« Tagasi

SA Elva Kultuur ja Sport otsib haldusjuhti

SA Elva Kultuur ja Sport otsib oma meeskonda haldusjuhti. Kandideerimise tähtaeg on 27. märts.
 
Haldusjuhi tööülesanded:
 • sihtasutuse hoonete ja spordirajatiste ohutu ja tõhus haldamine;
 • hoonete elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, tehnilise valvesüsteemi-, helindussüsteemi-, ajanäitamissüsteemi-, valvesüsteemi- ja tuletõrje signalisatsioonisüsteemi säästlik haldamine ja korrashoiu tagamine;
 • haldus- ja majandusalaste hangete korraldamine;
 • haldamiseks vajalike lepingute ettevalmistamine ja esitamine sõlmimiseks, nende täitmise jälgimine;
 • tuleohutus- ja töökeskkonnaalase tegevuse korraldamine, dokumentatsiooni väljatöötamine ja selle täitmise jälgimine, vajalike koolituste korraldamise organiseerimine;
 • sihtasutuse varade kasutamise ja hoolduse korraldamine;
 • remonditööde ja ruumide sisustamise korraldamine;
 • sihtasutuse haldus eelarve projekti koostamine, täitmine ja täitmise jälgimine;
 • halduspersonali juhtimine, töötajate töö korraldamine ja koordineerimine;
 • ürituste tehnilise poole korraldamine ja koostöö teenusepakkujatega;
 • pakkujate poolse teenuse kvaliteedi kontroll ja järelevalve.

Kandideerijalt oodatakse:

 • Kõrgharidus või selle omandamine. Kasuks tuleb spordivaldkonna tundmine.
 • Töökogemus projektijuhtimisel ja kinnisvara haldusel. 
 • Arvutioskus: oskab käsitleda vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid, sh üldtuntud kontoritarkvara;
 • Keeleoskus: eesti keel, inglise keel.
 • Suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne; stressitaluvus, tasakaalukus ja usaldusväärsus; intellektuaalne võimekus, seal hulgas olulise eristamise oskus ning analüüsivõime.
 • Vajalik isikliku sõiduauto kasutamise võimalus 

SA Elva Kultuur ja Sport pakub huvitavat ja mitmekülgset tööd, eneseteostuse ja arengu võimalusi. 

Tööleasumisaeg: kokkuleppel 

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, milles on märgitud ka palgasoov hiljemalt 27.03.2020 aadressile katlin.saarela@elva.ee.

 Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!