« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 10.01.–16.01.2022

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 10. Jaanuar 2022 
Kell 8.30 Laura Kuusk ja Janeli Nielson võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoooslek
Kell 9.45 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 10 Merilin Vipper, Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Inna Rebane Rõngu KK järelevalve koosolek 
Kell 10 Kertu Vuks, Margit Berg- Jürgens ja Maarika Uprus kohtumisel RMK esindajatega 
Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Milvi Sepp, Karmen Paavel ja sotsiaaltööspetsialistid STAR Energiatoetuse veebikoolitusel
Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel maaelu- ja turismikomisjoni esimehega
Kell 13 Milvi Sepp ja sotsiaaltööspetsialistid energiakulude koosolekul
Kell 13 Liis Lehiste alushariduse ja lapsehoiu seaduseelnõu tutvustamise veebiseminaril
Kell 14 Rutt Hanni ja Karmen Paavel „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel" infoseminaril
Kell 14 Hegri Narusk 2022 hankeplaani arutelul
Kell 15 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus. 
Kell 18 Priit Värv, Heiki Hansen koalitsiooni koosolekul 

 

Teisipäev, 11. Jaanuar 2022 
Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirli Pippar URBACT projekti kohtumisel Rae vallas. 
Kell  9 Kertu Vuks koostöökohtumisel Tartu Ülikooli esindajaga
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Karmen Paavel kõnnikoosolekul Elva Gümnaasiumi kooliõega
Kell 13 Kertu Vuks ja Heiki Hansen osalevad SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul
Kell 15 Kertu Vuks osaleb Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul
Kell 16 Kertu Vuks maaelu- ja turismikomisjoni koosolekul
Kell 18 Heiki Hansen hariduskomisjoni koosolekul 

 
Kolmapäev, 12. Jaanuar 2022 
Kogu päev Liis Lehiste, Auli Mäesalu ja Sirli Pippar URBACT projekti kohtumisel Rae vallas.
Kell 8.30 Kertu Vuks osaleb EAS-i turismiarendusteemalisel koosolekul
Kell 10 Kertu Vuks piirkonnakogude valimiste teemalisel arutelul Salle Ritsoga
Kell 10 Hegri Narusk, Hendri Seinberg AS Emajõe Veevärgi töökoosolekul
Kell 10.00 finantsosakonna koosolek
Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja Anneli Lepik sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 
Kell 12.00  Laura Kuusk MARAC võrgustikukohtumisel veebis
Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ülevaatusel
Kell 13 Heiki Hansen, Milvi Sepp ja Karmen Paavel Sotsiaal- ja terviseosakonna nõunikega koosolekul
Kell 13 Kertu Vuks kohtumisel Rannu lasteaia direktoriga 
Kell 18 Heiki Hansen kultuurikomisjoni koosolekul
Kell 18.30 Heiki Hansen gümnaasiumi hoolekogus 

 

Neljapäev, 13. Jaanuar 2022
Kell 9.00 Jaanika Saar, Maarika Uprus, Kaire Volmer ja Sirli Pippar Kaasava eelarve teemalisel arutelul
Kell 12 Priit Värv TAS kommunikatsiooni koolituspäeval
Kell 13.30 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel veebis
Kell 16 Priit Värv rahanduskomisjoni koosolekul
Kell 17.00 Karmen Moont Elva valla noortevolikogu koosolekul
Kell 18 Kertu Vuks arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul
Kell 18 Heiki Hansen sotsiaalkomisjoni koosolekul 

 

Reede, 14. Jaanuar 2022 
Kogu päev Sirli Pippar “Argumenteeritud tööalane suhtlemine” koolitusel 
Kell 8.05 Sirje Erm SA Rõngu hooldekodu nõukogu koosolekul
Kell 9.00 Karmen Moont Tartu 2024 kontaktisikute infotunnis
Kell 10 Priit Värv argumenteeritud tööalane suhtlemine koolitusel
Kell 10 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Karmen Moont kohtumisel Elva valla kultuurijuhtidega
Kell 12.30 Karmen Paavel, Karmen Moont ja Liis Lehiste Liikumis- ja heaolufestivali koosolekul
Kell 14 Anneli Lepik projekti "Ligipääsetavuse kulu-tulu analüüs” raames fookusgrupi intervjuul seoses lastele tugiisikuteenuse võimaldamisega   
Kell 15 Kertu Vuks osaleb Horizon 2021 projektiga seotud arutelul
Kell 15 Heiki Hansen kohtumisel Laste- ja Perekeskuses
Kell 17 Heiki Hansen spordikomisjoni koosolekul 

 
Laupäev, 15. Jaanuar 2022 
Kell 11 Priit Värv Altia Judo võistluse avamisel Elva Spordihoones 

 

Majast väljas: 
Katrina Mets 14.01.2022, asendajaks Elo Kasetalu
Eve Jõgi 10.01.-14.01.2022, asendajaks Laura Kuusk