« Tagasi

Muudatused tervisekeskuse detailplaneeringus

Vastu tulles piirinaabrite arvamustele, tehti enne Elva Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu kehtestamise üle otsustamist detailplaneeringus järgmised muudatused:

  • loobuti haiglahoone laiendatavale osale neljanda korruse kavandamisest;
  • täpsustati sademevee kanalisatsiooni ja tugimüüri lahendust;
  • anti tingimus, et tugimüüri- ja haljastusprojekti koostamisel tehakse koostööd piirinaabritega.

Elva Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 716 ja täpsustatud detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda  https://www.elva.ee/detailplaneeringud