« Tagasi

Ranitsatoetuse taotlemine

    
 
Alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal taotleda ranitsatoetust. Ranitsatoetuse taotlemiseks peab olema lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva vald. Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust makstakse ühekordse toetusena Elva valla eelarvest. Ranitsatoetust makstakse summas 70 eurot ühe koolimineva lapse kohta.
 
Toetust saab taotleda kolmel viisil
- Elva valla veebilehel täites sellekohase e-vormi
- Elva Vallavalitsuses koha pealt täites sellekohase taotluse
- Laadides taotluse blanketi   alla, täites selle ära ning saates selle digiallkirjastatuna elva@elva.ee.