« Tagasi

Too oma maksuraha Elva valda!

Elva vald kutsub inimesi üles end valda elanikuks registreerima! Seeläbi saad panustada otseselt vallas tehtavatesse tegevustesse nagu näiteks talvel tehtav lumetõrje või investeeringud laste mänguväljakutesse.

Eelkõige oodatakse elukohta registreerima inimesi, kes juba elavad Elva vallas, kuid ei ole end veel elanikuks registreerinud. Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike arvust.

Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et tihti ei teadvustata, kui palju maksavad igapäevaselt kasutatavad hüved. „Näiteks kulub vallal tänavavalgustuses elektrile igal kuul umbes 8000 eurot." Samuti maksab üks atraktiivne laste mänguväljak 30 000 eurot, mille jaoks on tarvis 15 inimese keskmise palga aastast maksutulu.

„Talve tulekuga muutub päevakajaliseks lumetõrje, mis on kohalikule omavalitsusele samuti väga suur kulu. Näiteks saab Elva linnas teha 30 000 euro eest kolm kuud lumetõrjet või kaks kuud lumetõrjet maapiirkondades," lisas Säde.

Kommunikatsioonijuht lisas, et selleks, et motiveerida inimesi veelgi elanikuks registreerima, loositakse hiljemalt 30. detsembriks 2018 Elva valla elanikuks registreerinud inimeste vahel välja 3x 500 eurot.

Elukoha registreerimine on oluline ka seetõttu, et 1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seadus, mille üks oluline muudatus on elukoha andmete n-ö kustumine. See tähendab, et uuel aastal jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pole pärast kolimist oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul on eelmise korteri või maja omanik palunud nad enda juurest välja registreerida.

Kui inimesel puudub uuel aastal rahvastikuregistris elukoht, siis võib isik jääda ilma paljudest kohaliku omavalitsuse teenustest ja toetustest (nt lasteaiakoht, sotsiaaltoetused). Samuti ei saa ilma registreeritud elukohata inimene pikendada juhiluba ega teostada oma hääleõigust valimistel.

Elukohateadet saab esitada:

  • Elva vallavalitsuses;
  • Digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel (elukohateate vormi leiad www.eesti.ee);
  • www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik on sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).

Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek. Teise vanema nõusolek on vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.

Kui esitate teadet elukohateadet riigiportaalis eesti.ee, tuleb dokument digiallkirjastada ja lisada elukohateate avaldusele pärast avalduse salvestamist ja nupule „Allkirjasta ID-kaardiga" vajutades.