« Tagasi

Mäelooga külas Lustiääre kinnistu kirjalik enampakkumine

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Lustiääre, Mäelooga küla, Elva vald (katastritunnus 58201:001:0258), sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa, suurus 10177 m², millel asuvad üle kümne aasta kasutuseta olnud, kinnikasvanud ja võsastunud Hellenurme asulat teenindanud reovete biotiigid.

Täpsem informatsioon - Vallavara müük

 

Terje Korss
vallavaraspetsialist