« Tagasi

Kus saab Elva vallas tellida tasuta pakendikotiteenust?

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta, kulud kannab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO).
 
Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). 
 
Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel.
 
Lisaküsimuste puhul võta ühendust: info@tvo.ee või tel 681 1481.
 
Miks liituda pakendikotiteenusega?
 
  • Kui pakendikott on täis, siis tõsta see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale. Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse).
  • See on lihtne! On üks kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid.
  • Pakendikoti teenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul tasuta.
  • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva.
  • Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse.
 
Korteriühistute tasuta pakendikogumine
 
Kui korteriühistu liikmed koguvad ja sorteerivad erinevaid pakendijäätmeid, siis TVO korraldab nende äraveo tasuta. Nõnda väheneb märkimisväärselt olmeprügi hulka pandavate pakendite maht ning seega alanevad kulutused olmeprügi äraveoks. TVO pakutavatesse konteinerisse mahub 0,6 m³ pakendeid. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel.
 
Pakendikonteinerite asukohtade ja pakendite sorteerimise osas saate rohkem infot valla kodulehelt.