« Tagasi

Kuidas kaasata vabatahtlikke?

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit kutsuvad üles Tartumaa vabaühendusi ja teisi organisatsioone-asutusi osalema „Vabatahtlike kaasamise ABC" koolitusel, kus on fookuses Eestisse hiljuti elama asunud, teise kultuuritaustaga  inimeste kaasamine vabatahtlikeks.

Koolitus käsitleb vabatahtlike kaasamise põhitõdesid (vastavalt vabatahtliku tegevuse juhtimise ringi põhimõtetele) ning asjaolusid, mida tuleks silmas pidada  teisest kultuuriruumist tulevate inimeste kaasamisel vabatahtlikeks. Ühepäevane koolitus toimub Tartumaal 17. oktoobril.

Koolituse järel saavad vabaühendused osaleda ka vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprotsessis, et mõelda oma vabatahtlike kaasamisprotsess tervikuna läbi (värbamine, juhendamine, arenguvõimalused, tunnustamine), saada kõrvalpilku ning head nõu vabatahtliku tegevuse tõhusamaks korraldamiseks oma ühenduses.

Koolitus ja vabatahtliku sõbra märgise nõustamine viiakse läbi projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Koolitusel osalemiseks ja lisainfo saamiseks võtke ühendust MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projektijuhi Tanel Mätlikuga, e-aadressil tanelmatlik@gmail.com, telefonil 510 2705