« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09.–26.09.2021

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09.–26.09.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 20. september 2021

Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Veiko Sepp osalevad üldplaneeringu ettepanekute arutelu
Kell 10.30 finantsosakonna koosolek
Kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla kultuurijuhtide virtuaalkoosolekul 
Kell 11 Janeli Nielson prokuratuuris
Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 13 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Marika Saar ja Mikk Järv eelarvearutelul
Kell 14 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni töökoosolekul
Kell 14.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 16 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva perekeskuses
Kell 16 Elva vallavolikogu istung Rõngu rahvamajas 

 

Teisipäev, 21. september 2021 

Kogu päev: Karmen Moont Loov Tartumaa programmi kohtumisel Rõngu rahvamajas
Kell 9 Hille Deede Rajaleidja keskuses Tartus
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni ja Kaisa-Karoliina Kivikas strateegilise analüüsi arutelul Sotsiaalkindlustusametiga 
Kell 11 Heiki Hansen Maakonna arengustrateegia juhtgrupi 2. koosolekul
Kell 11 Janeli Nielson võrgustikukohtumisel veebis
Kell 11 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek
Kell 13 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis
Kell 14 Marika Saar osaleb Tartumaa omavalitsuste liidu korraldatava uuringu „Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine“ juhtgrupi kohtumisel
Kell 14.30 Eve Jõgi võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis
Kell 15 Kertu Vuks arukate külade programmi arutelul 

 

Kolmapäev, 22. september 2021

Kogu päev: Sirje Erm Rannu eakatega väljasõidul Pärnumaale
Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kogu päev: Sirli Pippar osaleb Maal elamise päeva avasündmusel Vändras 
Kogu päev: Karmen Paavel Tervisedenduse konverentsil „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“
Kell 9 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul *
Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Anneli Lepik, Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis
Kell 13 Heiki Hansen memorandumil KOVidele maade andmise ettepanekutega.
Kell 13 Marika Saar kohtub FC Elva tegevjuhiga
Kell 13.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sirje Tali kohtumisel sotsiaalministeeriumi ametnikega vältimatu abi, toimetuleku, toiduabi ja võlanõustamise teemadel
Kell 14 Marika Saar osaleb Elva valla koolijuhtide kohtumisel 
Kell 14.30 Heiki Hansen notaris 

 

Neljapäev, 23. september 2021 
Kogu päev: Kaisa Kangro koolitusel "Eratee avalikuks kasutamiseks määramine"
Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kell 8.30 Marika Saar kohtub Elva Laste- ja perekeskuse juhtidega 
Kell 9 Karmen Paavel Vaimse tervise toetusmeetme infopäeval
Kell 10 Kristi Liiv ja Karmen Paavel Elva avatud noortekeskuses
Kell 10.30 Heiki Hansen E-notaris
Kell 11 Marika Saar ja Karmen Moont osalevad Elva valla raamatukogutöötajate kohtumisel
Kell 11 Sirli Pippar osaleb Kesk-Läänemere programmi aastaseminaril
Kell 12 Veiko Sepp osaleb Tartumaa ettevõtluse tugistruktuuride tuleviku arutelul
Kell 14 Marika Saar osaleb Gruusia delegatsiooniga noorsootöö teemalisel kohtumisel 
Kell 14 Mikk Järv Tartumaa tervisekeskuse päikesepargi avamisel 

 

Reede, 24. september 2021

Kogu päev: Gelija Otsa koolitusel "Töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku väljaõpe”
Kell 8.30 Milvi Sepp, Auli Mäesalu, Eve Jõgi, Anneli Lepik, Karmen Paavel, Kristi Liiv, Marika Saar Kogukonna psühholoogi ja vaimse tervise teenuste toetusmeetme arutelul
Kell 10.30–15 Laura Kuusk konverentsil “ATH- tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks”
Kell 9 Marika Saar kohtub Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsleriga 
Kell 13 Milvi Sepp, Heiki Hansen, Marika Saar, Karmen Paavel, Mikk Järv, Merilyn Säde, Anneli Lepik psühhosotsiaalse kriisiabi piloodi arutelu
Kell 15 Marika Saar, Karmen Moont ja Auli Mäesalu osalevad Elva valla lusikapeol 
Kell 19 Marika Saar osaleb Rannu rahvamaja sünnipäevapeol  

 

Laupäev, 25. september 2021

Kogu päev: Marika Saar ja Sirli Pippar osalevad Maal elamise päeval  

 

Majast väljas:  

Kertu Vuks, 22.09.-25.09.2021, Veneetsia arhitektuuribiennaalil
Hegri Narusk, 13.09.-24.09.2021, asendaja Mikk Järv
Hendri Seinberg 16.08.-24.11.2021, asendaja Hegri Narusk
Kadri Koddala, 20.09.-24.09.2021, asendaja Triinu Paas
Kaido Ilves 13.08-30.09.2021, asendaja Hegri Narusk