« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub Elva vallas 27. oktoobril

Elva valla ohtlike jäätmete kogumisring toimub hajaasustusega piirkondades 27. oktoobril. Kogumisringist jääb välja Elva linn. Elva linna elanikud saavad jäätmeid üle anda kolm korda nädalas Nooruse tn 8 jäätmejaamas.

Elanikud saavad kogumisringil anda ohtlikud jäätmed ära tasuta. Kogumisringil võetakse vastu: olmekemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud pakendid, mürgid, õlijäätmed, õlifiltrid, kompaktsed elektroonikaseadmed ja vanarehvid. Vanarehve võetakse vastu 4 tk inimese kohta. Eterniiti sel korral vastu ei võeta.

Kogumisringil ei võeta ettevõtetelt vastu ohtlikke jäätmeid. Eraettevõtted peavad oma ohtlikud jäätmed andma ise üle vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

Peatused jäätmete vastuvõtmiseks tehakse ainult väljatoodud asukohtades. Väljaspool märgitud asukohti jäätmeid vastu ei võeta.

NB! Kellaajad võivad sõltuvalt huviliste arvust ja kogustest nihkuda, seega tuleb varuda veidi aega ja kannatust. Palume kogumisringil anda jäätmed isiklikult üle, mitte neid varem kogumiskohta kokku viia! Jäätmeid ei tohi jätta tee äärde.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Ragn-Sells AS-iga.

Suuremates kogustes üleantavad rehvid ja kompaktsed elektroonikaseadmed on vaja eelregistreerida. Palume sellest märku anda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Terje Raadomile, tel 730 9898 või e-aadressil: terje.raadom@elva.ee.

Pühapäeval, 27. oktoobril toimuva kogumisringi ajagraafik ja peatumiskohad:

 • Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla kl 9–9.20;
 • Kureküla alevik, kaupluse parkla kl 9.30–9.45;
 • Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli juures ees olev plats kl 10–11;
 • Annikoru küla, Annikoru tee 16 (vana katlamaja kõrval) kl 11.15–12.15;
 • Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures olev plats kl 12.30–12.45;
 • Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures kl 13–13.20;
 • Teedla küla, Vana tn 8 kl 13.30–14;
 • Rõngu, Tehase tänaval (vana bensiinijaama juures) kl 14.15–15.15;
 • Aakre küla, Aakre seltsimaja kl 15.30–15.45;
 • Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval kl 16–16.10;
 • Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures kl 16.20–16.30.

Ohtlikke jäätmeid saab kogumisringivälisel ajal viia Elva valla jäätmejaamadesse:

 • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15;
 • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev;
 • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, Rannu; K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511;
 • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, Puhja; L kell 10–12.