« Tagasi

Vapramäe 9//11//13 detailplaneeringu eskiis suunati avalikule väljapanekule

Elva vallavalitsus suunas 8. detsembril korraldusega nr 782 avalikule väljapanekule Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse. Detailplaneeringu eesmärk on nimetatud krundile täiendava ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine. MTÜ Oskar Alliku Kodu soovib krundile rajada Miljööteraapia Keskuse ning ehitada olemasolevatele elamutele lisaks kaks hoonet. 

Eskiisi avalik väljapanek korraldatakse 4. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2021 Elva vallavalitsuses (tööpäevadel vallavalitsuse infosekretäri juures, Elva linn Kesk 32) ja valla veebilehel https://www.elva.ee/detailplaneeringud. Jagame sel teemal kindlasti valla infokanalites ka eraldi teavet.

Palume tutvuda eskiislahenduse ja täiendatud lähteseisukohtadega, arvamuste tekkimisel palume esitada need avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.eeElva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!