« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 10.10–16.10.2022

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

Esmaspäev, 10. oktoober 2022 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 Liis Lehiste, Sirle Lüüs, Auli Mäesalu Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise I kohtumisel
Kell 10.30 vallavalitsuse liikmed, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane 2023. aasta eelarve arutelu
Kell 11 Hegri Narusk Puhja Seltsimaja ülevaatusel
Kell 13 Merilin Vipper kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tammega
Kell 13 Kertu Vuks, Jaanika Saar kohtumisel „Ulila Jõujaam 100“ teemadel
Kell 13 Jessica Kaur Elva Lasteaias Õnneseen võrgustikukohtumisel
Kell 14 Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Hendri Seinberg Nõo valla Paadi detailplaneeringu koosolekul
Kell 14.30 Heiki Hansen minuomavalitsus.ee spordi töörühma kohtumisel
Kell 14.30 Eliise-Berta Tarto ja Karmen Paavel Elva valla riski- ja kriisiplaani arutelul Päästeametis
Kell 14.45 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel
Kell 18 Karmen Paavel loengul „Nipid enda ja lapse toetamiseks pingelistes olukordades” 

Teisipäev, 11. oktoober 2022
Kogu päev Karmen Paavel Tartumaa haridusasutuste tervisemeeskondade sügiskoolis
Kogu päev Ede Möldre, Ene Joosing maa korralise hindamise infopäev Tartus
Kogu päev Sirli Pippar Enesejuhtimise koolitusel Tartus
Kogu päev Sirle Lüüs huvihariduse ja -tegevuse lisarahastuse sügiskoolis
Kell 9 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir ja Terje Korss Konguta teenuskeskuse ruumide ülevaatusel
Kell 9.30 Liis Lehiste, Sirle Lüüs ja Auli Mäesalu haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 12 Kertu Vuks ja Liis Lehiste arutelul Elva gümnaasiumi valikõppeaine teemal.
Kell 13 Hegri Narusk KOV hoonete generaatoritega ühendamise koosolekul
Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Auli Mäesalu koolijuhtidega kohtumisel Puhjas
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni eakate päevakeskustega seotud teemade arutelul
Kell 16 Liis Lehiste kohtumisel raamatukogude nõukogu ja raamatukogude juhtidega Elva Linnaraamatukogus
Kell 16 Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi üldkogu koosolekul  

Kolmapäev, 12. oktoober 2022
Kogu päev Sirle Lüüs huvihariduse ja -tegevuse lisarahastuse sügiskoolis
Kell 9 Heiki Hansen laste- ja perekeskuses kohtumisel
Kell 9.30 sotsiaaltööspetsialistide koosolek Rannu teenuskeskuses
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 11 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul
Kell 11 Karmen Paavel, Kertu Vuks, Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel „Eakate esinduskogud KOV otsustusprotsesside mõjutajana“
Kell 11 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar Maal elamise päeva tagasiside koosolekul 
Kell 13 Hegri Narusk arutelul Tartumaa Omavalitsuste Liiduga
Kell 13 Eliise-Berta Tarto omavalitsuste meediaspetsialistide koostööpäeval 
Kell 13.30 Heiki Hansen Järve lasteaias kohtumisel
Kell 14 Kertu Vuks RKT hindamiskomisjoni koolitusel 
Kell 15.15 Sirli Pippar ja Sten Saarekivi kohtumisel Valguta külaseltsi esindajaga
Kell 15 Heiki Hansen, Karmen Paavel sotsiaalnõunikega koosolekul
Kell 16 Karmen Paavel Elanikkonna valmisoleku seminaril 

Neljapäev, 13. oktoober 2022
Kogu päev Kertu Vuks Riigikantselei ruumilahenduste innovatsiooniseminaril 
Kogu päev STO lastekaitsemeeskond ja HKO meeskond supervisioonil Elva Laste- ja Perekeskusega
Kogu päev Sirle Lüüs noorte vaimse tervise koolitusprogrammi koolituspäeval
Kell 10 Sirli Pippar, Hegri Narusk KOV investeeringud jalg- ja jalgrattateedesse infotunnil veebis
Kell 10.30 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto kriisikomisjoni koosolekul   

Reede, 14. oktoober 2022
Kogu päev Sirle Lüüs noorte vaimse tervise koolitusprogrammi koolituspäeval
Kell 9 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste Rõngu kogukonnakeskuse teenuste arutelul
Kell 9 Eliise-Berta Tarto Tarto 2024 kohalike omavalitsuste infotunnis 
Kell 10.30 Eliise-Berta Tarto, Kertu Vuks, Sirli Pippar ja Jaanika Saar kohtumisel Tori valla arendustiimiga 
Kell 11 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Elva Gümnaasiumi direktoriga
Kell 12 Priit Värv Lõuna-Eesti arengu päeval Tartus
Kell 14 Kertu Vuks, Liis Lehiste rahvatervise valdkonna võimekuse testimise projekti arutelul 

Laupäev, 15. oktoober 2022
Kogu päev Priit Värv, Eliise-Berta Tarto kogukondade kriisiõppepäeval  

Pühapäev, 16. oktoober 2022
Kell 10 Priit Värv Tartu 2024 KOV juhtide koosolekul 

 
Majast väljas:
Auli Mäesalu 13.10-14.10.2022 puhkusel
Gelija Otsa 11.10.-19.10.2022 puhkusel, asendaja Kristi Kalmus
Kadri Koddala 10.10.-14.10.2022 õppepuhkusel, asendaja Triinu Paas