusvõrgustiku virtuaalsel seminaril 

Kell 12 Karmen Moont Tartu 2024 Tarumaa kontaktisikute veebikohtumisel 

Kell 13-18 Rutt Hanni koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 14 Sirli Pippar Avatud ja nutika (digi)valitsemise virtuaalses töötoas 
 

Reede, 3. detsember 2021  
Kell 9 Karmen Moont Tartu 2024 Lõuna-Eeesti kontaktisikute infotunnil veebis 

Kell 10-12 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10 Karmen Paavel Psühholoogilise abi võrgustiku algatuskohtumisel  

Kell 14 Anneli Lepik kohtumisel Tilsi Perekodus 

 
Majast väljas:  
Triinu Paas 24.11.-08.12.2021, puhkusel, asendaja Kadri Koddala ja Kristi Kalmus 
Jaanika Saar 29.11.-01.12.2021 puhkusel, asendaja Maarika Uprus