« Tagasi

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar.

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine koolieelses lasteasutuses (sh lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulude katteks. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja ning vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja vallavalitsusele veebilehel e-taotluste ruberiigis avalduse või saadab vormikohase taotluse e-aadressil elva@elva.ee (leitav elva.ee/blanketid) lisadokumentidega hiljemalt 20. jaanuariks.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad  eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. Toimetulekupiir on 150 eurot.

Otsus toetuse määramise kohta perioodiks 1.02.2020–31.08.2020 teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. jaanuariks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.