« Tagasi

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Elva valla ohtlike jäätmete kogumisringi projekti

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas toetada projekti „Elva valla ohtlike jäätmete kogumisringi" taotlust 19 000 euroga.

Projekti raames kogutakse Elva valla elanikelt tasuta kokku ohtlikud jäätmed. Ohtlike jäätmete
kogumisringid korraldatakse väljaspool linna asuvates asulates, kus majapidamises tekkivate jäätmete ära andmiseks ei ole teisi võimalusi ehk kohtades, kus puudub jäätmejaam. Kogumisringi käigus saavad inimesed anda oma kodu lähedal tasuta ära kodumajapidamisse tekkinud ohtlikud jäätmed.

Kogumisringi peatuspunktid ja ajakava täpsustakse ning sellest teavitatakse vähemalt kuu aega enne kogumisringi toimumist valla infokanalite kaudu. Kogumisringi täpsed kuupäevad ja vedaja selguvad hanke tulemusena, ent eeldatavasti toimub see 2019. aasta aprillis ja septembris.

"Jäätmejaamades kogutavate jäätmete hulga järgi võib väita, et ohtlikke jäätmeid tekib kodumajapidamistes jätkuvalt üsna palju ning nende nõuetekohane käitlemine on väga oluline," ütles vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Ohtlike jäätmete kogumisringid on mõeldud üksnes eraisikutele ja kodumajapidamistele. "Ettevõtluses tekkivad ohtlikud jäätmed tuleb anda jäätmekäitlejale saatekirja alusel, sest vastasel juhul pole ettevõttel võimalik tõestada, kuhu ta ohtlikud jäätmed viis," lisas Narusk

Ohtlikud jäätmed on näiteks: värvi- ja lakijäätmed, vanad ravimid, vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,õlijäätmed, lahustijäätmed, liimijäätmed, taimekaitsevahendite jäägid, asbesti sisaldavad eterniitplaadid, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara.

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamisega tagatakse puhtam looduskeskkond ning vähendatakse ohtu inimeste tervisele.