« Tagasi

Kutse Tartu maratoni suusarajaga piirnevas riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule

RMK tänab kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Tartu maratoni suusarajaga piirnevas kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Planeeritavate metsatööde kava tutvustamine toimub 9. juunil.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid  ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel SIIN.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Tartu maratoni suusarajaga piirneva riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel, SIIN

Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule Hellenurme külas kaardil näidatud asukohas (skeem lisatud ja viide  Maa-ameti kaardile) 9. juunil 2021 kell 15.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt, SIIN

 

Risto Sepp
RMK Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee
513 0147 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!