« Tagasi

Järgmisel nädalal algab suurõppus Siil 2022

Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse Siil 2022. Õppus hõlmab ka Elva valla lähipiirkonda, peamiselt Pikasilla piirkonda. 

Õppuse peamine tegevus toimub Valga ja Saaremaa maakondades ning Kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel. Siiski on Kaitseväe ning liitlaste tegevus õhus, maal, veekogudel ning suuremahulisemad liikumised teedel üle Eesti kindlasti elanike tavarütmis silmapaistval kohal.

Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et väljapool harjutuslasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112!

Masinate ning õhuvahendite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub Kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu. Enamus tegevusi on planeeritud päevasele ajale arvestades öörahu ning maa-alade/hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega. 

Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral kontakteeruge Kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril 57450884 või aadressil kevadtorm@mil.ee.

Võimaldades Kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis anname sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Kaitsevägi ja Kaitseliit tänavad toetuse eest ja jäävad lootma meeldivale koostööle. Iga okas loeb!Sündmused

Piirkonnakogude 2022 hääletuse vahelduva tekstiga pilt.

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi