Elva valla teede investeeringute kava 2023-2026

Elva valla teede investeeringute kava 2020-2023

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023 alusel koostatakse eraldi teede ja tänavate investeeringute investeeringute kava, mis on leitavad järgnevatel linkidel:

Volikogu otsus - Elva valla teede investeeringute kava 2020-2023 kinnitamine

Lisa 1 - Elva valla teede investeeringute kava 2020-2023

Elva linna Pika tänava transiittee rekonstrueerimine

Projekteeritav  ala  hõlmas  kogu Pikka tänavat. Pikk tänav on oluline Elva linna sisene tänav, mis ühendab Tartu maantee (Tee nr 22152) Elva rongijaamaga.

Projekti koostas: Roadplan OÜ

Projekti nimi: Elva vallas, Pika tänava projekt

Töö number:19096

PÕHIPROJEKT

Toetus autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks

Elva Vallavolikogu võttis 22. aprillil 2019 vastu korra, mille alusel saavad korteriühistud taotleda toetust autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks.

Toetuse eesmärk on autode parkimiseks võimaluste loomine, jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine.

Toetuse suurus on jäätmemajade ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse suurus autoparkla ehitamisel on kuni 50% ehituse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui on autoparkla killustikaluse rajamise ja äärekivide paigaldamise maksumus.

Toetust saavad taotleda enne 2015. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kuue või enama korteriomandiga korteriühistud või mitu kõrvuti asetsevat korteriühistut, millel on kokku vähemalt kuus korterit. Korteriühistul ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude võlgnevusi (va ajatatud võlgnevused).

Taotlusi on võimalik esitada kuni toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemiseni.

Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord

Taotluse vormi leiad SIIT. Elektroonselt on taotlust võimalik esitada SIIN.