« Tagasi

Keskkonnaamet küsib arvamust määruse eelnõudele, mis puudutavad looduse üksikobjektide piiranguvööndite määramist ja hävinud objektide kaitse alt väljaarvamist

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 4. märtsi 2021 käskkirja järgi on algatatud kahe määruse menetlus, mis puudutavad Tartu maakonna kaitstavaid looduse üksikobjekte ja nende piiranguvööndeid ning looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamist. Eelnõude osas oodatakse ettepanekuid või vastuväiteid 11. juunini.

Eelnõude avalik väljapanek toimub 21. maist 11. juunini 2021 ning materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel. Materjalid on olemas ka siinsamas teate juures (vt allpool).

Põhjendatud ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontori aadressil Veski 32, 51004 Tartu või e-aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 11.06.2021.

Arvestades COVID-19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõud orienteeruvalt 2021. aasta teisel poolel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrused jõustuvad eeldatavasti 2022. aasta esimeses pooles.

Elva vallas arvatakse kaitse alt välja järgmised objektid: Laane pärnad, Rõngu hiietamm, Vehendi kadakas, rändrahn "Heavaimu kivi", Jaani- Linajärv ja Mäkumägi. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.

Eelnõu puudutab ka kaitse alla võetud looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatust. Eelnõu käsitleb Elva vallas järgmisi objekte: Arbimäe mänd (Elva linn), Juka talu tamm (Koruste küla), Kaarli mänd (Elva linn), Kavilda männid (Kaimi küla), Kavilda pärnad (Mõisanurme küla), Mesikäpa ehk Ilu mänd (Käärdi tee), Oru talu tamm (Tilga küla), Peetri mänd (Elva linn), Sibula tammed (Kaimi küla), Suure-Konguta mõisa pärn (Konguta küla), Väike-Konguta pärnad (Konguta küla), Väike-Ulila pärn (Ridaküla küla), Jukametsa Tondikivi (Koruste küla), Karukivi (Ervu küla), Kurjavaimu kivi (Vihavu küla), Teedla rändrahn (Teedla küla).

Objektide infoga saab täpsemalt tutvuda allpool olevate dokumentide kaudu.

Dokumendid:

 

Lisainfo:
Maris Paju
maris.paju@keskkonnaamet.ee või tel 5336 5805

  

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!