« Tagasi

Kas olete talviseks perioodiks maja küttekolded ette valmistanud?

Kui elate ahiküttega majas või kortermajas on tarvis kindlasti hoida küttesüsteemid korras. Jagame mõningaid meeldetuletusi.
 
  • Õnnetuste vältimiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada ning hooajaliselt kasutatavaid seadmeid üks kord aastas.
  • Eramajades võib korstent pühkida ka ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija.
  • Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab korra aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti.
  • Kutselise korstnapühkija akt on oluline säilitada, sest see annab majaomanikule kindluse küttesüsteemi tehnilise korrasoleku kohta ning õnnetuse korral on võimalik kindlustushüvitise saamiseks tõendada, et küttekolded olid hooldatud.
  • Teavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida päästeala infotelefonilt 1524. 
  • Korstnapühkijate kontakte on võimalik leida ka lehelt www.korsten.ee. 
  • Korstnapühkijal peab kindlasti olema kehtiv kutsetunnistus, mille olemasolu saab kontrollida Kutsekoja veebilehelt www.kutsekoda.ee

ÕNNETUSTE VÄLTIMISEKS SOOVITAB PÄÄSTEAMET:

  • Kasutuses oleva küttekolde korsten peab igal aastal enne kütteperioodi olema pühitud.
  • Ära põleta küttekoldes plastikut, kilet, tekstiili ega liimi, lakk- või värvaineid sisaldavaid materjale, näiteks puitplaati.
  • Jälgida kütteseadmeid külmal ajal tavapärasest hoolsamalt.