« Tagasi

Ümberkorraldused haridusasutuste halduses ja laste toitlustamises

Eelmise aasta juunis asutas vallavolikogu SA Elva Teenused, mille eesmärk on korraldada toitlustamist ja majandushaldust Elva valla haridusasutustes.

Sellega alustati omavalitsuste ühinemislepingu punkti 8.7.1 elluviimist, mis ütleb, et valla hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid koondatakse ühte üksusesse. Kuna toitlustamine ja haldus on valla erinevates asutustes korraldatud erinevalt, vaadatakse üle kogu süsteem, hoides sellega kokku kulusid ja kasutades tõhusamalt olemasolevat tööjõudu ja tehnikat

Eelmise aasta augustist korraldab sihtasutus Elva linna haridusasutuste toitlustamist. Esimene tegevusaasta on olnud põnevvastu on võetud erinevaid väljakutseid.

Sel kuul saab komplekteeritud sihtasutuse kontorimeeskondjuhataja, raamatupidaja, haldusjuht, kaks haldurit ja köögijuhti. Meeskonna ühine visioon on korraldada nii toitlustamine kui ka majade haldamine süsteemselt ning läbimõeldult.  

Liigume ühtse süsteemi poole

Selle aasta algusest hakkas sihtasutus korraldama Puhja lasteaia majandushaldust ja toitlustamist ning lasteaed Õnneseen majandushaldust, juuli keskpaigast lisandus lasteaed Murumuna majandushaldus. Septembrist liigub sihtasutuse vastutusalasse Elva, Konguta ja Rõngu kooli, Aakre algkool-lasteaia ja Rõngu lasteaia majandushalduse ja toitlustuse korraldamine. Kokku on septembrist sihtasutuse hallata kaheksa asutust (10 maja). 2020. aasta algusest võtab sihtasutus üle kõigi ülejäänud Elva valla haridusasutuste halduse ja toitlustuse korraldamise.

Toidu valmistamine jätkub kõigis suuremates köökides. Mõnedesse väiksematesse asutustesse hakatakse toitu transportima lähimast köögist. Septembrist hakatakse toitu transportima Rõngu lasteaia köögist Hellenurme ja AakresseVastav tegevus on asutuse juhtide ja hoolekogudega läbi räägitud.

Tagasiside on olnud positiivne

Möödunud õppeaasta tagasisideküsitlusest saadi palju positiivseid mõtteid ja jõudu edasi liikumiseks. Jätkatakse kindlasti samas vaimus ning suur tänu heade sõnade eest! Menüüde koostamiseks jätkuvad koosolekud ning kaasatakse esindajad igast asutusest

Toitlustamises peetakse oluliseks tooraine kvaliteeti ning selles järeleandmisi ei tehta. On loodud kontaktid kohalike talunike ning väikeettevõtjatega, et võimalikult palju kasutada Elva vallas toodetud toorainet. Siinkohal kutsume kohalikke tootjaid üles endast märku andma ning meile oma kontakte saatma. Sihtasutusel on koduleht elvateenused.ee, kust leiab vajaliku info. 

 

Ülevõetavate asutuste juhtidele ollakse igati toeks

Uut majade haldamisega seotud olukorda on käidud tutvustamas kõikides 2019. aastal üle võetavates asutustesAsutuste juhid on saanud juhisedkuidas edaspidi toimida ning kuidas tuleb teada anda täheldatud puudustest. Haldusalaseid töid hakkavad koordineerima ja organiseerima haldurid. 

Remonditöid hakkab teostama Elva valla ettevõte Elva Varahalduse OÜ. Remondi ja muude tööde haldamiseks on sihtasutusel veebipõhine haldustarkvara, mille abil suunatakse töökäske koostööpartneritele. Hiljem annab see detailse ülevaate teostatud töödest igas majas.Ülevõetavate asutuste juhtidele ollakse igati toeks uue olukorraga harjumisel. Ootame haridusasutustelt konstruktiivset koostööd. Üksnes koostöös saame luua suurepärase ning toimiva süsteemi. Suur tänu kõigile, kes on aasta jooksul andnud oma panuse teenuse arendamisse ja toimimisse.

Heiki Hansen
abivallavanem
sihtasutuse nõukogu esimees

Krista Loog
sihtasutuse juhataja