« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 06.12.–12.12.2021

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid

 

Esmaspäev, 6. detsember 2021

Kell 9-11 Karmen Paavel Psühhosotsiaalse kriisiabi pilootprojekti kokkuvõte 

Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek 

Kell 9 kantselei koosolek 

Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek 

Kell 10.30 finantsosakonna koosolek 

Kell 10-11 ja 13-14 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 11 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Gelija Otsa kommunikatsioonijuhi töövestlusel 

Kell 13 lastekaitsemeeskonna koosolek  

Kell 13 Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Karmen Moont koosolekul seoses "Kunstnikud kogudes" projektiga 

Kell 14 Hegri Narusk, Hendri Seinberg arutelul Emajõe Veevärgi ja Pika tn ehitajaga 

Kell 14 Kertu Vuks KYLAS platvormi arenduskoosolekul  

Kell 14 Karmen Moont, Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Gelija Otsa vestlusel Rõngu Raamatukogu direktori kandidaadiga 

Kell  14.30-15.30 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kertu Vuks, Salle Ritso ja Kaisa Kangro H. Raudsepa 3 detailplaneeringu koosolekul 

Kell  15 Priit Värv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Gelija Otsa kommunikatsioonijuhi töövestlusel 

Kell 15.30-17.00 Rutt Hanni koolitusel “Vaimse tervise esmaabi” 

Kell 16 Priit Värv, Kertu Vuks ja Kristjan Vilu  Kentsi jätkutegevuste arutelul 

 

Teisipäev, 7. detsember 2021  

Kell 8.15-9.15 ja 14-15 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 8.30-10.00 HKO koosolek 

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel arengu- ja planeeringukomisjoni esimehe ja aseesimehega 

Kell 9-12 Karmen Paavel Suurõnnetuste meditsiiniteenistuste juhtimise ja korralduse koolitusel 

Kell 10 Vallavalitsuse istung 

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel”  

Kell 11.00 Rutt Hanni kohtumisel projekti “Vabatahtlikud seltsilised” raames 

Kell 11 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Maarika Uprus teede omandiküsimuste arutelul  

Kell 12 Kertu Vuks kohtumisel Tartumaa Turismiga  

Kell 13 Milvi Sepp ja Karmen Paavel arenguvestlusel 

Kell 13 Laura Kuusk võrgustikukohtumisel Järve lasteaias 

Kell 14 Heiki Hansen, Kayvo Kroon ja Liis Lehiste koosolekul HTM haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika peaeksperdiga  

Kell 14-16 Gelija Otsa Perekonnaseisuametniku eksami konsultatsioon 

Kell 15 Karmen Moont supervisioonil 

 
Kolmapäev, 8. detsember 2021 
Kell 8.15-9.15 ja 14-15 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 9 Priit Värv Puhja ja Konguta piirkonna allasutuste külastusel 

Kell 9 Kertu Vuks kohtumisel TOL-i kultuurinõunikuga NaviCupi rakendamise teemadel 

Kell 10 Liis Lehiste ja Auli Mäesalu koosolekul ARNO arendajatega 

Kell 10 Hegri Narusk kommunaalmajanduse arutelul 

Kell 10-14 Anneli Lepik koolitusel “Lapse toetamine asendushooldusteenusel” 

Kell 10-15 Finantsosakonna kohtumine Pmen administraatori Raidi Saarega 

Kell 10.30 Milvi Sepp, Alo Rebane ja Rutt Hanni sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjonis 

Kell 11 Karmen Moont maakonna kultuurijuhtide veebikoosolekul 

Kell 11.20 Karmen Moont, Heiki Hansen, Liis Lehiste ja Gelija Otsa vestlusel Rõngu Raamatukogu direktori kandidaadiga 

Kell 12 Priit Värv kohtumisel Moldova delegatsiooniga 

Kell 12.15-17.30 Liis Lehiste ELVL KOV haridusjuhtide veebiseminaril 

Kell 12.45 Kertu Vuks ja Priit Värv võõrustamas Moldova delegatsiooni Kultuurikeskuses  

Kell 13 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Kell 13 Hille Deede ja Laura Kuusk Tartumaa MARAC Skype’i koosolekul 

Kell 13 Karmen Paavel kohtumisel vaimse tervise õega 

Kell  14 Hille Deede võrgustikukohtumisel 

Kell  14 Kertu Vuks, Monika Einaste ja Jaanika Saar jaamahoone arutelul  

Kell 14 Heiki Hansen, Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud koosolekul 

Kell 15 – 16.45 Karmen Paavel vebinaril "Koosloome kui uus juhtimisviis" 

Kell 15-16 Liis Lehiste HTM veebiseminaril „Välishindamise aastaraamat 2021. Kool iga õpilase jaoks” 

 
Neljapäev, 9. detsember 2021

Kogu päev Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel allasutuste juhtidega (Elva gümnaasium, Puhja kool, Puhja lasteaed, Rannu kool, Rannu lasteaed) 

Kell  9-12 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kertu Vuks, Ene Joosing, Ede Möldre üldplaneeringu töökoosolekul 

Kell 10 Priit Värv kohtumisel TOL juhiga 

Kell 10 Kertu Vuks kohtumise Horizon projekti korraldusmeeskonnaga 

Kell 13 Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar kohtumisel Lille tn arenduse teemadel 

Kell 13 Milvi Sepp  Rahandusministeeriumi poolt korraldatud energiahindade tõusu leevendusmeetme rakendamise arutelul  

Kell 13 Karmen Moont noortevaldkonna veebikonverentsil “Innovatsioon noorsootöös” 

Kell 15 Milvi Sepp, Alo Rebane, Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialistid koosolekul 

Kell 17 Karmen Moont Elva valla norotevolikogu III koosseisu esimesel koosolekul 

 

Reede, 10. detsember 2021  
Kogu päev Karmen Paavel Kokkusaamine Tartumaa heaolumeeskonna töörühmaga 

Kogu päev Milvi Sepp sotsiaalosakonna ametnikega arenguvestlustel 

Kell  9-10 Rutt Hanni hooldustöötajaga arenguvestlusel 

Kell 10.30-16.00 Liis Lehiste Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammide „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ tänuüritusel 

Kell 10 Jaanika Saar Ruumiloome koolituse töögrupi koosolekul 

Kell 10 Karmen Moont veebiseminaril “Valdkondadeülese NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudel kohalikele omavalitsutele tutvustus” 

Kell 11 Priit Värv, Heiki Hansen Rally Estonia Kohtumisel 

Kell 11 Priit Värv peaministri veebikohtumisel Lõuna RKK-ga 

Kell  11-16.30 Rutt Hanni hoolduskoordinatsiooni konverentsil “Klient või patsient? Inimene on inimene.” 

Kell 12 Karmen Moont Tartu 2024 regionaalse projektitaotlusvooru infotunnis 

 
Majast väljas:  
Triinu Paas 24.11.-08.12.2021, puhkusel, asendaja Kadri Koddala ja Kristi Kalmus 
Eve Jõgi 6.12.-10.12.2021, puhkusel, asendaja Laura Kuusk 
Margit Berg-Jürgens 6.12.-10.12.2021, puhkusel, asendaja Sten Saarekivi