« Tagasi

Vallavalitsus kutsub 5. novembril Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalikule arutelule

Avalik arutelu toimub 5. novembril algusega kell 18 Elva vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva linn).
 
Detailplaneeringu eesmärk on Verevi järve rannaalal supelranna väljaarendamine ja ehitusõiguse määramine avalikkusele suunatud mitme funktsiooniga hoone ehitamiseks Tartu mnt 16 krundil.
 
Avalikul arutelul tutvustatakse avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuid.
 
Tutvu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega siin: https://www.elva.ee/detailplaneeringud
 
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee


Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

 

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!