« Tagasi

Meeldetuletus: olulisemad nõuded talvistele hooldustöödele

Elva vallavalitsus palub kõigil kinnistuomanikel vaadata üle oma hoonete katused ning lume tulles vajadusel kõrvaldada sealt ohtlik lumi ja jääpurikad, et ära hoida õnnetused, mida põhjustavad katuselt alla kukkuv lumi ja jää.

Ühtlasi palume kõigil olla kinnistuga külgneva kõnnitee hooldamisel tähelepanelikud, sest keeruliste ja kiiresti muutuvate ilmastikutingimuste tagajärjel võivad kõnniteed muutuda ohtlikult libedaks.

Siinjuures toome välja olulisemad nõuded talvistele hooldustöödele:

Sõidukite parkimisel tuleb sõiduki kasutajal tagada, et pargitud sõidukid ei segaks avalikes kohtades lumekoristust. 

Kinnistuomanikule on pandud kohustused:

  • koristada kõnniteelt lumi ja jää ning tõrjuda libedus. Eelpool nimetatud tööd peaksid olema tehtud hiljemalt hommikuks, sest jalakäijate kinni tallatud lund on hiljem oluliselt raskem koristada. Vajadusel tuleb kõnniteed korrastada ka päeva jooksul;
  • kõnniteel peab olema puhastatud jalakäijatele ja jalgratturitele vähemalt üks meeter käiguruumi;
  • hoonete välistrepid tuleb hoida puhtana ning vältida sellel libeduse teket;
  • katuselt, räästast või muudest kohtadest tuleb varisemisohtlikud ehitusdetailid, lumi ja jää eemaldada ohutul viisil ning vajadusel tähistada ohtlik ala;
  • hoida lumest puhtana puhastusalal asuva hüdrandi ümbrus.

Keelatud on:

  • tuha kasutamine lume- ja libedusetõrjeks;
  • lume lükkamine sõiduteele.


Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

 

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!