Elva vallavalitsuse tööpakkumised

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja (ametnik) Ametijuhend Tähtaeg
01.03.2021
Arendusspetsialist (töötaja) Ametijuhend Tähtaeg
01.03.2021

 

Muud tööpakkumised

Konguta Kool Alushariduse pedagoog Tähtaeg
28.02.2021
Rõngu Keskkool Haridustehnoloog Tähtaeg
15.03.2021