« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 18.04.–24.04.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 18. aprill 2022 
Kell 8.30 kantselei koosolek
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Karmen Paavel ja Auli Mäesalu õpilaste vaimse tervise piloodi infokohtumisel
Kell 9.30 Eliise-Berta Tarto Liikumis- ja spordifestivali koosolekul 
Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Kertu Vuks Kultuuriakna arenduse arutelul
Kell 10 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Eliise-Berta Tarto Ukraina teemalisel koosolekul
Kell 10 Sirli Pippar, Jaanika Saar, Kaire Volmer kaasava eelarve koosolekul
Kell 11 Sirli Pippar, Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtumisel Uderna mõisahoone energiatõhususe teemal
Kell 13 Kertu Vuks arutelul  innovatsiooni hankimist soodustavate ja piiravate tegurite teemal
Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 16 Eestseisuse koosolek
Kell 17 Rahanduskomisjoni koosolek
Kell 18 Heiki Hansen osaleb Rõngu kooli lastevanemate koosolekul 

Teisipäev, 19. aprill 2022
Kogu päev Kertu Vuks innovatsiooniprogrammi seminaripäeval Tallinnas
Kell 9 Eve Jõgi, Jessica Kaur ukraina peredega kohtumisel 
Kell 9.30 Karmen Paavel veebiseminaril “Vanemaealiste töötajate liikumise ja toitumise toetamine”
Kell 10 Vallavalitsuse istung
Kell 11 Laura Kuusk ümarlaual Elva laste- ja perekeskuses
Kell 11 Vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 14 Karmen Paavel kohtub Rakvere valla ennetustööspetsialistiga
Kell 15 Imbi Rõivassepp osaleb rahandusministeeriumi finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul
Kell 16 Eve Jõgi psühhosotsiaalse kriisiabi supervisioonil
Kell 16.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Elva gümnaasiumis 

Kolmapäev, 20. aprill 2022
Kell 9 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Ene Joosing, Ede Möldre, Heiki Hansen ja Kullo Laos üldplaneeringu juhtrühma koosolekul
Kell 9 Lastekaitsetiimi arutelu 
Kell 9.30 Priit Värv osaleb Puhja kooli vilistlaspäeval
Kell 10–16.30 Eve Jõgi koolituse “Noorekesksed lähenemised alaealiste erikohtlemisel” supervisioonil
Kell 10.30 Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis
Kell 13 Karmen Paavel ja Rutt Hanni kohtumisel PREMS hindamisvahendi teemal
Kell 14 finantsosakonna koosolek 

Neljapäev, 21. aprill 2022
Kell 9 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kaire Volmer, Andres Maikov ja Kaisa Kangro Valga mnt 3a ehitusõiguse koosolekul
Kell 10 Priit Värv, Sirli Pippar Loov Elva loomehommikul Hellenurmes. 
Kell 10 Merilin Vipper riigihangete seaduse muudatuste koolitusel 
Kell 13 Eve Jõgi Elva Gümnaasiumis ümarlauakohtumisel
Kell 14 Priit Värv, Karmen Paavel, Hendri Seinberg ja Kristjan Vilu Elva valla kriisikomisjoni koosolekul
Kell 15 Auli Mäesalu TOLi koosolekul ‘‘Ukraina teemad hariduses’’ 

Reede, 22. aprill 2022
Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 KOV-ide infotunnil 
Kell 17 Priit Värv ja Heiki Hansen Puhja hariduselu 335. aastapäeval 

Majast väljas:
Karmen Moont 18.04.-30.04.2022 puhkusel, asendaja Liis Lehiste
Kristi Kalmus 10.02.-01.07.2022, asendaja Gelija Otsa
Kristi Liiv, 19.04.-20.04.2022 puhkusel
Katrina Mets, asendaja Elo Kasetalu
Kadri Koddala 08.04.-24.04.2022 puhkusel, asendaja Triinu Paas
Kertu Vuks 20.04-22.04.2022 puhkusel, asendab Heiki Hansen
Liis Lehiste 18.04.-22.04.2022 puhkusel, asendab Heiki Hansen
Margus Ivask 18.04.-22.04.2022 puhkusel, asendaja Kristjan Vilu
Milvi Sepp 18.04-22.04.2022 puhkusel, asendaja Alo Rebane