Välissuhtlus

UBC- Läänemereäärsete Linnade Liit

Mis asi on UBC? Tegemist on vabatahtliku koostöövõrgustikuga, mille eesmärgiks suurendada potentsiaali, mida liikmeslinnad omavad. Olulisel kohal on demokraatlik, majanduslik, sotsiaalne, kultuurne ning keskkonnasõbralik areng Läänemere regioonis.

Täpsemad eesmärgid on sõnastatud UBC statuudis ja UBC strateegias.

Liitu kuulub orienteeruvalt 92 omavalitsust 10 riigist. Riikidena on esindatud Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa ja Rootsi. Linnad, kes on esindatud, leiate siit

Elva linn kuulub liitu alates 1997.aastast.  Elva linn on esindatud kahes UBC komisjonis – Smart and prospering Cities Commision ning Youthful Cities Commission.

2015.aastast alates on organisatsioonis 7 komisjoni:

 
Liikmeslinnadeni jõuab kõikide komisjonide info ning soovi korral on võimalik panustada nende töösse.