« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 22.11.–28.11.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 22. november 2021

Kogu päev Laura Kuusk pereteraapia koolitusel 

Kell 9 Eve Jõgi kohtumisel Elva Gümnaasiumis 

Kell 9 kantselei koosolek 

Kell 10-11.30 Karmen Paavel, Anneli Lepik Vaimse tervise esmaabi koolitusel 

Kell 11.50 Karmen Moont Puhja Koolis noortevolikogu valimisi läbi viimas 

Kell 13 Milvi Sepp ja Anneli Lepik kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses 

Kell 15 Hegri Narusk Rõngu Aia ja Nooruse tn töökoosolekul 

Kell 15-16.30 Rutt Hanni vabatahtlike projekti infotunnil 

Kell 15.30 Heiki Hansen Lõuna RKK erakorralisel istungil 

Kell 16 vallavolikogu istung 
 

Teisipäev, 23. november 2021

Kogu päev Laura Kuusk ja Janeli Nielson pereteraapia koolitusel  

Kogu päev Hille Deede, Rutt Hanni  ja Eve Jõgi koolitusel "Kliendi profileerimine ja motiveerimine" 

Kell 9 Sten Saarekivi jõulukuuse toomist koordineerimas 

Kell 9 Marika Saar osaleb seminaril “Kuidas minuomavalitsus.ee abil kohalikke omavalitsusi enam keskkonna ja kliima teemadesse panustama”  

Kell 9.30 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek 

Kell 10 Hegri Narusk Elva jäätmejaama arutelul 

Kell 10 vallavalitsuse istung 

Kell 11 Osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse arutelu 

Kell 11.45 Karmen Moont Rannu Koolis noortevolikogu valimisi läbi viimas 

Kell 13 Karmen Moont ja Marika Saar osalevad Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel 
 
Kolmapäev, 24. november 2021 

Kogu päev Hille Deede, Rutt Hanni ja Eve Jõgi koolitusel "Kliendi profileerimine ja motiveerimine"  

Kell 9:30 – 12:00 Liis Lehiste, Karmen Paavel “Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks” projektitaotluse kohtumisel. 

Kell 9 Milvi Sepp osaleb sotsiaaltööspetsialistide koosolekul 

Kell 10 finantsosakonna koosolek 

Kell 10.30 Milvi Sepp ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 10.35 Karmen Moont Elva Gümnaasiumis noortevolikogu valimisi läbi viimas 

Kell 12.30-16.00 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Rõngu keskkoolis  vestlustel 

Kell 13 Heiki Hansen Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul 

Kell 13 Marika Saar teeb ettekande Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatavale KOV ja puuetega inimeste organisatsioonide koostööseminaril 

Kell 13-17 Maarika Uprus ja Jaanika Saar veebiseminaril “Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine“ 

Kell 14 Karmen Paavel Elva ehmatuse tagasiside Sotsiaalkindlustusametiga 

Kell 15 Marika Saar osaleb Omavalitsuste teenustasemete nõukoja koosolekul  
 
Neljapäev, 25. november 2021 

Kell 9 Milvi Sepp, Kristi Liiv, Laura Kuusk online koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 10 Hegri Narusk Konguta rahvamaja ehituskoosolekul 

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10-16 Hille Deede ja Eve Jõgi veebiseminaril „Lähisuhtevägivald ja lastekaitse“ 

Kell 12.30-17.00 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Rõngu Keskkoolis vestlustel  

Kell 13 Hegri Narusk Rõngus kogukonnakeskuse ja tänavaehituse ülevaatusel 
 

Reede, 26. november 2021  

Kell 9 Hegri Narusk Rannus teede sundvalduste küsimuste lahendamisel 

Kell 9-14 Milvi Sepp, Kristi Liiv, Laura Kuusk online koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 11 Heiki Hansen e-notaris 

Kell 12.30-15.30 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu Rõngu keskkoolis vestlustel  

Kell 17:30 – 19.30 Eve Jõgi Suitsidaalsuse jätkuloengul veebis 
 
Majast väljas:  
Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk 

Triinu Paas 24.11.-08.12.2021, puhkusel, asendaja Kadri Koddala ja Kristi Kalmus 

Anneli Teder 22.11.-26.11.2021 puhkusel