« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 06.02–12.02.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Esmaspäev, 06. veebruar 2023
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Eliise-Berta Tarto Elva Gümnaasiumis kommunikatsiooniteemalisel arutelul 
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10.30 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 10.30 Eliise-Berta Tarto meediaringi teemalisel arutelul Elva Gümnaasiumi gümnasistidega
Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga
Kell 11 Hegri Narusk projektide aruandluse koosolekul
Kell 11.30 Karmen Paavel, Margus Ivask ja Eliise-Berta Tarto Elva valla kriisikindluse teemalisel arutelul
Kell 13 Heiki Hansen ja Liis Lehiste kohtumisel Õnneseene personaliga
Kell 13 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 13 Priit Värv ja Karmen Paavel Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil
Kell 13 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar turismi- ja turundusteemalisel töökoosolekul 
Kell 14 Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Jaanika Saar ja Triinu Põlgast Horizon projekti teemalisel arutelul
Kell 16 vallavolikogu 17. istung 

Teisipäev, 07. veebruar 2023
Kell 9 Kertu Vuks, Priit Värv ja Sirli Pippar MATA rahastusteemalisel arutelul
Kell 9 Hegri Narusk, Eliise-Berta Tarto vallamajanduse töökoosolekul
Kell 9 Heiki Hansen, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste kohtumisel MTÜ Sooveere esindajaga
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetustöö arutelul
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Sirli Pippar Valgamaa Partnerluskogu strateegia hindamiskriteeriumite ja tulemusindikaatorite arutelul Sangaste Kultuurimajas
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 11 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 13 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse hankeprotsessi arutelul
Kell 13 Merilin Vipper Tartu Maakohtus istungil 
Kell 13 Kertu Vuks, Eliise-Berta Tarto, Karmen Paavel, Terje Korss Elva valla kriisikindluse ja –kommunikatsiooni arutelul rahvamajade ja piirkonnakogudega 
Kell 13.15 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 13.30 Heiki Hansen, Liis Lehiste kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuse juhi ja Järve lasteaia direktoriga
Kell 14.30 Hille Deede Puhja koolis kohtumisel
Kell 14.30 Gerda Kiipli-Hiir STAR-i puudega täisealiste inimeste andmevahetuse koolitusel
Kell 15 Hegri Narusk Õnneseene lasteaia hanke tutvustamisel   

Kolmapäev, 08. veebruar 2023
Kell 9 Kertu Vuks arutelul Viimsi valla abivallavanemaga digilahenduste kasutamise teemadel
Kell 9 Heiki Hansen, Margus Ivask Puiestee 2 rekonstrueerimise koosolekul
Kell 9 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 9.30 sotsiaaltöö spetsialistide koosolek
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek
Kell 10.30 Merilin Vipper ja Auli Mäesalu Valguta LAK põhimääruse muutmise arutelul
Kell 11 finantsosakonna koosolek
Kell 12 Eliise-Berta Tarto Elva valla raadio saate salvestusel 
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel sotsiaalvaldkonna kriisikindluse arutelul
Kell 13 Laura Kuusk Tartu Maakohtus
Kell 13.30 Auli Mäesalu, Liis Lehiste lasteaedade tugipersonali kohtumisel
Kell 14 Eliise-Berta Tarto, Sirli Pippar 2023. aasta liikumisfestivali töökoosolekul 
Kell 14–16 Priit Värv notaris
Kell 15 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 16 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 18 Kertu Vuks ja Sirli Pippar hajaasustusprogrammi infoseminaril Rõngu Rahvamajas 

Neljapäev, 09. veebruar 2023
Kell 8 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni hoolekandeteenuste projekti koosolek
Kell 9.30 Sirli Pippar Loovhommikul Elva Tervise- ja Heaolukeskuses
Kell 13 Karmen Paavel, Liis Lehiste, Anneli Lepik, Auli Mäesalu Tartumaa heaoluprogrammi rakendusmudeli  loomise ja piloteerimise andmekorje arutelul
Kell 13 Laura Kuusk Tartu Maakohtus kohtuistungil
Kell 13 Jessica Kaur Elva Lasteaias Õnneseen kohtumisel
Kell 14 Eliise-Berta Tarto kommunikatsiooniteemalisel arutelul noortevolikoguga
Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti arutelul
Kell 14.45 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 18 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kertu Vuks Rõngu rahvamajas päikesepargi kavandamise teemalisel rahvakoosolekul 

Reede, 10. veebruar 2023
Kell 9 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Jaanika Saar Elva Gümnaasiumi sademeveeprojekti arutelul
Kell 10 Kristi Liiv Tartumaa Omvalitsuste Liidus NEET-noorte projekti arutelul
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir perepesade mõjuhindamise kavandamise koosolekul
Kell 13 Kertu Vuks, Eliise- Berta Tarto ja Kayvo Kroon kodulehe arendamise arutelul 

Pühapäev, 12. veebruar 2023
Kell 12 Priit Värv, Eliise-Berta Tarto üritusel “Teeme Eesti suurima südame”

 
Majast väljas
Kadri Koddala, 06.02.-12.02.2023 õppepuhkusel, 06.02.-08.02. asendaja Triinu Paas
Kristjan Vilu, 03.02.-10.02.2023 puhkusel, asendaja Priit Värv
Sirle Lüüs, 06.02.-19.02.2023 puhkusel, asendaja Markus Toompere
Triinu Paas, 09.02-10.02.2023 koolis