« Tagasi

Valla kriisikomisjoni 6. aprilli koosoleku kokkuvõte

Elva valla kriisikomisjon kogunes järjekordsele koosolekule 6. aprillil. Koosolek toimus veebisilla kaudu ning kriisikomisjon kohtub e-koosolekutel igal esmaspäeval.

Koosolekul osalesid vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar, vallavalitsuse õigusnõunik Margit Kiin, vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist (lastekaitse alal) Lauri Tamm, AS Emajõe Veevärk juhatuse liige Andres Aruhein, piirkonnapolitseinikud Jaana Toode ja Alik Säde, AS Elva Soojuse juhatuse liige Arne Jänessoo ja Elva Varahalduse juhataja Toomas Kuris.

Kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja tegi kokkuvõtte möödunud nädalavahetusest. Elva linnas ja vallas oli üldine pilt rahulik ning pensioni- ja palgapäevadega seoses ei olnud õnneks suuri rahvakogunemisi. Ka piirkonnapolitseinik Alik Säde kinnitas, et vallas oli nädalavahetusel olukord rahulik. Piirkonnapolitseinik Jaana Toode lisas, et poodide turvatöötajad tegid väga head tööd ning politsei ei pidanud väga palju sekkuma.

Vallavalitsusel on olemas majutusvariandid olukorraks, kui on tarvis majutada koroonaviirusesse nakatunuid inimesi (nt olukord, kus hooldekodu vajab haigestunud inimeste karantiiniks ruume).

Vallavalitsus ei ole jooksvalt avaldanud infot Elva valla nakatunute arvu kohta ning selles on lähtutud Terviseameti soovitustest. Põhjus seisneb selles, et nakatunute arvu avaldamine võib anda võimaluse isikute tuvastamiseks. Samuti võib arvu avaldamine mõjutada inimeste käitumist. Rõhutame siinkohal, et kuna kõiki inimesi ei ole koroonaviiruse nakatumise osas testitud, ei ole võimalik kinnitatud juhtumite arvu põhjal teha järeldusi. Ehk järgida tuleb eriolukorrast tulenevaid piiranguid – püsida maksimaalselt palju kodus, avalikus kohas liikuda pigem üksinda või maksimaalselt kahekesi (v.a perekonnad), teiste inimestega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Valla lasteaiad on jätkuvalt avatud nende lapsevanemate jaoks, kel on teenuse järele hädavajadus. Kõik, kel on see võimalik, palutakse jätta lapsed koju.

Piirkonnapolitseinikud andsid koosolekul edasi info, et eelkõige on praegu peamine murekoht seotud noorte ja lastega. Eriolukorra piirangutest hoolimata kogunevad noored ilusate ilmadega ühte rühma, rikutakse 2+2 meetri reeglit. Piirkonnapolitseinikud edastasid palve, et vald organiseeriks regulaarse kontrolli mänguväljakutele. Vallavalitsus loob kontrollimise süsteemi.

Kriisikomisjon palub siinkohal kõigil vanematel oma lastega rääkida, arutada olukorra tõsisust, selgitada kogunemiste tagajärgi ning kehtestatud piiranguid ja nende vajadust.

Piirkonnapolitseinikud andsid ka info, et nad teostavad karantiinis olevate inimeste osas kontrolle, kas inimesed viibivad kodus, nii nagu ette nähtud.

Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis ülevaate, et vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on saanud valla sotsiaaltööspetsialistide ja hooldustöötajate jaoks juurde vajaminevaid kaitsevahendeid. Samuti on vajalikke vahendeid saanud juurde valla hooldekodud. Valla hooldekodude töötajaid on koroonaviiruse nakatumise osas testitud, oodatakse tulemusi. Seni ei ole keegi positiivset vastust saanud. Eelmise nädala lõpus hakkas kehtima uus korraldus, mille järgi ei tohi keegi hooldekodust lahkuda. Hooldekodudes järgitakse seda korraldust.

Valla sotsiaal- ja terviseosakond jagas eelmisel nädalala toimetulekuraskustes peredele toiduabipakke. Toiduabipaki said 90 peret üle valla, sellega said toiduabi 247 last üle valla.

Vallas on praegu koduteenusel 120 inimest, eriolukorraga seoses on koduteenusele lisandunud ligi 20 klienti. Paljud inimesed on küsinud infot selle kohta, kuidas saab vald eriolukorras toidu ja ravimite toomise osas aidata ning seda infot on neile ka jagatud. Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on igati valmis abistama eakaid ja ka neid inimesi, kes on koroonaviiruse tõttu karantiinis. Palume võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepaga milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872.

AS Emajõe Veevärgi juhatuse liige Andres Aruhein andis ülevaate, et Emajõe Veevärgi tegevus toimib, kontaktid on jätkuvalt miinimumi peal, süsteemid on suletud ning pidevalt tehakse ka veekvaliteedi osas seiret.Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!