« Tagasi

Keskkonnaamet küsib arvamust Estover piimatööstuse keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS 15.03.2021 esitatud keskkonnaloa nr L.VV/329963 muutmise taotluse, mis on keskkonnaameti keskkonnalubade infosüsteemis KOTKAS registreeritud dokumendi nr DM-115122-1 all.

Ettevõttele on 11.12.2017 antud keskkonnaluba nr L.VV/329963 Tartu maakonnas Elva vallas Kaarlijärve külas Kaarlijärve meierei kinnistul põhjaveevõtmiseks rohkem kui 10 m3 / ööpäevas ja heitvee juhtimiseks suublasse. Ettevõte taotleb keskkonnaloale nr L.VV/329963 puurkaevu keskkonnaregistri koodiga PRK0062036 lisamist. 

Keskkonnaloa taotlusmaterjalidega ja menetlusega seotud teabega saab tutvuda KOTKAS, mis on leitav keskkonnaameti kodulehe kaudu või aadressil https://kotkas.envir.ee, sisestades sakil „keskkonnalubade taotlused ja menetlused" menetluse numbri M-115122.

Arvamuse keskkonnaloa taotlusmaterjalide ja loa eelnõude kohta palume esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

 Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!