« Tagasi

Maa-amet teatab riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmisest

Maa amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Elva piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. august 2020.
Täpsemat informatsiooni saab Maa ameti kodulehelt.
 
Keskkonnaministri 16.06.2020 käskkirja nr 1-2/20/287 ja Maa-ameti 10.08.2020 käskkirja nr 1-1/20/54 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad Elva vallas:
 
  • Aakre küla, Vennarusoo kinnisasi (60801:002:0062), kasutusala pindala 12,18 ha, alghind aastas 1 449 €, tagatisraha 362 €;
  • Kulli küla, Pilsupõllu kinnisasi (66601:004:0141), kasutusala pindala 25,93 ha, alghind aastas 3 267 €, tagatisraha 816 €;
  • Palupera küla, Külaalune kinnisasi (58201:002:0041), kasutusala pindala 8,7 ha, alghind aastas 974 €, tagatisraha 243 €;
  • Pedaste küla, Põhulülle kinnisasi (60801:002:0063), kasutusala pindala 10,26 ha, alghind aastas 1 088 €, tagatisraha 272 €;
  • Pühaste küla, Põllusoo kinnisasi (60801:001:0069) kasutusala pindala 8,8 ha, alghind aastas 1 170 €, tagatisraha 292 €.