« Tagasi

Tootearenduse ja turunduse aluste õppepäevad

MTÜ Võrtsjärve Ühendus korraldab kolm tootearenduse ja turunduse aluste õppepäeva oma piirkonna ettevõtjatele ja teistele huvilistele.

Õppepäevadel käsitletakse teemasid, mis on olulised eelkõige piirkondliku koostöö tegemisel.

Oodatakse osalema piirkonna ettevõtjaid (kohalik toit, toode, teenus jne), KOV spetsialiste, turismitöötajaid, käsitöölisi, kultuuritöötajaid, giide ja kõiki teisi huvilisi.

Õppepäev ja -materjalid on osalejatele tasuta, omaosaluseks on lõunasöök. Õppepäevad on osa ühisprojektist „Kohaliku toiduressursi arendamine" ja need viib läbi TÜ Pärnu kolledži õppejõud Liis Juust ning kohtutakse kolmel korral:

 

Esimene õppepäev toimub 24.septembril Pilistvere rahvamajas kell 9.30-14.45. Esimesel päeval saab ülevaate trendidest ja suundumustest, mis mõjutavad toodete ja teenuste arendamist. Hetkeolukorra mõistmiseks käsitletakse olukorra analüüsi vajalikkust ning teenust kui tervikkogemust. Võimalus on analüüsida enda ettevõtte, toote või teenuse olukorda.

Teine kohtumine on 29.oktoobril Rõngu rahvamajas. Teisel päeval töötatakse tabelarvutusprogrammiga, seega palutakse oma arvuti kaasa võtta. Käsitletakse klientide tundmise vajalikkust - klienditeekond, klientide ootused ja vajadused jms. Päeva teises pooles on teemaks pakettide koostamine ja nendele hinna kalkuleerimine. Koolituspäeva jooksul saab selgeks, kuidas Excelit paketile või pakkumisele hinna arvutamisel kasutada ning Exceli toimimise lihtsad põhimõtted.

Kolmas kohtumine on 26. novembril. Kolmandal päeval käsitletakse selliseid teemasid nagu koostöö olulisus ja võimalused. Siinkohal on mõeldud koostööd nii ettevõtjate kui erinevate sektorite vahel. Lisaks arutatakse kaasaegse turunduse ning tagasiside küsimise teemadel.

 

Vajalik on etteregistreerimine hiljemalt 20. septembriks.

Kontakt: Jane Nirgi, meetmespetsialist

jane@vortsjarveyhendus.ee; 5855 3886.