« Tagasi

SW Energia rekonstrueerib Puhja kaugküttevõrku

SW Energia alustas juulis Puhjas kaugküttetorustiku ajakohastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetatakse välja ligi 2,1 km ulatuses vananenud torustikku.
 
Ehitustööde tulemusena paraneb Puhja kaugküttevõrgus varustuskindlus ning vähenevad trassi soojakaod.
 
Endine katlamaja, Peat Mill OÜ turbabriketitehas, asus aleviku piirest väljaspool ja soojus juhiti aleviku kaugküttevõrku peamagistraali kaudu. Peamagistraal paiknes aga madaltugedel ja oli valdavalt maapealse paigutusega, mistõttu oli trasside soojakadu väga suur.
 
Uue biokütuse täisautomaatse katlamaja ja maa-aluste trasside ehitamisega asulasse vähendatakse trasside soojakadu, tõstetakse kaugkütte efektiivsust ja garanteeritakse aastaringne soe vesi. Tarbijad ei pea enam kunagi kodusoojuse pärast muretsema, kuna kahe biokütusel töötava katla tööd jääb alatiseks toetama reservkatel, mida rakendatakse vaid äärmiste külmade või hakkpuidukatelde remonttööde ajal.
 
Selle aasta kevadel algas Kaevu tee 3 kinnistul uue SW Energia katlamaja ehitus, kus kõik tööd on siiani edenenud plaanipäraselt. See tähendab, et juba eeloleval sügisel peaks toasoe klientideni jõudma uuest biokütuse katlamajast.
 
Biokütusel töötava kahe katla kütusena kasutatakse kas hakkepuitu või hakkepuidu ja turba segu. Uue katlamaja ja trasside ehituse toetamise otsus tuli Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) juunis, 2018. aastal. Projekti koguinvesteering on ca 1,4 miljonit eurot, millest 671 950 eurot tuleb toetusena KIK-st ja ülejäänud summa panustab SW Energia.
 
Uus katlamaja hakkab peale Puhja kümnele kortermajale kütma raamatukogu, koolimaja, lasteaeda, kohalikku teenuskeskust ja äripindasid.
 
Nii katlamaja kui ka torustiku ehitustööd peaksid valmima selle aasta 1. oktoobriks. Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu. Haljastus- ja asfalteerimistööde valmimise tähtajaks on 1. november. Loodame, et ilmastikuolud soosivad tööde tähtaegset lõpetamist, kui mitte, siis lükkuvad haljastustööd 2020. aasta kevadesse.
 
SW Energia on siiani suutnud kõikides piirkondades teostada töid nii, et pikaajalisi soojusseisakuid ei toimu. Vabandame ja loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele ebameeldivuste osas, mida küttetorustiku ehitustööd põhjustada võivad.
 
SW Energia OÜ