« Tagasi

Korduma kippuvad küsimused seoses Elva linna Pika tänava ehitusega

Seoses Elva linna Pika tänava ehitusega on tekkinud mitmeid küsimusi, millele anname vastused Pika tänava ehitust kajastavas blogis.
 
Toome siinkohal lühidalt välja küsimused ja vastused. 
 
  • Kas Pika tänava ääres elavate inimeste jaoks luuakse eraldi postiloend?
Jah, vallavalitsusel on olemas tänavaäärsete elanike ja ettevõtete e-aadressid ning infot hakatakse saatma ka elanikele otse.
  • Kas Pikk tänav suletakse täielikult?
Tänavat ei suleta täielikult, kohalikele elanikele on ligipääs kinnistutele tagatud (v.a erandjuhud, kui võib tekkida lühiajaline takistus, sellest teavitatakse eraldi ette). Ümbersõit on korraldatud liiklusmärkidega ja pidevalt uuenevate liiklusskeemidega (kajastatakse ka blogis).
  • Kas tänavaäärne parkimine kaotatakse? Kus edaspidi parkida saab?
Tänavale ei ole projekteeritud parkimist piiravaid liikluskorraldusvahendeid. Eraldi parkimistaskud rajatakse Coop-i kaupluse ette. Parkida saab erakinnistutel nii nagu ka kõigil teistel tänavatel.
  • Kuhu hakkavad parkima kortermajade elanikud?
Kortermajade kinnistutele.
  • Kui mingid parkimiskohad tulevad, siis kas need on tasulised?
Tasulist parkimist ei ole plaanis rakendada.
  • Kas Pikal tänaval olevad puud võetakse maha? Miks seesugune otsus tehti?
Pikal tänaval on kokku 84 puud, millest 16 on praegu määratud raiumisele. Projekteerimise lähteülesandes oli öeldud, et säilitada tuleb nii palju puid kui võimalik. Seda on projekteerija ka teinud. Raiumisele on määratud need puud, mis jäävad otse tee-ehitusele ette või mille juurestikku kahjustatakse ehitusega ohtlikult palju (vahetult asfaldi ääres või ristmikel olevad puud). Ehituse käigus selgub, kas juurekahjustuse hinnaga on võimalik mõni puu raiumisest säästa.
  • Kas asemele istutatakse uued puud?
Kui vaadata Elva raudteejaama poolt, siis uusi puid istutatakse vasakusse teeäärde, samuti istutatakse sinna põõsaid. Paremasse teeäärde ehituse ajal uusi puid ei istutata.
  • Miks luuakse kergliiklustee?
Ehitusega tuleb Pikale tänavale kolme meetri laiune kergliiklustee, et tagada ka kergliiklejate turvalisus.
 
Rohkem küsimusi ja vastuseid leiate blogist: https://blogi.elva.ee/pane-tahele/

 Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!