« Tagasi

Valguta küla veekvaliteedist

AS Emajõe Veevärk annab teada, et nende hinnangul on Valguta küla puurkaev avariilises seisukorras.

Sellega seoses võib esineda veekatkestusi ning kõrvalekaldeid veekvaliteedis, mis ei kujuta tervisele ohtu, kuid halvendavad vee omadusi.

AS Emajõe Veevärk tegeleb aktiivselt uue puurkaevu projekteerimis-ehitustöödega ning jagab infot kõikidele klientidele otse. Asula elanikelt palutakse mõistvat suhtumist.

Seoses probleemi ja selle võimalikult kiire lahendamisega kogunes 2. oktoobril ka valla kriisikomisjon, kus arutati edasist plaani ja elanike informeerimist.

Lisainfo:
AS Emajõe Veevärk, tel 731 1840

Samuti soovitame jälgida AS Emajõe Veevärgi kodulehekülge.