Eilsel Elva vallavolikogu istungil muudeti 26 poolthäälega Sihtasutuse Elva Kultuur nime ja sihtasutuse põhikirja. Sihtasutuse uus nimi on Elva Kultuur ja Sport ning sihtasutus hakkab muuseas...

Sihtasutus ühendab Elva valla spordi ja kultuuri

Eilsel Elva vallavolikogu istungil muudeti 26 poolthäälega Sihtasutuse Elva Kultuur nime ja sihtasutuse põhikirja. Sihtasutuse uus nimi on Elva Kultuur ja Sport ning sihtasutus hakkab muuseas...

Esmaspäev 5. november 2018 Kogu päev: Karmen Moont Viimsis Eesti Sõjamuuseumis soomusrongi projekti nõupidamisel kell 8.30-9 Vallavalitsuse koosolek kell 9-10 Vallavalitsuse ja...

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 5.11.-11.11.2018

Esmaspäev 5. november 2018 Kogu päev: Karmen Moont Viimsis Eesti Sõjamuuseumis soomusrongi projekti nõupidamisel kell 8.30-9 Vallavalitsuse koosolek kell 9-10 Vallavalitsuse ja...

Keskkonnaministeerium korraldab Aasta Keskkonnateo konkurssi, mille eesmärk on leida üles toredad ettevõtmised, millel on arvestatav tulemus meie keskkonna- ja loodushoidu. Seesugustest tegudest...

Otsitakse aasta kõige keskkonnasõbralikumat tegu

Keskkonnaministeerium korraldab Aasta Keskkonnateo konkurssi, mille eesmärk on leida üles toredad ettevõtmised, millel on arvestatav tulemus meie keskkonna- ja loodushoidu. Seesugustest tegudest...

Elva linnast on seni Keskkonnainvesteeringute Keskuse vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumise toetuseks esitatud 36 taotlust, millest 31 on saanud positiivse otsuse. Elva vallavalitsuse...

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumise toetusraha veel jagub

Elva linnast on seni Keskkonnainvesteeringute Keskuse vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumise toetuseks esitatud 36 taotlust, millest 31 on saanud positiivse otsuse. Elva vallavalitsuse...

Homme ja ülehomme toimub Vehendis Vabatahtlike päästjate 16. üldkogu ning selle raames sõidetakse rongkäigus „Stiilne tulemine" Tartust Elvasse ja edasi Rõngu. Rongkäik saab alguse Rakvere...

Vabatahtlikud pritsimehed kutsuvad rongkäiku tervitama

Homme ja ülehomme toimub Vehendis Vabatahtlike päästjate 16. üldkogu ning selle raames sõidetakse rongkäigus „Stiilne tulemine" Tartust Elvasse ja edasi Rõngu. Rongkäik saab alguse Rakvere...

Oktoobri alguses eemaldati Sangla poe juurest olmeprügi ühiskogumismahutid, kuid eraisikud toovad sinna jätkuvalt olmejäätmeid. Seni poe juures asunud TVO (Tootjavastutusorganisatsioon)...

Väike-Rakke Sangla kaupluse pakendikonteineritel on uus asukoht

Oktoobri alguses eemaldati Sangla poe juurest olmeprügi ühiskogumismahutid, kuid eraisikud toovad sinna jätkuvalt olmejäätmeid. Seni poe juures asunud TVO (Tootjavastutusorganisatsioon)...

Elva Vallavolikogu 13. istungil on sel korral päevakorras 22 punkti. Olulisemad teemad on valla 2019. aasta eelarve I lugemine ja 2018. aasta II lisaeelarve kinnitamine. Vallavolikogu...

5. novembril toimub Elva Vallavolikogu istung

Elva Vallavolikogu 13. istungil on sel korral päevakorras 22 punkti. Olulisemad teemad on valla 2019. aasta eelarve I lugemine ja 2018. aasta II lisaeelarve kinnitamine. Vallavolikogu...

Elva vald hakkab koostama Kurelaane küla keskkonnajaama detailplaneeringut, mille eesmärk on rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja...

Elva vald hakkab Kurelaande planeerima keskkonnajaama

Elva vald hakkab koostama Kurelaane küla keskkonnajaama detailplaneeringut, mille eesmärk on rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja...

MTÜ Eesti Andmesidevõrk teostab Elva vallas kiire interneti baasvõrgu rajamist. Selle raames ühendatakse kiire internetiga esmalt Elva valla asutused. Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et...

Elva vallas teostatakse kiire interneti baasvõrgu rajamistöid

MTÜ Eesti Andmesidevõrk teostab Elva vallas kiire interneti baasvõrgu rajamist. Selle raames ühendatakse kiire internetiga esmalt Elva valla asutused. Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et...

Elva vald sõlmis eelmisel nädalal jalgratta- ja jalgtee ehituseks lepingu, mille ettevalmistustöödega loodetakse alustada juba sel nädalal. Sel aastal on plaanis ehitada Elva linnas Jaani...

Elva vald rajab ligi neli kilomeetrit kergliiklusteid

Elva vald sõlmis eelmisel nädalal jalgratta- ja jalgtee ehituseks lepingu, mille ettevalmistustöödega loodetakse alustada juba sel nädalal. Sel aastal on plaanis ehitada Elva linnas Jaani...