« Tagasi

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid

30. novembril toimus Nõo Muusikakoolis Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus, mis traditsioone jätkates tõi aasta lõpus kokku Tartumaa kõigi kaheksa omavalitsuse noorsootöötajad ja valdkonda panustanud inimesed, et avaldada neile tunnustust tehtud töö eest.
 
Omavalitsustes valdkonda panustanud inimesi tunnustati MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse vastse logoga kaunistatud meenetega. Ühenduse tänukirja valdkonna arengusse panustamise eest said kõik Tartumaa omavalitsused ning ühenduse koostööpartnerid Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Arendusselts, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noortekogu.


Elva vallast olid tunnustust vastu võtmas:

  • Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Hanna Laius;
  • Avatud Rõngu Noortekeskuse noorsootöötaja Kristi Sassor;
  • Aakre Rahvamaja juhataja, noorsootöö korraldaja piirkonnas Sirle Lüüs;
  • Puhja kooli ja noortekeskuse noorsootöötaja Indrek Pekko;
  • MTÜ Tõusvad Tähed, Rannu Pere- ja Noortekeskuse juhataja-noorsootöötaja Maret Kalnitski;
  • MTÜ Tõusvad Tähed, Rannu Pere- ja Noortekeskuse noorsootöötaja, Kodutütarde instruktor Magdalena Kalev;
  • Elva Avatud Noortekeskuse endine noorsootöötaja, MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse asutajaliige Mirja Jõgi.

Tänusündmus on üks osa MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse elluviidavast projektist "Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine", mis on rahastatud LEADER programmist.

Projektijuht Riina Sepma ütles, et on oluline hoida koos ja arendada palju aastaid väga hästi toiminud maakondlikku noorsootöövõrgustikku ning tunda koostööst tuge ja õlg-õla tunnet. Ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar lisas, et otsus korraldada sel aastal tänusündmust selliselt tuli üksmeelselt. „Meie eesmärk ei olnud kedagi eriliselt esile tuua, sest valdkonnas tegutsevad inimesed annavad iga päev endast maksimumi, et noorte arengut toetada ning me soovime kõiki selle eest siiralt tänada. Meil on hea meel, et need inimesed näevad teisi enda ümber mitte konkurentide, vaid kolleegide ja koostööpartneritena," rääkis Haljassaar.
 
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus loodi 2015. aastal Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest. See on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.