« Tagasi

Vallavalitsus ootab erinevate projektide osas ettevõtjatelt hinnapakkumusi

Vallavalitsus ootab mitmete eri projektide osas ettevõtjatelt hinnapakkumusi.

Rämsi küla spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine 

Elva vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Rämsi külas asuva spordiväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg 31.10.2021

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.05.2021 kell 10. Pakkumus tuleb esitada e-aadressile elva@elva.ee

Lisaküsimustega palume pöörduda abivallavanem Mikk Järve poole, tel 51 70 306 või e-aadressil mikk.jarv@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus

-----

Hellenurme paisjärve virgestusala rajamine

Elva vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Hellenurme külas asuva Hellenurme paisjärve virgestusala rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks ning turvalise ja aktiivse avaliku ala loomist vastavalt lisatud ehitusprojektile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg 16.07.2021

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.05.2021 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-aadressile elva@elva.ee

Lisaküsimustega palume pöörduda abivallavanem Mikk Järve poole, tel 51 70 306 või e-aadressil mikk.jarv@elva.ee

Lisadokumendid:

Ehitusprojekt

Asendiplaan

Maksumustabel

-------

Puhja monumendiplatsi välisvalgustuse ehitustööd

Elva vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva vallas, Puhja alevikus, Viljandi tee 24 kinnistul pargitee ja monumendi välisvalgustuse väljaehitamiseks. Tänavavalgustuse ehitustööd tulebteostada vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile töö nr 8-V-21.

Töö teostamise aeg: 18. juuni 2021.

Pakkumused palume esitada elektrooniliselt e-aadressile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 28.05.2021 kell 12.

Pakkumuse kutse leiate SIIT

Ehitusprojekt asub SIIN

 


 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!