« Tagasi

Valminud on tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus

Elva Vallavalitsus algatas Elva Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu 2018. aasta augustis. 

Planeeringu algatamise taotluse tegi Tartumaa Tervisekeskus OÜ sooviga laiendada olemasoleva haiglahoone peakorpust tervisekeskuse rajamise eesmärgil. Planeeringu lahendust koostab Skepast&Puhkim OÜ, kes on Elva Vallavalitsusele esitanud planeeringu eskiisi. Eskiisi alusel hakatakse koostama planeeringu lahendust.

Planeeringuga lahendatakse kavandatav hoonestus, liikluskorraldus, parkimine, haljastus, sh ka langetatavate ja juurde istutatavate puude arv.

Planeeringu eskiisiga saab tutvuda Elva valla kodulehel: elva.ee/detailplaneeringud ning Elva Vallavalitsuses, Kesk 32, Elva linn, arengu- ja planeeringuosakonnas (teisel korrusel).