« Tagasi

Vallavolikogu 26. juuli istungi eelinfo

Elva vallavolikogu XLIII istung toimub 26. juulil kell 16 vallamajas volikogu saalis. Istungist toimub ka otseülekanne Elva valla Youtube'is. Istungi päevakorras on kolm otsuse ja üks määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti on ettekanded.

 

Vallavara valitsemise kord muutub paindlikumaks. Vallavara eeskirjas muudetakse vallavara otsustuskorras võõrandamise sätteid. Volikogu delegeerib vallavalitsusele nende kinnisasjade võõrandamise õiguse, mis ei ole vallale vajalikud ja mille suurus ja kuju on sellised, et neid ei ole võimalik kasutada iseseisva maatükina. Need on maareformi käigus moodustatud maaüksused, mille võiks liita nendega piirnevate kinnistute külge. Volikogu annab vallavalitsusele õiguse neid maatükke võõrandada otsustuskorras. Peale selle sätestab kord vallale kuuluvate teemaade võõrandamise, eeldusel, et need teed ei ole vajalikud enama kui kahe kinnisasja juurdepääsuna. Sellised teemaad võõrandatakse neid kasutavate kinnisasjade omanike kaas- või ühisomandisse.

Volikogu annab arvamuse AS Tootsi Turvas geoloogilise uuringu loa taotlusele. AS Tootsi Turvas taotleb Keskkonnaametilt geoloogiliste tööde luba Teilma külas asuvale turbamaardlale, mille suurus on 300 ha. Ettevõte soovib korraldada uuringud, mille käigus tehakse kindlaks turbavarude asukoht, geoloogilised tingimused, kaevandamistingimused ja turba kvaliteet. Eelnõu kohaselt annab volikogu nõusoleku uuringute korraldamiseks.

Volikogu delegeerib ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete täitmise vallavalitsusele. Ühistranspordiseaduses on neliteist erinevat kohustust, mida omavalitsus peab täitma. Vajadus ülesannete delegeerimiseks tekkis asjaolust, et Elva linnas on vaja kindlaks määrata taksopeatused, kus saavad kliente oodata sõidukikaarti omavad taksod. Elvas on alustanud teenuse osutamist Välk taksod, kellel oleks vaja taksopeatusi klientide ootamiseks. Kui taksopeatus(ed) määratud, võivad nendes kliente oodata kõik sõidukikaarti omavad taksod.

Volikogu kinnitab audiitori aastateks 2021-2023. Vallavalitsus korraldas hanke „Audiitorteenuse ostmine" ja kutsus hankes osalema viis audiitorbürood. Pakkumuse tegi neli bürood ja parima pakkumuse esitas OÜ Loodi Finantsid (28436,40 eurot). Auditeerimisele kuuluvad kõik valla konsolideerimisgruppi kuuluvad osaühingud (OÜ Elva Varahaldus ja OÜ Elva Soojus) ja sihtasutused (SA Elva Kultuur ja Sport, SA Elva Laste ja Perekeskus, SA Rõngu Hooldusravikeskus, SA Uderna Hooldekodu ja SA Elva Teenused).

Sihtasutus Uderna Hooldekodu tegevusülevaade. Uderna Hooldekodu on Elva vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on hoolekandeteenuste pakkumine. Sihtasutuse juhataja Anne-Aime Soeson annab ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest.

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen teeb istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst.

 

Istungile esitatud eelnõudega ja materjalidega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=512868

Volikogu istung on avalik. Istungil toimuvat saab vaadata otseülekandena Elva valla Youtube-i keskkonnas ja  VOLIS-keskkonnas. 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!