« Tagasi

Palupera kooli külastavad USA saatkonna esindajad

Neljapäeval, 12. juulil kell 13 külastavad Palupera Põhikooli USA saatkonna esindajad: poliitikanõunik Brian Timm-Brock, majandusnõuniku kohusetäitja Barbara DeRose-Joynt, poliitika- ja majanduspoliitika osakonna intern Rebecca McHale. Külalisi tervitavad Elva valla poolt koolidirektor Svetlana Variku, Elva valla volikogu esimees Maano Koemets ja GLOBE-programmi eestvedaja Arvet Silk.

Palupera Põhikooli osaleb GLOBE-projektis, mida koordineerib USA Välisministeeriumi Keskkonna ja Teaduse/Tehnoloogia Büroo. Visiidi ajal on plaan  tutvuda Palupera mõisakooliga ning jälgida kõrvalt GLOBE-katseid.

Palupera GLOBE-lased fikseerivad iga päev eelneva ööpäeva miinimum-  ja maksimumtemperatuurid, keskpäeva hetketemperatuuri ning ööpäeva sademete hulga, samuti keskpäeva õhurõhu ja niiskuse näitajad, määravad taeva pilvedega kaetavuse protsendi ning loetlevad üles antud päeva pilveliigid. Loevad kokku lennukijäljed ja liigitavad need vastavalt pikkusele ja laialivalguvusele. Kogutud andmed edastatakse GLOBE Keskusesse, mis asub USA-s, " tutvustas programmi direktor Svetlana Variku.

GLOBE ehk The Global Learning and Observations to Benefit the Environment keskkonna- ja teadushariduse programmiga on Palupera kool ühinenud alates 2009. aastast. Programmist  võtavad osa  põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased 112 riigist, nende hulgas ka õpilased 79 Eesti koolist.

GLOBE programmiga  liitunud koolidele on tagatud juurdepääs mahukatele GLOBE programmi keskkonnaharidust, uurimuslikku õpet ja uurimistööde tegemist toetavatele ressurssidele. GLOBE programm pakub sisulist tuge uurimusliku õppe rakendamisel ning uurimistööde läbiviimisel, võimalust osaleda GLOBE suvelaagris, koolitustel ja seminaridel, rahvusvahelise võrgustiku töös.

 

Lisainfo:

Svetlana Variku

Palupera Põhikooli director

Telefon: 58193610